Anda di halaman 1dari 5

PENGURUSAN

KURIKULUM PRASEKOLAH
YANG BERKESAN
UNIT KURIKULUM
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN

1. Pengurusan Kurikulum
1.1

Dokumen KSPK dan Modul KSPK

Ada dan lengkap sama ada dalam bentuk Hardcopy atau Softcopy

1.2

Sudut dan Pusat-Pusat Pembelajaran

Sudut dan pusat pembelajaran yang pelbagai dan sesuai, digunakan


dan diselia dengan baik

1.3

Jadual Waktu

Jadual waktu di pamer dengan jelas dan menepati peruntukan masa


yang ditetapkan. Pemiliihan modul asas dan bertema yang sesuai.

1.4

Rancangan Pengajaran Tahunan

Disediakan dengan baik, lengkap dan berpandukan dokumen KSPK.


Perancangan tema tahunan disediakan dengan lengkap dan
bersesuaian dengan takwim.

1.5

Rancangan Pengajaran Harian

Disediakan dengan baik, lengkap dan berpandukan RPT. Penulisan


objektif dan aktiviti jelas. Ada rekod penyeliaan oleh pentadbir.

2. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


2.1

Rutin Harian

Merangkumi pengurusan diri, berbaris, nyanyian lagu, doa, kehadiran,


perbualan pagi, kudapan, rehat dan refleksi sebellum balik.

2.2

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Dijalankan secara kelas, kumpulan dan individu. Ada penglibatan PPM.


Kawalan kelas yang baik. Penggunaan pusat dan ruang pembelajaran.
Strategi dan pendekatan yang sesuai dan berkesan. Objektif
pembelajaran tercapai.

2.3

Isi Pembelajaran

Sesuai dengan tahap perkembangan murid. Ada unsur didik hibur dan
amalan pembelajaran yang menyeronokkan. Penekanan terhadap
kemahiran 4M, penerapan unsur KBAT dan pembelajaran abad ke-21.

2.4

Sumber Pendidikan

Bahan bantu belajar yang sesuai, menarik, berkesan dan pelbagai


guna.

2.5

Penglibatan Murid

Penglibatan murid yang aktif dan berlaku interaksi guru dengan


murid, murid dengan murid dan murid dengan bahan.

3. Penilaian dan Pentaksiran


3.1

Portfolio Murid

Mengandungi maklumat peribadi murid, rekod kesihatan, hasil kerja


dan rekod pentaksiran. Diselia dan dikemaskini dengan baik dan
lengkap.

3.2

Rekod Pentaksiran

Instrumen Pentaksiran Prasekolah Kebangsaan (IPPK) disediakan dan


dikemaskini dengan baik.

3.3

Pembinaan Instrumen dan Evidens

Berpandukan dokumen KSPK, sesuai dan tepat dengan kemahiran


yang hendak ditaksir.

3.4

Pelaporan

Maklumat rekod diselia dan dikemaskini dengan baik, dilaporkan


kepada pentadbir dan ibubapa serta disimpan mengikut tatacara dan
etika yang ditetapkan.

3.5

Tindak Susulan

Perancangan aktiviti pengukuhan dan aktiviti pemulihan yang sesuai


untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan

SEKIAN,
TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai