Anda di halaman 1dari 32
• Pendahuluan • Definisi • Integriti • Tadbir Urus • Faktor-Faktor Kemerosotan Integriti & Tadbir
• Pendahuluan • Definisi • Integriti • Tadbir Urus • Faktor-Faktor Kemerosotan Integriti & Tadbir
• Pendahuluan
• Definisi
• Integriti
• Tadbir Urus
• Faktor-Faktor Kemerosotan Integriti & Tadbir Urus
• Usaha-Usaha Pengukuhan Integriti & Tadbir Urus
• Kejayaan Usaha Pengukuhan Integriti & Tadbir Urus
• Penutup - Peranan Penjawat Awam
& Tadbir Urus • Kejayaan Usaha Pengukuhan Integriti & Tadbir Urus • Penutup - Peranan Penjawat
& Tadbir Urus • Kejayaan Usaha Pengukuhan Integriti & Tadbir Urus • Penutup - Peranan Penjawat
“Pada saya integriti ialah boleh dipercayai. Apabila kita menjanjikan sesuatu, maka janji itu perlu ditepati.
“Pada saya integriti ialah boleh dipercayai. Apabila kita menjanjikan
sesuatu, maka janji itu perlu ditepati. Integriti juga boleh dilihat dari segi
apabila dibayar untuk membuat pekerjaan, lakukan kerja dengan penuh
integriti. Ini bermakna kerja dilakukan dengan cara terbaik bukan curi
tulang.
- Mingguan Malaysia 5 Nov 2006
- Tan Sri Sidek Hassan, Ketua Setiausaha Negara
dengan cara terbaik bukan curi tulang. - Mingguan Malaysia 5 Nov 2006 - Tan Sri Sidek
dengan cara terbaik bukan curi tulang. - Mingguan Malaysia 5 Nov 2006 - Tan Sri Sidek
• “ perihal sifat individu dan organisasi yang sempurna berteraskan nilai murni seperti jujur ,
• “ perihal sifat individu dan organisasi yang sempurna berteraskan nilai murni seperti jujur ,
• “ perihal sifat individu dan
organisasi yang sempurna
berteraskan nilai murni seperti
jujur , benar, amanah, adil ,
bertanggungjawab, telus, cekap
dan bijaksana “
Institut Integriti Malaysia ( IIM )
Institut Integriti Malaysia ( IIM )
jujur , benar, amanah, adil , bertanggungjawab, telus, cekap dan bijaksana “ Institut Integriti Malaysia (
jujur , benar, amanah, adil , bertanggungjawab, telus, cekap dan bijaksana “ Institut Integriti Malaysia (
“… keselarasan antara apa yang dikata dan dikota, antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan
“… keselarasan antara apa yang dikata dan dikota, antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan
“… keselarasan antara apa yang
dikata dan dikota, antara tindakan
dengan prinsip moral, etika dan
undang-undang, kepentingan diri
dengan kepentingan umum.”
(Pelan Integriti Nasional, m.s.18)
(Pelan Integriti Nasional, m.s.18)
prinsip moral, etika dan undang-undang, kepentingan diri dengan kepentingan umum.” (Pelan Integriti Nasional, m.s.18)
prinsip moral, etika dan undang-undang, kepentingan diri dengan kepentingan umum.” (Pelan Integriti Nasional, m.s.18)
“…tercermin dalam perumusan dan perlaksanaan kod etika, piagam pelanggan, sistem dan proses kerja serta pematuhan
“…tercermin dalam perumusan dan perlaksanaan kod etika, piagam pelanggan, sistem dan proses kerja serta pematuhan
“…tercermin dalam perumusan dan
perlaksanaan kod etika, piagam
pelanggan, sistem dan proses kerja serta
pematuhan amalan terbaik. Kod etika
organisasi ditegaskan, diulangi dan
dihayati oleh anggota organisasi
sehingga menjadi kebiasaan dan budaya
