Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN TAHUNAN

MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN : 4
TAHUN: 2011
PENGGAL 1
MINGGU/TARIKH

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

1. Taklimat Folio khidmat


Masyarakat

A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan


secara:
i)
Berpasukan (5 ahli) atau
ii) Berpasangan (2 ahli) atau
iii) Individu

i)
ii)
iii)
iv)
v)
2.

Perancangan
Amali/Aktiviti
Refleksi
Laporan
Penghargaan

Taklimat Penilaian aspek


Kemahiran dan Nilai PSK.

B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan


secara individu.

3. Taklimat
Masyarakat

khidmat

vi) Perancangan
vii) Amali/Aktiviti
viii) Refleksi
ix) Laporan
x) Penghargaan
4.

Taklimat Penilaian aspek


Kemahiran dan Nilai PSK.

A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan


secara:
iv) Berpasukan (5 ahli) atau
v) Berpasangan (2 ahli) atau
vi) Individu
B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan
secara individu.

UNIT / AKTIVITI
AKTIVITI 1B

A. Sepanjang tahun
Januari-Oktober.
B. 25%
markah
akhir
tahun.
(Holistik)
A. Tema 5
MALAYSIA
NEGARA
BERDAULAT
B. 40% markah akhir
tahun.
C. Tarikh
akhir
serahan folio pada
minggu ke 37

Guru boleh menilai

HALA TUJU DIRI DAN


MATLAMAT SEJATI

MINGGU/TARIKH

aktiviti sepanjang P&P.


Sikap murid sepanjang P&P.
Nota murid
Latihan murid dan sebagainya.

i)
aktiviti sepanjang P&P.
ii) Sikap murid sepanjang P&P.
iii) Nota murid
iv) Latihan murid dan sebagainya.
TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI
UNIT 1
Menerangkan ciri-ciri wawasan diri,
Menghuraikan kepentingan wawasan
WAWASAN DIRI
diri,
Mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri, dan
Mempunyai sikap kesungguhan yang
tinggi.
AKTIVITI 1A

A. Tema 5
MALAYSIA
NEGARA
BERDAULAT
B. 40% markah akhir
tahun.
C. Tarikh
akhir
serahan folio pada
minggu ke 37

Guru boleh menilai


i)
ii)
iii)
iv)

CADANGAN
AKTIVITI

menghuraikan kepentingan wawasan


diri,
mencipta dan mendeklamasikan puisi
bertemakan wawasan diri, dan
mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri.
HASIL PEMBELAJARAN

menghuraikan kepentingan wawasan


diri,

A. Sepanjang tahun
Januari-Oktober.
B. 25% markah akhir
tahun. (Holistik)

Tinjauan Awal
Tindakan Susulan
(m/s 4)

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 5)

CADANGAN
AKTIVITI
Peningkatan
Kefahaman

USAHA
CEMERLANG
MENJADI GEMILANG

AKTIVITI 1C
SIKAP
BERWAWASAN
MEMBERIKAN
KEPUASAN

YANG

UNIT 2
PERKEMBANGAN
YANG SEIMBANG

DIRI

AKTIVITI 2A

USAHA-USAHA UNTUK
MELAHIRKAN
INSAN
YANG SEIMBANG

AKTIVITI 2B

PENTINGNYA

PERKEMBANGAN DIRI
INDIVIDU
YANG
SEIMBANG TERHADAP
NEGARA

AKTIVITI 2C
KEJAYAAN INDIVIDU DI
PERINGKAT
ANTARABANGSA

MINGGU/TARIKH

UNIT / AKTIVITI

mengenalpasti usaha gigih tokoh


untuk mencapai wawasan diri.
mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri, dan
memiliki sikap rajin dan usaha.

(m/s 9)

menyatakan
dan
mengamalakan
pelbagai usaha untuk mencapai
wawasan diri,
menghasilkan kajian masa depan
tentang sesuatu perusahan, dan
mempunyai
sikap
kesungguhan
tinggi.

