Anda di halaman 1dari 64

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
I Ahmad Mustaqim Mansor
II Ahmad Reduan Rozali
1 Apakah kelebihan individu yang mempunyai
kemahiran berkomunikasi?
I Mudah didampingi
II Mendapat ramai kawan
III Berupaya memfitnah orang lain
IV Mampu mempengaruhi orang lain
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
2

Ciri-ciri kecemerlangan diri dapat dilihat dari


segi
I penampilan perwatakan
II berkomunikasi secara sehala
III kemahiran membuat refleksi
IV pencapaian dalam akademik
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Siapakah yang dimaksudkan dalam maklumat di


atas?

Muhammad Muqharrabin
Sapok a/l Biki
I dan II
C III dan IV
II dan III
D I dan IV

Individu yang cemerlang mempunyai sikap yang


berikut, kecuali
A malas untuk berusaha
B tidak berputus asa apabila gagal
C sentiasa berusaha gigih untuk berjaya
D bijak membahagikan masa antara pelajaran
dengan aktiviti lain

Bagaimanakah cara untuk membuat keputusan


tentang pemilihan kerjaya?
I Mendengar pendapat orang lain
II Meneliti kebaikan dan keburukan
III Mengambil keputusan terburu-buru
IV Memikirkan kesan dan akibat yang bakal
timbul
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Berikut merupakan perkara-perkara yang perlu


diambil kira ketika berkomunikasi, kecuali
A memahami setiap mesej yang diterima
B menjadi pendengar yang baik
C tidak mencelah percakapan orang lain
D boleh menyinggung perasaan orang lain

Individu yang sentiasa membuat refleksi diri


akan dapat
A membandingkan kelebihan diri dengan
orang lain secara negatif
B merendah-rendahkan maruah orang lain
C menilai kekuatan dan kelemahan diri
D melenyapkan kelebihan diri
- Warganegara Malaysia
- Merupakan pelajar universiti dari Asia
Tenggara
- Berjaya menawan puncak Everest pada
14 Mei 2004

III
IV
A
B

Antara berikut, yang manakah


kelemahan seorang pelajar?
I Rajin mengulang kaji pelajaran
II Malu untuk bertanya soalan
III Malas membuat latihan
IV Mudah berputus asa
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

merupakan

A I, II dan III
B I, II dan IV

Kita tidak sewajarnya terlalu mengagungagungkan kebolehan individu lain kerana


A sikap tersebut boleh menggugat kebolehan
sendiri
B sikap tersebut akan membuatkan kita berasa
rendah diri
C individu tersebut akan mudah lupa diri
D individu tersebut akan mendapat
pengiktirafan daripada pihak sekolah

10 Apakah ciri-ciri pelajar yang


perwatakan terpuji?
I Belajar bersungguh-sungguh
II Tidak mudah berputus asa
III Berfikiran negatif
IV Bercakap benar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

II Perubahan emosi
III Kemahiran sosial
IV Pencapaian akademik
C I, III dan IV
D II, III dan IV

13 Pilih pernyataan yang benar mengenai


Aminuddin Baki.
I Pernah menjadi guru di Sekolah Menengah
Anderson, Ipoh
II Menjadi Penasihat Gabungan Pelajar
Melayu Semenanjung Malaysia sehingga ke
akhir hayat
III Menjadi Ahli Lembaga Pengelola Dewan
Bahasa dan Pustaka
IV Menerima Darjah Mulia Seri Melaka
(DMSM)
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

mempunyai

14 Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Datin


Paduka Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir?
A Memenangi kejohanan badminton di
peringkat antarabangsa
B Merupakan wanita Asia pertama merentas
Kutub Selatan dan Kutub Utara
C Merupakan angkasawan wanita Malaysia
yang pertama
D Mengelilingi dunia secara solo dengan kapal
layar

11 Bagaimanakah cara untuk mengamalkan budaya


ilmu bagi mencapai kecemerlangan dalam
pelajaran?
A Membuat rujukan di perpustakaan
B Meniru dalam peperiksaan
C Malu bertanya guru
D Mudah mesra

15 Pemilihan kerjaya yang sesuai sangat penting


bagi seseorang individu untuk
A memberi sumbangan dalam bidang yang
diceburi
B menunjukkan bakat dan kebolehan yang
lebih tinggi
C mencapai kepuasan sendiri melalui kerjaya
yang diminati
D menyumbang secara maksimum bagi
pembangunan negara

12 Antara berikut, yang manakah merupakan


langkah-langkah untuk mencapai kecemerlangan
diri?
I Pemupukan minat

16 Antara berikut, manakah merupakan langkahlangkah ke arah kesejahteraan keluarga?


I Menyediakan kemudahan-kemudahan

II
III
IV
A
B
C
D

mewah untuk ahli keluarga


Berbuat baik, sayang-menyayangi dan
bersopan santun
Memahami kekuatan dan kelemahan ahli
keluarga
Berkongsi masalah
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

17 Antara berikut merupakan konflik yang biasa


dihadapi oleh sesebuah keluarga, kecuali
A penceraian
B kemiskinan
C cemburu
D kasih sayang
18 Apakah kesan kurangnya kasih sayang terhadap
diri anak-anak?
I Pelajaran merosot
II Bergaul dengan rakan negatif
III Mudah mencuba sesuatu yang negatif
IV Banyak menghabiskan masa dengan
mengulang kaji pelajaran
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
19 Bagaimanakah cara untuk mencapai perpaduan
dalam keluarga?
A Mengamalkan suruhan dan perintah agama
B Bersikap pentingkan diri sendiri
C Mengasingkan diri apabila berlakunya
konflik
D Menolak bantuan daripada ahli keluarga
20 Apakah tanggungjawab
keluarga?

anak-anak

dalam

A Menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang


tua
B Mengekalkan kebahagiaan dalam keluarga
C Mengeruhkan hubungan kekeluargaan
D Menjatuhkan maruah keluarga
21 Antara berikut, sikap yang manakah perlu
diamalkan dalam sesebuah keluarga?
I Berbincang dengan anggota keluarga bagi
memberi peluang menyatakan pendapat
masing-masing
II Bersikap terbuka dalam menerima kritikan
walaupun berbeza pandangan dengan
anggota keluarga
III Memendam masalah yang dihadapi
daripada pengetahuan anggota keluarga
IV Memberi perhatian kepada pendapat
anggota keluarga yang lain
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
22 Mengapakah kita perlu meluahkan konflik yang
dihadapi kepada ahli keluarga?
A Supaya mendapat penghargaan daripada ahli
keluarga
B Supaya tidak membebankan diri sendiri
C Supaya mudah untuk berkomunikasi
D Supaya dapat mengekalkan reputasi
23 Apakah
kepentingan
sokongan
keluarga
terhadap insan kurang upaya?
I Memberi mereka semangat
II Mengambil kesempatan di atas
ketidaksempurnaan mereka
III Memberi dorongan supaya mereka juga
mampu berjaya
IV Menyatakan kepentingan sumbangan
mereka kepada agama, bangsa dan negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

D II, III dan IV


24 Berikut adalah cara-cara untuk menunjukkan
kasih sayang kepada keluarga, kecuali
A melakukan aktiviti riadah dan bersiar-siar
bersama
B berkongsi suka duka dan peristiwa pahit
yang dialami keluarga
C bersikap pilih kasih dan iri hati antara
anggota keluarga
D mengambil berat antara satu sama lain
25 Mengapakah sambutan hari khas keluarga perlu
diraikan?
A Menghargai dan berterima kasih kepada ahli
keluarga
B Mengisi masa lapang agar tidak terbuang
begitu sahaja
C Memperingati peristiwa sedih yang telah
berlaku
D Menunjukkan kekayaan keluarga kepada
jiran
26 Antara berikut, perlakuan manakah yang
sepatutnya dilakukan oleh ahli keluarga semasa
persediaan menyambut perayaan?
I Ibu dan kakak membuat kuih di dapur.
II Abang menolong ayah membersihkan
halaman rumah.
III Adik menolong kakak menyapu sampah di
halaman rumah.
IV Anda leka bermain dengan kawan-kawan
tanpa menolong ibu.
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
27 Pilih pernyataan yang menggambarkan tentang
perpaduan dalam keluarga.
I Anggota keluarga yang saling menyayangi
antara satu sama lain.
II Anggota keluarga yang mengambil berat

III
IV

A
B
C
D

antara satu sama lain.


Anggota keluarga yang saling menolong
antara satu sama lain.
Anggota keluarga yang mempunyai
perasaan dengki-mendengki antara satu
sama lain.
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

28 Sekiranya adik anda menghadapi masalah,


apakah tindakan yang akan anda ambil?
A Membiarkan adik menyelesaikan
masalahnya sendiri
B Mengelakkan diri daripada bersua
dengannya
C Menambahkan masalah yang dihadapinya
D Membantunya menyelesaikan masalah
29 Antara berikut, pernyataan manakah tidak
benar?
A Segala masalah mestilah dibincang bersama
anggota keluarga
B Rekreasi bersama keluarga merupakan suatu
pembaziran masa
C Keluarga yang bahagia menjadi idaman
setiap individu
D Anak-anak haruslah sentiasa menghormati
ibu bapa
30 Siapakah angkasawan Malaysia yang pertama?
A Datuk Nicol Ann David
B Datuk Lee Chong Wei
C Dato' Dr. Noramly Muslim
D Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor

Lengkapkan peta minda di bawah.

(4 markah)

Tandakan

pada pernyataan yang betul dan

pada pernyataan yang salah.

(a) Kita harus bijak berkomunikasi agar apa yang kita perkatakan dapat diterima dan tidak
menyinggung perasaan orang lain.
(b) Keluarga yang bahagia akan menjamin kecemerlangan anak-anak.
(c) Individu yang cemerlang akan sentiasa bergantung harap kepada bantuan orang lain.
(d) Kita akan disisihkan oleh kawan-kawan jika mempunyai tingkah laku dan perbuatan
yang terpuji.
(e) Apabila ada antara ahli keluarga yang menghadapi masalah kewangan, hulurkan bantuan
atau pinjaman untuk meringankan beban mereka.
(f) Kita harus membiarkan konflik dalam keluarga berterusan agar kita mendapat pengajaran
daripadanya.
(6 markah)
3

Jawab soalan-soalan berikut.


(a) Nyatakan tiga perkara yang akan mewujudkan perpaduan dalam keluarga.
(i) ____________________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________________
(iii) ____________________________________________________________________________
(b) Apakah kepentingan membuat pilihan kerjaya yang sesuai?
(i) ____________________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________________
(10 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
1

Antara berikut, yang manakah merupakan ciriciri perwatakan yang terpuji?


I Rasional dalam mengambil risiko
II Sentiasa berfikiran positif
III Berserah pada takdir tanpa berusaha
IV Gigih dan berani
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Berikut merupakan perkara-perkara yang perlu


diamalkan dalam mengejar kecemerlangan,
kecuali
A berusaha untuk mendapatkan maklumat
B menyasarkan matlamat yang ingin dicapai
C mengagumi kebolehan orang lain
D tidak bijak memanfaatkan peluang

Antara berikut, yang


perwatakan
terpuji
kecemerlangan diri?
I Gigih
II Berani
III Berdaya saing
IV Cepat berputus asa
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Pilih pernyataan yang salah.


A Kekuatan individu menempuh segala
cabaran hidup akan menjurus ke arah
kejayaan.
B Perwatakan negatif merupakan salah satu
penyumbang ke arah kecemerlangan diri.
C Menghormati orang lain merupakan
perwatakan terpuji.
D Pengalaman hidup menjadikan manusia
semakin matang.

Mengapakah kita perlu membuat refleksi diri?


A Untuk menurunkan keupayaan diri
B Untuk melemahkan keyakinan diri
C Untuk memperbaiki kelemahan diri
D Untuk meninggikan keegoan diri

Individu yang berwawasan bermaksud individu


yang
A tidak mengharapkan pertolongan orang
lain
B mempunyai matlamat dan cita-cita
C menjadi kebanggaan keluarga

Pernah memegang jawatan sebagai Ketua


Eksekutif Norglen International Trading
Company, Tunis, Tunisia
Pernah mendapat Anugerah Tokoh Sains
dan Teknologi 2003 semasa Kongres
Kebangsaan Sains dan Teknologi Negara

manakah
untuk

merupakan
mencapai

Dilahirkan pada 13 April 1941 di Melaka


3

Maklumat di atas merujuk kepada


A Aminuddin Baki
B Datuk Azhar Mansor
C Dato' Dr. Noramly Muslim
D Datuk Dr. Mazlan Othman

Apakah institusi sosial yang menjadi asas


kepada sesebuah masyarakat?
A Keturunan
B Keluarga
C Kepercayaan
D Kaum

D sentiasa mematuhi peraturan


9

Mengapakah kecemerlangan pendidikan menjadi


faktor kepada pencapaian kerjaya idaman?
A Majikan akan memuji dan menghargai
kecemerlangan pendidikan seseorang
individu
B Seseorang individu akan mudah mendapat
kedudukan penting dalam kerjaya
C Ilmu dan kepakaran boleh dimanfaatkan
untuk kesejahteraan semua
D Mendapat ganjaran yang lumayan daripada
pihak syarikat
Mudah didampingi
Mendapat ramai kawan

10 Maklumat di atas berkaitan dengan


A budaya ilmu
B refleksi diri
C kemahiran berkomunikasi
D kecemerlangan pendidikan
11 Setiap pelajar perlu melakukan perkara-perkara
berikut untuk menjadi pelajar cemerlang, kecuali
A tahu membahagikan masa
B mempunyai perwatakan terpuji
C memilih rakan yang sesuai dalam pergaulan
D memfitnah orang lain dengan kemahiran
berkomunikasi
12 Apakah langkah-langkah untuk mencipta
kecemerlangan dalam berkomunikasi?
I Menggunakan bahasa yang sopan
II Bertutur dengan intonasi yang sesuai
III Bertutur mengikut etika dan kesesuaian
suasana dan keadaan
IV Memberi pendapat tanpa memikirkan
perasaan orang lain
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Sapok a\l Biki