organisasi
(Pelan Integriti Nasional, m.s 18)
(Pelan Integriti Nasional, m.s 18)
dihayati oleh anggota organisasi sehingga menjadi kebiasaan dan budaya organisasi (Pelan Integriti Nasional, m.s 18)
dihayati oleh anggota organisasi sehingga menjadi kebiasaan dan budaya organisasi (Pelan Integriti Nasional, m.s 18)
“MELAKSANAKAN AMANAH DAN KUASA YANG DIBERIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. TIDAK DISALAHGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN DIRI.
“MELAKSANAKAN AMANAH DAN KUASA YANG DIBERIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. TIDAK DISALAHGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN DIRI.
“MELAKSANAKAN AMANAH DAN KUASA
YANG DIBERIKAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM. TIDAK DISALAHGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN DIRI. MEMBERIKAN
KEUTAMAAN KEPADA KEPENTINGAN
AWAM APABILA BERLAKU KONFLIK.”
(Pelan Integriti Nasional, m.s 18)
(Pelan Integriti Nasional, m.s 18)
DIRI. MEMBERIKAN KEUTAMAAN KEPADA KEPENTINGAN AWAM APABILA BERLAKU KONFLIK.” (Pelan Integriti Nasional, m.s 18)
DIRI. MEMBERIKAN KEUTAMAAN KEPADA KEPENTINGAN AWAM APABILA BERLAKU KONFLIK.” (Pelan Integriti Nasional, m.s 18)
INDIVIDU KEPIMPINAN SISTEM DAN PROSEDUR Kelemahan diri Kepimpinan kurang teladan, lemah iltizam Kurang telus Kurang
INDIVIDU
KEPIMPINAN
SISTEM DAN PROSEDUR
Kelemahan diri
Kepimpinan kurang teladan,
lemah iltizam
Kurang telus
Kurang pendidikan dan
penghayatan nilai murni
Arahan pemimpin yang
Kelemahan sistem, prosedur
& garispanduan
melanggar prosedur dan
Etika kerja lemah
Penguatkuasaan lemah /
peraturan
Tamak
berpilih
‘Cakap tak serupa bikin’
Tidak nampak
Kelemahan sendiri
Kurang pemantauan dan
penilaian
FAKTOR-FAKTOR
Keupayaan sumber manusia
dan bahan terhad
KEMEROSOTAN
BUDAYA
INTEGRITI
Masyarakat kurang prihatin
Undang-undang lapuk /
bercanggah dengan undang-
undang lain
Takut melaporkan
Sikap tidak ambil peduli
STRUKTUR DAN INSTITUSI
Angguk dan ampu
Struktur tidak kemas & kurang fokus
Matlamat tidak jelas & munasabah
Kurang koordinasi
Pertentangan matlamat dan pertindihan skop tugas dan
tanggungjawab
SALAH LAKU
SALAH LAKU
RASUAH, SISTEM AKIBAT SALAHGUNA PENYAMPAIAN KEMEROSOTAN KUASA, TIDAK EFISYEN INTEGRITI PENYELEWENGAN GEJALA
RASUAH,
SISTEM
AKIBAT
SALAHGUNA
PENYAMPAIAN
KEMEROSOTAN
KUASA,
TIDAK EFISYEN
INTEGRITI
PENYELEWENGAN
GEJALA SOSIAL
• Penggunaan budibicara sewenang-wenangnya • Kerja lebih masa yang palsu atau kerja lebih masa sengaja
• Penggunaan budibicara sewenang-wenangnya • Kerja lebih masa yang palsu atau kerja lebih masa sengaja
• Penggunaan budibicara sewenang-wenangnya
• Kerja lebih masa yang palsu atau kerja lebih masa sengaja
dibuat-buat
• Ponteng kerja/curi tulang
• Tidak mematuhi peraturan jabatan
• Mengambil/mengguna harta rampasan
• Salahguna kuasa dan mengugut orang tertentu untuk
kepentingan peribadi
• Menerima rasuah/habuan, keraian eg. Makan percuma
• Meminjam wang/peralatan daripada orang yang ada urusan
rasmi
wang/peralatan daripada orang yang ada urusan rasmi Kurang penyeliaan atau pengawasan ketika pegawai bawahan

