Anda di halaman 1dari 69

KAUNSELING:

SATU PENGENALAN
BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI


JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

BAGAIMANA DENGAN PERASAAN ANDA


HARI INI?

ISU-ISU DALAM KAUNSELING


Kaunseling
-

Bermasalah

Takut
-

Rahsia
Boss kata saya ada
masalah

Teruk
- Tak boleh selesai
masalah

Malu
- Orang tahu
kelemahan saya
Tidak boleh
dipercayaai
- Orang boss

Apa itu
Kaunseling?
-Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA)Kaunseling sebagai satu proses perhubungan menolong yang
sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh
kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan,
perkembangan dan penyesuaian peribadi klien, yang baik
dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat
berlandaskan etika kaunseling

Suatu proses sistematik untuk membantu


perhubungan berdasarkan prinsip-prinsip
psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor
berdaftar mengikut kod etika kaunseling
untuk mencapai suatu perubahan, kemajuan
dan penyesuaian yang holistic, baik dan
sukarela pada diri klien supaya perubahan,
kemajuan
dan
penyesuaian
itu
akan
berterusan sepanjang hayat klien
(Akta 580)

Akta Kaunselor 1998

Kaunseling Islam
Satu proses interaksi bersemuka di antara
kaunselor dan klien yang matlamatnya
melahirkan insan yang sempurna (insan
kamil)
di
mana
individu
itu
kenal
dirinya,kenal masalah kehidupannya dan ia
cuba
mengatasi
dengan
menggunakan
kemampuan yang ada padanya dan pada
masa yang sama mengembangkan dirinya
menjadi personaliti Islam yang sesuai
dengan fitrahnya melalui petunjuk Rabbani.
Hashim

Abdul

Proses membina HUBUNGAN KERJASAMA


membantu individu memahami diri dan
persekitaran bagi mendapatkan gambaran atau
kefahaman yang jelas.

Fokus kepada perubahan sikap dan tingkahlaku

Dalam situasi pekerjaan:


Proses campurtangan bagi menolong pekerja
menyelesaikan isu yang menganggu

Melibatkan individu normal

Bukan satu hukuman, kritikan negatif atau mencari


kesalahan individu.

Masalah
Sikap
Masalah
Penyesuaian Diri

Masalah
Mutu
Kerja

Mengapa Kaunseling
diperlukan ?

Masalah Situasi
Stress Di
tempat Kerja

Manusia
vs.
Masalah

Masalah Mutu Kerja


Mengelak diri dari tugas (memberi alasan)
Ponteng kerja
Kerja tidak sistematik dan tersusun
Hasilan kerja lambat
Tiada kualiti kerja

Masalah Sikap
Mengasingkan diri
Tidak berminat kerja
Melengahkan kerja
Menyakitkan orang lain, menghasut dan
meningkatkan ketidakpuasan hati

Masalah Penyesuaian Diri


Menyalahkan orang lain
Mengambil kesempatan
Tidak mahu bersosial dengan rakan sekerja
Perasaan rendah diri atau bangga diri

Masalah Situasi
Kecewa dengan tugasan baru
Tindakan disiplin
Perubahan organisasi
Masalah keluarga, rakan sekerja, orang
bawahan / atasan

Stress Di Tempat Kerja


Konflik tugas dengan nilai diri
Tanggapan negatif pada tugasan
Ketidakseimbangan tanggungjawab dengan kuasa
Persaingan rakan sekerja

MANUSIA vs MASALAH
Siapa yang tiada masalah?
Adakah mempunyai masalah tidak
normal???
Nak dapatkan bantuan atau
tidak??? KENAPA?

MASALAH...
Satu situasi yang normal
Sukar dipisahkan dari kehidupan
seharian
Setiap orang mempunyai masalah
Jenis dan tahap masalah
bergantung kepada bagaimana
individu melihat masalahnya
Masalah!!!!..eeiiii takutnya

CIRI-CIRI MASALAH
1. Masalah adalah sesuatu yang tidak
menyeluruh.
2. Masalah adalah bergantung kepada
budaya.
3. Masalah bergantung kepada tempat.
4. Masalah bergantung kepada cara
kita berfikir.

Bulatan tengah mana yang lebih besar??


