Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 3
M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

PJ

Minggu 1
(2 Waktu)
3 7 JAN

Tunjang 1: Kecergasan
a. Dayatahan Kardiovaskular
Aktiviti Parlof, Larian
Piramid
Kaedah latihan

PJ

Minggu 2
(2 waktu)
10 14
JAN

Tunjang 1: Kecergasan
a. Daya tahan Kardiovaskular
i. Faedah latihan
ii. Aspek keselamatan

PJ

Minggu 3
(2 waktu)
17 21
JAN

Tunjang 1: Kecergasan
a. Daya tahan Kardiovaskular
i. Faedah latihan
ii. Aspek keselamatan

PK

Minggu 4
(2 waktu)
24 28
JAN

Tunjang 1: Kecergasan
a. Daya tahan Kardiovaskular
i. Faedah latihan
ii. Aspek keselamatan

PJ

Minggu 5
(2 waktu)
31 JAN
4 FEB

Tunjang 2: Kemahiran
Olahraga
a. Melempar Cakera
i. Cara memegang
ii. Fasa lontaran
iii. Undang-undang dan

Memahami konsep
kecergasan
Mempertingkatkan daya
tahan kardiovaskular
Melakukan aktiviti dayatahan
kardiovaskular dengan
kaedah yang betul.
Menyatakan kesan dan
faedah latihan terhadap
kesihatan
Menjelaskan perubahan
sebelum dan selepas
melakukan latihan.
Menyatakan kesan dan
faedah latihan terhadap
kesihatan
Menjelaskan perubahan
sebelum dan selepas
melakukan latihan.
Menyatakan kesan dan
faedah latihan terhadap
kesihatan
Menjelaskan perubahan
sebelum dan selepas
melakukan latihan.
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dan kemahiran
melempar cakera dengan
teknik yang betul.
Menyatakan undang-undang
dan peraturan lempar cakera.

AKTIVITI
Parlof
Rehat Aktif
Tunjuk cara
kiraan kadar
nadi

CADANGAN
STRATEGI
BCB

NILAI
Tekun berusaha
Toleransi
Tabah

Larian Piramid
Perbincangan
Kiraan kadar
nadi latihan.
Folio

Pembelajaran
Masteri

Yakin diri
Berdisiplin

Larian Piramid
Perbincangan
Kiraan kadar
nadi latihan.
Folio

Pembelajaran
Masteri

Yakin diri
Berdisiplin

Larian Piramid
Perbincangan
Kiraan kadar
nadi latihan.
Folio

Pembelajaran
Masteri

Yakin diri
Berdisiplin

Pembelajaran
stesen
Perbincangan
Folio

Konstruktivism
e
BCB

Berkerjasama
Berdisiplin
Bertanggungjawa
b

peraturan.

M.P.

BIL. UNIT

PJ

Minggu 6
(2 waktu)
6 10
FEB

PJ

Minggu 7
(2 waktu)
14 18
FEB

PK

Minggu 8
(2 waktu)
21 25
FEB

PJ

PJ

TAJUK DAN ISI


Tunjang 2: Kemahiran
Olahraga
a. Melempar Cakera
i. Aspek-aspek keselamatan
UJIAN 1 / SUMATIF 1
(SAPS)
Tunjang 1: Kecergasan
b. Daya tahan Otot
Kaedah Latihan
Jenis aktiviti

Tunjang 1: Kesihatan Diri dan


Keluarga
b. Indek Jisim Badan (BMI)
i. Definisi
ii. Fomula BMI
Minggu 9 Tunjang 1: Kecergasan
(2 waktu) b. Daya tahan Otot
28 FEB Faedah Latihan
1 MAC
Aspek Keselamatan
Jenis aktiviti
Minggu 10 Tunjang 2: Kemahiran
(2 waktu) a. Bola Tampar

OBJEKTIF
Menyatakan aspek-aspek
keselamatan.
Menganalisis fasa
pergerakan dan hasil
lemparan.
UJIAN 1 / SUMATIF 1
(SAPS)
Menyatakan maksud daya
tahan otot
Melakukan aktiviti daya tahan
otot
Aplikasi daya tahan otot
dalam aktiviti harian.

Mengira status berat badan


berdasarkan formula BMI.
Menilai status berat badan
mengikut kategori.
Menyatakan faedah latihan
daya tahan otot.
Merancang dan
melaksanakan aktiviti
tingkatkan daya tahan otot.
Melakukan kemahiran asas
dengan teknik yang betul.

