Anda di halaman 1dari 1

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALAYSIA BEBAS

DARI PSIKOLOGI

MEWUJUDKAN NEGARA MALAYSIA BERSATU PADU

Mempunyai satu tujuan yang dikongsi bersama


Menjadi negara aman dan bersatu dari aspek wilayah
dan etnik
Hidup harmoni dan berkongsi secara adil
Wujud Bangsa Malaysia
Berdedikasi kepada negara

Mempunyai keyakinan dan tegas


Megah sebagai warga Malaysia dan pencapaian negara
Berani menghadapi cabaran
Berdikari tanpa mengikut telunjuk orang lain
Melaksanakan tanggungjawab denga ceekap sehingga
dihormati oleh individu negara lain

MEWUJUDKAN MASYARAKAT DEMOKRASI YANG


MATANG

Membentuk negara yang adil dan saksama secara


konsensus
Berorientasi komuniti
Menjadi negara contoh kepada negara membangun yang
lain di dunia

WAWASAN 2020
MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAKMUR

i.

Mempunyai sistem ekonomi yang dinamik


Berdaya saing
Kuat dan tidak putus asa terhadap kegagalan

ii.
iii.

diisytiharkan oleh Tun Dr. Mahathir pada 28 Februari 1991


dalam ucapan Melangkah Ke Hadapan : Wawasan 2020
di Majlis Perdagangan Malaysia
Menggariskan 9 cabaran sebagai strategi untuk
membangunkan negara .
.meliputi aspek pembangunan dalaman dan luaran untuk
membentuk Malaysia sebagai negara maju menjelang tahun
2020
Objektif

i.
ii.
iii.
MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DARI SEGI
EKONOMI

iv.

mencapai kesamarataan pendapatan individu di negara ini


membasmi kemiskinan dan kemunduran ekonomi melalui
kerjasama bangsa dan negara tanpa menentukan identiti
bangsa
membentuk negara maju dengan acuan tersendiri dari
aspek ekonomi,politik , sosial, spiritual , psikologi dan
budaya
mencapai sembilan objektif atau cabaran Wawasan 2020

Pengagihan ekonomi dan kekayaan negara dengan


saksama
Perkongsian penuh dalam ekonomi
Memajukan ekonomi bangsa Malaysia

MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL DAN


BERETIKA
Melahirkan masyarakat bermoral
Berpegang teguh kepada agama dan nilai murni
Mempunyai standard etika yang tinggi

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MATANG, LIBERAL


DAN TOLERAN

Bebas mengamalkan bahasa dan agama masing-masing


Mengamalkan kebudayaan , adat resam , kepercayaan
secara bebas
Taat pada negara

Strategi
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PENYAYANG DAN
BUDAYA PENYAYANG

Iau yang diutamakan


1. mengamalkan moral dan etika yang tinggi
2. Mengutamakan sistem kekeluargaan
3.Menjadikan Malaysia sebuah negara
bertaraf negara perindustrian
4. Melaksanakan sistem ekonomi dan sosial
yang adil
5.Menjadikan Malaysia yang
mengutamakan perpaduan dan satu bangsa

Tidak mementingkan diri sendiri


Menjaga kebajikan masyarakat dan negara
Menyayangi keluarga

MEWUJUDKAN MASYARAKAT SAINTIFIK DAN


PROGRESIF

Mewujudkan masyarakat inovatif


Berusaha untuk menyumbang kepada kemajuan
teknologi dan tamadun saintifik

i. menekankan perpaduan melalui pendidikan seperti Sekolah


Wawasan
ii. membangunkan sumber manusia melalui penyediaan lebih banyak
peluang pekerjaan dan meningkatkan produktiviti
iii. menekankan Persyarikatan Malaysia dan menggunakan

Formula Maju
iv. menekankan konsep Malaysia Boleh
v. mengawal harga barangan keperluan bagi mengelak inflasi
vi.mengikut perubahan zaman ke arah pengguna teknologi, ICT,
pengautomasian, penggunaan robot dan Koridor Raya Multimedia
vii. menekan nilai murni melalui pendidikan moral atau moral
viii. menjaga kebajikan orang tua dan meningkat sikap penyayang
ix. memajukan perbandaran dari memudahkan menasyarakat menjadi
maju
x .mengatasi gejala jenayah, penagihan dadah, amalan seks rambang ,
bohsia, borjan, penceraian, perpecahan keluarga, pembuangan bayi
dan pelacuran