Anda di halaman 1dari 3

MESYUARAT PANITIA PERTAMA

Agenda:
1. Perutusan Pengerusi
2. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Lalu
3. Perkara Berbangkit
4. Agenda Profesional
1. Perancangan dan persediaan awal tahun persekolahan
a. Dasar- Dasar KPM
b. Program- program perluasan dan isu negara
c. Visi, misi, matlamat, perancangan strategik sekolah
d. Persediaan sumber untuk awal tahun persekolahan
e. Persediaan dan perkhidmatan PSS/Guru Bimbingan dan
kaunseling
f. Infrastruktur
g. SPBT
h. Peruntukan bahan ICT DAN KOMUNIKASI
i. Bilik- Bilik Khas : Bengkel KH/ Makmal Komputer/ Makmal
Sains/ BOSS
2. Buku Rancangan Mengajar Guru (Akta 1996 : PU(A) 531, Per
7,8,9,)
3. Anggaran Perbelanjaan
4. Laporan / Status Peperiksaan Awam, Peperiksaan Dalaman, PBS
5. Agihan Tugas Panitia
6. Penyeliaan P&P - SPI Bil 3/ 1987
7. Perkembangan Staf Kurikulum
8. Penilaian dan Pengujian
9. Pemantauan/ Kawalan Standard Akademik
5. Hal- Hal lain
6. Ucapan Penangguhan

MESYUARAT PANITIA KEDUA


Agenda:
1. Perutusan Pengerusi
2. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Lalu
3. Perkara Berbangkit (dari mesyuarat 1) dan Cadangan
Penambahbaikan Bagi Isu- Isu Pelaksanaan
4. Isu- Isu Semasa
5. Penyemakan , Pelaksanaan Headcount dan Audit Akademik/ Audit
Kurikulum

6. Perancangan Peperiksaan Setengah Tahun


7. Penguasaan 3M
8. Hal- Hal lain
9. Ucapan Penangguhan

MESYUARAT PANITIA KETIGA


Agenda:
1. Perutusan Pengerusi
2. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Lalu
3. Perkara Berbangkit (dari mesyuarat 2) dan Cadangan
Penambahbaikan Bagi Isu- Isu Pelaksanaan
4. Isu- Isu Semasa
5. Analisis Peperiksaan Setengah Tahun
6. Penyemakan, Pelaksanaan Headcount dan Audit Akademik/
Kurikulum
7. TOV
8. Analisis Item
9. Menilai Pelaksanaan Program Kecemerlangan/ Kesan Masalah/
Tindakan Susulan
10.

Perancangan Peperiksaan Siri 2, Percubaan dan Akhir Tahun

11.
Penyemakan , Pelaksanaan Headcount dan Audit Akademik/
Audit Kurikulum
12.

Penguasaan 3M

13.

Hal- Hal lain

14.

Ucapan Penangguhan

MESYUARAT PANITIA KETIGA


Agenda:
1. Perutusan Pengerusi
2. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Lalu
3. Perkara Berbangkit (dari mesyuarat 2) dan Cadangan
Penambahbaikan Bagi Isu- Isu Pelaksanaan

4. Isu- Isu Semasa


5. Analisis Peperiksaan Akhir Tahun
Isu- Isu
Status 3M
6. Refleksi Program Kurikulum
7. Laporan Akhir Tahun Panitia Matapelajaran
8. Laporan Ko Akademik
9. Penganugerahan
10.
Penyemakan, Pelaksanaan Headcount dan Audit Akademik/
Kurikulum
11.

Penguasaan 3M

12.

Hal- Hal lain

13.

Ucapan Penangguhan