Anda di halaman 1dari 6

1.

Rasional Program

Sambutan Gong Xi Fa Cai merupakan suatu program yang dirancang oleh guru-guru

bangsa cina atas dorongan Tuan Pengetua SM Teknik Sejingkat. Program ini

bertujuan untuk mengeratkan persahabatan dikalangan warga SM Teknik Sejingkat

serta memperkenalkan amalan-amalan yang diamalkan semasa perayaan Tahun Baru

Cina.

2. Objektif Program

a) Memperkenalkan amalan-amalan perayaan Tahun Baru Cina.

b) Mengeratkan persahabatan antara warga SM Teknik Sejingkat.

c) Menggalakkan pelajar dan pengajar berfikir secara kirits dan kreatif.

3. Strategi

a) Tarikh

:

28 Jan 2015 23 Feb 2015

b) Tempat

:

SM Teknik Sejingkat

c) Penganjur

:

JK Hiasan Sambutan Gong Xi Fa Cai serta bekerjasama

 

dengan Panitia Sivik dan Kewarganegaraan

d) Sasaran

:

Warga SMTS

4. Senarai Jawatankuasa Kerja

a) JK Hiasan Sambutan Gong Xi Fa Cai

: Cik Alice Hii Pui Ling

: En Augustine Tie

b) Bendahari Sambutan Gong Xi Fa Cai

: Pn Hii Pei Howe

c) Panitia Sivik dan Kewarganegaraan

: Cik Nurhanani

d)

Senarai tugas

AJK

Nama Guru

Senarai Tugas

Penyediaan bahan

Cik Alice Hii Pui Ling

Menyediakan “ang pau” bagi setiap

pertandingan

Cik Nurhanani

kelas T4, T5 dan T6

Pengadilan

Cik Alice Hii Pui Ling En Augustine Tie

Bertindak sebagai pengadil untuk

menentukan keputusan pertandingan.

Hadiah

Pn Hii Pei Howe

Menyediakan hadiah yang secukupnya.

Membuat anggaran kos, membeli dan

membungkus hadiah.

Laporan aktiviti

Cik Alice Hii Pui Ling

Menyediakan kertas kerja pelaksanaan

dan laporan pelaksanaan program.

5. Cadangan perlaksanaan yang akan dijalankan dan Jadual Perlaksanaan

Bil

Tarikh

Perkara

Tempat

Tindakan

1

28

Jan 2015

Pengumuman tentang pertandingan serta syarat- syarat pertandingan

Dewan

En Augustine Tie

Rabu

Intergrasi

 

SMTS

2

29

Jan 2015

Pelajar mencari idea serta

Kelas masing-

Panitia Sivik dan Kewarganegaraan

membina “Tanglung”.

masing

13

Feb 2015

 

3

23

Feb 2015

Pelajar menghantar “Tanglung” mereka ke Makmal Kejuruteraan Mekanikal. Penilaian akan dinilai

Makmal

En Augustine Tie Cik Alice Hii

Isnin

Kejuruteraan

 

Mekanikal

 

4

26

Feb 2015

Pemenang akan diumumkan semasa Jamuan Sambutan Gong Xi Fa Cai

Anjung Selera

En Augustine Tie

Khamis

6.

Anggaran Perbelanjaan

Bil

Perkara

Perincian

Kos Per

Unit

Jumlah

Unit (RM)

Kos (RM)

 

Hadiah Pertandingan Tanglung

Johan

RM 50

 

1 RM 50

1

Naib Johan

RM 30

1 RM 30

Ketiga

RM 20

1 RM 20

Jumlah Perbelanjaan

 

RM 100

Disediakan oleh,

(Alice Hii Pui Ling) JK Hiasan Sambutan Gong Xi Fa Cai

Diluluskan oleh,

(Ng Fook Yin) Pengetua SMTS

1. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN     1.1 Penyertaan adalah dibuka kepada semua pelajar Sekolah Menengah

1.

