Anda di halaman 1dari 9

TUGAS PERANCANGAN SQ

VOLUME 1
BENTUK : KERUCUT

30 derajat

Volume 1
Bentuk Kerucut
=

30

1= 1/3 ( _( )1)
==> tan = /(1/2 )
h = 1/2 tan
maka :
V1 = 1/3 ( _( ))
V1 = 1/3 /4^21/2 tan
V1 = /24^3tan
V1 = 0.0756^3

Volume Total
_=1+2+3
_= 0,0756 ^3+( 0,785 ^2)+0,1952
^3
_= 0,2708
^3+ 0,785 ^2

H=D
D

H=2D
D

H
0
9

0
9

H
0
6

0
12

Variasi Nilai D dan H

V (m3)
D (m)

25
1.8
2.1
2.4
2.7
3
3.3

V (m3)
D (m)

H (m)
9.20842
6.497139
4.701093
3.437191
2.503666
1.786043

150
H (m)
3.45 14.86387
3.75 12.29448
4.05 10.25249
4.35 8.597568
4.65 7.233119
5.4 4.69008

V (m3)
D (m)

50
2.3
2.6
2.9
3.2
3.5
4

H (m)
11.24708
8.525312
6.573227
5.116245
3.992144
2.601019

V (m3)
175
D (m)
H (m)
3.65 15.47421
3.95 12.92547
4.25 10.87603
4.55 9.198657
4.85 7.804211
5.65 5.034404

V (m3)
D (m)
2.7
3.1
3.4
3.7
4
4.5
V (m3)
D (m)
3.8
4.1
4.4
4.7
5
5.9

S PERANCANGAN SQUARE OPENING HOPPER

VOLUME 2
BENTUK : SILINDER

VOLUM
BENTUK SQUAR
Asumsi

De

= 1/3 D

2= _( )2

Volume 3
=

V2 = /4^2
V2 = 0.785 ^2

Asumsi Pemilihan Tinggi (H)


1.Tinggi harus lebih lebih besar daripada
diameter (tidak berbentuk disk)
2. Tinggi juga tidak boleh terlalu besar
agar tidak berbentuk lidi
2.Perbandingan Tinggi dan Diameter lebih
kecil dari 6 (H/D<6)

25

3=(4)
1= (^2 )/123
h3= ( 1/2 )/tan
Luas
1= (^2 )/12(1/2 )/tan
alas untuk
Untuk
4 bangun
1 = /24 ^3/tan
4 x Lva = ("De
1=0.280 ^3
4 x Lva = 5,283
Lva
= 1,321
Analog perhitungan diatas maka diperoleh
Va = 1/2 1/3
2=0.794

^3
Va = 1/2 1/3
Va = 0,2201 De
sehingga volume conical :
Va = 0,2201 (1/
Vc = Vc1 - Vc2
2
Vc = 0.280 ^3- 0.794

Va
^3= 0,0244 D3
Va = 0,0138 D
Vc = 0.280 ^3- 0.794 1/27 ^3
Vc = 0.2505 ^3
V3 = Vc - (4 x V
V3 = 0,2505 D3
V3 = 0,2505 D3
V3 = 0,1952 D3

20
18
16
14

20
18
16

i Nilai D dan H

14
75
H (m)
12.174402
8.8724719
7.0919354
5.7025368
4.591465
3.1657372
200
H (m)
16.332962
13.741911
11.642113
9.9122427
8.466242
5.2837649

V (m3)
D (m)

100
H (m)
3 13.11938
3.4 9.846878
3.7 8.028843
4 6.581911
4.3 5.406228
4.8 3.873169

V (m3)
225
D (m)
H (m)
3.95 17.00778
4.25 14.40235
4.55 12.2753
4.85 10.51201
5.15 9.030246
6.1 5.598575

V (m3)
125
D (m)
H (m)
3.25 13.95442
3.65 10.69325
3.95 8.843155
4.25 7.349701
4.55 6.12201
5.1 4.362757
V (m3)
D (m)

250
H (m)
4.1 17.53098
4.6 13.46378
4.9 11.57377
5.2 9.983952
5.5 8.630653
6.4 5.567383

12
H (m)

10
8
6
4
2
0
0

VOLUME 3
BENTUK SQUARE OPENING

25 derajat

Va

3=(4)

Luas
1/2 )/tan
alas untuk bangun Va
Untuk 4 bangun Va
4 x Lva = ("De" 2)^2 " De2"
4 x Lva = 5,283 De2
Lva
= 1,321 De2
atas maka diperoleh
Va = 1/2 1/3 (3^ 3)
Va = 1/2 1/3 1,321 ^2 ((1/2 )/tan (1/2 2)/tan )
Va = 0,2201 De2 (1,072 D - 1,516 De)
cal :
Va = 0,2201 (1/3 D)2 (1,072 D - 1,516 (1/3 D))
2
4

Va
^3= 0,0244 D3 (1,072 D - 0,505 D)
Va = 0,0138 D
4 1/27 ^3

V3
V3
V3
V3

=
=
=
=

Vc - (4 x Va)
0,2505 D3 - (4 x 0,0138 D3)
0,2505 D3 - 0,0553 D3
0,1952 D3

Grafik D vs H

L=H
L=4H
V=20 m3
V=40 m3

Grafik D vs H

8
L=H

L=4H

V=20 m3
V=40 m3

V=60 m3
V=80 m3

V=100 m3

V=120 m3
V=140 m3

V=160 m3

V=180 m3
V=200 m3

0
0

5
D (m)

10