Anda di halaman 1dari 4

Pendidikan

Keluarga Ibnu Taimiyah yang sejak dahulu telah dikenal dengan nama itu berasal dari Hiran yang terkenal
dengan keilmuan dan agamanya. Keluarga itu, sejak diketahui sejarahnya, adalah penganut aqidah dan
mazhab Hanbali. Di kampung itu mazhab Hanbali begitu kuat menular. Para ulamanya senantiasa sibuk
mengajar, memberi fatwa, dan menulis. Kemudian beliau berguru kepada para ahli hadits dan ulama
Hiran serta Bagdad. Beliau mempelajari habis ilmu mereka dan mendalami fiqh, sehingga menjadi pakar
di bidang fiqh. Saat tibanya di Bagdad pada tahun 651 H, dalam perjalanannya untuk menunaikan haji,
para ulama Bagdad sangat terkagum-kagum melihat kepintaran dan ketinggian ilmu pengtahuannya.
Beliau merupakan seorang ulama’ yang bertaqwa dan berakhlak mulia dan juga ahli pemikir islam yang
ulung, pendakwah yang berhemah tinggi dan tidak mudah putus asa. Kelebihan yang dianugerahkan
Allah kepadanya ialah mempunyai kecerdasan akal dan kuat ingatan dan merupakan seorang yang
berfikiran terbuka dan bersifat berani dan tegas dalam menghadapi cabaran golongan zandik, falsafah
barat, ahli bid’ah dan penentang ahli sunnah. Beliau berjaya menghafaz al-quran dan hadis sejak remaja
ketika belajar di sekolah darussyikriah, Damsyik. Beliau mempelajari kitab-kitab hadis dan rijalul hadis
daripada ulama’ terkenal di Damsyik. Antaranya kitab masnad ahmad bin hanbal, sahih al-bukhari, sahih
muslim, jamik al-tarmizi, sanan abi daud, sanan an-nasai, sanan ibnu majah, dan sanan ad-dar kutni.
Imam Ibnu Timiah pernah diuji oleh seorang yahudi dengan pelbagai soalan dan akhirnya jawapan yang
dijawab itu sangat tepat dan telah membuatkan orang yahudi tersebut berasa kagum lalu memeluk islam.
Beliau juga dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh para ulama’. Beliau sudah
diberi kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa ketika berumur 19 tahun dan mula menghimpun dan
menyusun fatwa-fatwa tesebut di dalam kitabnya. Mengikut kajian para sejarawan Islam, Imam Ibnu
Timiah menulis hampir 300 buah jilid buku.
Adapun ayah Ibnu Taimiyah adalah Syaikh Syihabuddin Abdul Halim bin Taimiyah yang merupakan
seorang ulama ahli hadits dan ahli fiqh Hambali sekaligus seorang pengajar dan pengeluar fatwa. Dalam
usianya masih muda dan kecil Ibnu Taimiyah telah selesai menghafal Al-Qur’an. Kemudian beliau
menyibukkan diri dengan mempelajari Fiqh, hadits, dan ilmu-ilmu Arabi. Dalam usianya yang masih
muda dia sering menghadiri majlis ilmu dan ceramah di samping ayahnya dan para ulama pada masa itu.
Bahkan dia juga menyertai, mereka dalam perbincangan ilmiah yang menyebabkan kepintarannya dan
kecemerlangan hatinya makin menyinari. Keluarga Ibnu Taimiyah terkenal dengan kepandaian, banyak
hafalan, dan ketinggian ilmu agamanya. Ibnu Taimiyah mempelajari berbagai disiplin ilmu, kemampuan
berbahasa Arab semakin menonjol. Beliau menguasai ilmu nahu (tata bahasa Arab) dengan amat
sempurna dan telah mengkaji seluruh isi Al-kitab, yakni sebuah buku nahu karya Imam Sibawaih. Disana,
terdapat kritikan-kritikan dan membongkar segala kelemahan dan kesalahan pengarangnya.
Kemampuannya berbahasa Arab dengan tata bahasa yang benar telah dibuktikan dalam kegiatan
keilmiahannya dan selalu mengaplikasikannya ketika dalam perbincangan ilmiah mahupun setiap
karangannya Beliau juga telah menghafal sebahagian besar kata-kata mutiara mahupun syair-syair bahasa
Arab dan juga mengetahui prikehidupan jahiliyah dan orang-orang Arab kuno, disamping menguasai