13 Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh tokoh
di atas?
A Memenangi pingat emas acara tinju dalam
Sukan Komanwel
B Berjaya menjadi angkasawan Malaysia yang
pertama
C Berjaya mendaki Gunung Everest
D Berjaya berenang merentas Selat Melaka
14 Siapakah anak Malaysia yang pertama
mengibarkan Jalur Gemilang di puncak Gunung
Everest pada tahun 1997?
I Muhammad Muqharrabin
II N. Mohandas
III M. Magendran
IV Mokhtaruddin Ahmad
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV
15 Kemahiran berkomunikasi boleh dinyatakan
sebagai
A kebolehan berkongsi ilmu
B kebolehan meningkatkan prestasi
C keupayaan menyelesaikan masalah
D keupayaan berinteraksi dengan orang lain
16 Individu yang tahu menguruskan
kejayaan merupakan individu yang
A bertanggungjawab
B cemerlang
C fleksibel
D prihatin

sumber

17 Antara berikut, manakah contoh hari khas yang


boleh disambut seisi keluarga?
I Hari lahir
II Hari Ibu
III Ulang tahun perkahwinan
IV Hari Pekerja
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D Semua di atas

18 Antara berikut, sikap yang manakah dapat


mengelakkan persengketaan dalam keluarga?
A Anggota keluarga menjauhkan diri daripada
perbincangan keluarga
B Anggota keluarga berkira ketika memberi
sesuatu pertolongan
C Anggota keluarga pandai mencari
kelemahan masing-masing
D Anggota keluarga bertolak ansur antara satu
sama lain
19 Apakah perkara yang wajar dilakukan oleh
seseorang individu pada hujung minggu supaya
ikatan kekeluargaan bertambah erat?
I Beriadah bersama keluarga
II Melepak bersama kawan-kawan
III Membantu ayah mencuci kereta
IV Membantu adik menyiapkan kerja sekolah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Anak-anak Encik Hadi dan Puan Wani
mengadakan
majlis
kesyukuran
sempena hari ulang tahun perkahwinan
mereka yang ke-23.
20 Berdasarkan maklumat di atas, apakah nilai yang
ditonjolkan oleh anak-anak En. Hadi dan Pn.
Wani?
A Menghargai ibu bapa
B Mengambil hati ahli keluarga
C Mengekalkan tradisi keluarga
D Menghormati hak ahli keluarga
21 Antara berikut merupakan nilai-nilai murni yang
perlu diamalkan oleh setiap ahli keluarga,
kecuali
A menghormati anggota keluarga
B memperkecilkan anggota keluarga
C prihatin terhadap anggota keluarga
D kasih sayang terhadap anggota keluarga

22 Apakah kepentingan perpaduan dalam keluarga?


I Mengeratkan silaturahim antara ahli
keluarga
II Memenuhi keperluan hiburan untuk anakanak
III Konflik dan masalah dapat diselesaikan
bersama
IV Merapatkan hubungan antara ibu bapa dan
anak-anak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
23 Antara berikut, manakah faktor-faktor yang
menyebabkan remaja lari dari rumah?
I Masalah dalam keluarga dan tekanan hidup
II Terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan
yang negatif
III Ibu bapa mementingkan kerjaya dan wang
ringgit
IV Ibu bapa terlalu kerap meluangkan masa
dengan anak-anak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
24 Sekiranya anda mempunyai adik yang kurang
upaya, bagaimanakah cara anda melayannya?
A Membiarkan adik bermain permainan yang
membahayakan diri
B Menolong adik apabila terpaksa sahaja
C Menolong adik apabila adik menghadapi
kesukaran dengan penuh tanggungjawab
D Memarahi adik apabila melakukan
kesalahan
25 Apakah peribahasa yang menggambarkan
keluarga yang bersatu padu?
A Bagai bulan dipagar bintang

B Harapkan pagar, pagar makan padi


C Bagai sireh pulang ke gagang
D Bulat air kerana pembentung, bulat kata
kerana muafakat
26 Pilih pernyataan yang menggambarkan situasi
keluarga bahagia.
A Zakri menolong bapanya mencuci kereta
pada hujung minggu.
B Maisarah memukul adiknya kerana
membuat bising.
C Danny bercakap bohong kepada ibu
bapanya.
D Ibu Nadia memaksa Nadia menyediakan
hidangan makan malam.
27 Berikut merupakan pernyataan yang tidak benar
mengenai perpaduan dalam keluarga, kecuali
A sesebuah keluarga dikatakan bahagia
jika setiap anggotanya bersikap positif dan
bersesuaian dengan norma masyarakat
B keluarga bahagia dapat dibentuk melalui
peranan dan tanggungjawab ibu sahaja
C usaha untuk meningkatkan imej dan
menjaga maruah keluarga merupakan
tanggungjawab ketua keluarga
D amalan menunjukkan penghargaan kepada
anggota keluarga tidak digalakkan

28 Antara berikut, pernyataan manakah yang


menunjukkan
sokongan
kepada
anggota
keluarga?
A Meminta ibu menyediakan makanan dengan
segera semasa ibu sedang mencuci pakaian
B Menenangkan hati adik yang bakal
menduduki peperiksaan PMR tidak lama
lagi
C Mengejek abang yang kalah dalam
perlawanan badminton
D Meminjam barang milik kakak tanpa
meminta izin
29 Sikap yang manakah perlu dihindari dalam
pergaulan sesama ahli keluarga?
I Berpaling tadah
II Hemah tinggi
III Ramah mesra
IV Pilih kasih
A I dan II
B I dan IV
C I, II dan III
D Semua di atas
30 Keluarga yang harmoni
masyarakat yang
A aman damai
B kucar-kacir
C materialistik
D insaf

akan

membentuk

Isikan tempat kosong di bawah berdasarkan jawapan yang disediakan.

(a) Kecemerlangan ___________ merupakan asas kepada pencapaian sesuatu _________.


(b) Kita haruslah mengamalkan ____________ untuk mendapatkan __________ dan meningkatkan
pengetahuan.
(c) Kemahiran _____________ penting untuk _____________ dengan orang lain.
(d) Kecemerlangan pendidikan perlu dimantapkan dengan ____________ terpuji seperti mempunyai
____________ yang tinggi.
(e) Individu yang cemerlang akan membuat ___________ berterusan bagi meningkatkan ___________.
(5 markah)

Nyatakan

atau

bagi setiap pernyataan di bawah.

(a) Kebahagiaan keluarga tidak akan terjejas dengan sikap anak-anak yang nakal.
(b) Individu yang mempunyai keyakinan diri lazimnya bersemangat tinggi untuk
meraih kejayaan.
(c) Berkelah bersama anggota keluarga pada hari minggu dapat mengerat perhubungan
antara ahli keluarga.
(d) Individu yang bersikap sayang pada ahli keluarganya akan membantu ahli
keluarganya dengan ikhlas.
(e) Kita tidak seharusnya mengiktiraf bakat dan kebolehan yang dimiliki oleh individu
lain.
(5 markah)
3

Lengkapkan jadual di bawah dengan cara membantu keluarga dalam situasi yang berikut.

(10 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.

Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat?

II menjalankan kutipan derma untuk mangsa

A Kelompok manusia yang saling berinteraksi,

kebakaran

bekerjasama dan bertolak ansur bagi

III membiarkan rumah jiran dimasuki pencuri

menjaga kepentingan bersama

semasa ketiadaan mereka

B Kelompok individu yang menitikberatkan

IV menyimpan kunci rumah dan mengawasi

perpaduan antara kaum

rumah jiran yang pulang ke kampung

C Kelompok individu yang mengamalkan


agama yang sama

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

D Kelompok individu yang hanya mementingkan hak dan kepentingan diri mereka sahaja

Mengapakah kita perlu bersikap rasional ketika


mendengar pendapat orang lain?

Apakah kepentingan menghormati pendapat

A Supaya dipandang tinggi oleh masyarakat

orang lain?

B Supaya dapat menyangkal pendapat orang

Dapat mewujudkan permuafakatan

lain sesuka hati

II Dapat menjalinkan perpaduan

C Supaya dapat menghindarkan diri daripada

III Dapat meningkatkan kemahiran diri

menyinggung perasaan orang lain

IV Dapat mengelakkan perselisihan faham

D Supaya dapat mengelakkan berlakunya

A I, II dan III

huru-hara dalam masyarakat

B I, II dan IV
C I, III dan IV

Aktivis masyarakat

D II, III dan IV

Ahli Jawatankuasa Suruhanjaya Hak


Asasi Manusia (SUHAKAM)

Rakan yang baik mempunyai ciri-ciri yang


berikut, kecuali
A pemaaf

Memperjuangkan hak individu


6

maklumat di atas?

B pemurah

A Tan Sri Lee Lam Thye

C menolong antara satu sama lain

B Profesor Di Raja Ungku Aziz

D meninggalkan rakan yang dalam kesusahan


4

C Datuk Dr. Jemilah Mahmood


D Datuk Tatparanandam Ananda Krishnan

Kita boleh memberikan bantuan kepada anggota


masyarakat dengan cara
I

menghantar mangsa kemalangan ke hospital

Siapakah tokoh yang boleh dikaitkan dengan

Apakah syarat-syarat permuafakatan?


I

Ikhlas

II Tolak ansur

III Hasad dengki

II bergaul dengan jiran yang setaraf sahaja

IV Kasih sayang

III bekerjasama mengadakan majlis-majlis

A I, II dan III

IV bergotong-royong membersihkan kampung

B I, II dan IV

bertolak ansur dengan jiran tetangga

dan taman perumahan

C I, III dan IV

A I, II dan III

D II, III dan IV

B I, II dan IV
C I, III dan IV

Bagaimanakah

seseorang

mengaplikasikan

bakat

pelajar

dapat

kepimpinan

D II, III dan IV

yang

dimilikinya?

12 Apakah

A Menjadi ketua gengster di sekolah

Malaysia?

B Mengarahkan pelajar lain melakukan

tugasnya

matlamat

pertubuhan

sukarela

di

Meringankan beban masyarakat

II Menghapuskan penderitaan yang dihadapi

C Menjadi pengerusi persatuan atau kelab di

III Membantu agensi-agensi keselamatan

sekolah

negara

D Mempengaruhi pelajar-pelajar lain untuk

IV Memberi bantuan perubatan kepada yang

menentang guru

memerlukan
A I, II dan III

Apakah sikap yang perlu diamalkan oleh setiap

B I, II dan IV

anggota masyarakat?

C I, III dan IV

D II, III dan IV

Membuat hal sendiri tanpa mempedulikan


masalah orang lain

II Mengunjungi rumah kaum-kaum lain pada

Peras ugut
Langgar lari

musim perayaan
III Mengambil berat antara satu sama lain

Rompakan
Penculikan

13 Ancaman keselamatan di atas dapat diatasi

IV Saling bertanya khabar

sekiranya masyarakat bersikap

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

II bekerjasama

peka

III bertanggungjawab
10 Berikut

adalah

pertubuhan

yang

berkaitan

IV pentingkan diri sendiri

dengan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, kecuali

A I, II dan III

A Yayasan Salam Malaysia

B I, II dan IV

B Yayasan Aman Malaysia

C I, III dan IV

C HOSPIS Malaysia

D II, III dan IV

D MERCY Malaysia
14 Semangat kekitaan bermaksud
11 Semangat kekitaan dapat diterapkan dalam
kalangan masyarakat dengan cara

A semangat yang ada di dalam diri yang


dikaitkan dengan masyarakat tempat
individu tinggal

B semangat bertanggungjawab yang ada

II Kita harus menghormati warisan kesenian

dalam diri setiap individu


C semangat persaingan dengan anggota

pelbagai kaum.
III Muzik, tarian dan kraf tangan merupakan

masyarakat
D semangat mementingkan diri sendiri

antara kesenian pelbagai kaum di negara ini.


IV Setiap kaum di Malaysia mempunyai
kebudayaan dan kesenian masing-masing.

15 Apakah fungsi utama Majlis Perpaduan Negara?


I

A I, II dan III

Memupuk semangat muhibah

B I, II dan IV

II Membuat dasar perpaduan negara

C I, III dan IV

III Meningkatkan semangat perkauman

D II, III dan IV

IV Memulihkan hubungan rakyat dengan


kerajaan

19 Antara berikut, yang manakah merupakan alat

A I, II dan III

muzik warisan kesenian pelbagai kaum di

B I, II dan IV

Malaysia?

C I, III dan IV

D II, III dan IV

II Erh-Hu

Tabla

III Congkak
16 Mengapakah warisan seni bina negara perlu

IV Tampura

dikekalkan?

A I, II dan III

A Menjadi aset negara dan menunjukkan

B I, II dan IV

identiti rakyat negara kita


B Mendatangkan kekayaan kepada penduduk

C I, III dan IV
D II, III dan IV

setempat
C Menjadikan generasi muda lebih
menghormati generasi tua
D Memberi lebih banyak peluang pekerjaan
kepada pendatang asing

20 Tarian Daling-daling berasal dari negara


A Arab
B China
C Sepanyol
D Portugis

Terdapat kubah pada binaan ini


Menerima pengaruh seni bina Islam
17 Maklumat di atas merujuk kepada

21 Apakah motif hiasan dalam seni lukisan kaum


Cina yang membawa simbol kepada kesucian,

A kuil

kedamaian dan keharmonian?

B gereja

A Gunung-ganang

C masjid

B Burung bangau

D tokong

C Bunga teratai
D Pokok buluh

18 Pilih pernyataan yang benar.


I

Muzik hanya diwarisi oleh kaum Melayu


sahaja.

22 Berikut merupakan warisan kraf tangan, kecuali


A Phua Kumbo
B tudung saji

C rantai manik

D tarian Asyik

D dabus
27 Antara
23 Songket dihasilkan daripada
I

kain

berikut,

kepentingan

yang

manakah

mengekalkan

merupakan

warisan kesenian

pelbagai kaum?

II manik

III benang emas

II Agar warisan kesenian tidak hilang ditelan

IV benang perak

Menjadi lambang identiti sesuatu kaum


zaman

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

III Dapat memupuk minat generasi muda


terhadap warisan kesenian
IV Dapat digadaikan kepada negara asing pada

24 Bagaimanakah cara untuk mengekalkan warisan

masa yang akan datang

kesenian pelbagai kaum?

A I, II dan III

A Mengadakan pameran kesenian di luar

B I, II dan IV

negara

C I, III dan IV

B Menghasilkan kraf tangan terbaru yang

D II, III dan IV

pelbagai
C Membaik pulih bangunan bersejarah dan
bercirikan tradisional
D Mengadaptasi seni bina negara luar dalam
seni bina warisan

28 Antara berikut, yang manakah tarian yang


terkenal di negeri Kelantan?
I

Tarian Asyik

II Tarian Siti Wau Bulan


III Tarian Ulik Mayang

25 Kita boleh menunjukkan rasa bangga terhadap

IV Tarian Makyung

hasil kraf tangan negara dengan cara

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

menjadikan hasil kraf tangan sebagai koleksi


di rumah

II menyertai pertandingan membuat kraf


tangan

29 Gambar apakah yang terdapat pada wang kertas


RM 1?

