Anda di halaman 1dari 1

PENTAKSIRAN TINGKATAN 2 (PT2)

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (EKONOMI RUMAH TANGGA)


UJIAN BERTULIS

MASA : 2 JAM

ARAHAN:
1.

Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

2.

Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.

3.

Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan
ini

4.

Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir
peperiksaan
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Soalan
Markah
Penuh
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3

Markah
Diperoleh

Soalan
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
JUMLAH

Markah
Penuh
3
3
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
100

Markah
Diperoleh

NAMA : ............................................................................................................................................
KELAS : ...........................................................................................................................................
.
Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

............................................
(Nurul Natasya binti Izazi)
Guru KHB-ERT

...........................................
(Junarisa binti Juyahir)
Ketua Panitia KH

....................................
(Suzana bt Shuami)
Ketua Bidang
Teknik & Vokasional