Aktiviti kumpulan
(m/s 12)

menghuraikn
pelbagai
aspek
perkembangan diri yang seimbang,
menerangkan
kepentingan
perkembangan diri yang seimbang
dalam pelbagai aspek,
mengamalakn
pelbagai
aspek
perkembangan diri yang seimbang ke
arah kehidupan yang sejatera, dan
bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang.

Melakonkan dialog
(m/s 16-18)

menerangkan
kepentingan
perkembangan diri yang seimbang
dalam pelbagai aspek,
menyatakan
usaha-usaha
untuk
melahirkan insan yang seimbang,
mengamalkan
pelbagai
aspek
perkembangan diri yang seimbang ke
arah kehidupan yang sejahtera, dan
bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang.

Aktiviti berpasangan
(ms 21)

menjelaskan kepentingan insan yang


seimbang terhadap negara,
mengamalkan
pelbagai
aspek
perkembangan diri yang seimbang ke
arah kehidupan yang sejahtera dan
bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang

Aktiviti individu
(m/s 26)

menghuraikan
pelbagai
aspek
perkembangan diri yang seimbang,
mengenalpasti perkembangan siri
yang paling berpotensi bagi seseorang
tokoh yang berjaya dalam bidangnya,
mengkaji persamaan dan perbezaan
perkembangan diri yang seimbang
yang ada pada tokoh-tokoh tertentu
bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang dan
melafazkan rasa kesyukuran kepada
Tuhan.
HASIL PEMBELAJARAN

Buku skrap
Tokoh yang berjaya di
Malaysia

CADANGAN
AKTIVITI

TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN


7

UNIT 3
KEPERLUAN
KEKELUARGAAN

AKTIVITI 3A
MEMBINA
KELUARGA
CEMERLANG

AKTIVITI 3B
PERANAN BADAN
KERAJAAN DAN BUKAN
KERAJAAN YANG
BERKAITAN DENGAN
INSTITUSI
KEKELUARGAAN
AKTIVITI 3C
HUBUNGAN ERAT
ANTARA ANGGOTA
KELUARGA
UNIT 4

9
KEPEKAAN DAN
TINDAKAN TERHADAP
ISU DAN MASALAH
SOSIAL DALAM
MASYARAKAT.

menghuraikan keperluan berkeluarga,


menjelaskan peranan badan kerajaan
dan bukan kerajaan yang berkaitan
dengan institusi kekeluargaan.
berusaha
mengukuhkan
institusi
kekeluargaan
berusaha
mengukuhkan
institusi
kekeluargaan.
Menjalinkan hubungan erat antara
anggota keluarga, dan
Menghargai institusi kekeluargaan.

Memahami isi petikan


(m/s 33-35)

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 39)

menghuraikan keperluan berkeluarga,


berusaha
mengukuhkan
institusi
kekeluargaan,
menjalinkan hubungan erat antara
anggota keluarga, dan
menghargai institusi kekeluargaan.
menjelaskan peranan badan kerajaan
dan bukan kerajaan yang berkaitan
dengan institusi kekeluargaan.
berusaha
mengukuhkan
institusi
kekeluargaan.
menghargai institusi kekeluargaan.

AKTIVITI 4A
DADAH MEMBAWA
PADAH

10

UJIAN BULANAN 1

menghuraikan tingkah laku untuk


mengukuhkan institusi kekeluargaan.
menjalinkan hubungan erat antara
anggota keluarga.
menghormati keluarga.
menjelaskan isu dan masalah sosial
dalam masyarakat.
menyenaraikan akibat masalah sosial
dalam masyarakat.
mengambil tindakan yang wajar
untuk menangani isu dan masalah
sosial.
peka terhadap isu dan masalah sosial
dalam masyarakat.
menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
sosial dalam masyarakat.
menyatakan masalah penyalahgunaan
dadah dalam masyarakat.
menyatakan akibat penyalahgunaan
dadah dalam masyarakat.
menjelaskan tindakan yang wajar
untuk menangani isu dan masalah
sosial
yang
berkaitan
dengan
penyalahgunaan dadah.
menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
penggunaan dadah.