III membakar semua hasil kraf tangan yang


telah rosak

A Wau
B Gasing

IV membawa ke mana sahaja hasil kraf tangan


untuk dipromosikan
A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

C Congkak
D Rebana ubi
30 Antara berikut merupakan permainan moden,
kecuali

Ditarikan ketika menyambut perayaan


Tahun Baru Cina
26 Maklumat di atas merujuk kepada
A tarian Zapin
B tarian Singa
C tarian Dabus

A badminton
B ping pong
C squash
D gasing

Nyatakan langkah-langkah mengatasi ancaman yang berikut.


(a) Ragut
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(b) Kecurian
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(c) Penculikan
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(d) Langgar lari
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(e) Vandalisme
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(10 markah)

Nyatakan

atau

bagi setiap tindakan di bawah.

(a) Rajoo memukul anak jirannya kerana telah memecahkan tingkap rumahnya.
(b) Melissa telah memberikan tempat duduknya di dalam bas kepada seorang wanita
mengandung.
(c) Dalam suatu perbincangan, semua rakan-rakan tidak bersetuju dengan rancangan
Ah Mei, namun dia menerima pandangan rakan-rakannya dengan fikiran terbuka.
(d) Encik Rizal membenarkan jirannya menggunakan halaman rumahnya untuk
memasang khemah sempena majlis perkahwinan anak jirannya.
(e) Rina enggan menolong jirannya yang mengadakan majlis kenduri kesyukuran
padahal jirannya itu telah banyak membantunya ketika dia dalam kesusahan.
(5 markah)

Senaraikan lima motif yang terdapat pada kain batik.


(a) __________________________________

(d) __________________________________

(b) __________________________________

(e) __________________________________

(c) __________________________________
(5 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
1

Mengapakah kita perlu menghormati hak orang


lain?
A Melahirkan masyarakat yang mempunyai
semangat daya saing yang tinggi
B Mewujudkan masyarakat yang tidak
berprasangka
C Mendapat pujian daripada anggota
masyarakat
D Mengelak daripada melanggar peraturan
Antara berikut, yang manakah merupakan
kebebasan seseorang individu?
I Kebebasan untuk menganut sesuatu agama
II Kebebasan untuk memberikan pandangan
III Kebebasan untuk mengkritik orang lain
IV Kebebasan untuk bergerak
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Ketika menyuarakan pendapat, kita perlu
mengambil kira perkara-perkara berikut, kecuali
A kesejahteraan masyarakat
B keselamatan masyarakat
C keamanan negara
D kedudukan individu dalam masyarakat
Pilih pernyataan yang benar mengenai Datuk Dr.
Jemilah Mahmood.
I Pakar perubatan
II Presiden Malaysian Medical Relief Society
(MERCY Malaysia)
III Mengetuai misi bantuan perubatan ke
Afghanistan pada tahun 2002

IV Memperjuangkan hak golongan teraniaya


dan terpinggir
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
5

Siapakah
pengasas
Angkatan
Koperasi
Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA)?
A Tan Sri Lee Lam Thye
B Profesor Di Raja Ungku Aziz
C Datuk Mohd. Farid Ariffin
D Datuk Dr. S. Subramaniam

Berikut merupakan badan-badan yang boleh


ditubuhkan untuk menjaga keamanan dan
keharmonian penduduk di kawasan kediaman,
kecuali
A rukun tetangga
B Persatuan Penduduk
C Persatuan Pengguna
D Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan
Kampung

Apakah kebaikan mengamalkan sikap toleransi


dalam masyarakat?
A Mewujudkan perbalahan antara ahli
masyarakat
B Mewujudkan masyarakat yang harmoni
C Melahirkan perasaan syak wasangka
D Menimbulkan pergaduhan antara jiran

Bagaimanakah cara menghormati orang lain


dalam sesuatu perbincangan?
I Berbincang dengan cara yang baik
II Menyelesaikan masalah dengan tenang

III
IV
A
B
9

Menerima pendapat yang dikemukakan


Marah apabila ditegur oleh kawan-kawan
I, II dan III
C I, III dan IV
I, II dan IV
D II, III dan IV

Mengapakah kita perlu mengetahui bakat yang


dimiliki oleh orang lain?
I Dapat memperkecilkan bakat orang lain
II Dapat meningkatkan kemahiran diri
III Dapat meningkatkan motivasi diri
IV Dapat dijadikan sumber inspirasi
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

10 Antara berikut merupakan perlakuan yang dapat


mewujudkan perpaduan antara kaum, kecuali
A Irma menghormati pantang-larang kaum
India
B Joshua menghormati amalan dan cara hidup
orang Islam
C Wendy menghormati bahasa pertuturan
rakannya yang pelbagai kaum
D Gopal membuat bising semasa upacara
perkahwinan anak jirannya yang berbangsa
Cina sedang berlangsung
11 Antara berikut, manakah perbuatan yang tidak
menghormati hak orang lain?
I Penculikan kanak-kanak
II Penyalahgunaan dadah
III Peras ugut
IV Ragut
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
12 Apakah tanggungjawab individu untuk menjadi
pewaris negara yang bertanggungjawab?
I Sentiasa berfikiran terbuka
II Sentiasa mengagung-agungkan negara luar
III Menjaga keselamatan harta benda awam
IV Rela berkhidmat untuk negara
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

13 Apakah yang akan berlaku sekiranya semangat


kekitaan tidak diamalkan dalam masyarakat?
A Masyarakat akan terkongkong dan sukar
bertindak
B Masyarakat akan berada dalam keadaan
kucar-kacir
C Masyarakat akan hidup dalam keadaan yang
terbatas
D Masyarakat akan dipinggirkan daripada
pembangunan negara
14 Apakah kesan daripada amalan diskriminasi
antara kaum?
A Hubungan antara anggota masyarakat
menjadi lebih kukuh
B Wujud perasaan tidak puas hati antara kaum
C Perpaduan antara kaum mudah diwujudkan
D Mengelakkan sentimen perkauman
15 Antara berikut, yang manakah merupakan sikap
jiran yang baik?
A Akan sentiasa mengawasi pergerakan dan
tingkah laku kita
B Tidak akan mengambil tahu hal orang lain
C Bersedia menghulurkan bantuan apabila kita
ditimpa kesusahan
D Akan sentiasa menceritakan keburukan
jirannya yang lain
16 Apakah kebaikan yang kita perolehi dengan
menyertai pertubuhan sukarela?
A Dapat menonjolkan kebaikan diri
B Dapat mengenali jiran tetangga
C Dapat berkhidmat kepada masyarakat
dengan ikhlas
D Dapat pujian daripada masyarakat
17 Antara berikut, yang manakah merupakan
pertubuhan sukarela yang terdapat di Malaysia?
I Majlis Amanah Rakyat
II Majlis Kanser Nasional
III Malaysian Medical Relief Society
IV Persatuan Mencegah Dadah Malaysia

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

18 Berikut merupakan kepentingan memberi


pendapat secara berhemah, kecuali
A mengelakkan berlakunya salah faham
B dapat menyelesaikan sesuatu isu dengan
senang
C perbincangan tidak berjalan dengan lancar
D menunjukkan sikap keperibadian yang
mulia
19 Apakah sumbangan badan keselamatan di
kawasan tempat tinggal anda?
I Menjaga keselamatan harta benda awam
II Menjaga keselamatan harta benda
masyarakat
III Menggalakkan kemasukan pendatang asing
IV Menjaga keamanan setempat daripada
ancaman penjenayah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
20 Apakah keunikan warisan Istana Kenangan
Kuala Kangsar ?
A Arcanya dipengaruhi oleh seni bina
Sepanyol
B Dipengaruhi seni bina Islam, Jerman dan
Perancis
C Dibina dengan tidak menggunakan paku
D Dipengaruhi ciri seni bina kuil di India
21 Antara berikut, manakah kebaikan permainan
tradisional?
A Dapat dijadikan tarikan dalam bidang
pelancongan
B Dapat menonjolkan kebolehan individu
C Dapat dijadikan hiburan pada masa
senggang

D Dapat menguji minda pemain


22 Kebanyakan alat muzik di Sabah diperbuat
daripada bahan asli seperti
A tempurung kelapa
B kulit haiwan
C daun pisang
D buluh
23 Pilih pernyataan yang benar mengenai tarian
Dabus.
I Diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan
Muzaffar Shah di Perak
II Ditarikan dalam majlis perkahwinan
III Alat muzik yang digunakan ialah canang
dan simbal
IV Berasal dari negara Arab
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
24 Apakah alat muzik yang digunakan dalam
persembahan Mak Yong?
A Rebab
B Tabla
C Geduk
D Erh-Hu
25 Tarian Bharata Natyam ialah tarian tradisional
bagi kaum
A Cina
B India
C Iban
D Kadazan
26 Apakah fungsi tarian Sumazau yang ditarikan
oleh masyarakat Kadazan Dusun?
A Sebagai satu ritual untuk menyembuhkan
penyakit
B Sebagai tanda terima kasih kepada semangat
padi

C Ditarikan bertujuan untuk mencari jodoh


D Ditarikan bertujuan untuk menolak bala

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

27 Di negeri manakah permainan gasing sering


dimainkan?
A Perak
B Johor
C Selangor
D Kelantan

29 Apakah fungsi utama penggunaan khat?


A Sebagai unsur peringatan dan pengajaran
B Sebagai lambang luahan perasaan
C Sebagai lambang kesenian cina
D Sebagai hiasan pada masjid

28 Apakah bahan yang digunakan untuk membuat


kolam?
I Kelapa parut kering
II Tepung gandum
III Beras
IV Sagu
A I, II dan III

30 Antara berikut merupakan seni bina yang


bercirikan warisan budaya Melayu di Malaysia,
kecuali
A Istana Budaya
B Bangunan Astana
C Bangunan Sultan Abdul Samad
D Bangunan Kereta Api Tanah Melayu

Selesaikan teka silang kata di bawah.

MELINTANG
(a) Permainan ini terkenal di kawasan pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu. Ia biasanya
dimainkan selepas selesai musim menuai.
(b) Permainan tradisional yang menggunakan batu-batu kecil dan dimainkan secara santai.
Kebiasaannya, permainan ini dimainkan oleh kanak-kanak perempuan.
(c) Kraf tangan yang diperbuat daripada benang.
(d) Alat muzik kaum Cina yang menghasilkan bunyi melalui getaran pada tali yang diregangkan.
(e) Alat muzik tradisional kaum Melayu yang diperbuat daripada kulit.
KE BAWAH
(f) Permainan tradisional yang terdiri daripada dua kumpulan iaitu kumpulan penyerang dan kumpulan
bertahan.
(g) Pada waktu dahulu, permainan ini dimainkan oleh golongan istana dan pembesar negeri sahaja.
Permainan ini menggunakan bola raga yang diperbuat daripada bilah rotan yang telah dianyam
berlapis-lapis dan berbentuk sfera.
(h) Sejenis tarian tradisional kaum Melayu yang berasal dari negeri Johor.
(i) Permainan tradisional yang mana kiraan matanya berdasarkan banyak jumlah jentikan.
(j) Permainan yang diperbuat daripada batang pokok kayu besar yang diukir seperti perahu. Buah yang
sering digunakan ialah biji getah, biji guli dan lain-lain.
(10 markah)

Apakah langkah-langkah untuk mengurangkan kemalangan jalan raya?


(a) _______________________________________________________________________________
(b) _______________________________________________________________________________
(c) _______________________________________________________________________________
(d) _______________________________________________________________________________
(e) _______________________________________________________________________________
(5 markah)

Lengkapkan jadual di bawah mengenai peranan pertubuhan atau agensi yang berikut.

(5 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
5 Apakah kepentingan pemikiran yang bernas dan
idea kreatif ?
1 Berikut merupakan perwatakan terpuji tokohI Membantu pemantapan potensi diri
tokoh yang telah mengharumkan nama negara,
II Membantu penerokaan bidang baru
kecuali
III Membantu mengeksploitasikan bakat baru
A gigih
IV Membantu meningkatkan bidang yang
B cekal
diceburi
C pasif
A I, II dan III
C I, III dan IV
D berdaya saing
B I, II dan IV
D II, III dan IV
2

Apakah langkah-langkah untuk mencapai


kecemerlangan dalam peperiksaan?
I Menunjukkan sikap bertanggungjawab bagi
mencapai cita-cita
II Mematuhi jadual pada hari tertentu sahaja
III Menyediakan jadual aktiviti harian
IV Mematuhi jadual aktiviti dengan berdisiplin
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Pilih pernyataan yang salah.
A Perwatakan positif merupakan salah satu
penyumbang ke arah kecemerlangan diri.
B Kekuatan individu menempuh segala
cabaran akan menjurus ke arah kegagalan.
C Menghormati orang lain merupakan salah
satu perwatakan terpuji.
D Pengalaman hidup menjadikan manusia
cekal menghadapi cabaran.
Bagaimanakah sikap tekun dan sabar individu
yang cemerlang?
A Pandai menguruskan diri sendiri tanpa
pertolongan ibu bapa
B Tidak mudah berputus asa dalam mengejar
cita-cita
C Bersedia mengubah sikap daripada buruk
kepada baik
D Sentiasa menepati masa untuk ke kelas

Kemahiran membuat refleksi bermaksud


A keupayaan menilai kelebihan dan
kekurangan diri
B keupayaan berkomunikasi dengan berkesan
C kebolehan berfikir secara rasional
D kemampuan membuat penakulan

Kita perlu membuat refleksi diri untuk


A membuat perbandingan dengan orang lain
B memastikan kita dihormati oleh rakan
C mencatat peristiwa di dalam diari
D memperbaiki kelemahan diri

Apakah peranan anak dalam keluarga?


A Menyediakan tempat tinggal yang selesa
B Memenuhi kehendak sendiri sebagai
seorang remaja
C Menyelesaikan konflik antara ibu dengan
bapa
D Meringankan beban keluarga dalam semua
aspek

Bagaimanakah cara untuk mengekalkan kasih


sayang dan hubungan erat dalam keluarga?
A Menyambut upacara agama dan perayaan
bersama-sama keluarga
B Memastikan aktiviti keluarga diadakan di
tempat yang mahal

C Berbincang dengan ahli keluarga selepas


masalah timbul
D Menunjukkan kelebihan keluarga pada
orang lain
10 Antara berikut, yang manakah merupakan sebab
perpaduan dalam keluarga sukar diwujudkan?
A Anggota keluarga sentiasa mengambil berat
antara satu sama lain
B Anggota keluarga sentiasa bertolak ansur
dalam semua perkara
C Anggota keluarga berkira apabila memberi
pertolongan
D Anggota keluarga saling menghormati
antara satu sama lain
11 Konflik dalam keluarga dapat diatasi dengan
cara berikut, kecuali
A memberi sokongan kepada anggota keluarga
B sentiasa bertolak ansur dalam semua perkara
C menjauhkan diri daripada anggota keluarga
D berbincang dengan anggota keluarga
12 Apakah yang akan terjadi sekiranya ibu bapa
mengabaikan tanggungjawab mereka?
A Pendapatan keluarga akan bertambah
B Keluarga akan menjadi porak-peranda
C Keluarga dapat menyumbang kepada
pembangunan negara
D Wujudnya sebuah keluarga yang harmoni
dan bahagia
13 Apakah ciri-ciri yang terkandung dalam konsep
kebebasan beragama?
I Bebas mengamalkan ajaran agama masingmasing
II Bebas mengkritik cara penganut agama lain
beribadat
III Bebas mengamalkan upacara keagamaan
masing-masing
IV Bebas menyebarkan agama dalam kalangan
penganut agama tersebut

A I, II dan III
B I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

14 Antara berikut, yang manakah bukan kepentingan menghormati hak orang lain?
A Nasib golongan kurang upaya akan terbela
B Golongan miskin akan tertindas
C Masyarakat akan bersatu padu
D Kehidupan akan lebih harmoni
15 Mengapakah kita perlu menghormati bakat dan
kebolehan semula jadi yang dimiliki oleh orang
lain?
A Mereka lebih hebat dan bijak daripada kita
B Kita akan dapat manfaat daripada kelebihan
mereka
C Kita tidak dapat menyaingi kebolehan dan
bakat mereka
D Mereka juga menyumbang dan berperanan
kepada masyarakat
16 Antara berikut, yang manakah merupakan
amalan individu yang menghormati orang lain?
I Menghadiri majlis perkahwinan anak jiran
II Mengambil tahu hal peribadi orang
sekeliling
III Mengambil berat masalah orang lain
IV Saling bertanya khabar
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
17 Apakah kepentingan menghormati pendapat
orang lain?
A Menjalinkan perpaduan
B Mengelakkan permuafakatan
C Mengeruhkan hubungan persahabatan
D Menggalakkan berlakunya perselisihan
faham
18 Berikut menunjukkan sikap tidak menghormati
pendapat orang lain, kecuali
A marah apabila orang lain menegur kesilapan
B mementingkan pendapat sendiri sahaja
C berasa tercabar apabila ditegur
D tenang menerima kritikan
19 Semangat kekitaan boleh ditunjukkan melalui
identiti
I budaya
II tingkah laku

III
IV
A
B

nilai masyarakat
sentimen perkauman
I, II dan III
C I, III dan IV
I, II dan IV
D II, III dan IV

20 Apakah tindakan yang harus anda lakukan


apabila berhadapan dengan situasi yang cemas?
I Laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab
II Memberi bantuan seberapa segera yang
boleh
III Menunggu bantuan datang tanpa melakukan
apa-apa
IV Bertenang dan cuba menenangkan mangsa
yang terlibat
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Mula digunakan oleh kerabat diraja
Melayu dan golongan bangsawan
Berasal dari negeri
Pahang dan Terengganu

Kelantan,

21 Tekstil yang dimaksudkan dalam pernyataan di


atas ialah
A batik
B songket
C Phua Kumbo
D tekat
22 Antara berikut, amalan-amalan yang manakah
dapat membentuk perpaduan?
I Bersukan
II Mengulang kaji pelajaran
III Bergotong-royong
IV Kunjung-mengunjungi antara kaum
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
23 Apakah badan keselamatan yang terdapat di
kawasan tempat tinggal anda?
A Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan
Kampung
B Majlis Kanser Nasional
C Agensi Anti Dadah Kebangsaan
D MERCY Malaysia

24 Bagaimanakah cara untuk memupuk sikap


harmoni dan toleransi dalam masyarakat?
A Melaksanakan hukuman yang berat bagi
individu yang enggan mengamalkan hidup
bermasyarakat
B Menghormati perbezaan individu, bakat dan
pendapat orang lain dalam masyarakat
C Mengamalkan prinsip hidup berlumbalumba mencari keuntungan
D Memberi kebebasan kepada individu untuk
melakukan apa sahaja yang disukainya
25 Bilakah muzik nobat dimainkan?
I Dalam upacara pertabalan
II Dalam majlis berkhatan
III Dalam majlis kemangkatan raja
IV Dalam upacara menghadap para pembesar
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
26 Apakah
alat
muzik
tradisional
yang
menghasilkan bunyi dari pukulan pada kulit yang
ditegangkan?
A Tabla
B Turali
C Sape
D Serunai
27 Antara berikut merupakan usaha untuk
mengekalkan warisan kesenian pelbagai kaum,
kecuali
A menjadikan sukatan pelajaran dalam bukubuku teks sekolah
B mengadakan persembahan tarian tradisional
di majlis-majlis tertentu
C melalui kempen warisan kesenian seperti
'Citrawarna Malaysia'
D menghadkan pemakaian pakaian tradisional
dalam sektor awam
28 Geduk merupakan alat muzik warisan bangsa
A Cina
C Melayu
B India
D Kadazan Dusun
29 Apakah alatan yang digunakan dalam permainan
konda-kondi?

A Guli
B Buluh

C Batang kayu
D Tali rafia

30 Bagaimanakah cara untuk menghargai bakat


pelukis dalam mengekalkan warisan lukisan
negara?
I Mengabadikan nama pelukis pada nama
jalan

Tandakan

pada pernyataan yang betul dan

II Memperbanyakkan peluang kepada pelukis


mengadakan pameran
III Mengurangkan cukai jalan kepada pelukis
jalanan
IV Menubuhkan akademi seni lukis
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

pada pernyataan yang salah.

(a) Kecemerlangan diri boleh dilihat melalui pencapaian individu dalam bidang pendidikan
dan penampilan perwatakannya.
(b) Dato' Dr. Noramly Muslim mendapat pendidikan tertinggi di Universiti of London
dalam bidang pendidikan.
(c) Muhammad Muqharrabin Mokhtaruddin dan Ahmad Redzuan Rozali telah menjadi
pelajar pertama universiti dari Asia Tenggara berjaya menjejakkan kaki di Kutub Utara.
(d) Pengalaman suka dan duka akan memberikan kesan kepada kejayaan atau kegagalan
seseorang.
(e) Bakat dan kebolehan seseorang individu juga dapat membentuk identiti diri.
(f) Kemahiran berkomunikasi dapat dinyatakan sebagai kebolehan untuk menjadi contoh
kepada orang lain.
(g) Individu yang cemerlang membuat refleksi secara berterusan bagi memastikan
prestasi diri meningkat.
(h) Kebersihan diri merangkumi kebersihan fizikal dan kebersihan mental.
(i) Selepas selesai menyatakan pendapat, ucapkan terima kasih dan meminta maaf
sekiranya anda telah menyinggung perasaan orang lain.
(j) Kemahiran membuat refleksi bukan sahaja membolehkan individu menilai diri sendiri
malah dapat memperlekehkan orang lain yang lebih lemah daripada diri kita.
(10 markah)
2

Lengkapkan peta minda di bawah.

(10 markah)
3

Nyatakan kepentingan mengetahui bakat dan kebolehan orang lain.


(a) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(b) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(c) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(d) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(8 markah)

Jawab soalan-soalan yang berikut.


(a) Senaraikan tujuh permainan tradisional yang terdapat di Malaysia.
(i) ___________________________________

(v)

___________________________________

(ii) ___________________________________

(vi) ___________________________________

(iii) ___________________________________

(vii) ___________________________________

(iv) ___________________________________
(b) Nyatakan lima warisan kraf tangan yang terdapat di negara kita.
(i) ___________________________________

(iv) ___________________________________

(ii) ___________________________________

(v)

___________________________________

(iii) ___________________________________
(12 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
1

Antara berikut, tokoh yang manakah telah


mengharumkan nama negara dalam arena sukan
antarabangsa?
I Datuk Lee Chong Wei
II Datuk Nicol Ann David
III Azizul Hasni Awang
IV Muhammad Muqharrabin Mokhtaruddin
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Berikut
merupakan
faktor-faktor
yang
menyumbang kepada kecemerlangan individu,
kecuali
A penampilan perwatakan yang terpuji
B penglibatan dalam gejala sosial
C pendidikan yang cemerlang
D kebolehan berkomunikasi

Datuk Dr. Mazlan Othman telah mengharumkan


nama negara sebagai
A wanita pertama merentas Kutub Selatan
B pemenang pingat emas acara badminton
perseorangan wanita
C Pengarah Sains Angkasa di PBB
D orang pertama mengelilingi dunia secara
solo

Apakah perkara yang perlu diambil kira ketika


berkomunikasi?
I Tidak mencelah percakapan orang lain
II Mengamati setiap gerak-geri pendengar
III Memahami setiap mesej yang diterima
IV Menjadi pendengar yang baik

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Bagaimanakah sikap individu yang mempunyai


keyakinan diri?
A Bersemangat tinggi untuk meraih kejayaan
B Bersaing untuk menjatuhkan orang lain
C Sukar untuk menerima kegagalan
D Sering berfikiran negatif

Antara berikut, yang manakah merupakan


perwatakan terpuji?
I Rajin dalam melakukan sesuatu tugas
II Menghormati orang lain
III Sombong dan bongkak
IV Gigih berusaha
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Bagaimanakah cara untuk menghargai anggota


keluarga?
A Bercakap kasar dengan mereka
B Tidak mengikuti nasihat mereka
C Tidak mahu membantu mereka
D Memberitahu bahawa anda amat
menyayangi mereka

Apakah peribahasa yang menggambarkan


hubungan akrab antara adik-beradik?
A Bagai telur di hujung tanduk
B Bagai pinang dibelah dua
C Bagai retak menanti belah
D Bagai isi dengan kuku

Apakah yang akan terjadi sekiranya setiap ahli


keluarga tidak mengendahkan nilai kasih sayang
antara ahli keluarga?
A Ikatan persaudaraan akan menjadi lebih
akrab
B Wujud prasangka dan perselisihan faham
sesama sendiri
C Wujud persefahaman antara satu dengan
yang lain
D Hubungan sesama ahli keluarga akan
bertambah kukuh

10 Apakah tindakan yang dapat mengeratkan


hubungan antara anggota keluarga?
I Menyelesaikan masalah ahli keluarga
bersama-sama
II Mementingkan diri sendiri tanpa
menghiraukan ahli keluarga
III Mengadakan majlis kesyukuran yang
dihadiri oleh adik-beradik
IV Menziarahi abang dan kakak semasa
perayaan keagamaan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
11 Berikut merupakan nilai-nilai murni yang perlu
diamalkan oleh setiap ahli keluarga, kecuali
A saling menghormati
B bertanggungjawab
C kasih sayang
D bangga diri
12 Pilih tindakan yang menunjukkan sokongan
kepada ahli keluarga.
A Diyaz memberi kata-kata semangat kepada
adiknya yang bakal menduduki peperiksaan
akhir tahun.
B Firdee mengejek kakaknya yang kalah
dalam pertandingan badminton.
C Daniel melarang abangnya menyertai
kumpulan tarian kerana takut diejek oleh
rakan-rakannya.

D Maniam merungut-rungut kerana


perniagaan bapanya mengalami kerugian.
13 Apakah objektif utama Program Latihan
Khidmat Negara?
I Menambahkan jurang perbezaan antara
kaum
II Membentuk perwatakan positif menerusi
nilai-nilai murni
III Menanam semangat patriotisme
IV Memupuk perpaduan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
14 Antara berikut, yang manakah bukan merupakan
ciri-ciri yang berkaitan dengan semangat
kekitaan?
A Tingkah laku individu
B Kepentingan diri sendiri
C Nilai-nilai hidup seharian
D Gaya dan cara hidup bermasyarakat
15 Mengapakah ikatan kekeluargaan pada hari ini
semakin renggang?
A Anak-anak lebih gemar menghabiskan masa
bersama rakan-rakan
B Ibu bapa terlalu memberikan kebebasan
kepada anak-anak
C Anak-anak lebih suka menyelesaikan
masalah yang dihadapi sendiri
D Ahli keluarga jarang meluangkan masa
bersama-sama keluarga
16 Sekiranya anda tidak bersetuju dengan pendapat
yang diberikan oleh rakan, anda seharusnya
A memberi alasan mengapa anda tidak
menerima pendapat tersebut
B memberitahu pendapatnya adalah salah
C mentertawakan pendapatnya
D menerima pendapatnya
17 Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan
bersuara?

