Anda di halaman 1dari 5

Nama:

Tarikh :

Kelas :..
SULIT
MUZIK
MAC
2010
1 JAM

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU KELING, BELAGA


UJIAN BULANAN (MAC 2010)
PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN SATU
1 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Jawab semua soalan tersebut pada ruang yang disediakan
2. Murid tidak dibenarkan meniru jawapan dari murid lain

Kertas soalan ini mengandungi


Disediakan oleh:

halaman bercetak termasuk muka depan


Disah oleh:

...................................

................................

(Puan Nor Mimi Amira Abd Rashid)

(Pn Cheristina )

Guru M/P Matematik

Ketua Panitia Muzik

SK Batu Keling

SK Batu Keling

BAHAGIAN A

6 markah
1

6 markah

BAHAGIAN B
BAHAGIAN C

13 markah
10 markah

Isi tempat kosong dengan senikata lagu yang betul


4

Negaraku
Negaraku
. tumpahnya
Darahku
Rakyat
.. dan maju
Rahmat ..
kurniakan
Raja . selamat
Bertakhta
.. bahagia
Tuhan .................................
. kita .....................
Bertakhta

tanah
raja

bahagia
hidup

kita
bersatu

kurniakan
tuhan

selamat
rahmat