Peningkatan
ketahanan.
(m/s 42)

Aktiviti Individu
(m/s 45)

Tinjauan Awal
(m/s 52)

Membuat poster.

Soalan dari Minggu


3 hingga Minggu 9

MINGGU/TARIKH
1 MINGGU
11

UNIT / AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

CUTI PERTANGAHAN PENGGAL 1


AKTIVITI 4B
MASALAH VANDALISME
DAN GENGSTERISME

12

AKTIVITI 4C
PERGAULAN BEBAS
DALAM MASYARAKAT

13

AKTIVITI 4D
PENDERAAN MEMBAWA
PENDERITAAN

AKTIVITI 4E
PENYALAHGUNAAN
TEKNOLOGI

14

CADANGAN
AKTIVITI

UNIT 5
PERATURAN
DAN
UNDANG-UNDANG
DALAM MASYARAKAT

menyatakan masalah vandalisme dan


gengsterisme dalam masyarakat.
menyatakan masalah vandalisme &
gengsterisme dalam masyarakat.
mengambil tindakan yang sewajarnya
untuk mengatasi masalah vandalisme
& gengsterisme dalam masyarakat
dan
menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
vandalisme dan gengsterisme.
menyatakan masalah pergaulan bebas
dalam masyarakat \.
menyatakan akibat masalah pergaulan
bebas dalam masyarakat
mengambil tindakan yang wajar untuk
membendung masalah pergaulan
bebas dalam masyarakat dan
menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
pergaulan bebas.
menyatakan masalah penderaan dalam
masyarakat,
menyatakan akibat perlakuan
penderaan dalam masyarakat,
mengambil tindakan yang wajar untuk
menangani isu dan masalah sosial
yang berkaitan dengan penderaan
dalam masyarakat, dan
menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
tentang penderaan.
menyatakan jenis-jenis masalah
penyalahgunaan teknologi dalam
masyarakat,
menyatakan akibat penyalahgunaan
teknologi dalam masyarakat,
mengambil tindakan yang wajar untuk
menangani isu dan masalah sosial
yang berkaitan dengan masalah
penyalahgunaan teknologi dalam
masyarakat dan
menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
tentang penyalahgunaan teknologi.
menyenaraikan norma komuniti,
peraturan dan undang-undang dalam
masyarakat,
menerangkan tujuan undang-undang
jenayah juvana diadakan,
mengamalkan norma komuniti,
peraturan dan undang-undang dalam
masyarakat,
menggunakan jalan raya secara
berhemah, dan
mematuhi norma komuniti, peraturan,

Kajian Masa Depan


(m/s 60)

Keratan Akhbar

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 66)

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 68)

Membaca Petikan
Tinjauan Awal

dan undang-undang dalam


masyarakat.
MINGGU/TARIKH
14

UNIT/AKTIVITI
AKTIVITI 5A
NORMA
KOMUNITI
TRADISI SEJATI

15

AKTIVITI 5B
KESELAMATAN JALAN
RAYA TANGGUNGJAWAB
BERSAMA

menyenaraikan
norma
komuniti
dalam masyarakat,
menjelaskan peranan norma komuniti
dalam masyarakat dan
mengamalkan norma komuniti dalam
kehidupan bermasyarakat
menghuraikan kepentingan mematuhi
peraturan dan undang-undang
jalanraya,
menggunakan jalan raya secara
berhemah, dan
mengamalkan peraturan dan undangundang keselamatan jalan raya.

menerangkan tujuan undang jenayah


juvana digubal,
menganalisis pola jenayah juvana
JENAYAH
JUVANA
mengikut negeri Malaysia,
DITANGANI BERSAMA
menyenaraikan langkah-langkah yang
perlu diambil bagi menangani jenayah
juvana dan
mengamalkan
norma
komuniti,
peraturan, dan undang-undang negara
dalam kehidupan bermasyarakat.
TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA

16

AKTIVITI 5C

17

UNIT 6
PRINSIP
PENTING
DALAM
AJARAN
PELBAGAI AGAMA

CADANGAN
AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

menyatakan amalan ajaran agama


masing-masing dan pelbagai agama
lain di Malaysia,
menerangkan nilai-nilai murni yang
terdapat dalam pelbagai agama,
mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan dan
menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama lain.

