Anda di halaman 1dari 1

Tarikh

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (RPH)
SAINS TAHUN 5
Hari
:
: Rabu

Kelas

: 5 Bijak

Bil. Murid

:

33 orang

Waktu

:7.40am-8.40am

Tempoh

:

60 minit

Subjek

: Sains

Tajuk

: 4.0 Proses Hidup Tumbuhan

Standard Kandungan

: 4.1 Ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri.

Standard
Pembelajaran

: 4.1.1 Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian tumbuhan
sebenar atau menerusi pelbagai media, ciri khas tumbuhan untuk
melindungi diri daripada musuh seperti:
a)duri contoh semalu, kaktus.
b)bulu halus seperti buluh,tebu, lalang.
c)racun contoh cendawan, pong-pong.
d)bau contoh rafflesia, daun tembakau.

Objektif

Kemahiran Proses
Sains (KPS)
Kemahiran & Strategi
Berfikir (KBSB)

:Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat ;
1. Menyatakan ciri khas tumbuhan secara lisan dengan betul.
2. Memadankan ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri
berdasarkan gambar dengan betul.
: a) Memerhati b) Berkomunikasi
: a) Mencirikan b) Menjana idea c) Menghubung kait d) Membanding dan
membeza

EMK

: Kreativiti

Pengetahuan Sedia
Ada

:Dalam P&P yang lepas, murid telah belajar tentang ;
a) Nama dan jenis tumbuhan

BBM

: a) kad gambar

Nilai-nilai murni

:

Penilaian

Disemak oleh:

c) buku teks

a) Mempunyai perasaan ingin tahu terhadap alam sekeliling.
b) Menghargai alam ciptaan Tuhan.
c) Menyayangi alam sekitar serta flora dan fauna.
: Hasil kerja murid.

Aktiviti

Refleksi

b) lembaran kerja

1. Pengenalan/set induksi.
2. Secara berkumpulan, guru menjana idea murid mengenai ciri
khas tumbuhan melindungi diri dengan meminta setiap kumpulan
untuk menyatakan ciri khas dan jenis pencaran berdasarkan
gambar tumbuhan yang ditunjukkan.
3. Sesi perbincangan. Guru kemudiannya memberi penerangan
dan menjelaskan mengenai topik hari ini.
4. Kemudian, guru mengedarkan soalan latihan kepada murid untuk
menguji kefahaman melalui aktiviti yang telah dijalankan.
5. Rumusan/penutup.
: