Anda di halaman 1dari 10

BAGI A ( 20 marks )

Saut tanya tu enggau betul. Tengkerungka saut kita ngena pinsil aja.

1. Tu gambar madahka endur nya bisi .....


A. ikan
C. burung
B. unta
D. asap

2. Dalam sungai, kitai tau nginti ..


A. unta
C. burung
B. ikan
D. orang

3. Jelu .. dikena mensia bejalai ba padang pasir.


A. unta
C. asap
B. orang
D. ikan

4. Jelu .. tu sama baka manuk, bisi sayap enggau bekaki dua.


A. orang
C. burung
B. unta
D. ikan

5. Tu siku .. benung bejaku dia.


C. orang
C. unta
D. asap
D. asap

Saut entelah ti diberi di baruh tu. Tengkerungka saut nuan ngena pinsil aja.

6. Dibuka ditutup,
Ditelenga ditikup,
Aku penama, aku pemansut.
Ulu lungga : Batu
Lalai : ..
Tangga

C. Periuk

Pintu

D. Dapur kayu

7. Aku tinggi, mayuh ngeli,


Dikena kita nurun niki,
Ulu lungga : Para
Lalai : ..
Tangga

C. Periuk

Pintu

D. Dapur kayu

8. Bisi bara bisi api,


Guna aku alai berapi,
Ulu lungga : Pupur kuyu
Lalai : ..

Tangga

C. Periuk

Pintu

D. Dapur kayu

Peratika enggau manah gambar di baruh tuk lalu saut enggau betul. Tengkerungka saut ngena pinsil
aja.

9. Juluk ati Nani deka nyadi ..


A. Pengajar

C. Penyanyi

B. Doktor

D. Pilot

10. Raju deka nyadi ..


A. Doktor

C. Pemain bol

B. Pilot

D. Pengajar

11. Juluk ati Laja deka nyadi ..


A. Penyanyi

C. Pilot

B. Doktor

D. Pemain bol

12. Zali deka nyadi ..


A. Penyanyi

C. Pemain bol

B. Pilot

D. Pengajar
3

13. Tina deka nyadi ..


A. Pengajar

C. Pilot

B. Pemain bol

D. Penyanyi

Peratika enggau manah pasal simbol jalai. Saut tanya di baruh enggau betul. Tengkerungka saut kita
ngena pinsil.
14. Tu simbol jalai madahka kitai
Enda tau ditengah.

C. Limpang ke kiba

Nikal ke pun jalai

D. Limpang ke kanan

15. Tu simbol jalai madahka kitai


Enda tau ditengah.

C. Limpang ke kiba

Nikal ke pun jalai

D. Limpang ke kanan

16. Tu simbol jalai madahka kitai


Enda tau ditengah.

C. Limpang ke kiba

Nikal ke pun jalai

D. Limpang ke kanan

16. Tu simbol jalai madahka kitai


Enda tau ditengah.

C. Limpang ke kiba

Nikal ke pun jalai

D. Limpang ke kanan

Peratika pasal gambar jelu di baruh tuk. Saut enggau betul. Tengkerungka saut kita ngena pinsil.

17. Tu gambar jelu ngerayap. Ia dikumbai kitai ..


Kera

C. Manuk

Tekuyung

D. Mayau

18. Tu gambar jelu bejelangkit ba pun kayu. Ia dikumbai


kitai ..
Kijang

C. Tupai

Landak

D. Ukui

18. Tu gambar jelu engkechit. Ia selalu ditemu ba danau


tauka ba sungai batu. Ia dikumbai kitai jelu ..
kitai ..
Engkatak

C. Ikan

Burung

D. Tengiling

Peratika gambar bagi utai ti dikembuan kitai pasal rumah panjai. Saut enggau betul. Tengkerungka
saut kita ngena pinsil.
19. Gambar tuk nunjukka bagi utai ba rumah ti dikumbai kitai ..
A. Para

C. tanju

B. Sadau

D. atap

20. Gambar ti kedua tuk nunjukka bagi utai ba rumah panjai ti dikumbai
kitai ..
A. Tiang

C. Dapur

B. Ruai

D. Tangga

BAGI B ( 20 marks )
Peda gambar ti ngayanka pasal kantin sekula Akin enggau manah. Saut tanya ti diberi bepelasarka
gambar tuk enggau betul. Isi lapang dalam ayat ngena leka jaku ti diberi.

bediri, meragau, nyual,

duduk,

muai,

1. Lina benung ______________________________ kuih.


2. Dida _______________________________ ba entara Aminah enggau Devi.
3. Iya _____________________________ uras dalam bakul ba kantin dia.
4. Sima _______________________________ ba belakang Ah Hin laban ka meli barang pemakai.
5. Mayau nya ______________________________ di baruh mija makai.
7

Peda leka main anak mit tuk enggau manah. Isi lapang ngena leka jaku ti betul baka ke bisi dalam
braket nya.

Beri penama utai ti bisi di sekula nuan enggau betul ngena leka jaku ti bisi diberi di baruh tuk.
Bilik pengajar

Prasekula

Padang

Kelas

Kelas

1. _______________________

2. _______________________

4. _________________________

3. ______________________

5. _______________________
8

Peda tusun leka jaku di baruh tuk enggau manah. Tusun ia enda betul. Nuan dipinta nusun leka jaku
nya baru ngambika tau nyadi ayat ti betul.

Peda gambar tuk enggau manah. Pilih lalu tulis ayat nitihka rurun cherita pandak tuk belaluka
gambar ti di beri di baruh tuk enggau betul.

Laja terap lalu tetingkap.

Ansa kena tikau laja enggau selipar.

1.

2.

Kertas Tanya Udah Tembu


9

SULIT
Peresa Jaku
Iban
Ogos
2012
1 jam

SEKOLAH KEBANGSAAN BAWANG ASSAN, SIBU


D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH SIBU,
BLOK 3, LOT 462, WISMA PERSEKUTUAN,
PERSIARAN BROOKE, 96000 SIBU.

PERESA TENGAH PENGGAL 2 (2012) PKSR 3


KELAS TAHUN 1

NAMA NEMBIAK : HARIBULAN :

BAHASA IBAN
Satu Jam

ANANG MUKA DULU KERTAS TANYA TU SEBEDAU DIPADAHKA


Jaku Pemadah :
1.

Kertas tanya tuk bisi dua iti bagi ianya Bagi A enggau Bagi B.

2. Saut semua tanya dalam kertas tu ngena pinsil aja.


3.

Kena pinsil 2B aja enti kita bisi.

4. Bacha enggau betul dulu sebedau kita nyaut.


5. Padamka enggau silik saut kita ti deka ditukar nuan lalu tulis meh saut ti baru enggau manah.
===========================================================================
Kertas tanya tuk bisi 9 iti lambar ke dicelak
[ Peda sepiak
SULIT
IB 2012 Hak Cipta SKBA