Anda di halaman 1dari 2

EVALUASI BELAJAR

TAHUN AJARAN 2015/2016

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Islam

Kelas/ Semester

: II / I

Berikan Tanda Silang (X) Pada Huruf a, b, c atau d untuk jawaban


yang paling benar!
1. Sebelum melakukan solat kita harus . . .
a. Minum

b. Membaca al Quran

c. Wudu

2. Ketika berwudu, pertama kali kita . . .


a. Membasuh kaki

b. Membasuh tangan c. Niat

3. Air yang diguakan untuk wudu . . .


a. Air sumur

b. Air kopi

c. Air jeruk

4. Lawan sifat sombong adalah . . .


a. Kikir

b. Rendah hati

c. Sederhana

5. Hemat pangakal . . .
a. Panadai

b. Kaya

c. Mulia

6. Huruf hijaiyah berjumlah . . .


a. 27

b. 28

c. 29

7. Bacaan Takbir adalah . . .


a. Alhamdulillah b. Allahu Akbar c. Subhanallah
8. Kebersihan sebagian dari . . .
a. Islam

b. Iman

c. Ihsan

9. Tanda baca Dummah berbunyi . . .


a. A

b. I

d. U

10.

Membaca tahiyat pada waktu . . .

a. Rukuk

KUNCI JAWABAN
1. C
2. B
3. A
4. B
5. B
6. C
7. B
8. B
9. C
10. C

b. Sujud

d. Duduk