Anda di halaman 1dari 26

LUKISAN ELEKTRIK &

ELEKTRONIK CAD (BBV40203)


LUKISAN BENTANGAN DAN SKEMA
PEMASANGAN TIGA FASA

Gambarajah Bentangan
Pemasangan Industri
menunjukkan lokasi alat kelengkapan di dalam bangunan yang
besar seperti makmal, kilang, dan premis perdagangan.
Pendawaiannya memerlukan perlindungan kerosakan
mekanikal yang tinggi dan boleh menampung beban yang
besar.
Kaedah pendawainya menggunakan kondiut atau sesalur
logam.
Bilangan alat tambah dan kelengkapan elektrik pada pelan
bentangan industri adalah lebih banyak dan dari jenis tugas
berat.

Gambarajah Bentangan Industri


pelan ini dipenuhi dengan simbol-simbol lokasi pencahaya,
soket alir keluar, kipas siling dan peralatan elektrik yang lain.
Sekiranya simbol-simbol tersebut dilukis mengikut skala,
lukisan yang dihasilkan itu akan kelihatan sesuai dan
berkadaran.
Adalah amat penting sekali dan perluh diketahui
sistem,Lukisan Bentangan Pemasangan Domestik Satu fasa. Ia
bertujuan mendedahkan dan menunjukan kedudukan
alatambah peralatan serta kelengkapan elektrik di dalam
sesebuah pelan rumah kediaman mahupun bangunan. Semua
kedudukan alatambah atau kelengkapan ditunjukan dalam
bentuk simbol.

Cara Melukis
1.
Menentukan Lukisan Bentangan Pelan Bangunan
tentukan kedudukan dan keperluan bilik-bilik di dalam lukisan
bentangan pelan bangunan yang telah diberi untuk
mementukan jenis lampu, kuasa dan pendawaian yang
diperlukan untuk bangunan tersebut. Untuk mengetahui lebih
lanjut lagi perlu rujuk kepada pelan kedudukan bilik-bilik di
dalam lukisan bentangan pelan bangunan , jenis lampu dan
kuasa dan juga jenis pendawaian untuk lampu dan kuasa
yang ditempatkan di dalam setiap papan suis agihan.
CONTOH: pelan bangunan dan keperluan bilik kuliah 1, 2 dan
3 yang telah diberi, senarai keperluan elektrik (lampu dan
kuasa).

bil

Nama bilik

Bilik kuliah 1

Bilik kuliah 2

Bilik kuliah 3

Laluan
berbumbung

Peralatan elektrik

kuantiti

1-2x40W (F) lengkapan siling


Kipas siling
1-1x 13A S/A/K
1-1x32A Pengasing

12
6
9
1

1-2x40W (F) lengkapan siling


Kipas siling
1-1x 13A S/A/K
1-1x32A Pengasing

12
6
9
1

1-2x40W (F) lengkapan siling


Kipas siling
1-1x 13A S/A/K
1-1x32A Pengasing

12
6
9
1

1-1x40W Lampu pijar lekapan siling

12

Jadual di atas menunjukkan keperluan elektrik untuk setiap


bilik kuliah dan laluan berbumbung. Dengan merujuk kepada
keperluan elektrik yang teleh disenaraikan, ianya akan
memudahkan pendawai untuk membuat:1. Pengiraan kuasa boleh dilakukan untuk memperolehi saiz
kabel yang sesuai dan selamat digunakan untuk bilik
tersebut.
2. Pendawai boleh merangka pelan susunatur elektrik yang
sesuai mengikut peraturan IEE, JBE dan TNB
3. Ini memudahkan pendawai membuat anggaran harga yang
sesuai untuk setiap peralatan elektrik yang dikehendaki.

2.

Memahami lukisan bentangan pelan susunatur elektrik

Bagi seorang pendawai elektrik, beliau mestilah mengetahui


dan memahami peralatan elektrrik yang digunakan dari segi
keperluan kuasa yang digunakan) untuk mementukan jenis
kabel dan saiz kabel pendawaian yang diperlukan untuk
bangunan tersebut.

3. Mengira dan mementukan saiz kabel untuk skema utama


dan sub utama
Untuk mengira dan menentukan saiz kabel yang sesuai
digunakan untuk skema utama dan sub utama , pelatih
mestilah mengetahui dan memahami cara-cara membaca
jadual I.E.E berkaitan dengan saiz kabel untuk rujukan bagi
memudahkan pelatih melukis dan mementukan saiz kabel
yang sesuai.

4. Melukis simbol peralatan elektrik dan kabel yang


digunakan untuk skema utama dan sub utama
Untuk melukis simbol peralatan dan saiz kabel yang sesuai
digunakan untuk skema utama dan sub utama.
Pelatih mestilah mengetahui dan memahami cara-cara
melukis simbol mengikut ukuran yang telah ditetapkan oleh
pihak tertentu (JKR, JBE) untuk memudahkan pelatih melukis
dan menentukan saiz kabel yang sesuai dan yang berkaitan.

5. Melukis legend simbol peralatan dan kabel yang digunakan


untuk skema utama dan sub utama
Untuk melukis legenda simbol peralatan dan saiz kabel saiz
kabel yang sesuai digunakan untuk skema utama dan sub
utama , pelatih mestilah mengetahui dan memahami simbol
mengikut ukuran yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu
(JKR, JBE) untuk memudahkan pelatih memahami dengan
lebih mudah .

6. Melukis Gambarajah Litar Skema Elektrik Di Dalam Lukisan


Elektrik
Untuk melukis gambarajah litar skema elektrik, pelatih mesti
memahami litar elektrik yang telah dilukis.
Simbol-simbol peralatan elektrik yang digunakan untuk Papan
fius agihan (PFA / DB), papan suis kecil (PSK / SSB) dan papan
suis utama (PSU / MSB).

Contoh gambarajah skema elektrik untuk Blok (A) Bilik


kuliah 1, 2 dan 3:
Gambarajah III.C 1.05 untuk gambarajah skema bagi litar
lampu,
Gambarajah III.C 1.06 untuk gambarajah skema elektrik
bagi litar kuasa
Gambarajah di bawah III.C 1.07 untuk gambarajah litar
lampu dan kuasa yang telah dihimpunkan di dalam satu
Papan Suis Kecil.

Gambarajah III.C 1.05 di atas menunjukkan rajah litar


pendawaian skema untuk litar lampu ( DBAL) di Blok (A) Bilik
Kuliah 1, 2 dan 3.

Gambarajah III.C 1.06 di atas menunjukkan rajah litar


pendawaian skema untuk litar kuasa DBAK) di Blok (A) Bilik
Kuliah 1, 2 dan 3.

Gambarajah III.C 1.07 di atas menunjukkan rajah litar


pendawaian skema untuk litar elektrik ( DBA) di Blok (A) untuk
Bilik Kuliah 1, 2 dan 3.

Merujuk kepada pelan Bilik Kuliah 1, 2 dan 3 di Blok (A) yang


telah disertakan dengan menggunakan skala yang sesuai
telah ditunjukkan pelan susunatur elektrik yang telah
dilengkapkan dengan keperluan elektrik yang sesuai mengikut
kegunaan sesuatu bilik tersebut lengkap dengan litar
pendawaian elektrik.
Dengan itu imbangan beban adalah seperti berikut:

IMBANGAN BEBAN DB AL
Beban
No. Litar

Lampu Pendaflour 36W

Lampu Pijar
40W

Kipas Siling 90W

R1

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

2 x 90
= 0.88A
240 x0.85

Y1

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

2 x 90
= 0.88A
240 x0.85

B1

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

2 x 90
= 0.88A
240 x0.85

R2

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

2 x 90
= 0.88A
240 x0.85

Y2

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

2 x 90
= 0.88A
240 x0.85

B2

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

2 x 90
= 0.88A
240 x0.85

R3

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

2 x 90
= 0.88A
240 x0.85

Y3

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

2 x 90
= 0.88A
240 x0.85

B3

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

2 x 90
= 0.88A
240 x0.85

R4

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

Y4

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

B4

3 x 2 x 40 x 1.8 = 1.8A
240

R5

6 x 40
240

= 1A

Y5

6 x 40
240

= 1A

JUMLAH

2.68A

2.68A
2.68A

2.68A
2.68A
2.68A

2.68A
2.68A
2.68A

1.8A
1.8A
1.8A

1
10.84A

10.84A

9.84A

IMBANGAN BEBAN DB AK
Beban

SAK 13A

No. Litar
KR1

KY1
KB1
KR2
KY2
KB2

4 x 250 = 4.9A
240
4 x 250 = 4.9A
240
4 x 250 = 4.9A
240
5 x 250 = 5.2A
240
5 x 250 = 5.2A
240
5 x 250 = 5.2A
240
JUMLAH

4.9

4.9
4.9
5.2
5.2
5.2
10.1

10.1

10.1

Melukis Gambarajah Skema 3 Fasa


Lukisan skema boleh dipersembahkan dalam 2
kaedah iaitu
a)

Secara berasingan setiap fasa mempunyai palang bas/papan


agihan sendiri
(R)

(Y)

(B)

Melukis Gambarajah Skema 3 Fasa


Lukisan skema boleh dipersembahkan dalam 2
kaedah iaitu
b) Secara gabungan fasa dalam satu kebok

Gambarajah Pendawaian
Rujuk lampiran

NOTA PENTING:
Melukis Gambarajah Skema 3 Fasa
Perlu kenalpastikan perkara berikut terlebih
dahulu:
a.
b.
c.
d.
e.

Jumlah bilangan litar akhir


Jumlah bilangan litar akhir sefasa
Saiz kabel setiap litar
Jenis pendawaian yang hendak diguna
Jenis peranti pelindung arus lebih yang hendak
diguna
f. Jenis lukisan skema yang dikehendaki

Anda mungkin juga menyukai