Anda di halaman 1dari 135

TAHUN

MASA

KANDUNGAN

MATA PELAJARAN

4 ZAMRUD

TOPIK

: Nombor Bulat

SUB TOPIK

: Nombor Hingga 100 000

OBJEKTIF

: Membina keupayaan menamakan nombor dlm

11.30 - 12.30
MATEMATIK

lingkungan hingga 100 000
HASIL
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

: Murid dapat menamakan dan menulis nombor
hingga 100 000
: - Murid membuat sifir kotak
- Guru memberi contoh beberapa nombor bulat
- Murid menyebut nombor dan menulis dlm
perkataan
- Guru membimbing murid yang lemah

TAHUN
MASA

KANDUNGAN

MATA PELAJARAN

4 ZAMRUD

TOPIK

: Nombor Bulat

SUB TOPIK

: Nombor Hingga 100 000

OBJEKTIF

: Membina keupayaan menamakan nombor dlm

11.00 - 12.00
MATEMATIK

lingkungan hingga 100 000
HASIL
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

: Murid dapat menamakan dan menulis nombor
hingga 100 000
: - Murid membuat sifir kotak
- Guru memberi contoh beberapa nombor bulat dlm

perkataan
- Murid menbaca nombor dlm perkataan dan menulis
dlm angka
- Guru membimbing murid yang lemah
TAHUN
MASA

KANDUNGAN

MATA PELAJARAN

4 ZAMRUD

TOPIK

: Nombor Bulat

SUB TOPIK

: Nombor Hingga 100 000

OBJEKTIF

: Membina keupayaan menamakan nombor dlm

10.30 - 11.00
MATEMATIK

lingkungan hingga 100 000
HASIL
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

: Murid dapat menamakan dan menulis nombor
hingga 100 000
: - Murid membuat sifir kotak
- Guru memberi contoh beberapa nombor bulat dlm

perkataan
- Murid menbaca nombor dlm perkataan dan menulis
dlm angka
- Guru membimbing murid yang lemah

TAHUN

MASA

KANDUNGAN

MATA PELAJARAN

4 ZAMRUD

TOPIK

: Nombor Bulat

SUB TOPIK

: Nombor Hingga 100 000

OBJEKTIF

: Membina keupayaan menamakan nombor dalam

7.30 - 8.30
MATEMATIK

lingkungan hingga 100 000
HASIL
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

: Murid dapat menentukan nilai tempat bagi setiap digit
dalam nombor hingga 100 000
: - Murid membuat sifir kotak
- Guru menerangkan nilai tempat dalam nombor
dimana terdapat 2 jenis nilai digit dan nilai tempat
- Murid menentukan nilai tempat dan nilai digit
seperti kehendak soalan
- Guru membimbing murid yang lemah dan memberi
latihan

TAHUN
MASA

KANDUNGAN

MATA PELAJARAN

4 ZAMRUD

TOPIK

: Nombor Bulat

SUB TOPIK

: Nombor Hingga 100 000

OBJEKTIF

: Mencerakinkan sebarang nombor hingga 100 000.

HASIL

: Murid dapat mencerakinkan sebarang nombor hingga

11.30 - 12.30
MATEMATIK

PEMBELAJARAN
AKTIVITI

100 000.
: - Murid membuat sifir kotak
- Guru menerangkan cerakinkan sebarang nombor hingga
100 000
- Murid menentukan nilai tempat dan nilai digit
seperti kehendak soalan
- Guru membimbing murid yang lemah dan memberi
latihan

TAHUN
MASA

KANDUNGAN

MATA PELAJARAN

4 ZAMRUD

TOPIK

: Nombor Bulat

SUB TOPIK

: Nombor Hingga 100 000

OBJEKTIF

: Membanding nilai sebarang nombor hingga 100 000.

HASIL

: Murid dapat membanding nilai sebarang nombor hingga

11.00 - 12.00
MATEMATIK

PEMBELAJARAN
AKTIVITI

100 000.
: - Murid membuat sifir kotak
- Guru menerangkan pembanding nilai sebarang nombor
hingga 100 000
- Murid menentukan digit besar dan digit kecil
seperti kehendak soalan
- Guru membimbing murid yang lemah dan memberi
latihan

TAHUN
MASA

KANDUNGAN

MATA PELAJARAN

4 ZAMRUD

TOPIK

: Nombor Bulat

SUB TOPIK

: Nombor Hingga 100 000

OBJEKTIF

: Menganggar kuantiti sebarang nombor hingga 100 000.

HASIL

: Murid dapat menganggar kuantiti sebarang nombor

10.30 - 11.00
MATEMATIK

PEMBELAJARAN
AKTIVITI

hingga 100 000.
: - Murid membuat sifir kotak
- Guru menerangkan menganggar kuantiti sebarang
nombor hingga 100 000
- Murid boleh menanggarkan sebarang nombor
seperti kehendak soalan
- Guru membimbing murid yang lemah dan memberi
latihan

TAHUN
MASA

KANDUNGAN

MATA PELAJARAN

4 ZAMRUD

TOPIK

: Nombor Bulat

SUB TOPIK

: Nombor Hingga 100 000

OBJEKTIF

: Membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus

7.30 - 8.30
MATEMATIK

atau ribu yang terdekat.
HASIL
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

: Murid dapat membundarkan sebarang nombor kepada
puluh, ratus atau ribu yang terdekat.
: - Murid membuat sifir kotak
- Guru menunjukan membundarkan sebarang nombor
kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat.
- Murid boleh membundarkan sebarang nombor kepada
kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat.
- Guru membimbing murid yang lemah dan memberi
latihan

TAHUN
MASA

KANDUNGAN

MATA PELAJARAN

4 ZAMRUD

TOPIK

: Nombor Bulat

SUB TOPIK

: Nombor Hingga 100 000

OBJEKTIF

: Menentukan nilai nombor bagi suatu nombor yang telah

11.30 -12.30
MATEMATIK

dibundarkan kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat.
HASIL

: Murid dapat menentukan nilai nombor bagi suatu nombor

PEMBELAJARAN

yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus atau ribu

AKTIVITI

: - Guru menunjukan membundarkan sebarang nombor

yang terdekat.
kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat.
- Murid boleh membundarkan sebarang nombor kepada
kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat.
- Guru membimbing murid yang lemah dan memberi
latihan
TAHUN
MASA
MATA PELAJARAN

KANDUNGAN

. . . .00 MATEMATIK lebih daripada 100 000.00 MATEMATIK lebih daripada 100 000. .00 -12.Guru menunjukan menambah sebarang tiga nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menambah sebarang tiga nombor hasil tambah tidak HASIL : Murid dapat menambah sebarang tiga nombor hasil 10.30 -11.00 MATEMATIK lebih daripada 100 000.Murid boleh menambah sebarang dua nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000.30 -11. PEMBELAJARAN tambah tidak lebih daripada 100 000.Guru menunjukan menambah sebarang dua nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000.4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menambah sebarang dua nombor hasil tambah tidak HASIL : Murid dapat menambah sebarang dua nombor hasil 11.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor Bulat .Murid boleh menambah sebarang dua nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000.Guru menunjukan menambah sebarang dua nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000. . AKTIVITI : . AKTIVITI : . AKTIVITI : . PEMBELAJARAN tambah tidak lebih daripada 100 000. PEMBELAJARAN tambah tidak lebih daripada 100 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menambah sebarang dua nombor hasil tambah tidak HASIL : Murid dapat menambah sebarang dua nombor hasil 10.Murid boleh menambah sebarang tiga nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000.

4 ZAMRUD SUB TOPIK : Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menambah sebarang empat nombor hasil tambah tidak 7. AKTIVITI : .Guru menunjukan menambah sebarang empat nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000.Murid boleh menambah sebarang empat nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor Bulat .30 suatu nombor yang lebih besar dan lebih daripada 100 000. .30 -8.30 MATEMATIK lebih daripada 100 000.Guru menunjukan menolak sebarang nombor hingga lima digit hasilnya tidak lebih daripada 100 000. .30 -12. . HASIL : Murid dapat menambah sebarang empat nombor hasil PEMBELAJARAN tambah tidak lebih daripada 100 000.Murid boleh menolak sebarang nombor hingga lima digit hasilnya tidak lebih daripada 100 000. . MATEMATIK HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menolak sebarang nombor hingga lima digit daripada suatu nombor yang lebih besar dan lebih daripada 100 000 AKTIVITI : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menolak sebarang nombor hingga lima digit daripada 11.

. .Guru menunjukan menolak sebarang nombor hingga daripada 100 000 lima digit hasilnya tidak lebih daripada 100 000.30 -11.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menolak sebarang nombor hingga lima digit daripada 7.Murid boleh menolak sebarang nombor hingga lima digit hasilnya tidak lebih daripada 100 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor Bulat .00 suatu nombor yang lebih besar dan lebih daripada 100 000.30 -8.30 suatu nombor yang lebih besar dan lebih daripada 100 000. .4 ZAMRUD SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menolak sebarang nombor hingga lima digit daripada 10. MATEMATIK HASIL : Murid dapat menolak sebarang nombor hingga lima digit PEMBELAJARAN daripada suatu nombor yang lebih besar dan lebih AKTIVITI : . MATEMATIK HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menolak sebarang nombor hingga lima digit daripada suatu nombor yang lebih besar dan lebih daripada 100 000 AKTIVITI : .Guru menunjukan menolak sebarang nombor hingga lima digit hasilnya tidak lebih daripada 100 000.Murid boleh menolak sebarang nombor hingga lima digit hasilnya tidak lebih daripada 100 000. .

Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut yang melibatkan 11. .Guru menunjukkan menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.11. MATEMATIK HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menolak sebarang nombor hingga lima digit daripada suatu nombor yang lebih besar dan lebih daripada 100 000 AKTIVITI : .Guru menunjukkan menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.4 ZAMRUD SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menolak sebarang nombor hingga lima digit daripada 11.Murid boleh menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000. . . AKTIVITI : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor 10. .30 .30 .00 MATEMATIK bulat tidak lebih daripada 100 000. PEMBELAJARAN nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.12.00 MATEMATIK bulat tidak lebih daripada 100 000.00 .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 .Guru menunjukan menolak sebarang nombor hingga lima digit hasilnya tidak lebih daripada 100 000.Murid boleh menolak sebarang nombor hingga lima digit hasilnya tidak lebih daripada 100 000.Murid boleh menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.12. AKTIVITI : . HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut yang melibatkan PEMBELAJARAN nombor bulat tidak lebih daripada 100 000. . .30 suatu nombor yang lebih besar dan lebih daripada 100 000.

AKTIVITI : . .12.11.Guru menunjukkan menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.Guru menunjukkan menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.12. HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut yang melibatkan PEMBELAJARAN nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.30 . .30 MATEMATIK : Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.00 .Guru menunjukkan menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000. AKTIVITI : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor 11.00 MATEMATIK bulat tidak lebih daripada 100 000. . .Murid boleh menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.Murid boleh menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.Murid boleh menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.30 .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor . AKTIVITI : . .4 ZAMRUD OBJEKTIF 10. PEMBELAJARAN nombor bulat tidak lebih daripada 100 000. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penolakan Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut yang melibatkan 11.30 MATEMATIK bulat tidak lebih daripada 100 000. HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut yang melibatkan PEMBELAJARAN nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.

Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pendaraban Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menganggar hasil darab.Murid boleh menmenganggarkan yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.Guru menunjukkan menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000. hasil darab tidak lebih daripada 100 000.00 MATEMATIK PEMBELAJARAN AKTIVITI tidak lebih daripada 100 000.11. .30 MATEMATIK PEMBELAJARAN AKTIVITI tidak lebih daripada 100 000.10.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD 11.Guru menerangkan bagaimana dapat menganggarkan sesuatu nombor .Murid boleh menmenganggarkan yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.Guru menerangkan bagaimana dapat menganggarkan sesuatu nombor .30 .30 .00 .30 MATEMATIK bulat tidak lebih daripada 100 000. . : .12. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pendaraban Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menganggar hasil darab.00 TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pendaraban Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Mendarab sebarang nombor gandaan sepuluh dan gandaan sepuluh. HASIL : Murid dapat menganggar hasil darab nombor bulat 11. . HASIL : Murid dapat menganggar hasil darab nombor bulat 12.30 . .12.Murid boleh menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000. HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut yang melibatkan PEMBELAJARAN nombor bulat tidak lebih daripada 100 000.1. : . AKTIVITI : .

Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid membuat sifir kotak .11. hasil darab tidak lebih daripada 100 000. hasil darab tidak lebih daripada 100 000. : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pendaraban Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Mendarab sebarang dua nombor .Murid membuat sifir kotak . : . . . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mendarab sebarang nombor gandaan sepuluh dan gandaan sepuluh. .Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pendaraban Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Mendarab sebarang nombor gandaan sepuluh dan gandaan 10.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pendaraban Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Mendarab sebarang dua nombor .00 .1.30 .Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam.Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. : . .00 MATEMATIK lebih daripada 100 000. . hasil darab tidak HASIL : Murid dapat mendarab sebarang dua nombor .30 MATEMATIK lebih daripada 100 000. . hasil darab tidak lebih daripada 100 000. hasil darab tidak 12.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mendarab sebarang dua nombor .Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam.30 . hasil darab tidak lebih daripada 100 000.12. hasil 11.MATEMATIK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mendarab sebarang nombor gandaan sepuluh dan gandaan sepuluh.30 MATEMATIK sepuluh. .

Murid membuat sifir kotak .PEMBELAJARAN AKTIVITI darab tidak lebih daripada 100 000. hasil darab tidak 11. : .Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pendaraban Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Mendarab sebarang dua nombor .30 . .30 MATEMATIK lebih daripada 100 000. hasil darab tidak lebih daripada 100 000.Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam.Murid membuat sifir kotak .12.30 . : . .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .1.30 MATEMATIK nombor satu digit HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit . : .11.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. hasil darab tidak lebih daripada 100 000. .Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pendaraban Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Mendarab sebarang dua nombor . hasil darab tidak 10.00 MATEMATIK lebih daripada 100 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pembahagian Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan 12. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mendarab sebarang dua nombor . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mendarab sebarang dua nombor .30 . .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam.

