Anda di halaman 1dari 3

4.

2 SOALAN PENGUKUHAN
1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat

Terselamat
Kehormatan

wajib

perempuan
bersyukur

(a) Orang lelaki atau perempuan hendaklah ________________________ dan reda dengan
kejadian masing-masing.
(b) Hukum menjaga fitrah sebagai seorang lelaki atau perempuan adalah _______________.
(c) Setiap orang Islam mestilah mengetahui batas pergaulan mereka dengan menjaga
____________________ dan maruah diri.
(d) Orang lelaki hendaklah sentiasa menjaga tingkah laku mereka supaya tidak berpewatakan
seperti _________________________.
(e) Orang yang menjaga pergaulan seharian mereka akan ____________________ daripada
perkara yang buruk.

2. Jawab soalan berikut dengan ringkas dan tepat


(a) Manusia diciptakan dengan fitrahnya tersendiri.
i Apakah maksud fitrah?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(b) Islam telah menggariskan adab-adab tertentu dalam pergaulan di antara lelaki dan
perempuan.

Nyatakan dua adab pergaulan di antara lelaki dan perempuan ?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ii

Mengapakah manusia melanggar adab fitrah kejadian?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

iii

Apakah kelebihan memelihara fitrah kejadian diri?


_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Skema Jawapan
4.2 Soalan pengukuhan
1. (a) bersyukur
(b) wajib
(c) kehormatan
(d) perempuan
(e) terselamat
2. (a) i
(b) i

Maksud fitrah:
-sifat semula jadi sama ada bakat, pembawaan, perasaan keagamaan, dan selainnya.
Dua adab pergaulan di antara lelaki dan perempuan
- Memakai pakaian yang sopan dan tidak menjolok mata
- Tidak berduaan-duaan di tempat yang sunyi

ii Manusia melanggar adab fitrah kejadian kerana:


-Jahil pengetahuan agama
-Mengamalkan akhlak buruk dalam kehidupan
-Mengikuti tuntutan nafsu

iii Kelebihan memelihara fitrah kejadian diri adalah:


-Hidup bermaruah dan mempunyai jati diri.
-Kehidupan diredhai Allah S.W.T.
-Dapat membendung gejala kurang sihat dalam masyarakat.