Salin nota.
Kumpul gambar

Keratan berita

Tinjauan Awal

18

ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT

19

ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21
2 MINGGU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN /

Soalan dari Mingu 3


hingga Minggu 17
Soalan dari Mingu 3
hingga Minggu 17

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

PENGGAL 2
22

AKTIVITI 6A
AMALAN
MURNI
MEMBAWA
KESEJAHTERAAN

menyenaraikan nilai-nilai murni yang


terdapat dalam pelbagai agama,
menyatakan amalan ajaran agama
yang dianuti dan amalan agama lain
di Malaysia,
mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan dan

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 93)

MINGGU/TARIKH
23

UNIT/AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI 6B

HIDUP BERAGAMA
MEMBAWA
KESEJAHTERAAN

AKTIVITI 6C

AMALAN
SAMBUTAN
PERAYAAN
KEAGAMAAN
DI
MALAYSIA

24

UNIT 7

KEPENTINGAN AMALAN
TERTENTU
DALAM
PERAYAAN
PELBAGAI
KAUM

AKTIVITI 7A

MERIAHNYA SAMBUTAN
PERAYAAN
DI
MALAYSIA

25

AKTIVITI 7B
RUMAH TERBUKA
MENAMBAHKAN MESRA

AKTIVITI 7C
BERTOLERANSI
MENGUKUH HARMONI

26

AKTIVITI 7D

menghormati nilai-nilai murni dan


amalan pelbagai agama.

menerangkan nilai-nilai murni yang


terdapat dalam ajaran agama masingmasing,
mengamalkan nilai-nilai murni dan
amalan ajaran masing-masing dalam
kehidupan, dan
menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama.

CADANGAN
AKTIVITI
Peningkatan
Kefahaman
(m/s 97

menerangkan nilai-nilai murni yang


terdapat dalam pelbagai agama
mengenalpasti amalan sambutan
perayaan agama masing-masing dan
pelbagai agama lain di Malaysia
mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan
menjelaskan kepentingan amalanamalan perayaan pelbagai kaum,
menyertai sambutan perayaan agama
masing-masing dan pelbagai agama
lain di Malaysia, dan
mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan.

Peningkatan
kefahaman (m/s 102)
Penilaian Unit 6
(m/s 105)

mengenal pasti latar belakang


perayaan pelbagai kaum di Malaysia,
menyatakan cara perayaan pelbagai
kaum diadakan,
menyertai
sambutan
perayaan
mengikut kaum masing-masing.
melaksanakan amalan-amalan tertentu
semasa sambutan perayaan mengikut
kaum masing-masing dan
menghormati sambutan perayaan
kaum-kaum lain.
menyatakan
kepentingan
menganjurkan rumah terbuka,
menyertai
sambutan
perayaan
mengikut kaum masing-masing,
mempamerkan
amalan-amalan
tertentu semasa sambutan perayaan
mengikut kaum masing-masing, dan
menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum
menghuraikan kepentingan sikap
toleransi antara kaum,
menyertai
sambutan
perayaan
mengikut kaum masing-masing, dan
menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum.

Deklamasi sajak
(m/s 113)

menyatakan perkara-perkara yang


sering dilakukan semasa menyambut

Membaca Dialog
((m/s 99-101)

Buku skrap
(m/s 116)

Menulis pidato
(m/s 119)

Refleksi

PERAYAAN
DISAMBUT
TERSEMAI DI HATI

MINGGU/TARIKH

27

28

UNIT/AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT


menerangkan sejarah pembentukan
UNIT 8
Perlembagaan Malaysia,
menjelaskan kepentingan
KEPENTINGAN
Perlembagaan Malaysia ,
PERLEMBAGAAN
menghuraikan proses penggubalan
Malaysia
perlembagaan,
menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara, dan
menyanjung keluhuran Perlembagaan
Malaysia.
memahami
proses
penggubalan
AKTIVITI 8A
Perlembagaan Malaysia,
menyedari peranan Parlimen dalam
PROSES PENGGUBALAN
proses penggubalan Perlembagaan
PERLEMBAGAAN
Malaysia, dan
menghargai sumbangan Parlimen
dalam menjaga kemakmuran negara.

memahami
kepentingan
AKTIVITI 8B
Perlembagaan Malaysia,
menjalankan tanggungjawab sebagai
PERLEMBAGAAN
warganegara dalam Perlembagaan
MALAYSIA
LAMBANG
Malaysia, dan
KEHARMONIAN
menghargai
kepentingan
NEGARA
Perlembagaan
Malaysia
dalam
menjaga kesejahteraan Malaysia.
AKTIVITI 8C
TANGGUNGJAWAB
WARGANEGARA Malaysia

UNIT 9

KE ARAH NEGARA YANG


CEMERLANG
GEMILANG,
DAN
TERBILANG

29
30

perayaan sesuatu kaum,


melakukan amalan-amalan tertentu
semasa sambutan perayaan mengikut
kaum masing-masing dan sambutan
perayaan pelbagai kaum.

memahami dan
mengenal pasti
peranan
dan
tanggungjawab
warganegara,
memberikan
kerjasama
untuk
menjaga keharmonian negara, dan
berbangga dengan peruntukkan dalam
Perlembagaan Malaysia.
menjelaskan sumbangan peruntukkan
utama Perlembagaan Malaysia,
menyedari sumbangan peruntukkan
Perlembagaan
Malaysia
dalam
menjadikan negara gemilang dan
terbilang, dan
mentaati Perlembagaan Malaysia.

KEBEBASAN BERSUARA
ADA HADNYA

CADANGAN
AKTIVITI

Carta Alir Jadual


(m/s 131)

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 133)

Lakonan / Dialog
(m/s 135)

Kajian Masa Depan


(m/s 139)

Tinjauan Awal
(m/s 144)

Soalan dari Minggu


22 hingga Minggu 28

UJIAN BULANAN 2
AKTIVITI 9A

(m/s 123)

memahami kebebasan bersuara dalam


Perlembagaan Malaysia,
mematuhi hak dan batasan yang
terdapat
dalam
Perlembagaan
Malaysia, dan
menghargai dan mensyukuri keamanan
negara.

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 145)

AKTIVITI 9B
KEBEBASAN
BERAGAMA

MINGGU/TARIKH
30

UNIT/AKTIVITI

32

HASIL PEMBELAJARAN

mengenal pasti kesan yang timbul


jikalau perlembagaan negara tidak
dihormati,
HORMATI
mempertahankan
kedaulatan
PERLEMBAGAAN
Perlembagaan Malaysia,
MALAYSIA
mentaati Perlembagaan Malaysia, dan
menghargai
kesejahteraan
dan
keharmonian negara.
TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN
menjelaskan budaya kerja cemerlang,
menghuraikan kepentingan budaya
UNIT 10
kerja cemerlang,
MEMBINA BUDAYA
mengamalkan budaya kerja cemerlang
KERJA YANG
untuk kemajuan diri dan negara,
CEMERLANG KE ARAH
menghayati budaya kerja cemerlang,
KEMAKMURAN
dan
NEGARA
menghargai usaha meningkatkan
budaya kerja cemerlang
memahami etika kerja cemerlang,
AKTIVITI 10A
berupaya menjalankan etika kerja
cemerlang, dan
ETIKA KERJA
mempunyai keyakinan diri untuk
CEMERLANG
menjadi individu yang cemerlang
dalam budaya kerja cemerlang.
mengenal pasti ciri budaya kerja
AKTIVITI 10B
cemerlang,
menjalin budaya kerja cemerlang yang
YAKIN BOLEH
terbaik untuk diri, dan
membina keyakinan diri untuk
mencapai kejayaan dalam diri.
menyedari keperluan piagam
AKTIVITI 10C
pelanggan untuk menentukan kualiti
kerja,
PIAGAM PELANGGAN
mengenal
pasti
cara-cara
meningkatkan kepuasan pelanggan,
merancang piagam pelanggan untuk
memberikan perkhidmatan terbaik
untuk pelanggan, dan
menghargai keperluan pelanggan.
AKTIVITI 9C