.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pembahagian Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan 10.12.11.12.30 .Murid membuat sifir kotak . . .Guru menunjukan cara menbahagi dengan tertib di papan hitam.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .Guru menunjukan cara menbahagi dengan tertib di papan hitam.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pembahagian Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan HASIL : Murid dapat menbahagi sebarang nombor hingga 11.Murid membuat sifir kotak .30 MATEMATIK nombor satu digit tanpa baki HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit tanpa baki : .00 .00 MATEMATIK nombor satu digit HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit : .00 MATEMATIK nombor satu digit tanpa baki PEMBELAJARAN AKTIVITI 100 000 dengan nombor satu digit tanpa baki : .AKTIVITI : .Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pembahagian Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan 11.Murid membuat sifir kotak . .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.30 . .Guru menunjukan cara menbahagi dengan tertib di papan hitam.

Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pembahagian Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan 10.30 MATEMATIK nombor satu digit berbaki HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit berbaki : .30 .00 ..Murid membuat sifir kotak . .Murid membuat sifir kotak . . .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam.00 MATEMATIK nombor satu digit tanpa baki PEMBELAJARAN AKTIVITI 100 000 dengan nombor satu digit tanpa baki : .11.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pembahagian Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan 10.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Pembahagian Nombor Hingga 100 000 OBJEKTIF : Menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan HASIL : Murid dapat menbahagi sebarang nombor hingga 11.11.Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam.Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di .Murid membuat sifir kotak .30 MATEMATIK nombor satu digit berbaki HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menbahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit berbaki : .Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam. .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.30 . . .12.

hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000 : . 11.00 MATEMATIK hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000 HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak.11. .00 .Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Operasi Bergabung.12. Hasil Operasi Tidak Lebih Daripada 100 000 OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak.30 .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru menunjukan cara mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi mengikut tertib .papan hitam.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Operasi Bergabung.Guru menunjukan cara mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak mengikut tertib .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.30 . Hasil Operasi Tidak Lebih Daripada 100 000 OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak.Guru menunjukan cara mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak mengikut tertib .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000 : . Hasil Operasi Tidak Lebih Daripada 100 000 OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi.12. .30 MATEMATIK hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000 PEMBELAJARAN AKTIVITI dan bahagi.Murid membuat sifir kotak .00 MATEMATIK hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000 HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak. .Murid membuat sifir kotak . . 11. hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000 : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Operasi Bergabung. HASIL : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung darab 10.

12.30 .Guru menunjukkan beberapa nomboh pecahan setara dan mengenalpasti sama ada pecahan setara atau tidak. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Operasi Bergabung.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000 : .Murid membuat sifir kotak . .00 .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama 11.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.00 MATEMATIK hingga 10.30 MATEMATIK hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000 HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10 : .Guru menunjukan cara mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi mengikut tertib .1. . .12. . Hasil Operasi Tidak Lebih Daripada 100 000 OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi..Murid membuat sifir kotak .Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Pecahan Setara OBJEKTIF : Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah 11.30 .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. : . . 12.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.00 MATEMATIK setara.

Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .30 . . .30 MATEMATIK hingga 10. .. .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10.12.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10.11.30 MATEMATIK sama hingga 10.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak 11.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10 : .00 .Murid membuat sifir kotak . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10 : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama 10.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid membuat sifir kotak .30 . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10 : .00 MATEMATIK sama hingga 10.1.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN KANDUNGAN MASA MATA PELAJARAN 4 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak 12. . .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.

.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .

IMPAK CATATAN 1/2/2013 IMPAK CATATAN 1/3/2013 IMPAK CATATAN 1/4/2013 IMPAK .

CATATAN 1/8/2013 IMPAK CATATAN 1/9/2013 IMPAK CATATAN 1/10/2013 IMPAK CATATAN .

1/11/2013 IMPAK CATATAN 1/15/2013 IMPAK CATATAN 1/16/2013 IMPAK CATATAN .

1/17/2013 IMPAK CATATAN 1/18/2013 IMPAK CATATAN 1/21/2013 IMPAK CATATAN .

1/22/2013 IMPAK CATATAN 1/23/2013 IMPAK CATATAN .

1/25/2013 IMPAK CATATAN 1/29/2013 IMPAK CATATAN .

1/30/2013 IMPAK CATATAN 1/31/2013 IMPAK CATATAN 2/1/2013 IMPAK CATATAN .

2/4/2013 IMPAK CATATAN 2/6/2013 IMPAK CATATAN 2/7/2013 IMPAK CATATAN .

2/18/2013

IMPAK
CATATAN

2/20/2013

IMPAK
CATATAN

2/21/2013

IMPAK
CATATAN

2/22/2013

IMPAK
CATATAN

2/25/2013

IMPAK
CATATAN

2/27/2013

IMPAK
CATATAN

2/28/2013

IMPAK
CATATAN

3/1/2013

IMPAK
CATATAN

3/4/2013

IMPAK
CATATAN

3/6/2013 IMPAK CATATAN 3/7/2013 IMPAK CATATAN 3/8/2013 IMPAK CATATAN .

3/11/2013 IMPAK CATATAN 3/16/2013 IMPAK CATATAN 3/18/2013 IMPAK CATATAN .

3/20/2013 IMPAK CATATAN 3/21/2013 IMPAK CATATAN 3/22/2013 IMPAK CATATAN .

Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10.1 Pecahan Setara Aras 1 a. Aras 2 a. Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10. PECAHAN 2. b.4/1/2013 IMPAK CATATAN 4/3/2013 IMPAK CATATAN 2. dengan mencari pecahan setara. Menbandingkan dua pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100. Menyatakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100 dalam sebutan terendah. . 4/4/2013 Aras 3 a. Mencari pecahan setara bagi suatu pecahan wajar yang diberi. IMPAK CATATAN 2. b. Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. penyebutnya hingga 100.2 Penambahan Pecahan Aras 1 a.

4/5/2013 IMPAK CATATAN 4/8/2013 IMPAK CATATAN 4/10/2013 IMPAK CATATAN .

4/11/2013 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pecahan yang i suatu pecahan hingga 100. yang penyebut- n wajar yang an mencari .

.

.

Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membina keupayaan menamakan sebarang nombor dalam 12.00 .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membina keupayaan menamakan nombor dlm 9.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membina keupayaan menamakan nombor dlm 8.00 .Guru memberi latihan TAHUN .10.00 MATEMATIK lingkungan hingga 1 000 000 HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menentukan nilai tempat bagi setiap digit hingga 1 000 000 : .Guru menerangkan nilai tempat dalam nombor dimana terdapat 2 jenis nilai digit dan nilai tempat .Murid membuat sifir kotak .Guru memberi 2 contoh nombor yang mana berlainan angka .Murid menentukan nilai tempat dan nilai digit seperti kehendak soalan .30 MATEMATIK lingkungan hingga 1 000 000 HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat membandingkan nilai nombor hingga 1 000 000 : .Murid membezakan yang mana nombor besar dan kecil .Murid membuat sifir kotak .Guru memberi contoh beberapa nombor bulat dlm perkataan .Murid membaca nombor dlm perkataan dan menulis dlm angka .Murid membuat sifir kotak .00 MATEMATIK lingkungan hingga 1 000 000 HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menamakan dan menulis nombor hingga 1 000 000 : .9.00 .12.

Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membanding nilai sebarang nombor hingga 1 000 000 HASIL : Murid dapat membandingkan sebarang nombor 8.10.Murid menentukan nilai tempat dan nilai digit .Murid membuat sifir kotak .11.00 MATEMATIK (nilai digit dan nilai tempat) HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mencerakinkan sebarang nombor hingga (nilai digit dan nilai tempat) : .Murid membuat sifir kotak . 9. ribu.Murid menyalin dari papan putih dan menjawab seperti kehendak soalan .00 MATEMATIK PEMBELAJARAN AKTIVITI hingga 1 000 000 : .30 MATEMATIK lingkungan hingga 1 000 000 HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat membundarkan nombor kepada puluh.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Mencerakinkan sebarang nombor hingga 1 000 000.Guru menunjukkan cara membundarkan nombor dengan cara yang mudah .9.Guru memberi beberapa contoh nombor dan murid perlu mengenali yang mana nombor besar atau kecil .ratus. puluh ribu dan ratus ribu terdekat : .00 .Murid menyelesaikan dengan di bimbing oleh guru .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor Bulat .Guru menerangkan cara cerakinkan nilai tempat dalam nombor dimana terdapat 2 jenis nilai digit dan nilai tempat .MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membina keupayaan menamakan nombor dlm 10.Murid membuat sifir kotak .00 .30 .

. ratus. .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.00 MATEMATIK tidak lebih daripada 1 000 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penambahan Nombor Bulat Hingga 1 000 000 . PEMBELAJARAN AKTIVITI ratus. . dan ratus ribu yang terdekat.12. ribu.5 MUTIARA SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membundar sebarang nombor kepada puluh.Murid membuat sifir kotak . AKTIVITI : . 12.Guru menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada sebarang rumah yang terdekat. dan ratus ribu yang terdekat.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah HASIL : Murid dapat menentukan sebarang nombor bagi suatu 10. . dan ratus ribu yang terdekat.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penambahan Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Menambah sebarang dua hingga lima nombor.00 . PEMBELAJARAN nombor yang telah dibundarkan kepada sebarang rumah yang terdekat.ratus.Murid membuat sifir kotak . PEMBELAJARAN hasil tambah AKTIVITI : . hasil tambah 9.Guru menunjukan cara menambah dengan tertib di papan hitam.11. ribu.10.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. HASIL : Murid dapat menambah sebarang dua hingga lima nombor.Murid membuat sifir kotak . puluh ribu.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.30 MATEMATIK dibundarkan kepada sebarang rumah yang terdekat.30 . . .30 MATEMATIK puluh ribu. HASIL : Murid dapat membundar sebarang nombor kepada puluh.00 .Guru menerangkan membundar sebarang nombor kepada puluh. ribu. : . puluh ribu.

HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mendarab sebarang nombor gandaan seratus dan gandaan sepuluh. hasil darab tidak lebih 1000 000 : .10. .00 MATEMATIK 1 000 000. .Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam.Murid membuat sifir kotak .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.00 . : . HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menolak sebarang nombor hingga enam digit daripada suatu nombor yang lebih besar dan tidak lebih daripada 1 000 000.Murid membuat sifir kotak . .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Mendarab sebarang nombor gandaan seratus dan gandaan 10.9.30 MATEMATIK sepuluh.30 .Guru menunjukan cara menambah dengan tertib di papan hitam.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.00 . .11.5 MUTIARA OBJEKTIF 8.00 .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Mendarab sebarang dua nombor hasil darab tidak lebih HASIL : Murid dapat mendarab sebarang dua nombor hasil darab 9. . . AKTIVITI : .12.Guru menunjukan cara menolak dengan tertib di papan hitam.Murid membuat sifir kotak .30 MATEMATIK nombor yang lebih besar dan tidak lebih daripada 1 000 000. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Penolakan Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Menolak sebarang nombor hingga enam digit daripada suatu 12.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.00 MATEMATIK : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian. hasil darab tidak lebih 1 000 000.

30 MATEMATIK darab dalam situasi harian. . : .PEMBELAJARAN AKTIVITI tidak lebih 1000 000 : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi HASIL : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan 8.Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam. .Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam. PEMBELAJARAN AKTIVITI operasi darab dalam situasi harian. . : . .Murid membuat sifir kotak .00 MATEMATIK darab dalam situasi harian.Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam. .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi HASIL : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan 10.00 -10.00 -9. PEMBELAJARAN AKTIVITI operasi darab dalam situasi harian.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi 9.30 -11.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi darab dalam situasi harian. .00 MATEMATIK darab dalam situasi harian.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid membuat sifir kotak .

Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 HASIL : Murid dapat membahagi sebarang nombor hingga 10.Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam.Murid membuat sifir kotak . .Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukan cara mendarab dengan tertib di papan hitam. 100.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di .30 MATEMATIK 1 000 000 dengan 10.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membahagi sebarang nombor gandaan seratus hingga 8.00 .12. . 1 000 tanpa baki HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat membahagi sebarang nombor gandaan seratus hingga 1 000 000 dengan 10. . 1 000 tanpa baki AKTIVITI : . 100.00 MATEMATIK 1 000 000 dengan 10.11. .00 -9.30 MATEMATIK dengan nombor satu digit dan dua digit PEMBELAJARAN AKTIVITI 1 000 000 dengan nombor satu digit dan dua digit : .30 .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membahagi sebarang nombor gandaan seratus hingga 12.Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam. 100. 1 000 berbaki HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat membahagi sebarang nombor gandaan seratus hingga 1 000 000 dengan 10. 1 000 berbaki AKTIVITI : .Murid membuat sifir kotak . .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .AKTIVITI : . 100.

Murid membuat sifir kotak .Murid membuat sifir kotak .30 MATEMATIK dengan nombor satu digit dan dua digit PEMBELAJARAN AKTIVITI 1 000 000 dengan nombor satu digit dan dua digit : .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam. .00 MATEMATIK dengan nombor satu digit dan dua digit PEMBELAJARAN AKTIVITI 1 000 000 dengan nombor satu digit dan dua digit : . .papan hitam.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 HASIL : Murid dapat membahagi sebarang nombor hingga 9.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 10.30 .00 .11. .30 MATEMATIK dengan nombor satu digit dan dua digit HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 dengan nombor satu digit dan dua digit : .12.Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. . . . .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Membahagi sebarang nombor hingga 1 000 000 HASIL : Murid dapat membahagi sebarang nombor hingga 12.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .10.00 .

