Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM
1.

Nama Program

: Seminar Kecemerlangan PQS/PSI SPM 2015

2.

Tarikh

: 12 September 2015

3.

Hari / Masa

: Sabtu / 8.00 4.00 petang

4.

Tempat

: SMK Simpang Renggam

5.

Objektif

: 5.1 Membantu pelajar meningkatkan prestasi pencapai


cemerlang dalam mata pelajaran paqs.
5.2 Memberi panduan dan kaedah bagi mencapai
kecemerlangan akademik.
5.3 Memberi motivasi kepada pelajar yang mengambil
mata pelajaran paqs.

6.

Sasaran

: Pelajar Tingkatan 5KAA

7.

Butiran aktiviti

: 7.1.0 Kandungan kursus


Penceramah : Ustaz Md Nazom
(GC PAQS Daerah Segamat)
7.1.1 Penceramah memberi penerangan tentang
Tudingan SPM 2015 dan Kertas 1.
Beliau memberi penekanan tajuk yang
perlu difokus untuk SPM 2015.
7.1.2 Slot kedua Penceramah memberi penerangan
Bahagian 2 dan KBKK/KBAT.
Beliau memberi penekanan cara menjawab soalan
Struktur,KBKK dan tajuk yang difokuskan bagi tahun
2015.
7.1.3 Slot ketiga bengkel menjawab soalan latihan berfokus
SPM 2015.
7.1.4 Seminar ditamatkan pada jam 4.30 petang.
7.2.0 Hasil Kursus
7.2.1 Peserta didedahkan tentang teknik menjawab soalan
mengikut tajuk tudingan dengan cara yang lebih tepat
dan berkesan.
7.2.2 Peserta mendapat input dan pemahaman yang lebih
jelas dan mengetahui kesilapan yang biasa dibuat oleh
calon ketika menjawab soalan.

8.

Penilaian Program

8.1 Kekuatan Program


:
8.1.1 Para peserta dapat menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan yakin.
8.1.2 Para peserta memberi kerjasama dan tekun mendengar penerangan yang
disampaikan.
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

8.2 Kelemahan Program


:
8.2.1 Peserta perlu diberi peluang dan masa menjawab yang mencukupi
semasa aktiviti perbengkelan dijalankan.
8.2.2 Penceramah pembimbing juga kekurangan masa untuk memberi ulasan
kepada hasil kerja peserta secara menyeluruh.
8.3 Cadangan Penambahbaikan :
8.3.1 Aktiviti perbengkelan memerlukan masa yang lebih panjang supaya
peserta mendapat bimbingan dan ulasan yang mencukupi.
9.

Dokumentasi Bergambar

Penceramah (Ustaz Mohd Nazom) GC PAQS Negeri sedang memberi ceramah


berkaitan teknik menjawab PAQS SPM 2015 di SMK Simpang Renggam.

Bengkel guru-guru PAQS

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

Aktiviti perbengkelan Teknik Menjawab PAQS oleh pelajar

Majlis penutup Teknik Menjawab Soalan PAQS PM 2015. Penyampaian sijil kepada peserta.
Disediakan oleh:

(SAPINAH BT JUSOH)
KP PAQS
SMK SERI LALANG

Disahkan oleh:
..

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00