AKTIVITI
Perbincangan
Analisis
perlakuan
UJIAN 1 /
SUMATIF 1
(SAPS)
Merancang dan
melaksanakan
latihan:
- Bench press
- Kilas pinggang
- Hamstring curl
- Grip
- Bangkit tubi
- Half squat
Mengira indeks
BMI

Melakukan
aktiviti daya
tahan otot.
Latihan individu
dan

CADANGAN
STRATEGI
Kontekstual
UJIAN 1 /
SUMATIF 1
(SAPS)
Akses Kendiri

Teori
Kecergasan
Pelbagai (TKP)
Akses Kendiri

BCB

NILAI
Berdisiplin
Bertanggungjawa
b
UJIAN 1 /
SUMATIF 1
(SAPS)
Kesungguhan
Yakin diri

Menghargai diri
Amanah

Berdisiplin
Berkerjasama

Semangat sukan
Jujur

6 10
MAC

i. Kemahiran Asas
menyangga dan servis

Menyatakan aspek
keselamatan ketika aktiviti.

berpasangan
Folio

Minggu 11
(2 waktu)
20 24
MAC
Minggu 12
(2 waktu)
27 31
MAC
BIL. UNIT

Tunjang 2: Kemahiran
Bola Tampar
ii. Kemahiran Asas
merejam dan mengumpan

Melakukan kemahiran asas


dengan teknik yang betul.
Kenalpasti otot terlibat.

Latihan
berpasangan
dan berpasukan
Folio

Melakukan akitiviti ujian dengan


perlakuan yang betul.
Mengetahui tahap kecergasan fizikal
diri.

Tekan tubi
Bangkit tubi
Jangkau melunjur
Naik Turun Bangku

PJ

Minggu 13
(2 waktu)
3 7 APR

PJ

Minggu 14
(2 waktu)
10 14
APR

Tunjang 2: Kemahiran
a. Bola Tampar
iii. Kemahiran asas
merejam dan menghadang
Tunjang 2: Kemahiran
a. Bola Tampar
iv. Undang-undang dan
peraturan
v. Aspek keselamatan

PJ

Minggu 15
(2 waktu)
17 21
APR

Tunjang 1: Kecergasan
c. Kekuatan Otot
i. Kaedah latihan
ii. Jenis aktiviti

PK

Minggu 16
(2 waktu)
24 28
APR

Tunjang 2: Gaya Hidup Sihat


1. Pemakanan
a. Faktor keperluan makanan

PJ

Minggu 17

Tunjang 1: Kecergasan

PJ

PK

M.P.

SEGAK
(PENGGAL 1)
TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF
Melakukan kemahiran asas
dengan teknik yang betul.
Kenalpasti kesalahan teknik
lakukan.
Menyatakan aspek
keselamatan yang penting.
Menyatakan undang-undang
dan peraturan permainan.
Merancang strategi asas
dalam permainan dan
pengelolaan pertandingan.
Menyatakan maksud
kekuatan otot.
Melakukan kaedah latihan
dengan teknik yang betul.
Menyatakan faktor
mempengaruhi keperluan
makanan individu.
Memberi contoh jenis
makanan dengan kandungan
kalori.
Menyatakan otot yang terlibat

AKTIVITI
Latihan
berpasangan
dan kumpulan
Folio
Latihan
Perbincangan
Folio

ICT

Disiplin
Berkerjasama
Kesungguhan
Berdisiplin
Jujur

CADANGAN
STRATEGI
Pembelajaran
Masteri

NILAI
Semangat sukan

BCB

Kepatuhan
Disiplin

Latihan Litar
- Bangkit tubi
- Tekan tubi
- Mendagu
- Barbell
- Dumpbell
Perbincangan
Menyenaraikan
Download
internet

Akses Kendiri

Disiplin
Harga diri

ICT

Berusaha
Hargai diri

Perbincangan

Konstruktivism

Kerjasama

(2 waktu)
1 5 MEI

c. Kekuatan Otot
iii. Faedah latihan
iv. Jenis latihan

PJ

Minggu 18
(2 waktu)
8 12
MEI

Tunjang 1: Kecergasan
e. Kuasa
i. Kaedah latihan
ii. Jenis latihan

PJ

Minggu 19
(2 waktu)
15 19
MEI

Tunjang 3: Kesukanan
1. Pengurusan i. Penubuhan
ii. AJK
iii.Perancangan aktiviti

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

PK

Minggu 20
(2 waktu)
22 26
MEI

Tunjang 2: Gaya Hidup Sihat


1. Pemakanan
b. Keperluan diet harian
(RDA)

PJ/P
K

Minggu 21
12- 16
JUN
Minggu 22
(2 waktu)
19 23
JUN

PJ

dalam aktiviti kekuatan otot.