Kiri atau kanan

CIRI-CIRI MASALAH
5. Besar/kecil sesuatu masalah
bergantung kepada diri.
6. Masalah kadangkala disebabkan
oleh diri sendiri.
7. Masalah kadangkala boleh
menjadikan kita lebih kreatif dan
mematangkan.

Apa yang anda nampak?

Sebutkan warna dan bukan perkataan.

TUJUAN KAUNSELING?

1.

Memberi Maklumat

Masalah timbul kerana kurang maklumat

Mendapatkan gambaran yang jelas tentang sesuatu masalah

2.

Menggalakkan Celik-Akal

Bantu fahami diri dan persekitaran

Menyedarkan individu bahawa dirinya kunci kepada sesuatu masalah

3.

Memberi Sokongan

Banyak masalah dan sukar diubah, perlu sokongan emosi

Penyelesaian Konflik

Mengurangkan ketegangan/ permusuhan

Bantu untuk terima perbezaan

Penggunaan perlakuan yang sesuai

5.

Membuat Keputusan

Membantu individu membuat keputusan (Kebanyakan masalah berkaitan dengan membuat


keputusan dalam kehidupannya)

4. Penyelesaian Konflik

Mengurangkan ketegangan/ permusuhan

Bantu untuk terima perbezaan

Penggunaan perlakuan yang sesuai

5.

Membuat Keputusan

Membantu individu membuat keputusan (Kebanyakan


masalah berkaitan dengan membuat keputusan dalam
kehidupannya)

Fungsi Kaunseling Dalam Organisasi

Mendiagnosis masalah individu

Beri peluang pekerja meluahkan


perasaan

Bantu pekerja berfikir dengan jelas dan


tidak dikuasai emosi

Menyokong dan menenangkan pekerja

Menilai dan memajukan diri

Mempertingkatkan komunikasi

Bentuk Kaunseling
. Kaunseling Individu
. Kaunseling Kelompok
. Kaunseling Keluarga
. Kaunseling Perkahwinan
. Kaunseling Kerjaya

PENDEKATAN DALAM PERKHIDMATAN


KAUNSELING
(Robert D.Myrick, Phd-1997)

Terdapat 4 pendekatan dalam bimbingan dan kaunseling :


i.

Pendekatan Krisis

ii

Pendekatan Pemulihan

iii Pendekatan Pencegahan


iv. Pendekatan Perkembangan

Ada kemungkinan keempat-empat pendekatan ini kelihatan bertindantindih dan memang boleh digabungkan dalam pendekatan perkembangan.

Setiap pendekatan mempunyai tema penting yang mempengaruhi arah


program, jenis perkhidmatan yang disediakan dan bagaimana personel
profesional menggunakan masa mereka.

atan Kaunseling di Age


SKOP PERKHIDMATAN

PENDEKATAN KRISIS
Setiap individu mempunyai masalah
Menunggu dan memberikan reaksi kepada situasi kritikal
Intervensi krisis boleh diberikan apabila seseorang
mengalami keadaan tergugat `kebajikan diri atau kebajikan
orang lain atau sesuatu keputusan segera perlu diambil.
Campurtangan krisis ialah sebahagian penting daripada
tugas kaunselor dalam organisasi.

Kes 1 :
Seorang penyelia dan pekerja sedang bertekak.
Apakah peranan yang harus dibuat ?
Kes 2 :
Seorang pekerja wanita datang ke pejabat dengan
tiba-tiba menangis kerana terharu memikirkan
perceraiannya ?
Saat Krisis sedang berlaku, mungkin kaunselor
boleh membantu.

PENDEKATAN PEMULIHAN

Memberikan fokus kepada


kekurangan yang telah dikenal pasti.
Penyelesaian dicadangkan agar
pekerja tidak mengalami krisis dan
berupaya memajukan diri.

Kes 1 :

Seorang pekerja baru yang mempunyai


masalah berhubung (berkomunikasi)
dengan penyelia dan pekerja lain.
Mungkin ia tidak tahu berbudi bahasa
atau tidak dilatih dalam kemahiran
interpersonal.

Pekerja baru ini mungkin mendapat


manfaat dalam kaunseling kelompok
yang diketuai oleh kaunselor supaya
kemahiran interpersonal dibincang
dan dipraktikan. Semasa pekerja
tersebut memperbaiki kelemahan
sosialnya, perhubungan dengan
penyelia dan rakan lain mungkin
bertambah baik.