A Kebebasan mengkritik dan mempertikaikan


undang-undang negara
B Kebebasan menyuarakan pendapat demi
kepentingan negara
C Kebebasan menyiarkan berita untuk
menghasut orang ramai
D Kebebasan memperkatakan tentang isu-isu
sensitif
18 Antara berikut, pernyataan yang manakah benar
mengenai Profesor Di Raja Ungku Aziz?
I Pakar Ekonomi
II Pengasas Tabung Haji
III Ahli Jawatankuasa Majlis Perpaduan Negara
IV Memperjuangkan hak golongan miskin
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
19 Apakah pertubuhan sukarela yang berperanan
dalam memberi sokongan dan menyediakan
bantuan kepada pesakit kanser?
A PEMADAM
B HOSPIS Malaysia
C MERCY Malaysia
D MAKNA
20 Apakah objektif utama penubuhan Majlis
Keselamatan Negara?
I Membentuk minda rakyat yang komited
kepada ketahanan nasional
II Memperjuangkan hak asasi manusia
III Melaksanakan langkah-langkah keselamatan
dan bencana
IV Menggubal dasar keselamatan negara
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
21 Semangat
kekitaan
dapat
mewujudkan
masyarakat yang bersikap seperti berikut,
kecuali
A bertanggungjawab
B bekerjasama
C muafakat

D angkuh
22 Antara berikut, yang manakah merupakan
perkara utama yang perlu dilakukan oleh setiap
ahli masyarakat?
I Menghormati pendapat orang lain
II Menghormati perbezaan individu
III Menghormati kebolehan orang lain
IV Mempersoalkan aspek perbezaan kaum
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
23 Apakah peranan masyarakat dalam menjaga
keamanan?
A Memberi maklumat berkaitan jenayah
kepada pihak polis
B Mengadakan rondaan untuk membanteras
jenayah
C Bekerjasama untuk memberkas penjenayah
D Menganggotai pasukan keselamatan
24 Apakah kepentingan memberi pendapat secara
berhemat?
A Mendapat pujian orang lain
B Mendapat perhatian orang lain
C Menunjukkan sikap bermuka-muka
D Menunjukkan sikap keperibadian yang
mulia
25 Pada pendapat anda, apakah punca yang
menyebabkan berlakunya gejala keruntuhan
akhlak dalam kalangan muda-mudi hari ini?
A Kurangnya komunikasi dengan anggota
keluarga
B Pergaulan bebas tanpa batasan
C Kurangnya menyertai aktiviti kerohanian
D Kurangnya semangat patriotik dalam diri
26 Kaum Kayan terkenal dengan seni tenunan
A songket
B Phua Kumbo
C batik
D pahar

27 Antara berikut, yang manakah merupakan


warisan seni muzik Melayu tradisional?
I Balada
II Ghazal
III Makyung
IV Mek Mulung
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

29 Pilih pernyataan yang salah mengenai


permainan congkak.
A Lubang congkak dibuat dalam dua barisan
B Lubang yang hujung dipanggil kampung
C Buah yang sering digunakan dalam
permainan congkak ialah guli atau biji getah
D Dua orang pemain akan bermain permainan
ini

28 Apakah alat muzik yang digunakan dalam


Tarian Dabus?
A Rebab, kompang, tabla
B Rebana, biola, gendang
C Gendang, canang, simbal
D Gong, rebana kecil, rebana besar

30 Apakah motif-motif yang biasanya terdapat pada


kain batik?
I Motif Ayam Jantan
II Motif Bunga Teratai
III Motif Bunga Raya
IV Motif Parang Rusak
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Lengkapkan peta minda di bawah.

(8 markah)

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan.

(a) Keluarga merupakan satu institusi _______________ yang menjadi asas kepada sesebuah masyarakat.
(b) ________________ dalam kalangan ahli sesebuah keluarga sangat penting untuk menjamin sesebuah
masyarakat sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan sejahtera.

(c) Dalam mengejar arus __________________ dunia hari ini, setiap ahli keluarga juga mesti
meluangkan masa pada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul dan sama-sama bermesra supaya
ikatan kekeluargaan bertambah _______________.
(d) Sambutan ________________ hari keluarga seperti hari ibu, hari bapa dan menyambut ulang tahun
perkahwinan ibu bapa umpamanya merupakan satu hari _______________ yang boleh diraikan
bersama keluarga.
(e) Keluarga yang bahagia menjadi ______________ setiap orang.
(f) Setiap orang mahukan agar hubungan antara mereka dan ibu bapa mereka sentiasa erat dan segala
_____________ keluarga akan cuba dihadapi bersama.
(g) Mereka juga menginginkan supaya ___________ keluarga mereka dipenuhi dengan gelak ketawa dan
___________ yang ceria.
(10 markah)

Nyatakan akibat tidak menghormati pendapat orang lain.


(a) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(10 markah)

Namakan warisan kesenian kaum berdasarkan jadual di bawah.

(12 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
1

Kecemerlangan
diri
seseorang
individu
bergantung kepada perkara-perkara berikut,
kecuali
A semangat perkauman yang tinggi
B pendidikan yang cemerlang
C perwatakan yang terpuji
D komunikasi yang baik

langkah-langkah ke arah kecemerlangan?


I Berserah pada nasib
II Menetapkan matlamat
III Perancangan yang teliti
IV Kesabaran
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Aminuddin Baki merupakan tokoh yang amat


disegani. Apakah bidang yang diceburi oleh
beliau?
A Ekonomi
B Penyiaran
C Pendidikan
D Sukan

Apakah sikap yang menggambarkan individu


yang mengamalkan konsep kendiri yang positif ?
A Berfikiran kreatif
B Mudah berputus asa
C Tidak berusaha memperbaiki kesilapan
D Memandang rendah dengan kebolehan
orang lain

Apakah kelebihan yang terdapat pada individu


yang mampu berkomunikasi dengan baik?
I Dapat menyampaikan mesej dengan
berkesan
II Dapat mengkritik kelemahan orang lain
III Dapat mempengaruhi orang lain
IV Memperoleh ramai kenalan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Bagaimanakah cara untuk memupuk perpaduan


dalam keluarga pada musim perayaan?
A Keluar melepak dengan kawan semasa ahli
keluarga sedang membersihkan rumah
B Bekerjasama membuat persiapan menjelang
sambutan perayaan
C Membeli pakaian baru untuk diri sendiri
sahaja
D Menyerahkan tanggungjawab membuat
persediaan perayaan kepada ibu sahaja

Selain daripada pencapaian dalam bidang


pendidikan, kecemerlangan diri juga perlu
disertai dengan
A persepsi baik daripada orang lain
B perwatakan yang terpuji
C fizikal yang sempurna
D harta dan kekayaan

Mengapakah kita perlu mengamalkan sikap


sopan dengan ahli keluarga?
A Mewujudkan suasana yang harmoni
B Membolehkan kita menguasai mereka
C Menyebabkan ahli masyarakat menyayangi
kita
D Mengelakkan daripada dibenci dan dihina
oleh mereka

Antara berikut, yang manakah merupakan

Apakah faedah yang diperoleh daripada sebuah


keluarga yang harmoni?
A Melahirkan generasi yang mementingkan
diri sendiri
B Melahirkan generasi yang berakhlak mulia
C Mewujudkan masyarakat yang kucar-kacir
D Mewujudkan huru-hara dalam negara

10 Apakah peranan dan tanggungjawab seorang ibu


dalam sesebuah keluarga?
I Menyediakan keperluan asas rumah tangga
II Mendidik dan menjaga anak-anak
III Menguruskan rumah tangga
IV Mencari nafkah untuk keluarga
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
11 Berikut merupakan kebaikan berbincang masalah
yang dihadapi dengan ahli keluarga, kecuali
A dapat mengeratkan hubungan antara ahli
keluarga
B dapat melarikan diri daripada masalah
tersebut
C bebanan yang ditanggung akan menjadi
lebih ringan
D masalah tersebut dapat diselesaikan
12 Antara berikut, yang manakah merupakan caracara untuk menunjukkan kasih sayang kepada
keluarga?
I Mengharapkan balasan daripada
pertolongan yang diberi
II Melakukan aktiviti riadah bersama-sama
III Mengambil berat antara satu sama lain
IV Berkongsi suka dan duka
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
13 Individu yang sentiasa bertolak ansur sesama
ahli masyarakat merupakan individu yang
mengamalkan sikap
A kesederhanaan

B bertoleransi
C amanah
D jujur
14 Antara berikut, yang manakah bukan merupakan
syarat-syarat permuafakatan?
A Kasih sayang
B Tiada kerjasama
C Bersikap tolak ansur
D Penerimaan tanpa syarat
15 Pilih pernyataan yang benar mengenai Tan Sri
Lee Lam Thye.
I Memperjuangkan hak golongan teraniaya
dan terpinggir
II Tokoh akademik yang disegani
III Ahli Jawatankuasa Suruhanjaya Hak Asasi
Manusia
IV Memperjuangkan hak individu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
16 Apakah nilai yang diutarakan dalam cerita
Singapura Dilanggar Todak?
A Menghormati ibu bapa
B Kepercayaan kepada Tuhan
C Bertanggungjawab
D Menghormati pendapat orang lain
17 Siapakah Presiden bagi Malaysian Medical
Relief Society?
A Dato' Dr. Noramly Muslim
B Datuk Dr. Jemilah Mahmood
C Profesor Di Raja Ungku Aziz
D Tan Sri Lee Lam Thye
18 Apakah faktor yang membezakan setiap individu
dalam masyarakat?
I Keturunan
II Persekitaran tempat tinggal
III Agama dan asuhan keluarga

IV
A
B
C
D

Latar belakang ekonomi keluarga


I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
Semua di atas

19 Apakah faktor yang menyebabkan wujudnya


badan-badan kebajikan dan rukun tetangga?
A Semangat pentingkan diri sendiri
B Semangat materialistik
C Semangat kekitaan
D Semangat kesukanan
20 Kegagalan
mengikuti
nilai-nilai
hidup
bermasyarakat akan menyebabkan
A wujudnya perpaduan antara kaum
B kemajuan dalam ekonomi negara
C penghijrahan penduduk
D individu terpinggir secara tidak disedari
21 Apakah fungsi utama Majlis Perpaduan Negara?
I Membuat dasar perpaduan negara
II Memupuk semangat kesukanan
III Memulihkan hubungan rapat rakyat dengan
kerajaan
IV Menggalakkan aktiviti kemasyarakatan
seperti Rukun Tetangga dan Taska
Perpaduan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
22 Antara berikut, yang manakah merupakan cara
perlaksanaan Dasar Kebajikan Masyarakat?
I Membina dan memupuk semangat tolongmenolong
II Mewujudkan pelbagai kemudahan
III Membangunkan potensi manusia
IV Memberi kaunseling dan nasihat
A I, II dan III

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
23 Antara berikut, manakah perbuatan yang tidak
menghormati hak orang lain?
A Meragut
B Bergotong-royong
C Ziarah-menziarahi
D Mengambil berat tentang masalah yang
dihadapi oleh orang lain
24 Antara berikut merupakan
manusia, kecuali
A hak untuk beragama
B hak untuk bersuara
C hak untuk bergerak
D hak untuk berkorban

hak-hak

asasi

25 Muzik Dikir Barat amat terkenal di negeri


A Kelantan
B Pahang
C Sarawak
D Melaka
26 Berapakah bilangan pemain yang diperlukan
dalam permainan congkak?
A 4 orang
C 2 orang
B 3 orang
D seorang
27 Apakah tujuan penubuhan Istana Budaya?
I Menarik minat orang ramai terhadap
persembahan seni pentas
II Memperkenalkan kesenian negara kepada
pengunjung luar
III Meningkatkan mutu persembahan teater
IV Mempertingkatkan kesenian seni pentas
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
28 Alatan muzik berikut digunakan dalam

persembahan tarian Singa, kecuali


A simbal
B canang
C gendang
D tempura
29 Keunikan seni bina di Malaysia dapat dilihat dari
segi
I bumbung
II tiang
III tangga
IV dapur
A I, II dan III

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
30 Apakah kebaikan mengekalkan pemainan
tradisional?
A Dapat dijadikan daya tarikan dalam sektor
pelancongan
B Dapat dijadikan hiburan pada waktu lapang
C Dapat menonjolkan bakat yang ada pada
setiap individu
D Dapat dipertandingkan pada majlis-majlis
keramaian

Senaraikan lima ciri perwatakan terpuji yang menyokong kecemerlangan diri.


(a) _______________________________________________________________________________
(b) _______________________________________________________________________________
(c) _______________________________________________________________________________
(d) _______________________________________________________________________________
(e) _______________________________________________________________________________
(10 markah)

Tuliskan

pada pernyataan dan tindakan yang betul atau

tindakan yang salah.


(a) Selain beriadah bersama, membantu ibu mengemas dapur dan ruang tamu juga
merupakan aktiviti keluarga.
(b) Encik Roslan merancang untuk mengadakan majlis kesyukuran sempena
meraikan kejayaan anak lelaki sulungnya dalam peperiksaan SPM.
(c) Nordin enggan melawat neneknya di hospital kerana masih marah dengan
tindakan neneknya yang melarangnya melepak di pusat membeli-belah.
(d) Objektif umum Dasar Keluarga Negara ialah mengutamakan kesejahteraan ke
arah pembangunan negara berlandaskan nilai-nilai murni.
(e) Pendidikan yang sempurna perlu diberikan kepada anak-anak agar masa depan

pada pernyataan dan

mereka terjamin.
(f) Oleh kerana terlalu sibuk dengan perniagaan mereka, Encik Farid dan Puan Isma
telah menyerahkan tanggungjawab menjaga anak-anak mereka kepada pembantu
rumah.
(g) Setiap anggota keluarga mestilah bersikap adil dan saling menghargai antara satu
sama lain.
(h) Mia membiarkan hari ulang tahun perkahwinan ibu bapanya berlalu dengan
begitu sahaja tanpa melakukan apa-apa sambutan.
(i) Arif bercadang untuk lari dari rumah apabila mengetahui ibu dan bapanya
ingin bercerai.
(j) Kita seharusnya membiarkan konflik dalam keluarga berterusan kerana
pendapat ahli keluarga selalunya tidak sama dengan pendapat kita.
(10 markah)
3

Lengkapkan petak-petak di bawah berkaitan dengan syarat-syarat permuafakatan.


(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
(6 markah)
4

Jawab soalan-soalan yang berikut.


(a) Namakan empat rumah ibadat yang terdapat di Malaysia.
(i) __________________________________

(iii) __________________________________

(ii) __________________________________

(iv) __________________________________
(4 markah)

(b) Nyatakan ciri-ciri keistimewaan Istana Budaya.


(i) ____________________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________________
(iii) ____________________________________________________________________________
(iv) ____________________________________________________________________________

(v) ____________________________________________________________________________
(10 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
1

Apakah fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya?