Beliau sendiri mengaku mempelajari kitab-kitab lebih dari seratus kitab tafsir. dan menulisnya seperti kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Di samping itu beliau juga berkesempatan menuntut ilmu dari ulama-ulama Syam. Ibnu Taimiyah mempelajari kaligrafi. fara’idh. menghafal. Tetapi senantiasa memohon kepada Allah swt agar diberi nikmat kefahaman terhadap Al-Qur’an dan kelapangan dada untuk menerimanya. mngambil dan merawikan hadits daripada mereka. Dia belajar Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab Shahih enam secara berulang-ulang”. ilmu hisab yang dipelajari dengan penuh kegigihan dari para gurunya termasuk berbagai jenis ilmu agama seperti ilmu fiqh.sejarah dan kerajaan-kerajaan Islam. ushul fiqh. Di antaranya yang teristimewa adalah Ibnu Abdid Daim Al-Muqaddasi dan para tokoh setingkat dengannya. Ilmu tafsir adalah disiplin ilmu yang paling disukai oleh Ibnu Taimiyah. Kitab hadits yang pertama dihafal adalah Al-Majma’ Bainash Shahihain karya Al-Hamidi. Minatnya terhadap ilmu yang satu ini nampak lebih tinggi. Ibnu Abdul Hadi berkata: “guru-guru dimana Ibnu Taimiyah belajar dari mereka lebih dari dua ratus orang. tidak cukup hanya dengan mempelajari Al-Qur’an saja. Disiplin ilmu pengetahuan ini memang pantas sekalinya dengannya karena Allah SWT telah memberinya berbagai Ilmu Al-Qur’an. Beliau juga mendalami Fiqh Hambali dari bapanya yang merupakan menjadi gurunya sekaligus dibidang ini. Bahkan kemampuannya dalam berbagai bidang telah menambah banyak perbendaharaan yang dapat diambil oleh generasi muda. hadits dan tafsir. merenungkannya makna-maknanya serta mengkajinya dengan penuh cermat. Antara guru-guru yang mempunyai pengaruh besar dalam ketokohannya adalah seperti: 1) Zainuddin abu al abbas bin abduddaim. Bahkan. Beliau juga mengajarkan hadits. ulama besar dalam bidang hadits 2)Taqiyyuddin abu Muhammad ismail bin ibrahim bin abi al yusr at tanukhi 3)Aminuddin abu muhammad al qasim bin abi bakar bin qasim bin ghanimah al arbali 4) Al ghana'I'm al muslim bin muhammad bin makki ad dimasyqi 5) Ayahnya Syihabuddin abdul halim bin abdissalam bin taimiyah 6) Syamsuddin abu muhammad abdurahman bin abi umar muhammad bin ahmad bin ahmad bin qudamah al magdisi .

7-Imam al-Mizzi wafat tahun 749 H . 5-Imam íbnu Rajab al-Hambali wafat tahun 779H. kefasihan dan keberanian seorang ulama muda. 2-Imam az-Zahabi as-Syafie’ wafat tahun 748H. orang tuanya yang mulia Abdul Halim Ibnu Taimiyah meninggal dunia yakni pada tahun 682 H. 3-Imam Ibnu Kathir as-Syafie wafat tahun 774H. Pengembaraan beliau yang banyak itu juga turut menjadi faktor kepada luasnya pengaruh dan pengikutnya. kegiatan mengajar itu diteruskan oleh puteranya Ibnu Taimiyah ketika itu berusia 22 tahun. kemampuan. kecerdasan. dan lain-lainnya.7) Afifuddin abu muhammad abdurrahim bin muhammad bin ahmad al alatsi al hambali 8) Fakhruddin abu al hasan ali bin ahmad bin abdil wahid bin ahmad al bukhari 9) Majduddin abu abdullah muhammad bin ismail bin utsman bin al muzhaffar bin hibatullah bin asakir ad dimasyqi 10) Syamsuddin abu abdillah muhammad bin abdil qawi bin badran bin abdillah al mardawi al maqdisi. Pengajaran yang pertama yang dilakukan Ibnu Taimiyah telah meninggalkan pengaruh yang mendalam para jiwa pembesar ulama tersebut. Hal itu menjadikan mereka mengetahui keluasan ilmu. Ketika Ibnu Taimiyah mendekati usia yang 22tahun. 4-Imam Ibn Abdul Hadi al-Hambali wafat tahun 744H. akan tetapi. Syaikh Zainuddin An-Naza Al-Hambali dari kalangan ulama Hanafi. 6-Imam ibnu Qayyim al-Jauziah al-Hambali wafat tahun 751H. pada tanggal 2 Muharram 683. mereka yang hadir di antaranya Syaikh Tajuddin An-Naja Al-Hambali dari kalangan Syafi’iyyah. Namun dia telah memulai medan pengajarannya yang pertama dihadapan pembesar ulama Damsyiq. perkara ini tidak terhenti lama. Antara anak murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang tersohor: 1-Imam as-Sofadi as-Syafie’ wafat tahun 764H. Ibnu Taimiyah. hal demikian mengakibatkan kekosongan di tempat pengajaran di Darul Hadits Asy-Syukriyyah.

syiah dan tasawwuf. Beliau juga merupakan seorang tokoh ulama’ yang sangat dihormati dalam bidang syariah dan akademik. kesungguhan dan sikap tegasnya mendorong orientalis mengkaji pemikiran Islam dan juga terdapat sebahagian ada menganggap beliau sebagai pendukung mazhab dalam Islam kerana falsafah dan pemikirannya. khurafat dan kemungkaran penentangannya terhadap sebarang penyelewengan akidah dan perbuatan yang bercanggah dengan islam walaupun usaha murni ini dapat tentangan pelbagai pihak sehinggakan beliau kerap dipenjarakan semata-mata menegakkan kebenaran. bahkan terus mengkritik pelbagai aliran falsafah. Walaupun Ibnu Tiamiyyah menyedari gejala kemungkaran dan penyelewengan akidah kritikal pada ketika itu. bathoniah. beliau menasihati mereka supaya kembali kepada al-quran dan sunnah Rasullullah dan juga berusaha menentang pemikiran barat yang cuba meracuni pemikiran dan ideologi Islam pada zamannya. Kehebatan yang dimiliki dimanfaatkan dengan usahanya membersihkan amalan umat islam daripada kotoran bid’ah. beliau tidak berputus asa. .Ibnu Taimiyyah merupakan tokoh ilmuan yang banyak memberi sumbangan dalam bidang pendidikan dan akademik. Selain itu. Dalam masa yang sama juga.