Anda di halaman 1dari 11

Bincangkan pendekatan yang diambil oleh

kerajaan negara-negara di Asia Tenggara dalam


memastikan sektor perikanan sentiasa dapat
dikembangkan.
NAMA : ZAINADIA BT KAMARUDDIN

Pengenalan
Permintaan terhadap sumber perikanan semakin

meningkat
Sumber semakin dieksploitasi sehingga membawa ancaman
kehabisan
Pada tahun 1970an sehingga awal 1980an, sumber
perikanan diterokai secara rakus terutama di kawasan
pinggir pantai
Ini menyebabkan pembiakan dan pembesaran anak-anak
ikan terjejas
Oleh itu, kerajaan memainkan peranan untuk memastikan
kelangsungan sumber perikanan untuk bekalan akan datang

MEMPERBAIKI TARAF HIDUP NELAYAN


Pelbagai bentuk bantuan diberikan kerajaan untuk

menjaga taraf hidup nelayan


Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dan
Jabatan Perikanan Malaysia (JPM) sentiasa
memberi bantuan kepada nelayan
Bantuan diberikan dalam bentuk pengeluaran,
pendaratan dan pemasaran
Tujuan bantuan diberikan, untuk elak nelayan
berurus niaga dengan pemodal
Ini juga dapat membantu meningkatkan hasil

Bantuan dalam pengeluaran


Kerajaan peruntuk belanjawan yang besar peringkat

awal dengan beri peralatan percuma kepada nelayan


-seperti beri bot enjin, peralatan sintetik
- dapat bantu nelayan dari segi pendapatan
Peringkat seterusnya, kerajaan beri skim subsidi dan
pinjaman
Tujuan : mengurangkan kebergantungan kepada
pemodal sistem tauke

Bantuan pendaratan
Bina kompleks perikanan
Pusat pemasaran
Pusat jualan pangkalan
Jeti
Pelbagai kemudahan

-kilang air batu, bilik sejuk, bekalan minyak, kilang


memproses

Bantuan kepada nelayan


Program Angkatan Nelayan Laut Dalam (ANLD)

-menyediakan nelayan laut dalam yang terlatih


Dasar Pertanian Negara (DPN) 1984

-beri tekanan khusus perikanan laut dalam


-kerajaan buat kajian yg komprehensif, sediakan kemudahan kredit,
latihan dan inesiatif
K & I industries (M) Sdn Bhd 1987

-kerjasama Malaysia dan Thailand


-melancarkan 40 unit vesel laut dalam
Bantuan-bantuan diatas dibuat untuk menggalakkan perikanan laut dalam
seterusnya mengurangkan kebergantungan perikanan pinggir pantai

Bantuan kerajaan kepada nelayan


Misalnya di Sabah,
SAFMA,
Melancarkan skim Fisheries Development Schemebekal perkakas, peralatan secara percuma,
Skim Bantuan Pinjaman dan Subsidi, Skim Sewabeli
Korporasi Serbaguna Nelayan Sabah Berhad (KONELAYAN)

ALAM SEKITAR
Negara kita menghadapi masalah pendaratan ikan

berlebihan terutama di perikanan pantai


Sumber alam jika dibiarkan diteroka tanpa sekatan
memungkinkan berlakunya kekurangan sumber
dalam tempoh akan datang
Masalah ini jika tidak diatasi boleh membawa
masalah perkembangan sektor perikanan
Oleh itu, kerajaan memainkan peranan memelihara
dan memulihara persekitaran akuatik

Tindakan yang diambil untuk menjaga alam sekitar


Kawal daya usaha menangkap ikan

-membekukan lesen
-program pendaftaran nelayan
-mengeluarkan nelayan secara sukarela
Mengezonkan kawasan perikanan

-peralatan pukat jerut(tangkap ikan yg banyak) dan pukat tunda (merosakkan


dasar laut) tidak dibenarkan di kawasan pinggir pantai (zon A)
Mewartakan rizab dan Taman Laut

-beri peluang ikan membesar


-40 pulau telah diwartakan sebagai Taman Laut, beberapa lagi pulau diwartakan
sebagai kawasan larangan
-larangan aktiviti menangkap ikan dan mengutip flora fauna 1-2 nautika dari
pulau yang diishtihar Taman Laut
-aktiviti pelancongan boleh dijalankan

Tindakan yang diambil untuk menjaga alam sekitar


Bina tukun tiruan

-daripada tayar kereta, konkrit, PVC, dan bot ditenggelamkan


-sesuai untuk pembiakan, pembesaran dan perlindungan ikan
Pelepasan benih-benih ikan dan udang

-untuk menambah stok akan datang


-nelayan dilarang pungut benih-benih ikan, udang dan kerang
-kerang saiz kurang 31.8mm dilarang didaratkan
Ternakair

-diadakan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber dari pinggir


pantai
-ternakair mempunyai potensi yang baik
-LKIM dan JPM sentiasa beri dorongan
-jumlah pendaratan 1991 sebanyak 56,427 tan metrik dan meningkat kepada
167,894 tan metrik tahun 2000.

kesimpulan
Pendekatan yang diambil oleh kerajaan bukan

sahaja memastikan permintaan pada masa kini


dapat dipenuhi, malahan untuk masa akan datang
juga diambil kira
Tindakan membiarkan eksploitasi berlebihan bukan
sahaja menjejaskan pendapatan malahan boleh
mengancam alam sekitar
Oleh itu, usaha-usaha berterusan perlu dibuat bagi
memastikan sumber perikanan terus berkembang di
samping alam sekitar terus terpelihara