Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 4
Tarikh
Masa
Tahun
Bidang

Reka Bentuk dan Teknologi

Unit
a.
Topik
Hasil pembelajaran
Objektif
Strategi Pengajaran

Perbincangan dan Amali.

Jenis Pembelajaran

Pembelajaran berpusatkan kepada pelajar.

Kemahiran Generik

Kemahiran menjana idea, Kemahiran komunikasi, kreatif

Bahan Sumber P&P

LCD, Laptop

Video

Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 5 (Dewan
Bahasa dan Pustaka)

Pengetahuan Sedia ada

1. Murid mempunyai pengetahuan asas berkenaan sanitasi
makanan.
2. Murid mengenal alatan masakan
3. Murid mengenal menu makanan.

Nilai-nilai murni

kerjasama, cuba jaya, berdikari.

Garpu.Isi Pelajaran Aktiviti P&P Pengenalan Catatan KBKK: Kemahiran berfikir secara kreatif dan Memberi pendedahan kritis. Sudu Penerangan tentang Murid menyediakan bahan masakan . awal kepada murid Set Induksi (5 minit) 1) Guru menayangkan sebuah video berkaitan dengan tajuk pada hari itu. AMALI LANGKAH 1 – 10 MINIT BBM: Mangkuk. 2) Guru bertanya soalan mengenai video tersebut kepada murid.

memasak. menyimpan alatan memasak. KBKK: Berfikiran kreatif AMALI Mmberi LANGKAH 4 – 15 MINIT arahan untuk Murid membersihkan alatan memasak. Garpu. Milo Memberi arahan untuk Murid memasak sajian sarapan atau Nilai: Berdikari minum petang dengan bimbingan guru. cuba jaya yang betul. Tuna. membersihkan alatan dan mengemaskan ruang memasak dan ruang memasak.Sponge .Cuba jaya KBKK:Berfikiran kreatif LANGKAH 2 – 15 MINIT AMALI BBM: Roti. kerjasama. Nilai: Kerjasama. mengikut “ Table Setting” Sudu Nilai: Berdikari.penyediaan bahan yang diperlukan berdasarkan menu masakan. KBKK: Berfikiran kreatif LANGKAH 3 – 10 MINIT AMALI BBM: Mangkuk. Memberi arahan untuk menghidang makanan – Murid menghidang sajian yang telah disediakan. BBM: Sabun. yang telah dipilih.

Murid membuat bimbingan guru. rumusan dengan a jaya KBKK: Berfikiran kreatif .kerjasama.Rumusan isi pelajaran.cub sajian PENUTUP – 5 MINIT Membersih. mengemas. = Memasak menghidang Nilai: dan pilihan. = Menyediakan bahan .bahan masakan. menyenggara dan menyimpan alatan. = Berdikari.