I Menjalankan pendaftaran pemilih
II Menentukan sempadan bahagian-bahagian
pilihan raya
III Membantu parti-parti politik berkempen
sebelum pilihan raya
IV Mengendalikan pilihan raya umum atau
pilihan raya kecil
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Perlembagaan
Malaysia
memperuntukkan
perkara-perkara berikut, kecuali
A hak asasi dan kebebasan rakyat
B kerajaan menunaikan tanggungjawab
kepada rakyat
C taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi
kepada negara
D hukuman mandatori kepada pesalah laku
jenayah

Badan Legislatif terdiri daripada


I Dewan Negara
II Dewan Rakyat
III Mahkamah Rendah
IV Jemaah Menteri
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV

Apakah perkara terakhir yang dilaksanakan


dalam proses pilihan raya di Malaysia?
A Penamaan calon
B Pengundian
C Pembentukan kerajaan

D Pengisytiharan pemenang
5

Bagaimanakah rakyat memilih pemimpin dalam


Sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen?
A Keputusan Majlis Raja-Raja
B Proses pilihan raya
C Undian minoriti
D Pengaruh luar

Pilih pernyataan yang berkaitan dengan Ahli


Dewan Rakyat.
I Digelar Senator
II Dilantik setelah memenangi pilihan raya
bagi kerusi Parlimen sesuatu kawasan
pilihan raya
III Tempoh jawatan tidak lebih daripada lima
tahun bagi satu penggal
IV Kedudukan ahli Dewan Rakyat berakhir
dengan pembubaran Parlimen
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Antara berikut, yang manakah bukan merupakan


fungsi Majlis Raja-Raja?
A Memperluas keanggotaan Persekutuan
secara menyeluruh
B Membuat pindaan Undang-undang
Persekutuan
C Mempertimbangkan perubahan sempadan
negeri
D Memilih Yang di-Pertuan Agong dan
Timbalannya

Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Raja


Berperlembagaan?
A Sistem beraja yang bertindak berlandaskan
Perlembagaan Persekutuan
B Sistem beraja yang diamalkan sejak zaman
Kesultanan Melayu Melaka
C Raja yang dipilih melalui sistem Monarki
D Raja dipilih melalui suara rakyat
Antara berikut merupakan alat-alat kebesaran
raja, kecuali
A pending
B gandik diraja
C tengkolok diraja
D pedang sakti diraja

10 Apakah peranan dan tanggungjawab setiap


warganegara?
I Mengundi
II Melibatkan diri dalam rancangan kerajaan
III Memberi pendapat dengan membangkitkan
sentimen perkauman
IV Menjaga keamanan dan nama baik negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
11 Bagaimanakah cara untuk mengambil tindakan
yang wajar dalam menghadapi pelbagai situasi?
I Berbincang
II Bertenang
III Membuat rusuhan
IV Bantahan secara aman
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
12 Berikut merupakan langkah-langkah untuk
melibatkan diri dalam rancangan kerajaan,
kecuali
A mengikuti Program Latihan Khidmat
Negara

B mengambil bahagian dalam sambutan Hari


Kebangsaan
C menyambut perayaan bersama ahli keluarga
sahaja
D menyertai kempen "Belilah Barangan
Buatan Malaysia"
13 Apakah sikap warganegara yang berterima
kasih?
A Berbangga menjadi rakyat Malaysia
B Melakukan perbuatan vandalisme
C Memulakan pergaduhan
D Menyebarkan fitnah
14 Apakah
langkah-langkah
untuk
menjadi
pengundi semasa pilihan raya?
I Berkahwin
II Berumur 21 tahun ke atas
III Membuat pendaftaran sebagai pengundi
IV Mengundi di tempat yang telah didaftarkan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
15 Mengapakah kita perlu mengetahui sejarah
negara?
I Menyedari peranan sebagai warganegara
II Memupuk semangat patriotisme
III Menjadi contoh tauladan kepada rakyat
IV Melahirkan masyarakat tidak bermoral
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
16 Antara berikut, yang manakah bukan
merupakan usaha kerajaan dalam membasmi
kemiskinan?
A Meningkatkan keberkesanan program sosial
untuk menolong golongan tercicir
B Memastikan pembangunan wilayah
seimbang
C Meningkatkan mutu perkhidmatan awam

D Meningkatkan pembabitan wanita dalam


ekonomi

17 Apakah cabaran negara dalam aspek sosial?


I Menjamin masyarakat yang adil dan
saksama ekonominya
II Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan
beretika
III Mewujudkan masyarakat yang berbudaya
penyayang
IV Memupuk dan membina masyarakat
makmur
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
18 Ciri-ciri berikut perlu ada dalam jentera
pentadbiran kerajaan untuk membantu mencapai
Wawasan 2020, kecuali
A amanah
B pilih kasih
C toleransi
D telus
19 Siapakah yang mengetuai jentera pentadbiran
kerajaan?
A Menteri Besar
B Ketua Menteri
C Perdana Menteri
D Ketua Setiausaha Negara
20 Apakah objektif Wawasan 2020?
A Untuk menjadikan Malaysia mengikut corak
dan cara negara maju yang sedia ada
B Untuk menjadikan negara maju dari segenap
aspek dengan cara yang tersendiri
C Untuk menjadikan negara yang boleh
dicontohi oleh negara-negara lain
D Untuk menjadikan negara maju dari segi
fizikal

21 Antara berikut, yang manakah merupakan ciriciri kepimpinan positif ?


I Pemimpin yang tabah dan sanggup
menghadapi cabaran
II
III
IV
A
B

Pemimpin yang berfikir secara rasional


Pemimpin yang bertanggungjawab
Pemimpin yang emosional
I, II dan III
C I, III dan IV
I, II dan IV
D II, III dan IV

22 Berikut adalah benar mengenai Dasar Luar


Malaysia, kecuali
A menambahkan ketegangan dengan negara
luar
B memulihkan hubungan dengan negara
Singapura
C mengeratkan hubungan dagangan dengan
negara China
D memainkan peranan lebih penting di
peringkat antarabangsa
23 Apakah kesan yang akan dialami sekiranya
negara kita mempunyai jentera pentadbiran yang
tidak amanah?
I Rakyat hilang kepercayaan
II Pendapatan ekonomi negara bertambah
III Mewujudkan keadaan huru-hara
IV Pembangunan negara sukar dicapai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
24 Apakah tujuan penubuhan ASEAN?
I Mengadakan kerjasama serantau dalam
bidang hiburan
II Mewujudkan kawasan bebas, aman dan
berkecuali di Asia Tenggara
III Mempercepatkan pembangunan ekonomi,
kemajuan sosial menerusi kegiatan bersama
IV Menggalakkan pelancongan serantau di
negara-negara ahli
A I, II dan III

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
25 Mengapakah Malaysia diberi peluang mempengerusikan OIC?
I Ekonomi negara stabil
II Kekayaan hasil bumi
III Negara aman dan makmur
IV Pemimpin berkaliber
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
26 Antara berikut merupakan kesan dan akibat
peperangan, kecuali
A negara huru-hara dan tidak aman
B hilang nilai kemanusiaan
C ekonomi negara meningkat
D nyawa terkorban
27 Bagaimanakah cara untuk menghargai keamanan?
I Menghormati hak dan kemerdekaan negara
II Mengadakan rusuhan dan tunjuk perasaan
III Menjauhi pergaduhan dan perbalahan yang
membawa kepada peperangan
IV Saling bekerjasama dan bertolak ansur
apabila menghadapi sesuatu konflik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

28 Apakah usaha kerajaan untuk menyemai nilai


positif serta akhlak dan etika yang baik?
I Membudayakan semangat menolak rasuah
II Memupuk akhlak yang tinggi, keyakinan
diri serta keberanian
III Menambahkan karenah birokrasi
IV Menyemai ketelusan dalam kerajaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
29 Bilakah ASEAN mengadakan sidang kemuncak
buat kali pertama?
A Tahun 1986
B Tahun 1976
C Tahun 1966
D Tahun 1996
30 Keselamatan negara akan tergugat sekiranya
I kita melancong ke tempat-tempat menarik di
luar negara
II kita menghasut orang lain untuk melakukan
rusuhan
III kita menimbulkan sentimen perkauman
IV kita membocorkan rahsia kerajaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Carikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam petak-petak huruf di bawah.

(10 markah)
2

Nyatakan lima peranan yang telah dimainkan oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa.
(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________
(5 markah)

Senaraikan lima tugas dan tanggungjawab anda kepada negara.


(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________
(e) ________________________________________________________________________________

(5 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
1

Siapakah yang dibenarkan mengundi secara pos?


I Banduan
II Anggota pasukan keselamatan
III Pelajar yang menuntut di luar negara
IV Pegawai kerajaan yang bertugas di luar
negara
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Apakah sistem pentadbiran yang diamalkan di
negara kita?
A Sistem Autokrasi
B Sistem Monarki
C Sistem Republikan
D Sistem Demokrasi Berparlimen
Bagaimanakah corak pemerintahan negara
demokrasi mengikut Sistem Raja Berperlembagaan?
I Mengekalkan raja sebagai pemerintah
tertinggi
II Pemerintahan dibantu oleh Perdana Menteri
III Kerajaan diketuai oleh Presiden yang dipilih
oleh rakyat melalui pungutan suara
IV Jentera pentadbiran dilantik sepenuhnya
oleh pemerintah tertinggi
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV
Berikut merupakan peranan Dewan Rakyat,
kecuali
A meminda undang-undang
B membatalkan undang-undang
C membahaskan rang undang-undang
D meluluskan rang undang-undang
Pilih pernyataan yang benar mengenai Ahli
Dewan Negara.

I Digelar Senator
II Mewakili setiap negeri
III Tempoh jawatan tidak lebih daripada lima
tahun bagi satu penggal
IV Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
6

Antara berikut, yang manakah bukan kuasa


pentadbiran kerajaan negeri?
A Undang-undang Islam
B Kerajaan tempatan
C Hari cuti umum
D Hari cuti negeri

Di bawah Sistem Pemerintahan Demokrasi


Berparlimen, negara Malaysia diketuai oleh
A Perdana Menteri
B Yang di-Pertuan Agong
C Panglima Tertinggi Angkatan Tentera
D Presiden

Berapa lamakah tempoh pemerintahan Yang diPertuan Agong?


A 5 tahun
B 10 tahun
C 15 tahun
D 20 tahun

Antara berikut, yang manakah merupakan


perlakuan yang dapat menaikkan imej negara di
mata dunia?
I Bersemangat patriotik
II Bertingkah laku sopan
III Rajin berusaha
IV Biadap

A I, II dan III
B I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

10 Mengapakah kita harus menghormati pemimpin


negara?
A Mereka merupakan perancang kepada
pembangunan negara
B Mereka telah memberi sumbangan dalam
pembangunan negara
C Mereka telah membangunkan negara dari
awal
D Mereka lebih tua dan berpengalaman
11 Apakah rasional setiap warganegara yang
berkelayakan diwajibkan untuk mengundi?
A Menunaikan tanggungjawab memilih
pemimpin
B Membuktikan kebolehan kepada negara
C Menunjukkan amalan demokrasi
D Mengelakkan daripada dihukum
12 Apakah kebaikan memberi pendapat melalui
saluran yang betul?
A Masyarakat umum dapat mengetahui
masalah yang dihadapi oleh individu
B Dapat disiarkan oleh media cetak dan
media elektronik
C Tindakan sewajarnya dapat diambil
D Disanjung tinggi oleh masyarakat
13 Antara berikut, yang manakah benar mengenai
pilihan raya di Malaysia?
I Suruhanjaya Pilihan Raya adalah badan
bebas yang bertanggungjawab menjalankan
pilihan raya.
II Warganegara Malaysia yang berada di luar
negara tidak layak mengundi.
III Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas
wajib mengundi.
IV Pilihan raya diadakan setiap lima tahun
sekali.
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
14 Berikut merupakan sikap warganegara yang
bertanggungjawab, kecuali
A tidak terlibat dengan rusuhan
B membuat demonstrasi tentang perkara yang
menjejaskan keamanan negara

C memastikan negara Malaysia aman


D menjalinkan hubungan baik dengan ahli
masyarakat
15 Alat-alat kebesaran diraja terdiri daripada
I Payung Emas
II Tengkolok Diraja
III Keris Pendek Diraja
IV Gandik Diraja
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
16 Majlis Raja-Raja dikendalikan oleh
A Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
B Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
C Jabatan Perdana Menteri
D Suruhanjaya Diraja
17 Apakah faktor-faktor yang membawa kepada
kestabilan dan kemajuan yang dikecapi oleh
negara kita?
I Perpaduan dalam kalangan rakyat
II Kemasukan pendatang asing
III Masalah sosial dalam masyarakat
IV Keberkesanan jentera pentadbiran negara
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV
18 Apakah sikap pemimpin yang telus dalam bidang
politik?
A Mengurangkan karenah birokrasi
B Mengekalkan sistem demokrasi
C Berusaha membasmi kemiskinan
D Memerangi penyalahgunaan dadah
19 Antara berikut, yang manakah merupakan Badan
Kehakiman?
I Mahkamah Atasan
II Mahkamah Rendah
III Badan Pencegah Rasuah
IV Suruhanjaya Diraja
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV
20 Apakah proses pilihan raya pada peringkat
kedua?
A Kempen

B Penamaan calon
C Pembubaran Parlimen
D Pengisytiharan pemenang kerusi

B Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz


C Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Mohd Yassin
D Dato' Mustapa bin Mohamed

21 Siapakah yang bertanggungjawab memperkenalkan Wawasan 2020?


A Tunku Abdul Rahman
B Tun Dr. Mahathir Mohamad
C Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi
D Dato' Seri Mohd Najib Tun Haji Abdul
Razak
22 Apakah tujuan kerajaan memperuntukkan wang
yang banyak dalam bidang pendidikan dan
latihan?
A Untuk mendapatkan wang yang banyak
daripada Dana Kewangan Antarabangsa
B Untuk membolehkan rakyat membayar
cukai kepada kerajaan
C Untuk mengurangkan kadar pengangguran
dalam kalangan rakyat
D Untuk menyediakan kepakaran yang
mencukupi dalam pelbagai bidang
23 Dengan adanya jentera pentadbiran yang adil dan
amanah terhadap pembangunan negara, Malaysia
akan
A melahirkan rakyat yang mempunyai
kebebasan untuk melakukan apa sahaja
B mempunyai masyarakat yang bersikap
berdaya saing untuk mendapat nama
C melahirkan masyarakat yang bersatu padu
dan hidup harmoni
D melahirkan warganegara yang bersikap
patriotik
24 Apakah fungsi Badan Eksekutif dalam jentera
pentadbiran negara?
A Memberi dan melaksanakan arahan
B Meluluskan undang-undang
C Mengawal undang-undang
D Menegakkan keadilan
25 Siapakah Timbalan Perdana Menteri
sekarang?
A Dato' Seri Mohd Najib Tun Haji Abdul
Razak

kita

26 Apakah langkah untuk Malaysia mencapai


hasrat sebagai sebuah negara yang maju?
A Memupuk sikap suka bersaing dalam
kalangan masyarakat
B Bersedia menghadapi dan menangani
pelbagai cabaran
C Meminta bantuan dari negara yang pernah
menjajah
D Meniru wawasan negara-negara yang maju
27 Antara berikut, yang manakah merupakan
bentuk-bentuk kerjasama Malaysia dengan
negara-negara luar?
I Pendidikan
II Kesenian dan hiburan
III Sains dan teknologi
IV Pelancongan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
28 Apakah motif penyertaan Malaysia dalam
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu?
A Meluaskan pasaran eksport kereta
B Membasmi penyakit berjangkit seperti
SARS dan Influenza A
C Mengekalkan keamanan dunia
D Meningkatkan kemasukan pelancong asing
29 Antara berikut, yang manakah bukan sumbangan Malaysia untuk membantu negara lain
yang dilanda peperangan?
A Menghantar pakar motivasi untuk membaiki
keadaan
B Menghantar bantuan perubatan dan
makanan
C Menghantar anggota tentera dalam misi
keamanan
D Menyuarakan bantahan dalam perhimpunan
Agung PBB
30 Apakah pertubuhan yang
keamanan ke negara luar?
I PBSM
II Yayasan Salam Malaysia
III PEMADAM

menyertai

misi

IV MERCY Malaysia
A I, II dan III
B I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Nyatakan tujuh peringkat proses pilihan raya di Malaysia.


(a) _____________________________________

(e) _____________________________________

(b) _____________________________________

(f) _____________________________________

(c) _____________________________________

(g) _____________________________________

(d) _____________________________________
(7 markah)
2

Nyatakan peranan Malaysia dalam pertubuhan-pertubuhan di bawah.

(8 markah)
3

Lengkapkan peta minda di bawah.

(5 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
5
1

Apakah sikap individu yang cemerlang?


A Pandai membahagikan masa antara
pelajaran dan aktiviti sosial
B Bergantung kepada orang lain untuk
membuat keputusan
C Memperdaya orang lain untuk berjaya
D Tidak sanggup menghadapi risiko
Apakah tindakan yang wajar diambil dalam
memilih cita-cita?
I Memikirkan kesan dan akibat
II Mengambil kira semua faktor
III Mengikut kehendak ibu bapa
IV Meneliti kebaikan dan keburukan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Datuk
Dr. Sheikh Muszaphar Shukor?
A Mengelilingi dunia secara solo dengan kapal
layar
B Menjadi angkasawan pertama di Malaysia
C Memenangi pertandingan badminton di
peringkat antarabangsa
D Mendaki Gunung Everest
Apakah institusi sosial yang menjadi asas kepada
sesebuah masyarakat?
A Kaum
B Jiran
C Keturunan
D Keluarga

Antara berikut, yang manakah tanggungjawab


anak-anak dalam keluarga?

A
B
C
D

Menjatuhkan maruah keluarga


Mengeruhkan hubungan kekeluargaan
Mengekalkan keharmonian dalam keluarga
Menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang
tua

Hubungan kekeluargaan dapat dieratkan dengan


cara melakukan aktiviti-aktiviti seperti
I makan bersama
II melancong bersama
III mengadakan hari keluarga
IV menonton wayang dengan rakan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Setiap anggota masyarakat tidak seharusnya


A mengunjungi rumah kaum-kaum lain pada
waktu perayaan
B membuat hal sendiri tanpa mempedulikan
orang lain
C mengambil berat antara satu sama lain
D saling bertanya khabar

Salah satu syarat permuafakatan ialah


A individualistik
B hasad dengki
C kerjasama
D mementingkan diri sendiri

Selain Malaysia, negara manakah


mempunyai masyarakat majmuk?
A Afghanistan
B Mauritius
C England
D Venezuela

yang

10 PEMADAM ialah pertubuhan yang ditubuhkan


bagi membasmi
A penyakit kanser
B penyalahgunaan dadah
C penyakit berjangkit
D peperangan
11 Bilakah Program Latihan Khidmat Negara
bermula?
A 14 Februari 2004
B 16 Februari 2004
C 18 Februari 2003
D 19 Februari 2005
12 Antara berikut, tindakan yang manakah
mengancam keselamatan dan kesejahteraan
masyarakat?
I Peras ugut
II Perpaduan
III Penculikan
IV Ragut
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
13 Mengapakah masyarakat Melayu mencipta
permainan tradisional?
A Untuk menjamin kesinambungan warisan
nenek moyang mereka
B Untuk berhibur selepas berakhirnya musim
menuai
C Untuk berhibur ketika menghadapi
kekecewaan
D Untuk memuja semangat padi
14 Antara berikut, yang manakah merupakan alat
muzik warisan bangsa India?
I Tampura

II
III
IV
A
B

Erh-Hu
Geduk
Tabla
I dan II
II dan III

C III dan IV
D I dan IV

15 Apakah tarian tradisional bagi kaum Cina?


A Tarian Singa
B Tarian Asyik
C Tarian Ulik Mayang
D Tarian Zapin
16 Sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen di
negara kita dikendalikan oleh tiga badan yang
berikut, kecuali
A Badan Perlembagaan
B Badan Kehakiman
C Badan Perundangan
D Badan Pelaksana
17 Antara berikut, yang manakah benar mengenai
keahlian Dewan Negara?
I 26 orang dipilih dari 13 buah negeri (bukan
ADUN)
II Tidak dilantik melalui pilihan raya
III 40 orang dilantik oleh Yang di-Pertuan
Agong atas sumbangan dan jasa mereka
IV Digelar Ahli Parlimen
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
18 Berikut adalah benar mengenai bidang kuasa
Yang di-Pertuan Agong, kecuali
A merupakan Ketua Negara dan Ketua Agama
bagi negerinya
B menjadi Pemerintah Tertinggi Angkatan
Tentera Negara
C mempunyai kuasa budi bicara melantik
Perdana Menteri
D berkuasa menjatuhkan hukuman mati
kepada pesalah jenayah

19 Antara tingkah laku sopan dan beradab untuk


menjaga imej negara semasa pilihan raya ialah
I menjalankan kempen pilihan raya secara
aman
II mengekalkan keadilan dan keharmonian
III bermusuh-musuhan antara satu parti dengan
parti yang lain
IV tidak melakukan tunjuk perasaan atau
rusuhan sepanjang proses pilihan raya
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
20 Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa untuk
melantik jawatan-jawatan yang berikut, kecuali
A Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
B Ketua Hakim Negara
C Ketua Audit Negara
D Ketua Polis Negara
21 Siapakah yang menganggotai Majlis Raja-Raja?
I Perdana Menteri
II Sembilan orang Sultan negeri Melayu
III Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
IV Yang Dipertua Negeri Melaka, Pulau
Pinang, Sabah dan Sarawak
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
22 Sekiranya warganegara mengabaikan tanggungjawab sebagai pengundi, apakah kesan yang akan
timbul?
A Pemimpin yang dipilih bukan daripada
golongan yang berkelayakan
B Timbul perasaan tidak puas hati dalam
kalangan masyarakat
C Amalan demokrasi tidak akan berjalan
dengan lancar
D Pemimpin akan dipilih tanpa pilihan raya
23 Bagaimanakah cara untuk mengharumkan nama
negara?
I Berusaha memenangi pertandingan di
peringkat antarabangsa

II Mengkritik kemenangan negara lain dalam


sesuatu kejohanan
III Menjalankan penyelidikan berkenaan
produk baru
IV Menjaga nama baik dan imej negara
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
24 Apakah peranan utama jentera pentadbiran
kerajaan?
A Melaksanakan pentadbiran negara
berasaskan cogan kata Bersih, Cekap dan
Amanah
B Melaksanakan rancangan perpaduan dengan
kerjasama pelbagai pihak
C Merangka dan melaksanakan rancangan
pembangunan negara
D Merancang pentadbiran pada peringkat
negeri dan persekutuan
25 Apakah usaha yang dilakukan oleh Malaysia
untuk menjadi negara maju?
I Membangunkan ekonomi dan hubungan
diplomatik serantau dan antarabangsa
II Memberi peluang kepada rakyat negara
ASEAN memasuki Malaysia tanpa visa
III Menjalin kerjasama, perpaduan dan
persefahaman dengan negara luar
IV Memberi penekanan kepada pembangunan
ekonomi secara global
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
26 Pilih pernyataan yang benar mengenai Wawasan
2020?
A Merupakan undang-undang keselamatan
negara sehingga tahun 2020
B Merupakan cita-cita rakyat Malaysia untuk
mewujudkan negara yang aman dan damai
C Merupakan dasar negara untuk menjadikan
Malaysia negara maju dalam semua aspek
menjelang tahun 2020
D Merupakan cita-cita negara untuk
menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara

industri yang maju serta seimbang dari segi


sosial, politik dan ekonomi
27 Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan
kejayaan Malaysia membantu negara-negara luar
dalam aspek kemanusiaan?

I
II
III
IV
A
B

Bantu-membantu
Kasih sayang
Prihatin
Pilih kasih
I, II dan III
C I, III dan IV
I, II dan IV
D II, III dan IV

28 Malaysia memainkan peranan penting dalam


Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam
dengan
A menyuarakan hak penduduk Palestine
terhadap negara mereka sendiri
B menyuarakan kepentingan Malaysia dalam
negara-negara membangun

C meningkatkan penyertaan pelbagai negara


bukan Islam
D bergiat aktif dalam isu persempadanan
negara
29 Antara berikut, negara manakah yang
menganggotai ASEAN pada peringkat awal
penubuhannya?
I Singapura
II Malaysia
III Vietnam
IV Filipina
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
30 Pada pendapat anda, apakah faktor yang
membawa kepada peperangan?
I Penentangan dalam politik
II Ingin menunjukkan kuasa
III Wujudnya persefahaman
IV Perluasan kuasa
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

Jawab semua soalan yang berikut.


(a) Nyatakan aktiviti keluarga yang boleh dilakukan bersama.
(i) ____________________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________________
(b) Bagaimanakah cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga?
(i) ____________________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________________
(iii) ____________________________________________________________________________

(10 markah)

Lengkapkan peta minda di bawah.

(12 markah)
3

Nyatakan kepentingan mengamalkan semangat kekitaan.


(a) ________________________________________________________________________________
(b) ________________________________________________________________________________
(c) ________________________________________________________________________________
(d) ________________________________________________________________________________
(8 markah)

Lengkapkan peta minda di bawah.

(10 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.
1

Antara kebaikan seseorang yang berpendidikan


tinggi ialah
I menindas orang lain
II merendah-rendahkan kemampuan orang lain
III memanfaatkan ilmu untuk kebaikan semua
IV memajukan diri dengan ilmu yang ada
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Bagaimanakah cara untuk membuat refleksi bagi
memastikan kejayaan diri?
I Berani mencuba
II Mengenal pasti potensi diri
III Membuat analisis dan pemerhatian
IV Marah apabila dikritik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Murid yang cemerlang mempunyai pencapaian


yang tinggi dalam aspek-aspek berikut, kecuali
A kepimpinan
B akademik
C persahabatan
D sahsiah

Berikut merupakan sokongan


yang boleh
diberikan oleh seseorang individu terhadap
keluarganya, kecuali
A memberi nasihat dan motivasi
B kasih sayang dan bimbingan
C sokongan moral dan material
D menambahkan konflik dalam keluarga

Apakah perlakuan yang menunjukkan sikap


sayang kepada keluarga?
A Menceritakan perihal keluarga kepada guru
B Menceritakan masalah keluarga kepada jiran
C Mementingkan rakan berbanding keluarga
D Membantu ahli keluarga dengan ikhlas

Konflik antara ahli keluarga dapat diatasi dengan


cara
I lari dari rumah
II berfikir secara rasional
III memikirkan punca dan cara mengatasinya
IV mendiamkan diri buat selama-lamanya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Apakah maksud menghormati hak orang lain?
A Menerima dan memahami perbezaan yang
dimiliki oleh individu lain
B Memberi penghormatan terhadap kebebasan
yang dimiliki oleh setiap individu
C Memberi penghargaan kepada seseorang
dengan niat tertentu
D Mengenal pasti hak yang dimiliki oleh
orang lain
Antara berikut merupakan amalan memupuk
perpaduan, kecuali
A saling memahami
B mengutamakan kepentingan diri
C mengutamakan kepentingan masyarakat
D bertolak ansur untuk kepentingan bersama
Sekiranya jiran anda dimasukkan ke hospital,
apakah tindakan yang wajar anda lakukan?
A Membuat bising
B Menziarahi jiran
C Mentertawakan jiran
D Mendoakan agar jiran lambat sembuh

10 Semangat kekitaan boleh membentuk individu


yang
I benci-membenci
II bertanggungjawab
III bekerjasama
IV bermuafakat
A I, II dan III
B I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV
11 Badan-badan berikut berperanan dalam menjaga
keselamatan masyarakat, kecuali
A RELA
B Rukun Tetangga
C Badan Pencegah Rasuah
D Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan
Kampung
12 Apakah sumbangan agensi kebajikan kepada
masyarakat?
A Membina rumah-rumah kebajikan
B Menjalankan penyelidikan barangan
C Menambah jumlah badan-badan sukarela
D Membantu meringankan beban masyarakat
yang dalam kesusahan
13 Apakah alat muzik yang digunakan dalam tarian
Daling-daling?
A Gong
B Gendang
C Rebana kecil
D Rebana besar
14 Dari manakah asal usul warisan kraf tangan
labu?
A
B
C
D

Pulau Pangkor, Perak


Pulau Tiga, Perak
Pulau Langkawi, Kedah
Pulau Indah, Selangor

15 Apakah simbol bagi motif hiasan buluh dalam


seni lukisan masyarakat Cina?
A Kesucian, kedamaian dan keharmonian
B Kecantikan, keanggunan dan panjang usia
C Keabadian, kestabilan, kesetiaan dan
ketahanan
D Kekuatan, ketahanan, kesesuaian dan
kegigihan

16 Bagaimanakah corak pemerintahan sistem


Republik dalam pentadbiran negara demokrasi?
A Mengekalkan raja sebagai pemerintah
tertinggi
B Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri
C Kerajaan diketuai oleh Presiden yang dipilih
oleh rakyat melalui pilihan raya
D Pilihan raya hanya untuk golongan tertentu
17 Apakah fungsi Parlimen?
I Membentang rang undang-undang
II Meluluskan perbelanjaan kerajaan
III Meluluskan undang-undang persekutuan
IV Membuat pindaan kepada undang-undang
persekutuan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
18 Antara berikut, pihak yang manakah tidak
terlibat dalam proses pilihan raya di Malaysia?
A Suruhanjaya Pilihan Raya
B Ketua Hakim Negara
C Calon Wakil Rakyat
D Pengundi
19 Bilakah Majlis Raja-Raja ditubuhkan?
A Pada tahun 1970
B Pada tahun 1963
C Pada tahun 1957
D Pada tahun 1948
20 Pilih pernyataan yang benar.
I Yang di-Pertuan Agong tidak boleh
membuat keputusan sendiri tanpa merujuk
kepada Perlembagaan Negara.
II Jawatan Yang di-Pertuan Agong dilantik
secara turun-temurun.
III Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam Majlis
Raja-Raja.

IV Sistem Raja Berperlembagaan telah


diamalkan sebelum negara mencapai
kemerdekaan.
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
21 Siapakah
yang
bertanggungjawab
menasihati Yang di-Pertuan Agong
membuat keputusan?
A Ketua Polis Negara
B Ketua Hakim Negara
C Suruhanjaya Diraja
D Perdana Menteri

untuk
dalam

22 Apakah kriteria warganegara yang layak


mengundi?
I Berumur 21 tahun pada tarikh mendaftar
II Warganegara Malaysia
III Sedang menjalani hukuman penjara
IV Waras
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
23 Di manakah sidang kemuncak ASEAN yang
pertama telah diadakan?
A Chiang Mai
B Kuala Lumpur
C Manila
D Bali
24 Bagaimanakah remaja boleh membantu menjaga
imej negara?
I Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dalam semua tindakan
II Belajar bersungguh-sungguh untuk
mencapai cita-cita
III Bertindak waras dalam kehidupan seharian
IV Menambahkan kenalan dari luar negara
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

25 Antara berikut, yang manakah tidak benar


mengenai dasar luar Malaysia?
A Menyokong negara-negara kuat menindas
negara yang lemah
B Memainkan peranan penting di peringkat
antarabangsa
C Mengeratkan hubungan dengan negara luar
D Memberi bantuan kepada negara luar
26 Antara berikut, yang manakah merupakan sikap
amanah seorang pemimpin?
I Tidak memungkiri janji
II Membocorkan rahsia negara
III Jujur dalam usaha menyiapkan sesuatu
projek
IV Berusaha melakukan sesuatu tanggungjawab
dengan jayanya
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

27 Idea pembentukan Rundingan Ekonomi Asia


Timur (EAEC) telah dicetuskan oleh
A Tun Dr. Mahathir Mohamad
B Lee Kuan Yew
C Sultan Hassanal Bolkiah
D Gloria Macapagal Arroyo
28 Antara berikut, yang manakah bukan negara
anggota ASEAN?
A India
C Filipina
B Myanmar
D Vietnam
29 Apakah singkatan bagi Pertubuhan Negaranegara Islam?
A OIC
C NAM
B PBB
D ASEAN
30 Berapa buah negarakah yang menyertai ASEAN?
A 10
C 20
B 15
D 25

Gariskan jawapan yang betul.


(a) Gasing merupakan permainan (moden, tradisional) yang telah dimainkan sejak Zaman Kesultanan
Melayu Melaka lagi.
(b) Salah satu alat muzik yang dimainkan ketika mengiringi (tarian Dabus, tarian Singa) ialah gendang.
(c) Reka bentuk bumbung Istana Budaya adalah berkonsepkan gubahan (sireh junjung, tepak sireh).
(d) (Pipa, Sape) merupakan sejenis alat muzik bertali yang terkenal di negeri Sarawak.
(e) Daun mengkuang digunakan untuk membuat kraf tangan seperti (tudung saji, Phua Kumbo).
(f) (Tarian Daling-daling, Tarian Dabus) berasal dari negara Sepanyol.
(g) Permainan galah panjang perlu mempunyai sekurang-kurangnya (dua, empat) orang pemain.
(h) (Nobat, Ulik Mayang) dimainkan dalam upacara pertabalan raja.
(i) Sepak raga, teng-teng, congkak dan wau adalah contoh (kraf tangan, permainan) warisan tradisional
di Malaysia.
(j) Simbol (burung bangau, bunga teratai) dalam lukisan Cina melambangkan kecantikan, keanggunan
dan panjang usia.
(10 markah)

Jawab soalan-soalan yang berikut.


(a) Mengapakah kita perlu menghormati pendapat orang lain?
(i) ____________________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________________
(iii) ____________________________________________________________________________
(b) Apakah kepentingan memberi pendapat secara berhemah?
(i) ____________________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________________
(10 markah)

Lengkapkan peta minda di bawah dengan amalan yang boleh dilakukan untuk menunjukkan terima kasih
kepada negara.

(10 markah)
4

Perhatikan gambar di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

(a) Mengapakah kita perlu berbangga dengan khazanah negara?


_______________________________________________________________________________
(b) Nyatakan dua tempat yang dipulihara sebagai khazanah negara.
(i) ___________________________________________________________________________
(ii) ___________________________________________________________________________
(c) Apakah peranan yang boleh anda lakukan untuk memelihara khazanah negara?
_______________________________________________________________________________
(d) Pada pendapat anda, apakah faedah kita mengekalkan seni bina warisan negara?
_______________________________________________________________________________
(10 markah)

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang paling tepat sahaja.

Setiap manusia mampu mencapai kecemerlangan


sekiranya mereka
A menggunakan kebolehan yang ada untuk
melakukan perkara yang tidak berfaedah
B menggunakan kebolehan yang ada untuk
menganiaya orang lain
C menggunakan kebolehan yang ada dengan
sebaik mungkin

D mensia-siakan kebolehan yang dianugerahi


Tuhan
2

Mengapakah kita digalakkan menyambut hari


khas dalam keluarga?
A Untuk mengekalkan struktur keluarga
B Untuk memberikan penghargaan kepada ahli
keluarga

C Untuk mengadakan perbincangan dengan


ahli keluarga
D Untuk berkumpul dengan ahli keluarga
3

Bagaimanakah
anda
boleh
memberikan
sumbangan dalam majlis sambutan ulang tahun
perkahwinan ibu bapa anda?
A Membantu kakak membuat persiapan
apabila dipujuk
B Meminta upah kerana membantu
C Membiarkan adik-beradik yang lain
membuat persiapan
D Bekerjasama dengan adik-beradik untuk
membuat persiapan

Apakah sikap yang harus dimiliki oleh seseorang


yang mempunyai adik yang kurang upaya?
I Memberi dorongan kepadanya untuk terus
berjaya
II Menjaga perasaannya supaya tidak terguris
III Memberi semangat kepada adiknya untuk
terus berdikari
IV Merendah-rendahkan kebolehan adiknya
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
Apakah sikap yang dapat mengelakkan konflik
dalam keluarga?
I Materialistik
II Bekerjasama
III Kasih sayang
IV Individualistik
A I dan II
C I, II dan III

D Semua di atas

Apakah perkara yang menjadi asas dalam


menghormati orang lain?
I Memperkecilkan kebolehan dan bakat orang
lain
II Menghormati kebolehan dan bakat orang
lain
III Menghormati perbezaan orang lain
IV Menghormati pendapat orang lain
A I, II dan III
B I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

Apakah kebaikan mengamalkan sikap toleransi


dalam masyarakat?
A Mewujudkan perasaan syak wasangka
B Menimbulkan pergaduhan antara jiran
C Mewujudkan masyarakat yang harmoni
D Mewujudkan perbalahan antara masyarakat

Antara berikut, yang manakah bukan merupakan


alat muzik yang ditiup?
A Seruling
C Sheng
B Serunai
D Kompang

Apakah faedah yang akan diperoleh daripada


sesebuah keluarga yang harmoni?
A Melahirkan generasi yang berakhlak mulia

B Mewujudkan masyarakat yang kucar-kacir


C Melahirkan generasi yang mementingkan
diri sendiri
D Mewujudkan masyarakat yang suka
berprasangka buruk
5

B II dan III

10 Apakah peranan masyarakat dalam membantu


mangsa-mangsa bencana alam?
A Menghulurkan bantuan makanan, pakaian
dan perubatan
B Mengikuti perkembangan semasa melalui
televisyen
C Memberikan motivasi
D Bertanyakan khabar
11 Bagaimanakah cara untuk mengamalkan
semangat kekitaan?
A Mengumpat hal peribadi orang lain kepada
jiran
B Berkongsi kekayaan dengan jiran
C Sentiasa berkunjung ke rumah jiran
D Menghormati hak jiran tetangga

12 Antara berikut, yang manakah merupakan puncapunca berlakunya gejala keruntuhan akhlak?
I Kurang berkomunikasi dengan anggota
keluarga
II Bergiat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan
III Bergaul dengan rakan berlainan agama
IV Pergaulan bebas tanpa batasan
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV

13 Pilih pernyataan yang benar mengenai tarian


Singa.
I Alatan yang digunakan ialah gendang,
canang dan simbal
II Ditarikan ketika perayaan Tahun Baru Cina
III Memerlukan ramai penari
IV Berasal dari negara Arab
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV
14 Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri
Istana Budaya?
A Ruang dalamnya berkonsepkan rumah
Melayu
B Bumbungnya berkonsepkan gubahan sireh
junjung
C Reka bentuknya mementingkan ciri-ciri
kebudayaan India
D Tapak bangunan ini direka berdasarkan wau
bulan

D Mahkamah Rendah
17 Apakah perkara yang diperuntukkan dalam
Perlembagaan Malaysia?
I Taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi
kepada negara
II Kerajaan menunaikan tanggungjawab
kepada rakyat
III Rusuhan yang dibenarkan dalam negara
IV Hak asasi dan kebebasan rakyat
A I, II dan III
B I, II dan IV

C I, III dan IV
D II, III dan IV

18 Siapakah yang menjalankan tugas mengumumkan keputusan mesyuarat Majlis Raja-Raja?


A Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
B Speaker Dewan Undangan Negeri
C Ketua Menteri
D Menteri Besar
19 Apakah kuasa budi bicara Yang di-Pertuan
Agong dalam Badan Eksekutif ?
A Menyetujui rang undang-undang yang
diluluskan oleh Parlimen
B Mengampun kesalahan yang dibicarakan
dalam Mahkamah Tentera
C Hak untuk memperoleh maklumat tentang
pemerintahan persekutuan
D Hak untuk membubarkan Parlimen

15 Apakah motif yang terdapat dalam corak kain


batik?
I Geometrik
III Flora
II Linear
IV Fauna
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

20 Apakah syarat-syarat untuk menjadi Ahli


Suruhanjaya Pilihan Raya?
I Menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri
II Berumur tidak melebihi 65 tahun
III Tidak memegang jawatan bergaji
IV Seseorang yang tidak muflis
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV

16 Antara berikut, yang manakah merupakan Badan


Eksekutif ?
A Kabinet
B Dewan Negara
C Mahkamah Atasan

21 Apakah kebaikan amalan demokrasi di


Malaysia?
A Meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi

B Menjamin perpaduan dan kesejahteraan


negara
C Mewujudkan sifat perkauman antara
penduduk
D Meningkatkan taraf hidup rakyat
22 Mengapakah kita perlu menjaga kemudahan asas
yang disediakan oleh kerajaan?
I Mengagumkan pelancong asing
II Menjimatkan kos baik pulih
III Untuk kepentingan bersama
IV Menjaga imej negara
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
23 Apakah saluran yang sesuai untuk menyuarakan
pendapat?
I Mengambil tindakan sendiri
II Melalui pemimpin masyarakat
III Menulis surat dengan cara yang baik
IV Membuat rusuhan semasa pilihan raya
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV
24 Antara berikut, yang manakah merupakan sikap
warganegara yang bertanggungjawab?
A Menentang kerajaan
B Mengharumkan nama negara
C Melibatkan diri dalam pergaduhan
D Mengadakan rusuhan secara besar-besaran
25 Apakah badan yang bertanggungjawab dalam
menggubal rang undang-undang?
A Badan Perundangan
B Badan Kehakiman
C Badan Eksekutif
D Badan Berkanun
26 Parlimen bermaksud
A badan yang membuat penilaian terhadap
cukai kerajaan

B badan perundangan bagi kerajaan


persekutuan
C badan yang melantik ketua-ketua menteri
D medan mengkritik dasar-dasar kerajaan
27 Antara berikut, yang manakah benar mengenai
kepimpinan yang telus dan amanah?
I Setiap cadangan dan aduan orang ramai
diberi perhatian
II Membiarkan amalan rasuah dalam
organisasi
III Dasar kerajaan dilaksanakan dengan penuh
komitmen
IV Setiap kakitangan kerajaan menjauhi
penyelewengan
A I, II dan III
C I, III dan IV
B I, II dan IV
D II, III dan IV
28 Apakah peranan rakyat dalam merealisasikan
Wawasan 2020?
I Berdaya saing
II Lebih mementingkan diri sendiri
III Mengikut cara hidup masyarakat barat
IV Bersatu padu dalam masyarakat majmuk
A I dan II
C III dan IV
B II dan III
D I dan IV

29 Antara berikut, yang manakah bukan merupakan


kesan dan akibat peperangan?
A Kemusnahan harta benda
B Banyak nyawa yang terkorban
C Keadaan negara menjadi huru-hara
D Menarik lebih ramai pelancong asing datang
berkunjung
30 Apakah bidang yang menjadi fokus utama
kerjasama ASEAN?
A Kebudayaan
B Kestabilan nilai mata wang
C Keselamatan negara serantau
D Peluang pendidikan

Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh di bawah dalam mengharumkan nama negara.


(a) Datin Paduka Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(b) Ahmad Reduan Rozali dan Muhammad Muqharrabin Mokhtaruddin
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(c) Datuk Abdul Malik Mydin
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(d) Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(e) Datuk Nicol Ann David
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(10 markah)

Tandakan

pada pernyataan yang betul dan

pada pernyataan yang salah.

(a) Anak-anak yang sudah dewasa tidak memerlukan lagi kasih sayang ibu bapa.
(b) Aleya tidak mahu menjaga adiknya ketika ibunya ingin keluar membeli barang di kedai.
(c) Rizal membantu ibunya memasang langsir ketika menjelang Hari Raya Aidiladha.
(d) Mandy sentiasa memberikan bantuan kepada adiknya yang lumpuh.
(e) Berkelah bersama anggota keluarga pada hujung minggu dapat mengeratkan perhubungan
antara ahli keluarga.
(5 markah)

Senaraikan lima jenis warisan kesenian pelbagai kaum di Malaysia.


(a) _____________________________________

(d) _____________________________________

(b) _____________________________________

(e) _____________________________________

(c) _____________________________________
(5 markah)

Lengkapkan carta Sistem Kerajaan Persekutuan Malaysia di bawah.

(10 markah)

Jawab soalan-soalan di bawah.


(a) Nyatakan perkara-perkara yang terkandung dalam Dasar Luar Negara.
(i) ____________________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________________

(b) Nyatakan perkara-perkara yang terkandung dalam Perkhidmatan Awam.


(i) ____________________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________________
(iii) ____________________________________________________________________________
(10 markah)