Anda di halaman 1dari 19

PIM 3123

ABDUL AZIZ BIN ZUBER


ANWAR BIN ZULKIFLI
MOHD SYAFIQ AZAMI BIN MOHD HELMI
SYAHAR MURSYID BIN ABD RASHID
ZUL AIMAN BIN ZULHISHAM

KUFU
R

KUFUR
Definisi Kufur
Tidak percaya kepada Allah dan
rasul-rasulNya serta ingkar kepada
ajaran yang terkandung dalam alQuran dan al-Sunnah

Definisi Kufur
Kufur

secara bahasa (etimologi) bererti


menutupi.
Dari segi istilah syarak (terminologi)
adalah tidak beriman kepada Allah,
rasul-rasulNya dengan mendustakannya
atau tidak mendustakannya.
Orang yang tidak beriman yakni tidak
percaya kepada Allah dan rasulNya
disebut kafir.

KUFUR
Bahagian Kufur
Kufur Besar
- perbuatan kufur yang dilakukan
dengan jelas
- pelaku terkeluar daripada Islam

KUFUR
Bahagian Kufur
Kufur Kecil
- perbuatan kufur yang dilakukan
oleh orang Islam kerana kejahilan
- pelaku yang tahu hukum boleh
terkeluar Islam

KUFUR BESAR
Kufur Besar
Mendustakan apa yang dibawa
oleh para rasul Allah
- Mendustakan rukun Iman;
mendustakan kewujudan Allah
S.W.T. dan keEsaan-Nya

KUFUR BESAR
Angkuh dalam mengakui
kebenaran Islam
- mereka ini takbur atau menolak
kebenaran seperti takburnya
iblis
terhadap penciptaan Nabi Adam
A.S.

DALIL
34.

dan (ingatlah) ketika Kami berfirman


kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu
kepada Adam," Maka sujudlah mereka
kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan
adalah ia termasuk golongan orangorang yang kafir.

(Surah al-Baqarah, ayat 34)

10

KUFUR BESAR
Ragu-ragu mengenai kebenaran
Islam
- sifat ragu terhadap kebenaran
agama Islam boleh
menyebabkan
mereka yang ragu murtad

11

KUFUR BESAR
Mengkufuri rukun Iman atau rukun
Islam
- mengingkari kebenaran al-Quran
dan kitab-kitab terdahulu
- mengingkari kewajipan puasa,
zakat dan lain-lain

12

KUFUR KECIL
Kufur Kecil
Tidak mensyukuri nikmat Allah S.W.T.
- ia dinamakan kufur nikmat kerana
tidak bersyukur terhadap nikmat
Allah dengan melakukan
laranganNya

13

KUFUR KECIL
Melakukan perbuatan kufur dari segi
amalan dan perkataan :
- perbuatan yang dilakukan serta lidah
yang mengucapkan adalah
kufur seperti dinyatakan dalam alQuran, tetapi masih wujud iman
dalam hatinya
- turut dikenali sebagai kufr al-Juhud.

14

Dalil :
13.

Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami


yang jelas itu sampai kepada mereka,
berkatalah mereka: "Ini adalah sihir
yang nyata". 14. dan mereka
mengingkarinya karena kezaliman dan
kesombongan (mereka) Padahal hati
mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka
perhatikanlah betapa kesudahan orangorang yang berbuat kebinasaan.

(Surah al-Namlu, ayat 13-14)

15

KUFUR KECIL
Kufr an-Nifaq
Bertentangan daripada kufr alJuhud. Kufr an-Nifaq bererti
pengakuan dengan lidah, tetapi
mengingkarinya dengan hati.

16

Dalil :
41.

hai rasul, janganlah hendaknya


kamu disedihkan oleh orang-orang yang
bersegera (memperlihatkan)
kekafirannya, Yaitu diantara orang-orang
yang mengatakan dengan mulut
mereka: "Kami telah beriman", Padahal
hati mereka belum beriman;

(Surah al-Maaidah, ayat 41)

17

KUFUR KECIL
Kufr asy-Syirk
Syirik bererti mempersekutukan Tuhan
dengan menjadikan sesuatu selain
dariNya sebagai sembahan, objek
pemujaan atau tempat
menggantungkan harapan dan
perhambaan.
Syirik digolongkan sebagai kekafiran
dengan sebab perbuatan itu
mengingkari keesaan dan kekuasaan
Allah Azza Wajalla.

18

Akibat Kufur
Kufur

kecil : berdosa, tetapi masih boleh

dimaafkan

sekiranya

bertaubat

dan

benar-benar tidak mahu mengulanginya


lagi.
Kufur

besar : berdosa dan dikeluarkan

daripada Islam serta tidak akan sama


sekali dapat mencium wanginya Syurga.

SEKIAN