Kurang penyeliaan atau pengawasan ketika pegawai bawahan bertugas luar

daripada orang yang ada urusan rasmi Kurang penyeliaan atau pengawasan ketika pegawai bawahan bertugas luar
daripada orang yang ada urusan rasmi Kurang penyeliaan atau pengawasan ketika pegawai bawahan bertugas luar
PENGUKUHAN INTEGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
PENGUKUHAN INTEGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PENGUKUHAN INTEGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PENGUKUHAN INTEGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
PENGUKUHAN INTEGRITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM

1.TONE” KEPIMPINAN

Kepimpinan Berkesan pemantauan,

penyeliaan

Mencorak Budaya Kerja Organisasi tone setter

Kepimpinan Melalui Teladan Yang Baik

Role Model

Menyediakan Peruntukan Kewangan untuk

Pelaksanaan Program Pencegahan Rasuah

Melalui Teladan Yang Baik – Role Model • Menyediakan Peruntukan Kewangan untuk Pelaksanaan Program Pencegahan Rasuah
Melalui Teladan Yang Baik – Role Model • Menyediakan Peruntukan Kewangan untuk Pelaksanaan Program Pencegahan Rasuah

2.

PELAKSANAAN PRINSIP “CARROT and STICK”

(a)

Memberi Pengiktirafan

Sijil Perkhidmatan Cemerlang

Tokoh Pekerja

Kenaikan pangkat

Surat Pujian

(b)

Akauntabiliti Ke Atas Perbuatan

Tindakan Undang-Undang

Tindakan Tatatertib

Surat Tunjuk Sebab

Surat Teguran

Ke Atas Perbuatan • Tindakan Undang-Undang • Tindakan Tatatertib • Surat Tunjuk Sebab • Surat Teguran
Ke Atas Perbuatan • Tindakan Undang-Undang • Tindakan Tatatertib • Surat Tunjuk Sebab • Surat Teguran

3. MENGGALAKKAN PENGADUAN -

(WHISTLE BLOWING)

Adakan kaedah untuk mengesan perbuatan salah laku

Luaran dan dalaman

Pastikan saluran aduan berkesan:

Pantau dan analisa aduan

Pastikan identiti pengadu dirahsiakan

Pastikan keselamatan pengadu

Buat follow up dan follow through

Ambil tindakan yang cepat dan tegas

• Pastikan keselamatan pengadu • Buat follow up dan follow through • Ambil tindakan yang cepat
• Pastikan keselamatan pengadu • Buat follow up dan follow through • Ambil tindakan yang cepat

KEWAJIPAN MELAPOR RASUAH

[Sekasyen 25 Akta SPRM 2009]

mewajibkan pegawai awam yang diberi

atau dijanjikan atau ditawarkan rasuah

supaya melaporkan penawaran itu dengan seberapa segera kepada SPRM.

Tidak mematuhi peruntukan di atas menjadi kesalahan. Jika disabit-kan; boleh didenda tidak melebihi

RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya.

boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya.
boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya.

4. PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN BERTERUSAN

Pematuhan Undang-Undang dan Peratuan

Checks and balances Auditan, record keeping yang baik

Integrity testing turun padang

Seliaan rapi ke atas pegawai yang bermasalah eg. berhutang

Menilai dan mengurus aktiviti yang berisiko tinggi fraud/rasuah secara berterusan

yang bermasalah eg. berhutang • Menilai dan mengurus aktiviti yang berisiko tinggi fraud/rasuah secara berterusan
yang bermasalah eg. berhutang • Menilai dan mengurus aktiviti yang berisiko tinggi fraud/rasuah secara berterusan

5. KESAN WARNING SIGNS ATAU PETANDA SALAH LAKU/RASUAH

* Sukakan gaya hidup mewah luar kemampuan

* Gagal menjelaskan punca perolehan harta

* Suka berahsia mengenai tindakan

* Penglibatan yang luar biasa dengan unit lain

* Terlibat dengan hutang yang banyak

* Pembekal/kontraktor enggan berurusan

dengan pegawai lain

* Suka bekerja berseorangan/bersendirian

* Tidak konsisten dalam produktiviti

enggan berurusan dengan pegawai lain * Suka bekerja berseorangan/bersendirian * Tidak konsisten dalam produktiviti
enggan berurusan dengan pegawai lain * Suka bekerja berseorangan/bersendirian * Tidak konsisten dalam produktiviti

6. LATIHAN

6. LATIHAN • Program latihan kepada semua peringkat kakitangan mengenai nilai & etika – 6 nilai

Program latihan kepada semua peringkat

kakitangan mengenai nilai & etika 6 nilai teras (amanah, bijaksana, benar, telus, adil

& bersyukur)

Latihan bagaimana mencegah fraud, rasuah, mengurus risiko

Program latihan juga kepada stakeholders,

the otherside of the coin”

Program komunikasi dalaman dan luaran yang berkesan

juga kepada stakeholders, “ the otherside of the coin” • Program komunikasi dalaman dan luaran yang
juga kepada stakeholders, “ the otherside of the coin” • Program komunikasi dalaman dan luaran yang
Khianat Pentingkan Diri Curang Tidak Ikut Undang- Undang dan Peraturan Berbohong Suka Ambil

Khianat

Pentingkan Diri

Curang

Tidak Ikut Undang-

Undang dan Peraturan

Berbohong

Suka Ambil Kesempatan

Penipu

Cuai

Tamak

Tidak Bertanggungjawab

Tidak Adil

Pengugut

Berbohong Suka Ambil Kesempatan Penipu Cuai Tamak Tidak Bertanggungjawab Tidak Adil Pengugut
Berbohong Suka Ambil Kesempatan Penipu Cuai Tamak Tidak Bertanggungjawab Tidak Adil Pengugut

7. PROGRAM PEMULIHAN

INDIVIDU

kaunseling

mentoring

putaran kerja

penyeliaan rapi

kursus

• putaran kerja • penyeliaan rapi • kursus SISTEM OPERASI JABATAN • dasar • prosedur •

SISTEM

OPERASI

JABATAN

dasar

prosedur

peraturan

budaya kerja

kerja • penyeliaan rapi • kursus SISTEM OPERASI JABATAN • dasar • prosedur • peraturan •
kerja • penyeliaan rapi • kursus SISTEM OPERASI JABATAN • dasar • prosedur • peraturan •
• Dapat membanteras rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan. • Dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada

Dapat membanteras rasuah, salahguna kuasa dan

penyelewengan.

Dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada

pelanggan.

Dapat memberi keyakinan/ kepuasan pelanggan.

Dapat meningkatkan imej jabatan/agensi.

Dapat meningkatkan sumber pendapatan/ kewangan.

Memberi keadilan.

Mengelakkan pembaziran masa.

Dapat mengelakkan kelewatan penyiapan tugas.

kewangan. • Memberi keadilan. • Mengelakkan pembaziran masa. • Dapat mengelakkan kelewatan penyiapan tugas.
kewangan. • Memberi keadilan. • Mengelakkan pembaziran masa. • Dapat mengelakkan kelewatan penyiapan tugas.

USAHA-USAHA PENGUKUHAN INTEGRITI DAN TADBIR URUS KERAJAAN DAN PENJAWAT AWAM

Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 1998

Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia :

Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP)

Surat KSN PMS(S) Bil.18114 bertarikh 17 Disember 2003

Penubuhan Pasukan Petugas Bagi Mengurangkan Karenah Birokrasi

Surat KSN PM(S) Bil. 17479/13 Jld. 4 bertarikh 9 Mac 2007 Penubuhan Jawatankuasa Tadbir Urus dalam Perkhidmatan Awam

Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2009 Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia :

Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU)

Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2014 Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia :

Penubuhan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)

Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia : Penubuhan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)
Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia : Penubuhan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)
Bil. Fungsi Perincian 1. Tadbir Urus Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan 2. Pengukuhan

Bil.