00 MATEMATIK bahagi dalam situasi harian. .30 : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan empat nombor. AKTIVITI : . . : .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.00 MATEMATIK bahagi dalam situasi harian. nombornya tidak MATEMATIK lebih daripada 1 000 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi 9.Murid membuat sifir kotak ..Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.30 -11. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 5 MUTIARA TOPIK : Nombor Bulat SUB TOPIK : Mendarab Nombor Bulat Hingga 1 000 000 OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi 9. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan Nombor Tidak Lebih Daripada 1 000 000 5 MUTIARA OBJEKTIF 12.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur.00 -10.Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam.00 -12. : . nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. . HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan empat nombor.Guru menunjukan cara membahagi dengan tertib di papan hitam. .Murid membuat sifir kotak . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi dalam situasi harian.Murid membuat sifir kotak . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi dalam situasi harian.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.

.Murid membuat sifir kotak .Murid membuat sifir kotak .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.30 -11. AKTIVITI : . nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan Nombor Tidak Lebih Daripada 1 000 000 5 MUTIARA OBJEKTIF 10. HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan empat nombor. nombornya tidak MATEMATIK lebih daripada 1 000 000. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan Nombor Tidak Lebih Daripada 1 000 000 5 MUTIARA OBJEKTIF 9.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.. nombornya tidak MATEMATIK lebih daripada 1 000 000.Murid membuat sifir kotak .00 -10.00 : Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi yang melibatkan empat nombor.30 : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan empat nombor.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur. AKTIVITI : . nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. nombornya tidak MATEMATIK lebih daripada 1 000 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan . HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan empat nombor.30 -11. . . .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur. .00 : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan empat nombor. HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi yang melibatkan empat nombor.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur. AKTIVITI : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan Nombor Tidak Lebih Daripada 1 000 000 5 MUTIARA OBJEKTIF 9.

.Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur. nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur dengan nombor bulat.30 : Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi yang melibatkan satu tanda kurung. . .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur. AKTIVITI : . .30 : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan satu tanda kurung.Murid membuat sifir kotak . AKTIVITI : .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.00 MATEMATIK PEMBELAJARAN AKTIVITI nombor bulat.TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan Nombor Tidak Lebih Daripada 1 000 000 5 MUTIARA OBJEKTIF 12. . nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. HASIL : Murid dapat menambah nombor bercampur dengan 5 MUTIARA 9.00 -10. nombornya tidak MATEMATIK lebih daripada 1 000 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah nombor bercampur dengan nombor bulat.Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan Nombor Tidak Lebih Daripada 1 000 000 5 MUTIARA OBJEKTIF 10.00 -12.30 -11. : .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan satu tanda kurung. HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi yang melibatkan satu tanda kurung. . nombornya tidak MATEMATIK lebih daripada 1 000 000.

PEMBELAJARAN AKTIVITI pecahan wajar yang penyebut pecahannya sama.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.30 MATEMATIK yang penyebut pecahannya tidak sama.SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar HASIL : Murid dapat menambah nombor bercampur dengan 5 MUTIARA 9. . : .00 MATEMATIK yang penyebut pecahannya sama.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah dua nombor bercampur yang penyebut .Murid membuat sifir kotak . : . : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar 5 MUTIARA 12.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.Murid membuat sifir kotak .Murid membuat sifir kotak . .30 MATEMATIK pecahannya sama. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.30 -11. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama.00 -12.00 -12. .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya sama.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah dua nombor bercampur yang penyebut 5 MUTIARA 12.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. . .

Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah tiga nombor yang penyebut tidak sama hingga 10 . .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.30 -11.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan 5 MUTIARA 9.Murid membuat sifir kotak .00 -10.Murid membuat sifir kotak .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan 5 MUTIARA 9.5 MUTIARA 10. .Murid membuat sifir kotak .30 MATEMATIK pecahannya tidak sama.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama. : .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah tiga nombor yang penyebut sama hingga 10 .30 -11.00 MATEMATIK pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10 HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10 : .00 MATEMATIK pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10 HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10 : . .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .

.SUB TOPIK : Penolakan Pecahan OBJEKTIF : Menolak berturut-turut dua pecahan wajar daripada HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut dua pecahan wajar PEMBELAJARAN daripada sebarang pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10 AKTIVITI : .30 MATEMATIK sebarang pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10 .00 MATEMATIK sebarang pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10 .Murid membuat sifir kotak 5 MUTIARA 10.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penolakan Pecahan OBJEKTIF : Menolak berturut-turut dua pecahan wajar daripada HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut dua pecahan wajar daripada PEMBELAJARAN sebarang pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10 AKTIVITI : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penolakan Pecahan OBJEKTIF : Menolak berturut-turut dua pecahan wajar daripada HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut dua pecahan wajar daripada PEMBELAJARAN sebarang pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10 AKTIVITI : .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid membuat sifir kotak 5 MUTIARA 12.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10 .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10 .00 -12. . .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10 .00 -10.30 -11.30 MATEMATIK sebarang pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10 .Murid membuat sifir kotak 5 MUTIARA 9.

Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Pendaraban Pecahan .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Pendaraban Pecahan OBJEKTIF : Menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan 5 MUTIARA benda. penyebut pecahan sama dengan bilangan benda dalam kumpulan itu.Murid membuat sifir kotak . daripada nombor bulat satu digit .30 kumpulan itu. daripada nombor bulat satu digit .00 -12.00 MATEMATIK tidak sama hingga 10 daripada nombor bulat satu digit HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10 daripada nombor bulat satu digit : .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10.00 -10. .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .Murid membuat sifir kotak . MATEMATIK HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan benda.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan benda penyebut pecahan sama dengan bilangan benda dalam kumpulan itu.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10. .Murid membuat sifir kotak . penyebut pecahan sama dengan bilangan benda dalam 12. AKTIVITI : .00 MATEMATIK sama hingga 10 daripada nombor bulat satu digit PEMBELAJARAN AKTIVITI yang penyebut sama hingga 10 daripada nombor bulat satu digit : . .SUB TOPIK : Penolakan Pecahan OBJEKTIF : Menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebut HASIL : Murid dapat menolak berturut-turut dua pecahan wajar 5 MUTIARA 9.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penolakan Pecahan OBJEKTIF : Menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebut 5 MUTIARA 9.30 -11.

OBJEKTIF
5 MUTIARA
10.30 -11.30
MATEMATIK

: Mengira nilai pecahan daripada satu nombor bulat melalui
pendaraban, penyebut pecahan hingga 10.

HASIL
PEMBELAJARAN
AKTIVITI

: Murid dapat mengira nilai pecahan daripada satu nombor
bulat melalui pendaraban, penyebut pecahan hingga 10.
: - Murid membuat sifir kotak
- Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan
mengira nilai pecahan daripada satu nombor bulat melalui
pendaraban, penyebut pecahan hingga 10.
- Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.
- Guru membimbing murid yang lemah dan memberi
latihan

IMPAK
CATATAN

1/2/2013

IMPAK
CATATAN

1/4/2013

IMPAK
CATATAN

1/7/2013

IMPAK

CATATAN

1/8/2013

IMPAK
CATATAN

1/9/2013

IMPAK
CATATAN

1/11/2013

IMPAK
CATATAN

1/14/2013 IMPAK CATATAN 1/15/2013 IMPAK CATATAN 1/16/2013 IMPAK CATATAN .

