Anda di halaman 1dari 2

6 Lorong 63.

10
8 Lorong 67.98

79.11
19.23
82.74

5
6 Lorong 142.21
8 Lorong 147.09

10

29.77
A
61.79
B

31.99
86.01 8L

X1

X2

39.896

6 Lorong X1 = 22.14
8 Lorong X1 = 23.06

6 Lorong X2 = 79.45
8 Lorong X2 = 79.71

ACARA 800m
1.
Bermula stagger 200m, L1 CD
tarik ke hadapan berjumlah 7.32m
2.
Dari pusat 9.76m tarik utk dijadikan
lengkungan acara 800m hingga ke
garis L8

ACARA 4X100m P4
P3 4X200m
L1 29.11
L2 +3.93 = -10.89
L3 +3.93 = -10.89
L4 +3.93 = -10.89
L5 +3.93 = -10.89
L6 +3.93 = -10.89
L7 +3.93 = -10.89
L8 +3.93 = -10.89
ACARA 400m/100m
4X100m P1
L1 0 Mula 100m
L2 +7.86
L3 +7.86 = 15.72
L4 +7.86 = 23.58
L5 +7.86 = 31.44
L6 +7.86 = 39.30
L7 +7.86 = 47.16
L8 +7.86 = 55.02

1.
2.

3.

Utk dapatkan zon penamat


terima baton 110m
Tarik ke belakang 20m utk
zon 90m.
Tarik 10m untuk floting

ACARA 200m/P3 4X100m


P1 4X200m
L1 29.11
L2 +3.93 = 33.04
L3 +3.93 = 36.97
L4 +3.93 = 40.90
L5 +3.93 = 44.83
L6 +3.93 = 48.76
L7 +3.93 = 52.96
L8 +3.93 = 56.62

ACARA 4X100m P2
P2 4X200m
L1 0
L2 +7.86
L3 +7.86 = 15.72
L4 +7.86 = 23.58
L5 +7.86 = 31.44
L6 +7.86 = 39.30
L7 +7.86 = 47.16
L8 +7.86 = 55.02

P4 4X200m
1.
Ikut stagger
200m
2.
Tunggu di
starting
200m

1.
2.
3.
4.

Jumlah adalah titik tengah


Tarik tape ke depan 10m
Dari titik tengah Tarik tape
ke belakang 10m
Tarik tape ke belakang lagi
utk floting. Jika perlu, 10m

ACARA 1500m - Di penamat tetapi sedikit lengkung