PENDEKATAN
PENCEGAHAN
Satu
pendekatan
yang disukai dalam bimbingan
dan kaunseling ialah memikirkan tentang
mencegah masalah.
Daripada menunggu sehingga seorang pekerja
lelaki memukul penyelia, lebih baik mengajar
pekerja tersebut sedikit sebanyak tentang
kemahiran berkomunikasi, supaya pekerja
tersebut dapat mengambil tindakan berbincang
dan tidak mengambil tindakan fizikal.
Pendekatan pencegahan mencuba meramalkan
masalah dan menghalangnya daripada berlaku.

Cuba kita fikirkan dengan isu pekerja kita hari ini ?


-

Menyalahguna dadah

Ponteng terlalu kerap

- Menghisap rokok tanpa peduli orang lain/ketua


jabatan
-

Makan berlebihan/sakit kronik/mental stress

Tidak cermat memandu

Malas/tidak bermotivasi

Tidak bersembahyang dan berpuasa

Peras ugut

PENDEKATAN PERKEMBANGAN
(Casey, 1992)

Kurikulum PTK dan kemahiran hidup dikenalpasti sebagai


persiapan pekerja pada masa akan datang.
Mengabungkan pendekatan krisis,pencegahan, dan
pemulihan.
Pendekatan ini melihat pengajaran,tunjuk ajar, tutoring,
mengarah, memberikan maklumat dan kaunseling
sebagai sebahagian daripada proses membantu.
Pendekatan perkembangan dalam bimbingan
menekankan kepentingan suasana pekerjaan yang
menuju bertaraf dunia.
36

CONTOH AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN


Program Motivasi Pegawai dan staf
Training For Trainers
Pengurusan Stress/Emosi/Konflik
Pengurusan Motivasi
Persediaan Persaraan
Pengendalian Staf Bermasalah Mental,
Perkhidmatan, Sakit Berpanjangan.
Peningkatan Kemahiran Kaunseling

Samb...
Kaunseling Individu/Kelompok
Program Kepimpinan
Program Individu Prestasi Rendah
Program Penyelidikan
Kaunseling traumatik
Penyeliaan dalam perkhidmatan kaunseling.

Prinsip dan Keperluannya


Maksud prinsip:
Panduan, rukun atau asas yang menjadi
dasar pemikiran atau tindakan.
Keperluannya:
Mengetahui prinsip-prinsip kaunseling ini dapat
membantu kaunselor menjalankan kaunseling
dengan lebih berkesan dan mantap.

Prinsip-prinsip Kaunseling
- Manusia mempunyai harga diri
- Manusia itu unik
- Manusia yang memiliki personaliti
yang bersepadu adalah manusia yang sihat
- Manusia cenderung ke arah kesempurnaan
kendiri (Self-Actualization)

- Ruang masa untuk membuat sebarang


keputusan atau tindakan dalam permasalahan
- Klien dapat timbul kesedaran kendiri & keinsafan
apabila:
kaunselor tidak memandang klien secara negatif
kaunselor membantu sedaya upaya
- Kebanyakan individu adalah manusia normal
- Permasalahan muncul daripada pengaruh
persekitaran

Matlamat kaunseling
Mempermudahkan atau menggerakkan
perubahan tingkah laku.
Mempertingkatkan kemahiran
menghadapi perubahan
Mempertingkatkan kemampuan
membuat keputusan
Memperbaiki hubungan dengan individu
yang lain
Memperkembangkan potensi diri

Mempermudahkan atau menggerakkan perubahan tingkah


laku/ Mempertingkatkan kemahiran menghadapi perubahan

Perubahan tingkah laku / sikap


Perubahan daripada cara berfikir secara rasional.
Tidak semestinya besar tetapi biarlah berkekalan

Mempertingkatkan Kemampuan Membuat Keputusan


Berusaha merasionalkan pemikiran klien
Klien berfikir secara rasional
Membuat keputusan
(kaunselor tidak boleh membantu klien membuat
keputusan tetapi membimbingnya)

Proses Kaunseling mengikut Egan (1990)

TAHAP
PERTAMA

TAHAP
KETIGA

TAHAP KEDUA

Kaunseling dan Islam


Kewajipan setiap orang Islam
- Menjadi tanggungjawab dan hak seorang
Muslim untuk menolong, menegur dan
membimbing saudaranya yang lain
- Barangsiapa menyejukkan mata seseorang
Mukmin (menghilangkan kesusahannya),
nescaya Allah akan menyejukkan matanya di
hari Kiamat - Hadith