Merancang dan
melaksanakan aktiviti
tingkatkan kekuatan otot.
Menyatakan aspek
keselamatan.
Melakukan aktivti dengan
kaedah yang betul.
Kenalpasti otot utama yang
terlibat.
Menyatakan cara pemilihan
AJK dalam persatuan/kelab.
Menjelaskan proses
penubuhan dan peranan AJK.
Merancang dan mengelola
aktiviti.
OBJEKTIF

Latihan dalam
kumpulan

Kesungguhan

Melakukan
aktiviti
Perbincangan

Kontekstual

Berusaha
Kesungguhan

Perbincangan
Lakonan

Teori
Kecergasan
Pelbagai
( TKP )

Bertanggungjawa
b
Kepimpinan

NILAI

Menyatakan keperluan diet


harian mengikut umur.
Menghuraikan keperluan
kalori berdasarkan aktiviti
harian.

Perbincangan
Peta minda

CADANGAN
STRATEGI
KBKK

AKTIVITI

Hargai diri
Syukur

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2 (SAPS)


Tunjang 1: Kecergasan
e. Kuasa ( 1 waktu )
i. Faedah latihan
ii. Jenis latihan
d. Komposisi Badan ( 1 waktu
)
Cara pengukuran dan
mengira BMI. (rujuk jadual
peratusan lemak)

Menyatakan faedah latihan


kuasa.
Menyatakan perkaitan antara
beban dan ulangan latihan.
Membandingkan antara
prinsip lakuan daya tahan
otot, kekuatan otot, dan
kuasa.
Menyatakan maksud
komposisi badan.
Mengukur lipatan kulit

Latihan
kumpulan
Peta minda
Mengukur
dengan kliper
Mencatat data

Konstruktivism
e
Pembelajaran
Masteri

Kesungguhan
Disiplin

dengan kliper.
Menyatakan cara mengira
BMI
Merekod dan menganalisis
data komposisi lemak.
Melakukan langkah-langkah
keselamatan.
Melakukan aktiviti dengan
teknik yang betul.
Kenalpasti tahap ansur maju
dalam teknik lakuan putaran.
Melakukan langkah
keselamatan.
Menyatakan teknik lakuan
dalam pergerakan rangkaian.
Merancang dan
mempersembahkan
rangkaian pergerakan.

PJ

Minggu 23
(2 waktu)
26-30
JUN

Tunjang 2: Kemahiran
Gimnastik Artistik
i. Pola 4 putaran
ii. Aspek keselamatan

PJ

Minggu 24
(2 waktu)
3-7
JULAI

Tunjang 2: Kemahiran
Gimnastik Artistik
i. Pola 7 rangkaian
ii. Aspek keselamatan

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

PK

Minggu 25
(2 waktu)
10-14
JULAI

Tunjang 2: Gaya Hidup Sihat


3. Penyalahgunaan Bahan
a. Kronologi pengambilan
dadah
b. Implikasi.

PJ

Minggu 26
(2 waktu)
17-21
JULAI

Tunjang 1: Kecergasan
f. Kelajuan
i. Kaedah latihan
Jenis aktiviti
Faedah latihan
iv. Aspek keselamatan

Menyatakan implikasi
penyalahgunaan dadah
kepada sosial, ekonomi, dan
politik.
Memberi contoh implikasi
penyalahgunaan dadah.
Menyatakan maksud
kelajuan.
Melakukan aktiviti dengan
kaedah latihan yang betul.
Menyatakan faedah latihan.
Aplikasikan kelajuan dalam

Latihan ansur
maju
Latih tubi

Teori
Kecergasan
Pelbagai
( TKP )

