Anda di halaman 1dari 36

Aqidah & Dorongan Beriman

Membina iman menuju kebenaran hakiki


Selaras dengan ridla Ilahi
Nur Rohim

Makna Aqidah
Secara bahasa:
Aqoda: membuat simpul, mengikat, transaksi, memperkuat, dan apa-apa yang
diyakini danmenentramkan hati (Kamus al-Muhith, Fairus Abadi, akar kata aqoda).

Secara istilah:
Pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan; apa-apa yang ada
sebelum dan sesudah kehidupan dunia; serta tentang hubungan kehidupan dunia
dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya

Aqidah adalah Dasar Keimanan dan


Perbuatan Manusia
Amal

Amal

Amal
Amal

Amal

Amal

Amal

Amal

I
M
A
N

Aqidah

| Aqidah Islam | Aqidah Sekuler |


| Aqidah Komunis |

Aqidah Islam


Akidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari
kiamat, qadha dan qadar baik buruknya dari Allah Swt.

Proses Beriman

Uqdatul Qubro
Pertanyaan Mendasar :
1. Dari manakah asal manusia ?
2. Untuk apa hidup ini ada ?
3. Mau kemana setelah hidup ini ?

Oleh Allah SWt

Untuk beribadah kepada Allah SWt

Akan kembali kepada Allah SWt

Diciptakan

Dibangkitkan

DI
DUNIA
(alam semesta,
manusia,
kehidupan)

SEBELUM
DUNIA
(Allah Swt)

Aturan

SETELAH
DUNIA
(Akhirat)

Hisab

Pembuktian Iman

Makna iman adalah pembenaran secara pasti (tashdiq al-jazim)


sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil

| Pembenaran Pasti | Sesuai dengan Fakta | Dibuktikan dengan Dalil |

Dalil Aqidah & Iman

Terdiri :

Dalil Naqli dan Aqli

Dapat
diindera

Dalil aqliy

Dalil aqliy: suatu pembenaran


melalui proses berpikir

Perkara yang
diimani

Tidak dapat
diindera

Dalil naqliy

Dalil naqliy: suatu pembenaran


berdasarkan wahyu baik al-Quran
maupun hadits yang melalui proses
berpikir memang terbukti benar-benar
sebagai wahyu.

Terindera :
Ada-Tidaknya
Allah
Al-Quran Kalam
Allah

Muhammad
Rasulullah

Apa yang dibawa oleh akal, melalui proses berfikir

Aqli

Fakta

Dalil
Tidak
Terindera :
Hari Kiamat
Malaikat Allah

Naqli
Apa yang dipahami oleh akal, melalui nas

Untuk membuktikan kebenaran aqidah & iman


No.
1

Iman kepada:

Dalil
Aqliy
Naqliy

Allah:
* Eksistensi Allah

* Sifat Allah
2
3

Malaikat
Kitab-kitab:
* al-Quran dari Allah

* Kitab-kitab lain
Rasul-rasul:
* Muhammad Rasulullah

* Rasul-rasul lain
5

Hari kiamat

Qadla - Qadar

Dalil Aqidah & Iman

Harus Qathiy!
Dalil Qathiy terdiri dari :

Al-Quran dan Hadist Mutawatir

Iman Kepada

Allah Swt

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya


malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
(TAQ. Al-imran ;190)

Berfikir pada Manusia, Alam Semeta dan Kehidupan

| Lemah | Terbatas | Serba Kurang | Tidak Azali | Membutuhkan yang lain |

Pembuktian sang

Pencipta (Kholik)
Kemungkinan terkait pencipta :

| Ia diciptakan oleh yang lain | Ia menciptakan diriNya sendiri |


| Ia bersifat azali dan wajibul wujud) |

Apakah Tuhan diciptakan oleh yang lain?

Apakah Tuhan menciptakan dirinya sendiri?

Apakah Tuhan bersifat azali dan wajibul wujud?

Iman Kepada

Rasulullah saw

Manusia yang bersifat terbatas tidak mungkin dapat langsung bertemu dengan Allah swt

Dengan Mukjizat yang diperoleh mereka

Iman Kepada

AL-Quran

Pembuktian

AL-Quran
Kemungkinan terkait asal Al-Quran :

| Al-Quran karangan orang arab | Al-Quran karanagan Muhammad saw |


| Al-Quran berasal dari Allah swt |

Apakah Al-Quran karangan orang arab?

Al-Quran menantang orang arab untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran

Katakanlah : Maka datangkanlah sepuluh surat yang (dapat) menyamainya


(TQS.Hud [11] : 13)

Apakah Al-Quran karangan Muhammad saw?

Apakah Al-Quran berasal dari Allah swt?

Wajib Mengimani Sesuatu Yang Ghaib


Setelah Membuktikan Sesuatu Yang Nyata

Wajib beriman pada :


| Hari kiamat | Pengumpulan di Padang Mahsyar | Surga & Neraka |Hisab | Siksa |

Saatnya raih predikat

TAQWA

Menjadi muslim mulia diantara mereka yang lupa jati dirinya

Wassalammualaikum

Membina iman menuju kebenaran hakiki


Demi Meraih ridla ilahi