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

 
 

1.1 Penyertaan adalah dibuka kepada semua pelajar Sekolah Menengah Teknik Sejingkat. 1.2 Bilangan minima ahli bagi setiap kumpulan yang mengambil bahagian adalah seramai 5 orang yang mewakili kelas masing-masing. 1.3 Penilaian produk akan dibuat oleh panel penilai yang dipilih. Penilaian akan dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian mengikut skima pemarkahan yang telah ditetapkan. 1.4 Keputusan panel penilai terhadap penilaian produk kumpulan adalah muktamad.

2.

PENILAIAN DAN PERMARKAHAN

2.1 Penilaian pertandingan akan dibuat menggunakan format seperti berikut:

 

(i)

Rekabentuk (30 markah)

 

(ii)

Bahan pameran (40 markah)

(iii)

Penggunaan bahan terpakai (30 markah)

2.2 Skema pemarkahan adalah seperti di Lampiran A1.

3.

PENGHANTARAN

 

Semua produk harus dihantar ke Makmal Kejuruteraan Mekanikal pada 23 Feb 2015(Isnin) sebelum 11 pagi.

4.

KRITERIA PEMARKAHAN

 

Bil.

Kriteria

%

 
 

Rekabentuk

 

a) Keaslian:

 

i. Produk mempunyai unsur ciptaan / inovasi

a) Keaslian

ii. Rekaan sendiri atau inovasi rekaan sedia ada.

1.

b) Ciri-ciri

30

iii. Kebolehan mengaplikasikan pengetahuan

 

Tahun Baru

Cina

b) Ciri-ciri Tahun Baru Cina

i. Warna yang sesuai dan menarik

   

ii. Rupabentuk yang kemas dan pelbagai

 

Bahan Pameran

 

a) Canggih & menarik

 

i. Hiasan tambahan

a) Kecanggiha

ii. Mudah digunakan (senang digantung serta bahan

2.

n dan

40

yang kukuh digunakan sebagai tangkai)

 

menarik

 

b) Ketahanan

b) Ketahanan Produk

i. Produk yang dibina mempunyai stabiliti yang tinggi.

 

produk

 

ii. Produk yang kukuh

3.

Penggunaan

 

a)

Penggunaan bahan kitar semula dan kesan kepada kualiti

Bahan Terpakai

30

alam sekitar serta masyarakat

i. Menggunakan lebih daripada satu bahan terpakai

Lampiran A1

SKEMA PERMARKAHAN KRITERIA PRODUK PERTANDINGAN TANGLUNG SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SEJINGKAT Sempena Sambutan Gong Xi Fa Cai

Nama Kumpulan:

Nama Panel Penilai:

ITEM

KRITERIA PENILAIAN

WAJARAN

MARKAH

1

REKABENTUK

   
 

a. Keaslian

15

 
 

b. Ciri-ciri Tahun Baru Cina

15

 

2

BAHAN PAMERAN

   
 

a. Kecanggihan dan menarik

20

 
 

b. Ketahanan produk

20

 

3

PENGGUNAAN BAHAN TERPAKAI

30

 
 

JUMLAH

100

 

Lampiran A1

SKEMA PERMARKAHAN KRITERIA PRODUK PERTANDINGAN TANGLUNG SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SEJINGKAT Sempena Sambutan Gong Xi Fa Cai

Nama Kumpulan:

Nama Panel Penilai:

ITEM

KRITERIA PENILAIAN

WAJARAN

MARKAH

1

REKABENTUK

   
 

a. Keaslian

15

 
 

b. Ciri-ciri Tahun Baru Cina

15

 

2

BAHAN PAMERAN

   
 

a. Kecanggihan dan menarik

20

 
 

b. Ketahanan produk

20

 

3

PENGGUNAAN BAHAN TERPAKAI

30

 
 

JUMLAH

100