Anda di halaman 1dari 4

Home Info Pramuka Indonesia TEKS DOA HARI PRAMUKA KE-49

TEKS DOA HARI PRAMUKA KE-49


Add Comment
Info Pramuka Indonesia

TEKS DOA
HARI PRAMUKA KE-49
KWARTIR CABANG . TAHUN 2010
Assalamualaikum Wr.Wb.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Lagi Maha
Penyayang,

atas

ridho

dan

keagungan-Mu

ya

Allah,

perkenankanlah kami segenap yang hadir dalam Upacara Hari


Pramuka ke-49, memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat-Mu,
atas limpahan rahmat dan anugerah-Mu yang tiada terhingga,
semoga kami termasuk hamba-Mu yang pandai mensyukuri
nikmat karunia-MU.
Ya Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Perkasa, limpahkanlah
kepada kami, seluruh anggota Gerakan Pramuka Kwartir
Cabang . kekuatan lahir dan batin, keteguhan
iman, kesabaran yang dalam, ketabahan serta kekuatan; dalam
menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami, sehingga
kami mampu melaksanakannya dengan bimbingan, naungan,
ridho dan hidayah-Mu.

Ya Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pandai, berilah kami


ilmu

yang

bermanfaat

dan

jadikanlah

kami

manusia

pembangunan yang berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Ya Allah Yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ampunilah


segala dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para
pemimpin kami, seluruh pahlawan bangsa kami, khususnya
Pahlawan Gerakan Pramuka.
Bimbinglah kami seluruh anggota Pramuka Kota semarang ke
jalan yang lurus lagi benar, sebagaimana jalannya orang-orang
yang telah engkau beri kenikmatan. Jauhkanlah kami dari
segala bencana dan malapetaka yang membawa kerusakan
Ya Allah, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami
Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Audzubillaahiminasysyaitoonirrojiim
Bismillaahirrohmaanirrohiim Alhamdulillaahirobbilalamiin
Wassholaatu wassalaamuala asyrofil ambiyaai walmursaliin waala aalihi washohbihi
ajmaiin...
Ya Allah Yang Maha Pengampun
Ampunilah dosa dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa pejabat-pejabat kami,
dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului
kami...
Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Anugerahilah kepada kami semua rasa cinta tanah air dan bangsa, serta rasa nasionalisme
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tinggi tanpa membeda-bedakan agama
maupun suku diantara kami.
Ya Allah Yang Maha Pemurah
Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan - Mu dalam
menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa
Ya Allah Yang Maha Kuasa
Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta selamatkanlah kami
dari semua marabahaya dan tipu daya
Ya Allah Yang Maha Bijaksana
Berilah keberkahan dan hikmah kepada kami semua yang hadir pada upacara Hari Ulang
Tahun Pramuka ke-50 Tahun ini, serta berilah kami kekuatan dan semangat dalam upaya
meningkatkan kualitas kepramukaan kami dimasa-masa mendatang.
Ya Allah Yang Maha Mengabulkan Do,a ...
Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami memohon
pertolongan , maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba- Mu yang hina ini ....
Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa adzaabannaar
Subhanaa rabbika rabbil izzati ammaa yashifuun
Wasalamun alal mursalin Walhamdulillahirabbilalamiin

Audzubillaahiminasysyaitoonirrojiim
Bismillaahirrohmaanirrohiim Alhamdulillaahirobbilalamiin
Wassholaatu wassalaamuala asyrofil ambiyaai walmursaliin waala aalihi
washohbihi ajmaiin...
Ya Allah Yang Maha Pengampun
Ampunilah dosa dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa
pejabat-pejabat kami, dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa para pahlawan
bangsa yang telah gugur mendahului kami...
Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Anugerahilah kepada kami semua rasa cinta tanah air dan bangsa, serta rasa
nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tinggi tanpa
membeda-bedakan agama maupun suku diantara kami.
Ya Allah Yang Maha Pemurah
Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan
perlindungan - Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna
bagi agama, nusa dan bangsa
Ya Allah Yang Maha Kuasa
Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta
selamatkanlah kami dari semua marabahaya dan tipu daya
Ya Allah Yang Maha Bijaksana
Berilah keberkahan dan hikmah kepada kami semua yang hadir pada upacara
Hari Ulang Tahun Pramuka ke-50 Tahun ini, serta berilah kami kekuatan dan
semangat dalam upaya meningkatkan kualitas kepramukaan kami dimasamasa mendatang.
Ya Allah Yang Maha Mengabulkan Do,a ...
Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami
memohon pertolongan , maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hambaMu yang hina ini ....
Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa
adzaabannaar Subhanaa rabbika rabbil izzati ammaa yashifuun
Wasalamun alal mursalin Walhamdulillahirabbilalamiin