Anda di halaman 1dari 12

NAME : _____________________________________

CLASS : _____________________________________

Prepared By,


(SARINA BINTI SANGKALA)
Science Teacher
SM Holy Trinity Tawau

Soalan Objektif
1

sinar
cahaya
dari
objek jauh

kanta
skrin putih

pemegang
kanta

Rajah 1
Skrin putih dalam Rajah 1 di atas digerak ke hadapan dan ke belakang supaya satu imej yang tajam
terbentuk padanya. Apakah ciri-ciri imej itu ?
A Mengecil dan tegak
B Membesar dan terbalik
C Mengecil dan terbalik
D Membesar dan tegak
2

prisma
cahaya
putih

skrin putih
Penapis
magenta

Penapis
biru

Rajah 2
Rajah 2 di atas menunjukkan cahaya putih yang dilalukan melalui prisma serta dua penapis warna.
Apakah warna yang diperhatikan di atas skrin putih ?
A Merah, biru, dan ungu
B Merah dan biru

C Biru sahaja
D Ungu sahaja
3

Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang warna-warna pelangi ?


A Komponen merah mempunyai panjang gelombang terpanjang
B Komponen ungu mempunyai halaju terbesar
C Komponen biru lebih banyak disebarkan daripada komponen hijau
D Setiap komponen mempunyai frekuensi yang sama

X
Rajah 3
Rajah 3 di atas menunjukkan mata manusia. Bahagian kamera yang menjalankan fungsi yang sepadan
dengan bahagian berlabel X pada mata ialah
A pengatup
B gelang pemfokus
C diafragma
D kanta kamera
kanta mata

kanta objek

Rajah 4
Rajah 4 di atas menunjukkan satu model teleskop astronomi. Kedudukan kanta objek diwakili oleh
garis putus-putus. Jika jarak fokus bagi kanta mata ialah x cm, yang manakah di antara berikut
menunjukkan dengan betul jarak fokus kanta objek dan jenis kanta objek itu?
A
B
C
D
6

Jarak fokus (cm)


0.5x
x
3x
4x

Jenis kanta
kanta cembung
kanta cekung
kanta cembung
kanta cekung
penapis sian

penapis
kuning

alur cahaya putih


bunga
berwarna
kuning

prisma kaca

Rajah 5
Satu alur cahaya putih ditujukan kepada satu prisma kaca seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5 di
atas. Apakah warna bunga yang diperhatikan ?
A Kuning
B Hijau
C Putih
D Hitam

7
objek

kanta

2f

2f

Rajah 6
Antara alat berikut, yang manakah melibatkan kedudukan objek dari kanta seperti yang ditunjukkan
pada Rajah 6 di atas?
A Kamera
B Mesin fotostat
C Kanta pembesar
D Projektor slaid
8

objek
K

kanta

ff

2f

Rajah 7
Antara titik K, L, M, dan N, di manakah kedudukan imej yang dibentuk oleh kanta pada Rajah 7 di
atas?
A K
B L
C M
D N

penapis
kuning
alur cahaya putih
skrin putih

prisma
kaca

Rajah 8
Eksperimen pada Rajah 8 di atas dijalankan untuk menunjukkan penolakan cahaya berwarna oleh
penapis. Antara jalur cahaya berwarna berikut, yang manakah dapat diperhatikan pada skrin putih ?
A Kuning sahaja
B Kuning dan merah sahaja
C Merah dan hijau sahaja
D Kuning, merah, dan hijau
10

kuning

P
putih

Rajah 9
Rajah 9 di atas menunjukkan penambahan dua jenis cahaya berwarna. Apakah warna cahaya P yang
mungkin ?
A Hijau
B Biru
C Merah
D Hitam
11 Satu imej yang tajam dan cerah dapat dibentuk pada skrin sebuah kamera lubang jarum apabila
A objek didekatkan dengan kamera lubang jarum
B satu kanta penumpu diletakkan di hadapan lubang jarum kamera
C saiz lubang jarum dibesarkan
D jarak di antara lubang jarum dengan skrin ditambah
12
Q

Rajah 10
Rajah 10 di atas menunjukkan satu sinar cahaya dari satu titik P yang ditujukan kepada suatu cermin
satah. Di kedudukan manakah imej P terletak ?
A Q
B R
C S
D T

13

objek
kanta cembung
50 cm

Kiri

Kanan

Rajah 11
Rajah 11 di atas menunjukkan sebuah kanta cembung dengan jarak fokus 20 cm. Sebuah objek
diletakkan sejauh 50 cm daripada kanta tersebut seperti yang ditunjukkan id atas. Antara berikut, yang
manakah bukan ciri imej yang terbentuk ?
A Lebih besar daripada objek
B Songsang
C Nyata
D Terbentuk pada sebelah kanan kanta
14 Kebiruan langit disebabkan oleh proses
A penyebaran cahaya
B pantulan cahaya
C penyerakan cahaya
D penolakan cahaya
15 Dalam proses pencetakan berwarna, warna merah tua didapati dengan menggunakan plat-plat
A magenta dan kuning
B magenta, kuning, dan hitam
C sian dan kuning
D sian, kuning, dan hitam
16