1/18/2013 IMPAK CATATAN 1/21/2013 IMPAK CATATAN 1/22/2013 IMPAK CATATAN .

1/23/2013 IMPAK CATATAN 1/25/2013 IMPAK CATATAN 1/29/2013 IMPAK CATATAN .

1/30/2013 IMPAK CATATAN 2/1/2013 IMPAK CATATAN 2/4/2013 IMPAK CATATAN .

2/5/2013 IMPAK CATATAN 2/6/2013 IMPAK CATATAN 2/18/2013 IMPAK CATATAN .

2/19/2013 IMPAK CATATAN 2/20/2013 IMPAK CATATAN 2/22/2013 IMPAK CATATAN .

2/25/2013 IMPAK CATATAN 2/26/2013 IMPAK CATATAN 2/27/2013 IMPAK CATATAN 3/1/2013 .

IMPAK CATATAN 3/4/2013 IMPAK CATATAN 3/5/2013 IMPAK CATATAN 3/6/2013 IMPAK CATATAN .

3/8/2013 IMPAK CATATAN 3/11/2013 IMPAK CATATAN 3/18/2013 IMPAK CATATAN .

3/19/2013 IMPAK CATATAN 3/20/2013 IMPAK CATATAN 3/22/2013 IMPAK CATATAN .

4/1/2013 IMPAK CATATAN 4/2/2013 IMPAK CATATAN 4/3/2013 IMPAK CATATAN .

4/3/2013 IMPAK CATATAN 4/5/2013 IMPAK CATATAN 4/8/2013 IMPAK CATATAN .

4/9/2013 .

Guru memberi contoh beberapa nombor bulat dlm perkataan .00 .9.00 .Murid menentukan nilai tempat dan nilai digit .Murid membuat sifir kotak .10. AKTIVITI : .30 .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 7 Digit OBJEKTIF : Menamakan dan membilang sebarang nombor hingga 8. 1/4 jutadan sebaliknya.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 7 Digit OBJEKTIF : Menentukan nilai tempat dan cerakinkan nombor 9.00 MATEMATIK hingga 7 digit HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 7 digit : .Murid membaca nombor dlm perkataan dan menulis dlm angka .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 7 Digit OBJEKTIF : Menuliskan sebarang nombor yang diberikan dalam 9.10.Murid menentukan nilai tempat dan nilai digit seperti kehendak soalan .Guru menerangkan nilai tempat dalam nombor dimana terdapat 2 jenis nilai digit dan nilai tempat .00 MATEMATIK 7 digit dalam turutan HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menulis sebarang nombor 7 digit dalam angka dan perkataan : .Guru menerangkan nilai tempat dalam nombor dimana terdapat 2 jenis nilai digit dan nilai tempat .00 MATEMATIK bentuk pecahan atau sebaliknya HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menulis sebarang nombor dalam bentuk pecahan wajar dan nombor bercampur yang melibatkan 1/2 juta.Murid membuat sifir kotak .Murid membuat sifir kotak .

00 MATEMATIK ribu.Guru menerangkan membundar sebarang nombor kepada puluh. .Murid membuat sifir kotak .00 .Murid menyalin dari papan putih dan menjawab seperti kehendak soalan . ribu. : . ribu.Guru menerangkan cerakinkan dalam nombor hingga 7 digit . ratus ribu dan juta yang terdekat. puluh 9.00 .30 -10.10. ratus. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat membundar sebarang nombor kepada puluh. puluh ribu.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 7 Digit OBJEKTIF : Membanding nilai sebarang nombor hingga 7 digit HASIL : Murid dapat membandingkan sebarang nombor 8. ratus ribu dan juta yang terdekat. ratus.ratus.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.9. ribu.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 7 Digit OBJEKTIF : Membundar sebarang nombor kepada puluh.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .00 MATEMATIK hingga 7 digit HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mencerakinkan bagi sebarang nombor hingga 7 digit : . puluh ribu. ratus ribu dan juta yang terdekat.Murid membuat sifir kotak .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 7 Digit OBJEKTIF : Menentukan nilai tempat dan cerakinkan nombor 9. .Guru memberi beberapa contoh nombor dan murid perlu mengenali yang mana nombor besar atau kecil .Murid menyalin dari papan putih dan menjawab seperti kehendak soalan .00 MATEMATIK PEMBELAJARAN AKTIVITI hingga 7 digit : .Murid membuat sifir kotak .

AKTIVITI : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi dalam situasi harian. OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi 9.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Aplikasi empat operasi.dan bahagi.00 MATEMATIK dalam situasi harian.Guru memberi soalan menambah dan menolak dalam penyelesaian masalah.Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Aplikasi empat operasi.TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Nombor Bulat Hingga 7 Digit OBJEKTIF : Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah 9.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.tolak. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi dalam situasi harian. HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada sebarang rumah yang terdekat.Murid membuat sifir kotak . .00 .00 . . .00 MATEMATIK dalam situasi harian.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.10.tolak. .tambah .9.tambah . : . darab.Murid membuat sifir kotak .Guru memberi soalan menambah dan menolak dalam penyelesaian masalah.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. : .10.Guru menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada sebarang rumah yang terdekat. .00 .00 MATEMATIK dibundarkan kepada sebarang rumah yang terdekat. darab. OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi 8.dan bahagi. .

Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .Guru memberi soalan mendarab dan bahagi dalam penyelesaian masalah. .Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Aplikasi empat operasi.dan bahagi.Murid membuat sifir kotak . .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Aplikasi empat operasi. PEMBELAJARAN AKTIVITI darab nombornya tidak lebih daripada 7 digit.00 . : .Guru memberi soalan mendarab dan bahagi dalam penyelesaian masalah.tolak. . : .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur.dan bahagi.tambah .00 MATEMATIK dalam situasi harian.00 MATEMATIK tidak lebih daripada 7 digit. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan hingga 7 Digit OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan darab nombornya HASIL : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan 9.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.tolak.tambah .10. darab. . darab.10. . OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi 9. OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi 9.00 -10. : .00 MATEMATIK dalam situasi harian.30 .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi dalam situasi harian.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid membuat sifir kotak . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi dalam situasi harian.

Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur.Murid membuat sifir kotak .Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur. : .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan hingga 7 Digit OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung tolak dan darab 8.10.00 MATEMATIK nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan bahagi nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. : .00 -9. PEMBELAJARAN AKTIVITI bahagi nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. .00 MATEMATIK nombornya tidak lebih daripada 1 000 000. : . .00 . .Murid membuat sifir kotak . .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan hingga 7 Digit OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung tolak dan bahagi HASIL : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tolak dan 8.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tolak dan darab nombornya tidak lebih daripada 7 digit.00 .00 MATEMATIK nombornya tidak lebih daripada 7 digit.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur.9.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan hingga 7 Digit OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan bahagi 9.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan . .

Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan hingga 7 Digit OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan 9. AKTIVITI : . .00 -10.00 sebarang dua operasi dan satu tanda kurung hasil operasi MATEMATIK tidak lebih daripada 1 000 000.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan . HASIL : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung yang PEMBELAJARAN melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurung hasil operasi tidak lebih daripada 7 digit. .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. . . AKTIVITI : .00 sebarang dua operasi dan satu tanda kurung hasil operasi MATEMATIK tidak lebih daripada 7 digit.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur.Murid membuat sifir kotak .00 -9. HASIL : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung yang PEMBELAJARAN melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurung hasil operasi tidak lebih daripada 1 000 000.TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan hingga 7 Digit OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan 8.

00 sebarang dua operasi dan satu tanda kurung hasil operasi MATEMATIK tidak lebih daripada 1 000 000.Murid membuat sifir kotak . .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Nombor SUB TOPIK : Operasi Bergabung Melibatkan hingga 7 Digit OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan 9.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah nombor bercampur dengan nombor bulat. HASIL : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung yang PEMBELAJARAN melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurung hasil operasi tidak lebih daripada 1 000 000.Murid membuat sifir kotak . .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan operasi bercampur. : . .30 -1.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur dengan nombor bulat.00 -10.30 MATEMATIK PEMBELAJARAN AKTIVITI nombor bulat. .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan . HASIL : Murid dapat menambah nombor bercampur dengan 12. AKTIVITI : .

: . .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya sama.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.00 -10. .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama. . .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah dua nombor bercampur yang penyebut 9. .30 -10. . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar 9.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Murid membuat sifir kotak .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. : .Murid membuat sifir kotak . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya sama.00 -10.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar 9.00 MATEMATIK pecahannya sama.Murid membuat sifir kotak . : .00 MATEMATIK yang penyebut pecahannya sama.00 MATEMATIK yang penyebut pecahannya tidak sama.

30 MATEMATIK pecahannya tidak sama. . .nombor bulat dan pecahan wajar.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penolakan Pecahan OBJEKTIF : Menolak nombor bercampur dengan pecahan wajar 9.00 MATEMATIK bercampur.00 -10. .Murid membuat sifir kotak . .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bercampur.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.Murid membuat sifir kotak .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah dua nombor bercampur yang penyebut 12.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan tiga nombor yang melibatkan nombor bercampur. nombor bulat dan pecahan wajar. . : .Murid membuat sifir kotak .00 MATEMATIK yang penyebut pecahannya sama. : .nombor bulat dan pecahan wajar.30 -1.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penambahan Pecahan OBJEKTIF : Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor 9. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menolak nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya sama. . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menambah nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menolak nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya sama.30 -10. : .

. . .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. . : . : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menolak nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama.Murid membuat sifir kotak .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.30 -10.TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penolakan Pecahan OBJEKTIF : Menolak dua nombor bercampur yang penyebut 9.Murid membuat sifir kotak . HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama. .30 MATEMATIK yang penyebut pecahannya tidak sama. : .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.00 MATEMATIK pecahannya sama.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penolakan Pecahan OBJEKTIF : Menolak nombor bercampur dengan pecahan wajar 12.30 -1.00 MATEMATIK pecahannya tidak sama. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menolak nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama. .00 -10. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Pecahan SUB TOPIK : Penolakan Pecahan OBJEKTIF : Menolak dua nombor bercampur yang penyebut 9.

Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan satu tanda kurung nombor perpuluhan . . HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan satu tanda kurung nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.00 -10.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor perpuluhan.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan ..00 nombor perpuluhan. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor perpuluhan.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Perpuluhan SUB TOPIK : Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan 6 ZAMRUD 9. : ..Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. . .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Perpuluhan SUB TOPIK : Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan 6 ZAMRUD 9. AKTIVITI : .Murid membuat sifir kotak .Murid membuat sifir kotak .00 -10.00 nombor perpuluhan. OBJEKTIF MATEMATIK : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan satu tanda kurung nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. OBJEKTIF MATEMATIK : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor perpuluhan.

.Murid membuat sifir kotak .00 nombor perpuluhan. HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan dua tanda kurung nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan dua tanda kurung nombor perpuluhan .Murid membuat sifir kotak .30 -12.Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru. . .30 -9. HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan dua tanda kurung nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan..TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Perpuluhan SUB TOPIK : Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan 6 ZAMRUD 11. OBJEKTIF MATEMATIK : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan dua tanda kurung nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan . AKTIVITI : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Perpuluhan SUB TOPIK : Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak 6 ZAMRUD 8. MATEMATIK melibatkan dua tanda kurung nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.30 nombor perpuluhan. AKTIVITI : .Murid cuba selesaikan soalan yang diberi oleh guru.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan dua tanda kurung nombor perpuluhan .

HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Wang SUB TOPIK : Operasi bergabung melibatkan wang hingga OBJEKTIF : Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan RM 1 000 000 6 ZAMRUD 8.00 -10.hasil operasi tidak lebih daripada RM 1 000 000 .hasil operasi tidak lebih MATEMATIK daripada RM1 000 000.hasil MATEMATIK operasi tidak lebih daripada RM1 000 000.00 : Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi.Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi.30 .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .9.Murid membuat sifir kotak . HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurung.00 sebarang dua operasi dan satu tanda kurung.hasil operasi tidak lebih daripada RM 1 000 000 AKTIVITI : .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Wang SUB TOPIK : Operasi bergabung melibatkan wang hingga RM 1 000 000 6 ZAMRUD OBJEKTIF 9.hasil operasi tidak lebih daripada RM 1 000 000 .hasil operasi tidak lebih daripada RM 1 000 000 AKTIVITI : .

Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi.hasil MATEMATIK operasi tidak lebih daripada RM1 000 000.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .00 -10. HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurung.Murid membuat sifir kotak .00 : Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurung.Murid membuat sifir kotak .00 yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam MATEMATIK unit kilometer dan sebaliknya HASIL PEMBELAJARAN : Murid dapat menambah dan menolak hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dan sebaliknya AKTIVITI : .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menambah dan menolak hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilometer dan sebaliknya .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Wang SUB TOPIK : Operasi bergabung melibatkan wang hingga RM 1 000 000 6 ZAMRUD OBJEKTIF 9.hasil operasi tidak lebih daripada RM 1 000 000 AKTIVITI : .00 -10.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Panjang SUB TOPIK : Penambahan dan penolakan melibatkan panjang OBJEKTIF : Menambah dan menolak hingga tiga ukuran panjang ( kilometer dan meter ) 6 ZAMRUD 9.hasil operasi tidak lebih daripada RM 1 000 000 .