Fungsi

Perincian

1. Tadbir Urus

Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan

2. Pengukuhan Integriti

Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi

Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta

3. Pengesanan dan Pengesahan

pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan

Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab

4. Pengurusan Aduan

Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi

5. Pematuhan

Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa

6. Tatatertib

melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib

KETUA UNIT SEKSYEN PENGURUSAN INTEGRITI SEKSYEN TADBIR URUS & PEMANTAUAN SEKSYEN TATATERTIB DAN ADUAN Fungsi
KETUA UNIT SEKSYEN PENGURUSAN INTEGRITI SEKSYEN TADBIR URUS & PEMANTAUAN SEKSYEN TATATERTIB DAN ADUAN Fungsi
KETUA UNIT
SEKSYEN PENGURUSAN INTEGRITI
SEKSYEN TADBIR URUS & PEMANTAUAN
SEKSYEN TATATERTIB
DAN ADUAN
Fungsi :
Fungsi :
Fungsi :
Memastikan pembudayaan
penginstitusian dan pelaksanaan
Memastikan tadbir urus yang terbaik
dilaksanakan di RISDA
• Melaksanakan fungsi tatatertib
mengikut Akta 605
integriti di RISDA
• Merangka keperluan pendidikan,
• Merangka kawalan dan
pemantauan pematuhan
• Urusetia Jawatankuasa
Tatatertib RISDA
program dan latihan integriti
peraturan-peraturan yang
• Urusetia Perisytiharan harta
• Menggalakan pendidikan dan
program integriti di semua Pusat
dikeluarkan oleh Pengurusan
RISDA
• Pengesanan dan pengesahan
jenayah di RISDA
Tanggungjawab
• Sebagai Urusetia Jawatankuasa
• Mengesan dan mengesahkan
• Pengurusan Aduan
Keutuhan Tadbir Urus RISDA
aduan salahlaku jenayah serta
• Mengurus e-aduan, rekod dan
pelanggaran tatakelakuan dan
siasatan
• Melapor analisis aduan
• Urusetia Jawatankuasa Tetap
etika organisasi serta
memastikan tindakan susulan
yang sewajarnya diambil
Aduan
• Urusetia Mesyuarat Penyelarasan
• Melapor salahlaku jenayah
kepada agensi penguatkuasa
Aduan Negeri
Aduan • Urusetia Mesyuarat Penyelarasan • Melapor salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasa Aduan Negeri
Aduan • Urusetia Mesyuarat Penyelarasan • Melapor salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasa Aduan Negeri
Pengerusi : YBhg Ketua Pengarah RISDA Pengerusi Ganti : Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan &

Pengerusi

:

YBhg Ketua Pengarah RISDA

Pengerusi Ganti

:

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan & Korporat)

Ahli-Ahli

:

i.

Semua Pengarah Bahagian

 

ii.

Ketua Unit Inovasi & Kualiti

iii.

Ketua Unit Perkhidmatan

iv.

Pegawai Undang-Undang

v.

Pegawai Integriti

Urusetia

:

Unit Integriti

Ketua Unit Perkhidmatan iv. Pegawai Undang-Undang v. Pegawai Integriti Urusetia : Unit Integriti
Ketua Unit Perkhidmatan iv. Pegawai Undang-Undang v. Pegawai Integriti Urusetia : Unit Integriti

Kejayaan Pelaksanaan Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 1998 (JKP) dan Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 2009 (JKTU)

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1998 - Garis Panduan Pemberian Dan

Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam

Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam

Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 1999 - Modul Pengurusan Integriti

Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2000 - Garis Panduan Perlaksanaan dan Mekanisme Sistem Penyeliaan Program-Program Nilai Murni

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2000 - Keahlian Pegawai Awam di dalam Kelab Golf dan Kelab Rekreasi Swasta Secara Kehormat atau Nominee serta Penggunaan Kemudahan Secara Percuma di Kelab Tersebut Oleh Badan atau Persatuan Jabatan

Peraturan Tatatertib Yang Seragam Bagi Badan Berkanun Persekutuan Akta Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2003 - Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)”

2000 • Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2003 - “ Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat
26
26

Kejayaan Pelaksanaan Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 1998 (JKP) dan Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 2009 (JKTU)

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2004 – “Panduan Pertukaran Pegawai Awam

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2004 – “Peruntukkan Khas Kerajaan Bagi Melaksanakan Aktiviti Sosial, Kebajikan dan Sukan di Jabatan Kerajaan

Penggubalan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan Penubuhan Institut Integriti Nasional (IIM)