Latihan ansur
maju
Latih tubi

KBKK
TKP

Kerjasama
Berdisiplin
Bertanggungjawa
b

CADANGAN
STRATEGI
ICT

NILAI

AKTIVITI
Perbincangan
kumpulan
Buku skrap

Latihan individu
dan pasangan

Pembelajaran
Akses Kendiri

Berdisiplin
Yakin diri

Jati diri
Berdisiplin
Hargai diri

Berdisiplin
Tanggungjawab

aktiviti sukan.
Menyatakan maksud prinsip
kebolehbalikan dan
perbezaan individu.
Merancang jadual program
kecergasan berasaskan
prinsip di atas.
Hubungkaitkan antara
prinsip-prinsip latihan dalam
sukan dan permainan.
Menyatakan aspek
keselamatan.
Menyatakan konsep dan
formasi dalam aktiviti
menjejak.
Menjelaskan kepentingan
dan faedah aktiviti menjejak.
Merancang dan melaksana
aktiviti menjejak.
Menyatakan akta mencegah
penyakit dari merebak.
Menjelaskan fungsi dan
peranan agensi berkaitan.
Membuat inferens
penguatkuasaan pencegahan
penyakit berjangkit.

PJ

Minggu 27
(2 waktu)
24-28
JULAI

Tunjang 1: Kecergasan
g. Prinsip Latihan
i. Kebolehbalikan
ii. Perbezaan individu

PJ

Minggu 28
(2 waktu)
31 JULAI4 OGOS

Tunjang 2: Kemahiran
a. Rekreasi
i. Menjejak konsep dan
formasi
ii. Aspek keselamatan

PK

Minggu 29
(2 waktu)
7-11
OGOS

Tunjang 3: Kebersihan dan


Keselamatan Persekitaran
1. Keselamatan
i. Akta Pencegahan dan
pengawalan penyakit
berjangkit 1988
ii. Agensi berkaitan
iii. Peranan agensi.

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

PJ

Minggu 30
(2 waktu)
14-18

SEGAK
(PENGGAL 2)

Melakukan akitiviti ujian dengan


perlakuan yang betul.
Mengetahui tahap kecergasan fizikal
diri.

Perbincangan
Jadual program
latihan
Merekod latihan

Kontekstual

Berdisiplin
Kesungguhan

Menjejak
persekitaran
sekolah
Melakar peta
Buku skrap

KBKK

Keseronokan
Kepimpinan
Kerjasama

Kumpul
maklumat
Perbincangan
kumpulan
Peta minda

BCB

AKTIVITI
Tekan tubi
Bangkit tubi
Jangkau melunjur
Naik Turun Bangku

CADANGAN
STRATEGI

Berdisiplin
Tanggungjawab

NILAI
Kesungguhan
Berdisiplin
Jujur

PJ

OGOS
Minggu 31
(2 waktu)
21-25
OGOS

Tunjang 2: Kemahiran
b. Sofbal
i. Kemahiran Asas
membaling, menyambut,
memukul, menampan.
Tunjang 2: Kemahiran
b. Sofbal
ii. Kemahiran Asas pitching,
larian antara tapak

PJ

Minggu 32
(2 waktu)
28
OGOS-1
SEPT

PK

Minggu 33
(2 waktu)
4-8 SEPT

Tunjang 2: Gaya Hidup Sihat


2. Pengurusan Konflik dan
Stres
a. Situasi menyebabkan
stress
b. Perhubungan kendiri.

PJ

Minggu 34
(2 waktu)
18-22
SEPT

PJ

Minggu 35
(2 waktu)
25-29
SEPT

Tunjang 2: Kemahiran
b. Sofbal
iii. Kemahiran Asas
memadang
iv. Undang-undang dan
peraturan
v. Aspek keselamatan
Tunjang 2: Kemahiran
d. Pendidikan Kreatif
i. Tema 8
ii. Tema 9
Tema 10
iv. Aspek keselamatan

Menyatakan langkah-langkah
keselamatan.
Melakukan kemahiran asas
dengan teknik yang betul.

Latihan
berpasangan
dan kumpulan
Permainan kecil

Pembelajaran
Masteri

Kerjasama
Bertanggungjawa
b

Menyatakan langkah-langkah
keselamatan.
Melakukan kemahiran asas
dengan teknik yang betul.
1.3 Mengenalpasti otot utama
yang terlibat.
Menyatakan jenis situasi yang
menyebabkan tress.
Kenalpasti cara mengatasi
tress.
Membincangkan dan
mengaitkan nilai diri dengan
tress.
Melakukan kemahiran asas
dengan teknik yang betul.
Menyatakan undang-undang
dan peraturan asas
permainan.
Merancang strategi asas dan
pengelolaan pertandingan.
Melakukan langkah
keselamatan.
Melakulkan kemahiran
pergerakan kreatif dengan
teknik yang betul.
Menghuraikan komponen
kecergasan yang
diaplikasikan.
Merancang dan
persembahkan rangkaian
pergerakan mengikut tema.