30 -12.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Timbangan Berat SUB TOPIK : Nilai Pecahan Daripada Suatu Timbangan Berat ( kilogram dan gram ) 6 ZAMRUD OBJEKTIF : Mengira nilai pecahan daripada suatu timbangan berat.Murid membuat sifir kotak . HASIL : Murid dapat mengira nilai pecahan daripada suatu timbangan 11.TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Timbangan Berat SUB TOPIK : Nilai Pecahan Daripada Suatu Timbangan Berat ( kilogram dan gram ) 6 ZAMRUD OBJEKTIF : Mengira nilai pecahan daripada suatu timbangan berat.30 MATEMATIK PEMBELAJARAN AKTIVITI berat.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan mengira nilai pecahan daripada suatu timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dan sebaliknya .30 -9. HASIL : Murid dapat mengira nilai pecahan daripada suatu timbangan 8. : .Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan mengira nilai pecahan daripada suatu timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dan sebaliknya .00 MATEMATIK PEMBELAJARAN AKTIVITI berat.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan . : .

Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dan sebaliknya . PEMBELAJARAN AKTIVITI timbangan berat situasi harian : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Timbangan Berat SUB TOPIK : Nilai Pecahan Daripada Suatu Timbangan Berat ( kilogram dan gram ) 6 ZAMRUD OBJEKTIF : Menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat HASIL : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan 900 -10.Murid membuat sifir kotak .Murid membuat sifir kotak .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Timbangan Berat SUB TOPIK : Nilai Pecahan Daripada Suatu Timbangan Berat ( kilogram dan gram ) 6 ZAMRUD OBJEKTIF 900 -10.00 MATEMATIK : Menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat situasi harian.00 MATEMATIK situasi harian. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat situasi harian : .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit kilogram dan sebaliknya .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .

30 .00 MATEMATIK cecair .TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Isipadu Cecair SUB TOPIK : Nilai Pecahan Daripada Suatu Sukatan Isipadu Cecair ( Liter dan Mililiter ) 6 ZAMRUD OBJEKTIF 11.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .9.Murid membuat sifir kotak .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Isipadu Cecair SUB TOPIK : Nilai Pecahan Daripada Suatu Sukatan Isipadu Cecair ( Liter dan Mililiter ) 6 ZAMRUD OBJEKTIF : Mengira nilai pecahan daripada suatu sukatan isipadu HASIL : Murid dapat mengira nilai pecahan daripada suatu sukatan PEMBELAJARAN isipadu cecair AKTIVITI : .30 -12.30 MATEMATIK : Mengira nilai pecahan daripada suatu sukatan isipadu cecair HASIL : Murid dapat mengira nilai pecahan daripada suatu sukatan PEMBELAJARAN isipadu cecair AKTIVITI : .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan mengira nilai pecahan daripada suatu sukatan isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit Liter dan sebaliknya .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan mengira nilai pecahan daripada suatu sukatan isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit Liter dan sebaliknya .Murid membuat sifir kotak 8.

PEMBELAJARAN AKTIVITI lebih bentuk yang melibatkan segi empat dan segi tiga.TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN TOPIK : Isipadu Cecair SUB TOPIK : Nilai Pecahan Daripada Suatu Sukatan Isipadu Cecair ( Liter dan Mililiter ) 6 ZAMRUD OBJEKTIF 9.Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan isipadu cecair yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan dalam unit Liter dan sebaliknya . .00 -10. HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI : Murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair situasi harian : .Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan TAHUN MASA KANDUNGAN MATA PELAJARAN 6 ZAMRUD TOPIK : Bentuk Dan Ruang SUB TOPIK : Perimeter Gabungan Segi Empat Dan Segi Tiga OBJEKTIF : Menentukan perimeter bagi gabungan tiga atau lebih bentuk HASIL : Murid dapat menentukan perimeter bagi gabungan tiga atau 9.Murid membuat sifir kotak .Guru menunjukkan langkah-langkah menjawab soalan menentukan perimeter bagi gabungan tiga atau lebih bentuk yang melibatkan segi empat dan segi tiga.Murid membuat sifir kotak . : .00 -10.Guru membimbing murid yang lemah dan memberi latihan .00 MATEMATIK : Menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan isipadu cecair situasi harian.00 MATEMATIK yang melibatkan segi empat dan segi tiga.

IMPAK CATATAN 1/2/2013 IMPAK CATATAN 1/3/2013 IMPAK CATATAN 1/7/2013 .

IMPAK CATATAN 1/8/2013 IMPAK CATATAN 1/9/2013 IMPAK CATATAN . b. 1/10/2013 .

IMPAK CATATAN 1/14/2013 IMPAK CATATAN 1/15/2013 IMPAK CATATAN 1/16/2013 .

IMPAK CATATAN 1/17/2013 IMPAK CATATAN 1/21/2013 IMPAK CATATAN 1/22/2013 .

IMPAK CATATAN 1/23/2013 IMPAK CATATAN 1/29/2013 IMPAK CATATAN 1/30/2013 .

IMPAK CATATAN 1/29/2013 IMPAK CATATAN 2/4/2013 .

IMPAK CATATAN 2/5/2013 IMPAK CATATAN 2/6/2013 .

IMPAK CATATAN 2/7/2013 IMPAK CATATAN 2/18/2013 IMPAK CATATAN 2/19/2013 .

IMPAK CATATAN 2/20/2013 IMPAK CATATAN 2/21/2013 IMPAK CATATAN 2/25/2013 .

IMPAK CATATAN 2/26/2013 IMPAK CATATAN 2/27/2013 IMPAK CATATAN 2/28/2013 .

Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan dua tanda kurung .nombor perpuluhan hing 3/4/2013 IMPAK CATATAN 3/5/2013 .IMPAK CATATAN Aras 3 a.

IMPAK CATATAN 3/6/2013 IMPAK CATATAN 3/7/2013 .

IMPAK CATATAN 3/11/2013 IMPAK CATATAN 3/16/2013 .

IMPAK CATATAN 3/18/2013 IMPAK CATATAN 3/19/2013 .

IMPAK CATATAN 3/20/2013 IMPAK CATATAN 3/21/2013 .

IMPAK CATATAN 4/1/2013 IMPAK CATATAN 4/2/2013 .

IMPAK CATATAN 4/3/2013 IMPAK CATATAN 4/4/2013 .

Segi empat dan segi tiga b. Dua segi empat ii. Mengira luas bagi gabungan tiga tiga atau lebih bentu Aras 3 a.2 Luas gabungan segi empat dan segi tiga 4/9/2013 Aras 2 a. Menyelesaikan masalah perimeter yang melibatkan g Aras 2 a. Dua segi tiga iii. Menentukan perimeter bagi gabungan tiga atau lebih b Aras 3 a.IMPAK CATATAN 4/8/2013 IMPAK CATATAN BENTUK DAN RUANG 10. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas gabung .1 Perimeter gabungan segi empat dan segi tiga 10. Mengira luas bagi gabungan i.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

uluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

.

.

.

.

elibatkan gabungan bentuk dalam situasi harian. . ebih bentuk melibatkan segi empat dan segi tiga.atau lebih bentuk yang melibatkan segi empat dan segi tiga. uas gabungan bentuk dalam situasi harian.