Arahan Pemakaian Tudung Dikalangan Anggota Polis Wanita

Arahan Berkaitan Langkah-Langkah Keselamatan Perlindungan Untuk Larangan Penggunaan Telefon Bimbit atau Lain-Lain Peralatan Komunikasi ICT Tanpa Kebenaran atau Kuasa Yang Sah di Agensi-Agensi Kerajaan

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13 Tahun 1999 – “Garis Panduan Penggunaan Khidmat Pengangkutan dan Kemudahan Peralatan Untuk Pengurusan Projek Melalui Kontrak Kerja

Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 1998 Siri 7 No. 1 Tahun 2007 - Pelaksanaan Sistem Pengurusan Audit Nilai Dalam Perkhidmatan Awam

No. 1 Tahun 1998 Siri 7 No. 1 Tahun 2007 - “ Pelaksanaan Sistem Pengurusan Audit
27
27

Kejayaan Pelaksanaan Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 1998 (JKP) dan Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 2009 (JKTU)

Program Hari Bersama Pelanggan

Peringatan Mengenai Kesalahan Rasuah Dalam Dokumen Perolehan Kerajaan

Pelaksanaan Program Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO)

Penubuhan Unit Pematuhan (kini Unit Integriti) di Jabatan Peringkat Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Garis Panduan Pengiktirafan Kepada Penjawat Awam Yang Melaporkan Pemberian atau Penerimaan Rasuah

Menyenarai Hitamkan Syarikat Multi National Corporation (MNC) Yang Berdaftar

Dengan Kementerian Kewangan sekiranya Terbukti Terlibat Dalam Rasuah

Pengharaman Pemindahan Pasir Melalui Jalan Laut

Pelaksanaan Integrity Pact Kepada semua Projek Mega Kerajaan

Tapisan Keutuhan dalam Proses Perlantikan Managing Director (MD) dan Chief Executive Officer (CEO) di Syarikat-Syarikat Milik Kerajaan (GLC)

Proses Perlantikan Managing Director (MD) dan Chief Executive Officer (CEO) di Syarikat-Syarikat Milik Kerajaan (GLC) 28
28
28
• Kepimpinan melalui tauladan • Dasar yg jelas dan matlamat yang utuh • Pendidikan berterusan
• Kepimpinan melalui tauladan • Dasar yg jelas dan matlamat yang utuh • Pendidikan berterusan
• Kepimpinan melalui tauladan
• Dasar yg jelas dan matlamat yang utuh
• Pendidikan berterusan dan berulang
• Komunikasi berkesan
• Persekitaran budaya yg kondusif
• Kerjasama jentera politik dan jentera
pentadbiran
• Kerangka perundangan berkesan dan
kehakiman bebas
• Kecukupan dan kecekapan sumber
• Kesediaan individu utk berubah
Kerangka perundangan berkesan dan kehakiman bebas • Kecukupan dan kecekapan sumber • Kesediaan individu utk berubah
Kerangka perundangan berkesan dan kehakiman bebas • Kecukupan dan kecekapan sumber • Kesediaan individu utk berubah
• Seksyen 17 Akta Pencegahan Rasuah iaitu kewajipan untuk melapor • Patuhi undang-undang, peraturan dan
• Seksyen 17 Akta Pencegahan Rasuah iaitu kewajipan untuk melapor • Patuhi undang-undang, peraturan dan
• Seksyen 17 Akta Pencegahan Rasuah iaitu kewajipan
untuk melapor
• Patuhi undang-undang, peraturan dan larangan agama
• Bersyukur dan kuatkan iman
• Mematuhi kod etika
• Tidak meminta suapan
• Bekerja dengan ikhlas
• Hidup ikut kemampuan
• Tidak berjudi dan berfoya-foya
• Berkawan dgn orang yang boleh beri nasihat
• Tolak rasuah dgn tegas
• Pelihara maruah diri dan keluarga.
• Berkawan dgn orang yang boleh beri nasihat • Tolak rasuah dgn tegas • Pelihara maruah
• Berkawan dgn orang yang boleh beri nasihat • Tolak rasuah dgn tegas • Pelihara maruah