31

AKTIVITI 10D
KEBAJIKAN PEKERJA

1 MINGGU
33

memahami kepentingan kebebasan


beragama,
menyedari kesan kebebasan beragama,
menjalankan tanggungjawab menjaga
keamanan negara dan
menerima dan menghormati agama
pelbagai kaum.

menghuraikan hubungan erat antara


majikan dengan pekerja,
menunjukkan sikap bertanggungjawab
sebagai seorang majikan, dan
mengambil berat terhadap kebajikan
anggota pekerja.

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 149)

CADANGAN
AKTIVITI
Peningkatan
Kefahaman
(m/s 151)

Aktiviti Individu
(m/s 158)

Keratan akhbar

Cipta Piagam Sekolah


Anda

Membaca dialog
Peningkatan
Kefahaman
(m/s 169)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


AKTIVITI 10E

memahami bahawa rasuah akan


mendatangkan
kerosakan
kepada
negara dan masyarakat,

Keratan Akhbar

MENGHINDARI
GEJALA RASUAH

UNIT 11
PENGGUNA YANG
RASIONAL
MINGGU/TARIKH

mengawal diri daripada terjebak dalam


gejala rasuah, dan
menghargai
usaha
kerajaan
membendung gejala rasuah.
menghuraikan ciri-ciri pengguna yang
rasional,
menerangkan hak dan tanggungjawab
sebagai pengguna,

UNIT/AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

37
38

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

39

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

40

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

35

36

AKTIVITI 11A

CADANGAN
AKTIVITI

mengamalkan tanggungjawab sebagai


pengguna yang bijak, dan
peka tentang hak dan tanggungjawab
sebagai pengguna yang rasional.

mengetahui hak pengguna,


memahami pendidikan kepenggunaan,
menjalankan tanggungjawab sebagai
HAK PENGGUNA
pengguna yang bijak, dan
berasa bangga menjadi pengguna yang
rasional.
mengenal
pasti
tanggungjawab
AKTIVITI 11B
pengeluar ,
menjalankan tanggungjawab sebagai
TANGGUNGJAWAB
pengguna yang bijak, dan
PENGGUNA
berhemah
dalam
membuat
perbelanjaan.
AKTIVITI 11C
mengenal
pasti
tanggungjawab
pengeluar,
TANGGUNGJAWAB
menyedari peranan pengeluar dalam
PENGELUAR
mengeluarkan
barangan
dan
perkhidmatan, dan
menghargai peranan pengeluar dalam
pembangunan negara.
mengetahui agensi kerajaan dan bukan
AKTIVITI 11D
kerajaan yang melindungi kepentingan
pengguna,
MENGEKALKAN
menyedari hak pengguna yang perlu
STANDARD
DAN
dipertahankan,
KESELAMATAN
membudayakan standard kepenggunaan
PENGGUNA
dalam kehidupan seharian, dan
menghargai usaha yang dijalankan
untuk melindungi hak pengguna.
ULANGKAJI / SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT

34

Mencatat Maklumat
(m/s 178)

CUTI AKHIR TAHUN

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 180)

Peningkatan
Kefahaman
(m/s 183)

Membuat folio
(m/s 185)

Mengumpul maklumat
(m/s 187)

Tema1 hingga Tema


6
Tema1 hingga Tema
6

CONTOH FORMAT
LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT
TINGKATAN 4
1.

Kulit Luar
Projek Khidmat Masyarakat Malaysia Negara Berdaulat
Nama

Tingkatan 4

Kad Pengenalan :

2.

Tahun

Guru

Isi Kandungan
Bil.

Perkara

3.
A) PERANCANGAN
1.

Tajuk Projek
Pengumpulan episod menarik dalam sejarah.

2.

Objektif Projek
a.
b.
c.

Halaman

4.

3. Aktiviti-aktiviti
a.
b.
c.
4. Tempoh masa
10 jam

5.

6.

B) Kerja Amali
Bil.

C) Refleksi

/15
Tarikh/ Masa / Jam

/5

a.

Kejayaan projek
_________________________________________________
_________________________________________________

b.

Kelemahan Projek
_________________________________________________
_________________________________________________

c.

Harapan
__________________________________________________
__________________________________________________

Aktiviti

D) LAPORAN

/5

Sediakan laporan tersebut secara individu


iv. Penghargaan
- Kepada guru PSK, ibu bapa rakan sekelas dan lain-lain
- dalam bentuk surat / kad ucapan

v. Lampiran
gambar yang berkaitan , petikan akhbar,data dll

RANCANGAN PEMBELAJARAN MURID


MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
2009
TINGKATAN

:4

PENGGAL 1
MINGGU/TARIKH
1
(05/01-09/01)
2
(12/01-16/01)

TEMA/UNIT/AKTIVITI
A. Taklimat Khidmat Masyarakat
B. Taklimat Pemarkahan Aspek Kemahiran dan Nilai
A. Taklimat Khidmat Masyarakat
B. Taklimat Pemarkahan Aspek Kemahiran dan Nilai

3
(19/01-23/01)

Tema 1
Unit 1
Aktiviti 1A

: Pencapaian Kendiri
: Wawasan Diri
: Hala Tuju Diri Dan Matlamat Sejati

4
(26/01-30/01)

Aktiviti 1B
Aktiviti 1 C

: Usaha Cemerlang Menjadi Gemilang


: Sikap Yang Berwawasan Memberikan Kepuasan

5
(02/02-06/02)

Unit 2

: Perkembangan Diri Yang Seimbang

Aktiviti 2A Usaha-usaha Untuk Melahirkan Insan Yang Seimbang


6
(09/02-13/02)

7
(16/02-20/02)

Aktiviti2B
Aktiviti 2C

: Pentingnya Perkembangan Diri Individu Yang


Seimbang Terhadap Negara.
: Kejayaan Individu Di Peringkat Antarabangsa

Tema 2
Unit 3
Aktiviti 3A

: Hubungan Kekeluargaan
: Keperluan Kekeluargaan
: Membina Keluarga Cemerlang

CATATAN

MINGGU/TARIKH
8
(23/02-27/02)

TEMA/UNIT/AKTIVITI
Aktiviti 3B
Aktiviti 3C

: Peranan Badan Kerajaan dan Bukan Kerajaan


Yang Berkaitan Dengan Institusi Kekeluargaan.
: Hubungan Erat Antara Anggota Keluarga

9
(02/03-06/03)

Tema 3
Unit 4

10
(09/03-13/03)
1 MINGGU
11
(23/03-27/03)

UJIAN BULANAN 1

: Hidup Bermasyarakat
: Kepekaan Dan Tindakan Terhadap Isu Dan
Masalah Sosial Dalam Masyarakat
Aktiviti 4A
: Dadah Membawa Padah

: Masalah Vandalisme Dan Gengsterisme

Aktiviti 4C

: Pergaulan Bebas Mudah Terbabas

Aktiviti 4D
Aktiviti 4E

: Penderaan Membawa Penderitaan


: Penyalahgunaan Teknologi

13
(06/04-10/04)

Unit 5

: Peraturan dan Undang-undang Dalam Masyarakat

13
(06/04-10/04)