Pendekatan rawatan dalam Islam


- Sebarang permohonan dan
pertolongan hanya ditujukan pada
Allah
- Hanya Engkaulah (Ya Allah) yang kami
sembah dan hanya kepada Engkaulah
kami meminta pertolongan - AlFatihah:5

Prinsip kaunseling Islam


1. Asasnya perlu diikuti dan dilaksanakan dalam
batas-batas syarak yang diizinkan serta jika
bercanggahan dengan batas-batas syarak ia
wajib ditinggalkan.
Apa sahaja yang Allah halalkan dalam kitabnya,
maka ia adalah halal; dan apa saja yang Ia
haramkan, maka dia itu adalah haram;
sedangkan apa yang Ia diamkannya,
maka dia itu dibolehkan (mafu). Oleh kerana
itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab
sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun
(Hadis Riwayat Hakim dan Bazzar)

2. Bantu-membantu dalam kebajikan & taqwa.


3. Mendorong individu membuat keputusan
mengikut keredhaan Allah
4. Pembinaan rohani melalui ibadah seharian
(Iaitu) orang-orang beriman dan hati mereka
menjadi tenteram dengan mengingati Allah.
Ingatlah, dengan mengingati Allahlah, hati
menjadi tenteram- Al-Rad:28

Setiap masalah ada


penyelesaiannya
Setiap yang berlaku ada hikmahnya.

Oleh itu maka (tetapkanlah


kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya
tiap-tiap kesukaran disertakan dengan
kemudahan - Al-Insyiraah:5

Allah tidak memberati seseorang


melainkan apa yang terdaya olehnya - AlBaqarah:286

Peranan Kaunselor Muslim


1. Redha dan Rasional
Membawa klien ke arah mencari
keredhaan Allah
Menginsafi setiap perkara atau
masalah adalah satu ujian Allah
Apakah manusia mengira mereka
akan dibiarkan saja mengatakan: kami
telah beriman lalu mereka tidak diuji?
Kami telah menguji manusia sebelum
mereka dan sesungguhnya Allah
mengetahui orang-orang yang benar
dan orang-orang yang berdusta.
Surah Al-Ankabut :2-3

2. Doa dan Sokongan


.

Hubungan kaunselor dan klien


tidak akan terhenti di bilik
kaunseling sahaja

Kaunselor mendokan
kesejahteraan kliennya

Bila seseorang mendoakan diri


sahabatnya, sedang ia tidak
bersamanya, maka Malaikat akan
berkata: Dan engkau juga akan
menerima sepertinya juga.Hadith

3.

Pegangan dan Pengertian

Meyakinkan klien bahawa apa juga


teknik dan cara yang digunakan
dalam sesi kaunseling hanya
berkesan dengan izin Allah

Penting diterangkan supaya klien


tidak terlalu bergantung harap
kepada kaunselor hingga
membelakangkan ketentuan Allah

Mengingatkan klien bahawa


kaunseling tidak akan memberi kesan
tanpa usaha sendiri dan dengan izin
Allah

Pekeliling Perkhidmatan &


Surat Pekeliling Perkhidmatan

Pekeliling Dan Surat Pekeliling


Perkhidmatan Berkaitan Psikologi Dan
Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam
SPP Bil. 4/98

PP Bil. 1/99

PP Bil. 18/05

PP Bil. 22/05

Garis Panduan
Menguruskan
Pegawai
Berprestasi
Rendah Dan
Pegawai yang
Bermasalah
***
DIBATALKAN
PP Bil. 23/07
Persaraan
Demi
Kepentingan
Perkhidmatan
Awam

Panduan
Mewujudkan
Perkhidmatan
Kaunseling Di
Agensi Awam

Panduan
Aplikasi
Psikologi
Dalam
Pengurusan
Sumber
Manusia
Sektor Awam

Garis
Panduan
Mengendalika
n Gangguan
Seksual Di
Tempat Kerja
Dalam
Perkhidmatan
Awam

IMPLEMENTASI PEKELILING
PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 1999
Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling Di
Agensi Awam

Tujuan:
Memaklumkan Agensi Awam/ Ketua Jabatan
mengenai panduan mewujudkan perkhidmatan
kaunseling di agensi masing-masing.

Kepentingan Perkhidmatan
Kaunseling
1. Membantu seseorang menghindarkan diri dari
terjerumus dalam pelbagai masalah peribadi,
kerjaya, keluarga dan hubungan interpersonal.
2. Membantu anggota Perkhidmatan Awam
meningkatkan pembangunan diri bagi mencapai
tahap kefungsian psikologi yang tinggi; hasil
kerja produktif dan berkualiti

Peranan Ketua Jabatan


Menyediakan perkhidmatan kaunseling secara
formal dan terancang, melalui:
1. Mengenalpasti pekerja yang berpotensi dan
berkemungkinan bermasalah
2. Mengenalpasti masalah serta puncanya
3. Dapatkan bantuan kaunselor
4. Memantau kemajuan yang dicapai

PEKELILING PERKHIDMATAN
BIL. 18 TAHUN 2005:
PANDUAN APLIKASI
PSIKOLOGI DALAM
PENGURUSAN SUMBER
MANUSIA SEKTOR AWAM
Berkuat Kuasa:
26 Ogos 2005

TUJUAN
Untuk menjelaskan mengenai Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2005:
Panduan
Aplikasi
Psikologi
Dalam
Pengurusan Sumber Manusia Sektor
Awam serta pelaksanaannya.

GAMBARAN PROSES YANG


DILALUI OLEH PENJAWAT AWAM
Sebelum
pengambilan

Temuduga

Pra
persaraan

Devian

Bekerja
Penempatan
Dan
Pembangunan

Devian

Persaraan

EMPAT SKOP APLIKASI PSIKOLOGI:


1.
1.Aplikasi
Aplikasi psikologi
psikologi dalam
dalam penilaian
penilaian
personel,
personel,
2.Aplikasi
2.Aplikasi psikologi
psikologi dalam
dalam pembangunan
pembangunan
personel,
personel,
3.
3. Aplikasi
Aplikasi penyelidikan
penyelidikan psikologi,
psikologi,
4.
4. Aplikasi
Aplikasi psikologi
psikologi dalam
dalam intervensi.
intervensi.

AKTIVITI APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PSM

Aplikasi
Aktiviti

2.PEMBANGUNA
N
Program
Program
Ujian
Psikologi
Ujianpsikologi
psikologi
Psikologi
Temuduga
Input
Temuduga
InputLatihan
Latihan
Berstruktur/Situasi
Berstruktur/Situasi Diagnosis
Diagnosis
Pusat
Individu
PusatPenilaian
Penilaian
Individudan
dan
dan
danPembangunan
Pembangunan organisasi
organisasi
Pemilihan

Kepimpinan

Penempatan

Personaliti

Kerjaya

Integriti/Nilai

Persaraan

Pemb. Modal
Insan

4.INTERVENS
I
Kaunseling
Kaunseling
Mentoring
Mentoring
Pembimbing
Pembimbing
Rakan
RakanSekerja
Sekerja

FAEDAH
FAEDAH
PSM
PSM

1.PENILAIA
N

Penambahbaikan PSM
Maklumat dlm
merancang
PSM

Pengurusan
Prestasi

Profil
Psikologi

Disiplin

Career Path

Kerjaya

Menekankan
modal insan

Masalah
psikologi

3.PENYELIDIKAN (Kajian impak, persepsi,penyesuaian dll)

PERKHIDMATAN YANG TERDAPAT


BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOL
1. Perkhidmatan Ujian Psikologi
2. Perkhidmatan Khidmat Runding
3. Perkhidmatan Sahsiah Diri
4. Perkhidmatan Peningkatan Kemahiran Kaunseling
(PPKK)
5. Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya

Don't worry, be happy,


Enjoy your job,
KEEP ON SMILING...!!!!

NILAI SEBUAH SENYUMAN..


Ia tidak perlu dibayar, tetapi
mendatangkan banyak faedah
Ia adalah sedekah yang....
menambahkan keceriaan penerima
tanpa mengurangkan pemiliknya (tak
rugi!!)
Ia terjadi dalam sedetik, tetapi boleh

The world is like a great mirror. It reflects back to you what


you are. If you are loving, if you are friendly, if you are helpful,
the world will prove loving, friendly and helpful to you. The
world is what you are.
- Thomas Dreier-

CHANGE YOUR THINKING CHANGE


YOUR LIFE

The great aim of


education is not
knowledge but action

Sekian, Terima Kasih