Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN BAKERKONG

96200 DARO, SARAWAK

PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA


2015
BAHASA IBAN
TAHUN 3

NAMA

: ________________________

TARIKH

: ________________________

A. Pilih leka jaku nama ti betul. (4 Markah)

1. __________ enda nemu ngaga bubu tu aya, ku Laja madah ngagai Aya Janang.
A. Aku
B. Nuan
C. Iya
D. Sida
2. Lemai nya _________ sebuat enda belemai laban ka udah kelalu lelak bejalai sehari-hari
nya.
A. kita

B. kami

C. nuan

D. iya

B. Pilih jaku penyambung ti betul. (4 Markah)


3. Amat pan tubuh iya mit __________ iya tegal bendar ngereja pengawa.
A. semadi
B. tang
C. laban
D. taja
4. Aki enda ulih nurun ke umai __________ hari ujan.
A. lalu
B. laban
C. sambil

D. nya alai

C. Pilih ayat ti nguna ka tanda bacha ti betul. (4 Markah)


5. A.
B.
C.
D.

Apu, tinggi bendar pun kayu nya?


Apu, tinggi bendar pun kayu nya!
Apu, tinggi bendar pun kayu nya
Apu tinggi bendar pun kayu nya.

6. A.
B.
C.
D.

kemaya nuan deka pulai ke rumah.


Kemaya Nuan deka pulai ke rumah!
Kemaya nuan deka pulai ke rumah?
Kemaya, nuan deka pulai ke rumah?

D. Isi lapang ngena jaku ganti nama pengempu ti engkeman. (8 Markah)

E. Isi lapang ngena leka jaku ti betul. (8 Markah)

kek

jari

ba

F. Tipak nama jelu enggau penerang ti betul. (10 Markah)

lagu

G. Tusun patah sebut awakka nyadi siti bansa pengawa. (6 Markah)


nge

li

pe

cha

ta

pe

ri

me

tih

nge

pe

la

H. Tulis baru ayat tu ngena tanda bacha ti engkeman. (6 Markah)


1. berapa haribulan sekolah kebangsaan kenunsung rinda ngintu pengerami hari pengajar
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. mayuh aktiviti diatur rambau nya baka pekit nyumpit belagu nyuar gambar enggau bebatak
tali
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. bantin hasan hulau enggau siew ling bisi meli gelembung


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________