kanta
cembung

B
2F

D
F

Rajah 12
Rajah 12 di atas menunjukkan suatu kanta cembung dengan jarak fokus F. Antara kedudukan berlabel
A, B, C, dan D, di manakah objek harus diletakkan supaya imej yang terbentuk adalah maya?
17 Sebuah kotak biru yang diletakkan di bawah cahaya kuning akan kelihatan berwarna
A hitam
B putih
C hijau
D biru
18 Antara berikut, yang manakah tidak berlaku dalam proses pembentukan pelangi ?
A Penyebaran cahaya
B Biasan cahaya
C Pantulan cahaya
D Penyerakan cahaya
19 Bunga kuning kelihatan berwarna merah apabila disinari cahaya merah kerana
A hanya cahaya merah dipantulkan
B hanya cahaya merah diserap
C cahaya kuning dan merah dipantulkan
D cahaya merah dan hijau dipantulkan
20 Apakah fungsi sel kon pada retina mata manusia ?
A Bergerak balas terhadap perubahan keamatan cahaya
B Bergerak balas terhadap bahan kimia
C Mengesan bentuk objek
D Mengesan warna objek
21 Apakah perubahan yang akan berlaku dalam mata seseorang apabila dia melihat suatu objek
yang jauh?
I Otot silia mengendur
II Ligamen gantung mengecut
III Kanta mata menjadi nipis
A II sahaja
B I dan II sahaja
C II dan III sahaja
D I, II, dan III
22 Apabila seorang budak memasuki gua yang gelap pada waktu siang,
I otot jejari matanya mengecut
II otot keliling matanya mengendur
III anak matanya mengecil
A II sahaja
B I dan II sahaja

C
D
23

I dan III sahaja


I, II, dan III
cahaya hijau

Rajah 13
Rajah 13 di atas menunjukkan objek X yang disinari dengan cahaya hijau. Jika objek X kelihatan
hitam, apakah warna asal yang mungkin bagi X ?
I Kuning
II Magenta
III Biru
A II sahaja
B III sahaja
C I dan II sahaja
D II dan III sahaja
24 Antara proses berikut, yang manakah berlaku semasa pembentukan pelangi ?
I Penyebaran cahaya
II Pantulan cahaya
III Pembiasan cahaya
A I sahaja
B I dan III sahaja
C II dan III sahaja
D I, II, dan III
25 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang objek legap ?
I Objek merah hanya memantulkan cahaya merah sahaja
II Objek biru akan menyerap cahaya kuning
III Objek kuning boleh memantulkan cahaya hijau
A I sahaja
B III sahaja
C II dan III sahaja
D I, II, dan III
26 Antara berikut, campuran cahaya yang manakah akan menghasilkan cahaya putih ?
I Merah + sian
II Kuning + biru
III Magenta + kuning
A II sahaja
B I dan II sahaja
C II dan III sahaja
D I, II, dan III
27

atmosfera
Z
Y
X

Bumi

Rajah 14
Berdasarkan Rajah 14 di atas, pemerhati yang manakah dapat melihat fenomena kemerahan
Matahari ?
I Kedudukan X
II Kedudukan Y
III Kedudukan Z
A I sahaja
B II sahaja
C I dan III sahaja
D I, II, dan III

28 Antara berikut, yang manakah menghasilkan imej maya ?


I Cermin satah
II Cermin cekung
III Kanta cembung
A I sahaja
B II sahaja
C I dan II sahaja
D I, II, dan III
29 Peranan warna dalam kehidupan termasuklah
I menarik perhatian pasangan untuk mengawan
II memberikan amaran kepada haiwan yang lain
III melindungi diri daripada bahaya
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C II dan III sahaja
D I, II, dan III
30 Antara warna berikut, yang manakah tidak boleh diperoleh melalui pencampuran warna-warna
yang berlainan ?
I Hijau
II Ungu
III Jingga
A I sahaja
B II sahaja
C I dan III sahaja
D II dan III sahaja

Soalan Struktur
1 (a) Berikan dua perbezaan di antara kanta cembung dengan kanta cekung.

[4 markah]

i __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ii __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(b) Suatu objek setinggi 1.5 cm berdiri tegak pada paksi utama sebuah kanta cembung dengan
jarak fokusnya, f = 3.0 cm.
Dengan bantuan gambar rajah sinar yang berasingan, tunjukkan kedudukan dan saiz imej yang
sebenar apabila objek tegak itu terletak di kedudukan
a) lebih daripada 2f,

Ciri-ciri imej : _______________________________________________________________________


______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

b) kurang daripada f.

Ciri-ciri imej : _______________________________________________________________________


______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[8 markah]
2)

Rajah 3 menunjukkan kanta pembesar yang digunakan untuk melihat sesuatu objek.

DIAGRAM 3
objek
2F

2F

kanta pembesar

(a)

Lengkapkan Rajah 3 untuk menunjukkan pembentukan imej oleh kanta pembesar


[2 markah]

(b)

Ukur saiz imej yang terhasil

_______________________________________________________________________________
[2 markah]
(c)

Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk


1_________________________________________________________________________
2 ________________________________________________________________________
[4 markah]