Aktiviti 5A

: Norma Komuniti Tradisi Sejati

14
(13/04-17/04)

Aktiviti 5B

: Keselamatan Jalan raya Tanggungjawab Bersama

14
(13/04-17/04)

Aktiviti 5C

: Jenayah Juvana Ditangani Bersama

15
(20/04-24/04)

Tema 4
Unit 6

: Warisan Kepelbagaian Budaya di Malaysia


: Prinsip Penting Dalam Ajaran Pelbagai Agama

Aktiviti 6A

: Amalan Murni Membawa Kesejahteraan

Aktiviti 6B
Aktiviti 6C

: Hidup Beragama Membawa Kesejahteraan


: amalan Sambutan Perayaan Keagamaan Di
Malaysia

12
(30/03-03/04)

15
(20/04-24/04)
16
(27/04-01/05)
17
(04/05-08/05)
18
(11/05-15/05)
19
(18/05-22/05)
20
(25/05-29/05)
2 MINGGU
(01/06-12/06)

Soalan dari M3-M9

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


Aktiviti 4B

11
(23/03-27/03)

CATATAN

ULANGKAJI
ULANGKAJI
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / PERCUBAAN 1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

PENGGAL 2
MINGGU/TARIKH
21

TEMA/UNIT/AKTIVITI
Unit 7

: Kepentingan Amalan Tertentu Dalam Perayaan

CATATAN

(15/06-19/06)
22
(22/06-26/06)
23
(29/06-03/07)
24
(06/07-10/07)

25
(13/07-17/07)

26
(20/07-24/07)
27
(27/07-31/07)
28
(03/08-07/08)
29

30
(17/08-21/08)
1 MINGGU
(24/08-28/08)
31
(31/08-04/09)

Aktiviti 7A

Pelbagai Kaum.
: Meriahnya Sambutan Perayaan di Malaysia

Aktiviti 7B
Aktiviti 7C

: Rumah Terbuka Menambahkan Mesra


: Bertoleransi Mengukuh Harmoni

Aktiviti 7D

: Perayaan Disambut Tersemat Di Hati

Tema 5
Unit 8

: Malaysia Negara Berdaulat


: Kepentingan Perlembagaan Malaysia

Aktiviti 8A
Aktiviti 8B

: Proses Penggubalan Perlembagaan Malaysia


: Perlembagaan Malaysia Lambang Keharmonian
Negara

Aktiviti 8C
Unit 9

: Tanggungjawab Warganegara Malaysia


: Ke Arah Negara Yang Cemerlang, Gemilang, dan
Terbilang
: Kebebasan Bersuara Ada Hadnya
: Kebebasan Beragama
: Hormati Perlembagaan Malaysia
: Cabaran Masa Depan
: Membina Budaya Kerja Yang Cemerlang Ke Arah
Kemakmuran Negara
: Etika Kerja Cemerlang
: Yakin Boleh!
: Piagam Pelanggan
:Kebajikan pekerja

Aktiviti 9A
Aktiviti 9B
Aktiviti 9C
Tema 6
Unit 10
Aktiviti 10A
Aktiviti 10B
Aktiviti 10C
Aktiviti 10D

UJIAN BULANAN 2
Soalan dari M 21-30
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Aktiviti 10E

: Menghindari gejala rasuah

Unit 11

: Pengguna Yang Rasional

Aktiviti 11A

: Hak Pengguna

34
(21/09-25/09)

Aktiviti 11B

: Tanggungjawab Pengguna

35
(28/09-02/10)

Aktiviti 11C
Aktiviti 11D

: Tanggungjawab Pengeluar
: Mengekalkan Standard dan Keselamatan
Pengguna

32
(07/09-11/09)
33
(14/09-18/09)

36
(05/10 09/10)
37
(12/10 16/10)
38
(19/10 -23/10)
39
(26/10 30/10)
40

ULANGKAJI
ULANGKAJI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

(02/11 06/11)
41
(09/11 13/11)
42
(16/11 20/11)

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN