Anda di halaman 1dari 2

Makna Al Khaliq

AL KHAALIQ = MAHA PENCIPTA


Nama Allah, Al Khaaliqu ( ) dibaca Al Kholiq termasuk Al-Asma`ul Husna, firman
Allah :

Katakanlah: Siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabya: Allah. Katakanlah : Maha
patutkah menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka
sendiri?. Katakanlah : Adakah sama orang buta dan orang melihat, atau samakah gelap
gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang
dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut
pandangan mereka? katakanlah : Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah
Tuhan yang maha Esa lagi maha perkasa. ( Ar- Rad [13]: 16)

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu ber kuasa menciptakan yang
serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah maha pencipta lagi maha
mengetahui.(Yaasiin [36]: 18)
Makna Kata

Nama Allah, Al Khaaliqu bermakna Yang Mencipta. Segala yang ada ini sebelumnya tidak ada.
Dan Allah yang mengadakan atau menciptakan segala yang ada ini. Manusia bagaimana juga
pintarnya, tidak sanggup untuk menciptakn sesuatu yang tida ada menjadi ada.
Al-Khaliqu secara bahasa berasal dari kata "khalq" atau "khalaqa" yang berarti mengukur atau
memperhalus. Kemudian, makna ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh
sebelumnya. Kata khalaqa dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan
dan
kebesaran
Allah
dalam
ciptaan-Nya.(Q.S.Ar-Rum:20-25)
Allah al-Khaaliqu artinya Allah pencipta semua makhluk dan segala sesuatu. Malaikat, jin,
manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, dan segala yang ada di alam ini
diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan setiap makhluk secara sempurna dan dalam bentuk
yang sebaik-baiknya dengan ukuran yang paling tepat. al-Qur'an menegaskan, "Yang
memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari
tanah."(Q.S.As-Sajdah7)
al-Khaliq secara bahasa berasal dari kata "khalq" atau "khalaqa" yang berarti mengukur atau
memperhalus. Kemudian, makna ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh
sebelumnya. Kata khalaqa dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan
dan kebesaran Allah dalam ciptaan-Nya. (Q.S. Ar-Rum: 20-25)
Allah al-Khaliq, artinya Allah pencipta semua makhluk dan segala sesuatu. Malaikat, jin,
manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, dan segala yang ada di alam ini
diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan setiap makhluk secara sempurna dan dalam bentuk
yang sebaik-baiknya dengan ukuran yang paling tepat. al-Qur'an menegaskan, "Yang
memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari
tanah." (Q.S. As-Sajdah : 7)

Makna al bari
Cara mulia dan terpenting yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah
adalah dengan bertawasul kepadaNya dengan nama-namaNya yang baik.Allah
telah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk berdoa dengan menyebut namanamaNya.

Sebagaimana firmanNya : " Hanya milik Allah-lah al-Asma al-Husna',maka


bermohonlah dengan menyebut Asmaul al-Husna' itu dan tinggalkan orang-orang
yang menyimpang dari kebenaran dalam ( menyebut ) nama-namaNya.Nanti
mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
( QS. Al-A'raf " 180 ).
Rasulullah SAW juga bersabda : " Sesungguhnya Alah memiliki sembilan puluh
sembilan nama,seratus kurang satu,barangsiapa menjaganya.ia akan masuk
Jannah ".
( HR. Bukhari dan Muslim ).
Al-Bari adalah Zat yang terbebas dari kekurangan dan cacat, Dialah yang
mempunyai zat, sifat dan perbuatan yang sempurna.Zat yang Mahasuci dari
kekurangan dan cacat, tiada yang dapat menyerupai dan menandingiNya.
Nama Al-Bari ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :
" Dialah Allah Yang Maha Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk
Rupa, Yang Mempunyai nama-nama yang paling baik ".
( QS. Al-Hasyr : 24 ).
Al-Bari adalah yang menganugerahkan kehidupan, yang menciptakan segala
sesuatu dengan sempurna sesuai dengan fungsi penciptaannya.Dia menciptakan
manusia untuk menguji mereka, yang menyempurnakan bentuk ciptaan, yang
menetapkan sesuatu sesuai dengan ketetapanNya, yang menyelamatkan
makhlukNya, yang membedakan atu jenis dengan jenis lainnya, dan membentuk
setiap makhluk sesuai dengan penciptaannya.