Latihan
berpasangan
dan kumpulan
Melebel otot
Permainan kecil

Kontstruktual

Berdisiplin
Semangat Sukan

Perbincangan
Lakonan
Peta minda

KBKK

Hargai diri
Bertanggungjawa
b

Latihan
berpasangan
dan kumpulan
Pertandingan
Folio

Konstruktivism
e

Berdisiplin
Bertanggungjawa
b

Perbincangan
Latihan
kumpulan
Persembahan
kumpulan

Teori
Kecergasan
Pelbagai
( TKP )

Kerjasama
Bertanggungjawa
b

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

PJ

Minggu 36
(2 waktu)
2-6 OKT

Tunjang 2: Kemahiran
c. Gimnastik Pendidikan
i. Tema 5 kesedaran beban
ii. Aspek keselamatan

PK

Minggu 37
(2 waktu)
9-13 OKT

Tunjang 3 : Kebersihan dan


Keselamatan Persekitaran
3. Pertolongan Cemas
i. Prinsip dan prosedur ECC
ii. Prinsip dan prosedur CPR.

PJ

Minggu 38
(2 waktu)
16-20
OKT

Tunjang 3: Kesukanan
2. Kerjaya Dalam Sukan
i. Industri Sukan jenis
kerjaya, peluang kerjaya

PJ

Minggu 39
(2 waktu)
23-27
OKT

Tunjang 3: Kesukanan
3. Isu Dalam Pendidikan
Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan
i. Keagresifan.
ii. Komersialisme dalam
sukan.
4. Etika
i. Semangat kesukanan
(penonton)

Melakukan langkah
keselamatan.
Melakukan kemahiran
gimnastik Pendidikan dengan
teknik betul.
Merancang dan
melaksanakan variasi
pergerakan mengikut tema.
Menyatakan prinsip dan
prosedur ECC dan CPR.
Mengenalpasti
indikasi/keadaan yang
memerlukan ECC dan CPR.
Menunjuk cara perlaksanaan
ECC dan CPR.
Menyatakan maksud dan
jenis kerjaya dalam sukan.
Menyatakan peluang kerjaya
dalam sukan.
Membincangkan kerjaya yang
berkaitan dengan sukan dan
permainan.
Menyatakan maksud
keagresifan.
Menjelaskan langkah
mengelak keagresifan.
Menghuraikan punca dan
akibat keagresifan.
Menjelaskan kebaikan dan
keburukan komersialisme.
Mengulas isu keagresifan.

AKTIVITI
Perbincangan
Latihan
kumpulan
Persembahan

Perbincangan
Tunjuk cara
prosedur prinsip
Amali

CADANGAN
STRATEGI
KBKK
TKP

Kesungguhan
Yakin diri

Pembelajaran
Masteri

Tolong menolong
Yakin diri

Perbincangan
Pembentangan

Perbincangan
Forum

NILAI

Hormat
menghormati
Semangat sukan

ICT
BCB

Bertanggungjawa
b
Hormat
menghormati

M.P.

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

PJ

Minggu 40
(2 waktu)
30 OKT
3 NOV

PJ

Minggu 41
(2 waktu)
6-10 NOV

Tunjang 2: Kemahiran
2. Olahraga
a. Balapan Acara Jalan
Kaki Fasa seretan,tolakan,
sokongan sebelah kaki,
undang-undang dan
peraturan
Tunjang 2: Kemahiran
2. Olahraga
a. Balapan Acara Jalan
Kaki fasa sokongan
sebelah kaki, fasa pemulihan,
aspek keselamatan.

Melakukan aspek
keselamatan.
Melakukan kemahiran asas
jalan kaki dengan teknik yang
betul.
Menyatakan undang-undang
dan peraturan.
Menyatakan otot-otot utama
yang terlibat dalam acara ini.
Menganalisa fasa jalan kaki.

PJ/P
K

Minggu 42
13-17
NOV
Minggu 43
20-24
NOV

PJ/P
K

AKTIVITI
Latihan
kumpulan
Pertandingan

Latihan
kumpulan
Pertandingan
Folio

CADANGAN
STRATEGI
Kontekstual

Konstruktivism
e

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2016


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / PEPERIKSAAN BERTULIS SPM 2016

NILAI
Kejujuran
Keseronokan

Kerjasama
Semangat Sukan

SMK DATO SRI AMAR DIRAJA


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3
TAHUN 2016

MOHAMAD NAJIB BIN ABD. RAHMAN