Anda di halaman 1dari 4

DR.

MOHAN : Senarai yang baru

SENARAI PERSEKUTUAN
Pengangkutan,Perdagangan ,Hiburan dan Perkhidmatan
kerja raya,tenaga,pos
Perkapalan dan perikanan (laut dalam, rumah api, karaman dan salvej )
perdagangan dan perusahaan (dalam hal kawalan harga, penyeledupan, lelong, benda-benda berbahaya,
benda boleh terbakar menetapkan mutu barang dan inflasi)
Perhubungan dan pengangkutan ( jalan,jambatan , feri dan pengangkutan yang dipunyai oleh Kerajaan
Persekutuan, Keretapi , pos dan telekom , penyiaran, televisyen, penerbangan dan peraturan lalu lintas)
jentera kerajaan ( pilihanraya bagi Majlis Parlimen, Majlis Angkatan Tentera , pencen dan pampasan
disebabkan oleh hilang pekerjaan , pentadbiran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan
Putrajaya)
kewangan ( matawang, simpanan negara, meminjam atas jaminan Kumpulan Wang Persekutuan
Disatukan, Hutang awam Persekutuan, Odit , Cukai, pertukaran wang asing, keluaran modal, bil
pertukaran cek)
Syarikat koperasi
buruh dan keselamatan sosial
Persatuan yang tidak perbadankan
penapisan
Hiburan(pawagam, pusat karaoke)
hal ehwal luar negeri (Bernama, diplomatik, triti , pasport , kerjasama antarabangsa)
Perkhidmatan bomba
Pelancongan
Syarikat kerjasama
Keselamatan( Dalam dan Luar Negara)
Pertahanan (ancaman pengganas,lanun, senjata api, peperangan , Tentera Darat Diraja Malaysia, Tentera
Laut Diraja Malaysia , Tentera Udara Diraja Malaysia )
Keselamatan dalam negara (isu sensitif,ajaran sesat ,tindakan along, peranan polis, risikan)
Undang-undang ( sivil ,pentadbiran, keadilan, bidang kuasa semua mahkamah, saraan hakim,
menentukan hukum syarak, menggunakan jata, bendera, menggunakan lambang yang berainan dari
lambang Kerajaan Negeri dan jenayah)
siasatan dan penyelidikan ( Polis Bukit Aman, forensik, sektor perubatan dan ekonomi, banci penduduk,
pendaftaran perkahwinan, pengambilan anak angkat dan pendaftaran beranak dan kematian serta kaji
cuaca)
Kawalan perosak pertanian
Buruh dan keselamatan sosial ( kesatuan sekerja, insuran pengangguran, insuran kesihatan , amanah
khairat dan wakaf Islam
Sosial ( Pendidikan,Kesihatan,Penduduk dan Kebajikan)
warganegara (naturalisasi,pendaftaran, komanwel, pasport,kad pengenalan,kelahiran dan kematian)
pendidikan ( pelajaran tadika, rendah, menengah, tinggi , pengurusan sekolah, perpustakaan, muzium ,
tugu, rekod purbakala dan sejarah)
Perubatan dan kesihatan ( klinik, gudang ubat , penyakit kusta, penyakit mental , racun, dadah berbahaya
dan kemabukan)
Akhbar dan penapisan
kebajikan orang asli

1

anak angkat. pilihanraya Dewan Undangan Negeri 2 . badak. khairat dalam negeri. perkahwinan. pendidikan dan kebajikan) kesihatan awam pencegahan penyakit kebajikan masyarakat biasiswa budaya lepak ternakan binatang ( mengelak penganiayaan) kebudayaan dan sukan Perancangan Bandar perancangan bandar dan desa perparitan dan pengairan penjaja beredar pencegahan kebakaran dan keselamatan bangunan Perumahaan Pengeluaran bekalan kuasa air dan elektirk Tempat hiburan awam Perkapalan lebih 15 tan berdaftar Lain-lain perlindungan binatang ( penyu. harimau) dan burung liar serta binatang ternakan pemulihan perlombongan Di Sabah dan Sarawak menekankan aspek perundangan.DR. bekalan elektrik.MOHAN : Senarai yang baru SENARAI BERSAMA                   Sosial (kesihatan. penyelidikan pertanian dan hutan. wasiat. panggung wayang. perkapalan. penceraian .

khairat ugama . perkahwinan. Tanah dan Lombomg tanah ( tuan tanah dengan penyewa .permit penerokaan .DR. mewarisi harta berwasiat termasuk adat isiadat bumiputera Keretapi Sabah 3 . hiburan dan OC bagi rumah) bekalan air ganti rugi berdasarkan undang-undang negeri rumah penginapan dan rumah loging Ekonomi . penjagaan anak. undang-undang berkaitan dengan adat. anak angkat. amanah khairat. penceraian. Majlis Perbandanran dan Majlis Daerah) jentera kerajaan negeri kerja raya bagi kerjaan Negeri ( pembinaan jalan.MOHAN : Senarai yang baru SENARAI NEGERI                        Pentadbiran dan perkhidmatan pentadbiran kerajaan negeri kerajaan tempatan ( Dewan Bandaraya. muzium dan monumen peringkat negeri Di Sabah dan Sarawak. zakat fitrah dan Bait-ul-mal atau hasil ugama Islam Lain-lain Hari kelepasan am negeri Perpustakaan. jambatan dan feri ) pengeluaran lesen (perniagaan. . mas kahwin. memelihara tanah dan sekatan sewa serta tanah kubur) Pertanian dan perhutanan penyu dan penangkapan ikan di sungai tanah lombong dan artifak pasar dan pasar berkala perlesenan panggung wang pinjaman atas jaminan Kumpulan Wang Negeri Disatukan ( hutang awam negeri Agama hal ehwal agama Islam (hukum syarak) harta berwasiat dan tidak berwasiat pertunangan. Pertanian.

DR.MOHAN : Senarai yang baru 4 .