Anda di halaman 1dari 1

MAHKAMAH

MOHAN RATHA : KEHAKIMAN

Mahkamah Khas
Mahkamah Awam
Raja
Persekutuan

Pekerja

Remaja

Keselamatan

Agama

Penduduk

Rendah
Malaysia Barat
Sesyen

Mahkamah Khas
Raja

Tinggi
Malaysia Timur

Mahkamah
Kanak-kanak

Mahkamah
Tentera

Mahkamah
Syariah

Mahkamah
Bumiputera

Kelas I
Majistret

Rayuan
Kelas II

Rayuan
Mahkahmah Buruh

Tinggi

Makamah Perusahaan

Penghulu

Pesuruhjaya Khas bagi cukai Pendapatan


Badan Pengadilan Lain
Badan tatatertib Profesion Majlis Peguam
dan Persatuan persatuan Malaysia

Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam

-Tribunal Pengguna
-Tribunal Perumahan

Fungsi Kehakiman
*mentadbir keadilan
- memastikan orang yang bersalah dihukum mengikut peruntukan-peruntukan am.
-memastikan keadilan kes dan bukan hanya teknikal (contoh kes rogol)
-(aturan 1A ,Kaedah Mahkamah Tinggi ,1980)
* mengesahkan undang-undang
- undang-undang yang digubal dalam Parlimen
-memastikan undang-undang yang dikuatkuasa berdasarkan pentafsiran sebutan mengenai
Akta, Ordinan dan Enakmen
-membatalkan undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan
*mentafsir undang-undang
-mentafsir sebutan mengenai prosdiding oleh mahkamah untuk melaksanakan satu perintah
yang bersesuaian dengan undang-undang negara
-membatalkan tindakan kerajaan jika bertentangan dengan perlembagaan

UMUM
*Salah satu komponen kerajaan (Eksekutif, Peundangan
dan Kehakiman)
*merupakan pelindung hak asasi manusia daripada ditindas
pihak yang lain dan memastikan undang-undang negara
diamalkan
*satu badan yang bebas daripada kawalan badan eksekutif
dan perundangan
*kehakiman dibuat berdasarkan bukti yang kukuh dan sah
* Yang diPertua Mahkamah atau ketua kehakiman adalah
Ketua Hakim Negara (Perkara 122 Perlembagaan
Persekutuan)
*Ketua Pentadbir mahkamah ialah ketua pendaftar

* menyelesaikan pertikaian
-antara individu dengan individu (soal sivil atau jenayah)
- antara individu dengan kerajaan ( soal sivil)
-dimulkan dengan writ , saman pemula, usul pemula atau petisyen
- sama ada di dalam mahkamah atau di luar mahkamah
-mendakwa pesalah
*memelihara hak warganegara
-supaya tidak dicabul hak warganegara oleh kerajaan secara sewenang-wenang

Adalah diharapkan tuan akan masukkan gambar mahkamah yang sesuai dan ditambah dengan warna yang sesuai1

Rendah