Anda di halaman 1dari 12

Pengalaman Belajar Kanak-kanak

yang Optimum
Pembelajaran melalui pengalaman
langsung.
penglibatan diri secara aktif
kebebasan belajar mengikut gaya
belajar,gaya berfikir, minat serta masa
yang cukup
Contoh Pengalaman Belajar yang
Optimum : Bermain

Pengalaman Belajar Kanakkanak


Pengalaman langsung:
Murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam
proses pembelajaran berbanding dengan
pendidikan tradisional yang bercorak didaktif.
2 kaedah pelaksanaan pengalaman langsung:
Belajar dengan sendiri (pendidikan informal)
Belajar melalui pengajaran guru.

Konsep main
Aktiviti yang bermotivasi intrinsik
serta menyeronokkan kepada
individu yang berkenaan.
Matlamatnya adalah penglibatan
dalam proses berbanding dengan
pencapaian hasil pembelajaran yang
telah ditetapkan.

Tujuan
Bermain

Belajar konsep
Membentuk kemahiran sosial
Membentuk kemahiran fizikal
Menguasai situasi kehidupan harian
Melatih proses-proses bahasa
Membentuk kemahiran literasi
Persediaan untuk kehidupan & peranan
alam dewasa.

Kepentingan Bermain:
perkembangan intelek
perkembangan sosioemosi
perkembangan fizikal

Kategori dan jenis-jenis


main
Kategori sosial
Main
Main
Main
Main
Main

solitari
pemerhati
selari
gabungan
koperatif

Main solitari: kanak-kanak bermain secara


perseorangan
Main pemerhati: kanak-kanak memerhati kanakkanak lain bermain tanpa melibatkan diri secara
langsung
Main selari: kanak-kanak main secara berdikari
dengan objek yang sama atau serupa
Main gabungan: kanak-kanak memerhati kanakkanak lain bermain tanpa melibatkan diri secara
langsung
Main koperatif: kanak-kanak terlibat dalam aktiviti
tersebut diberi peranan dan objek khusus,
mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Main kognitif
Main
Main
Main
Main
Main

fungsian
konstruktif
fantasi
dramatik
yang berperaturan

Main fungsian: kanak-kanak menggunakan tubuh


mereka untuk berlari, melompat atau
memanipulasi objek.
Main konstruktif: menggunakan objek-objek untuk
mencipta struktur atau bentuk
Main fantasi: mencipta aktiviti baru berasaskan
imaginasi dan daya kreativiti mereka
Main dramatik: main peranan eg menjadi orang
dewasa
Main yang berperaturan: kanak-kanak
menentukan atau menggunakan peraturan bagi
perjalanan aktiviti main tersebut.

Jenis-jenis dan Ciri-ciri Main:


Main sosial
peringkat-peringkat mainan sosial (Parten,
1932) :
Unoccupied Play
Main Solitary
Main Memerhati ( Onlooker play)
Main Selari
Main Assosiatif
Main Koperatif

ii. Mainan dengan Objek/ Mainan Kognitif


(Piaget,1962)
peringkat-peringkat mainan dengan objek :
mainan latihan (practice play)/ mainan
fungsional,
mainan simbolik,
mainan dengan peraturan
mainan binaan
iii. Mainan Sosiodramatik
iv. Mainan Bebas (informal)
Main di luar bilik darjah (outdoor play)

Ciri-ciri main
Bermotivasi secara intrinsik
Berfokus kepada fungsi
Berubah-ubah merentasi situasi dan
jenis kanak-kanak yang terlibat.
Tidak bermatlamat
Mempunyai kesinambungan
Berlaku di tempat yang selamat dan
kondusif.