Anda di halaman 1dari 7

SULIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

BAHAGIAN A
1. Rajah 1 menunjukkan ciri-ciri tumbuhan hiasan yang memerlukan pemasuan semula.

Padankan ciri-ciri yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan.
a) Pasu retak atau pecah
b) Akar terkeluar
c) Air bertakung
Markah (3)
2.
Pemasuan semula perlu dilakukan apabila tanaman hiasan
menunjukkan tanda-tanda ketidaksuburan
Senaraikan tanda-tanda ketidaksuburan tanaman hiasan.
a) ________________________________________________________
b) ________________________________________________________
c) ________________________________________________________
Markah (3)
3. Tandakan (/) pada sebab yang benar mengapa tanaman hiasan yang hendak dipasu semula
perlu digali bersama dengan gumpalan tanah dan tandakan (x) pada sebab yang tidak benar.
a) Untuk mengurangkan medium memasu
b) Untuk mengelakkan kecederaan akar
c) Untuk mengelakkan serangan penyakit
Markah (3)
4. Peryataan yang berikut adalah mengenai tanaman hiasan. Tandakan (/) pada pernyataan yang
betul dan (X) pada pernyataan yang salah.
a) Kualiti medium bekas pasu tidak bergantung kepada saiz bekas pasu yang digunakan.
SMK GEMAS/KH (ERT)/TINGKATAN 2 /2015/PN. SITI TANJUNG BINTI MANAN

SULIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


b) Medium tanaman hiasan hendaklah diganti dengan medium baru dari masa ke semasa.
c) Medium lama amat sesuai untuk menampung pertumbuhan semasa tanaman hiasan.
Markah (3)

5. Berikut adalah langkah memasu semula tanaman hiasan yang tidak megikut urutan yang betul.
Susun semula langkah memasu semula tanaman hiasan mengikut urutan yang betul dengan
menulis 1, 2 dan 4 pada petak yang disediakan. Jawapan 3 dan 5 diberi.

Rajah 2
Markah (3)
6. Nyatakan 3 jenis keratan batang.
a)
keratan batang

b)
c)

Markah (3)
7. Rajah 3 menunjukkan pasu yang akan digunakan untuk pemasuan semula.

SMK GEMAS/KH (ERT)/TINGKATAN 2 /2015/PN. SITI TANJUNG BINTI MANAN

SULIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

Berdasarkan rajah 3 diatas, namakan bahan yang sesuai digunakan untuk menutup saluran
lubang pasu seperti yang ditunjukkan.
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
Markah (3)
8. Padankan komponen elektronik yang berikut dengan symbol yang betul

Markah (3)
9. Tandakan (/) bagi komponen yang mempunyai kutub dan (X) bagi yang tidak mempunyai
kekutub pada petak yang disediakan.

SMK GEMAS/KH (ERT)/TINGKATAN 2 /2015/PN. SITI TANJUNG BINTI MANAN

SULIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

Markah (3)
10. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis alatan tangan yang betul berdasarkan jenis
kegunaan yang diberi.
kegunaan

Alatan tangan

Membuka dan memasang pelbagai skru


kecil
Menyedut pateri yang berlebihan
Membuat penyambungan litar elektronik
kekal pada bod litar
Markah (3)
11. Rajah 4 menunjukkan sebuah litar skematik.

Rajah 4
Berdasarkan rajah 4, nyataka jumlah bilangan komponen yang terlibat pada litar tersebut.
a) Perintang tetep: _______________________
b) Transistor:___________________________
c) Diod pemancar cahaya:_________________
Markah (3)
12. Tandakan (/) bagi komponen aktif yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Markah (3)
13. Lukiskan simbol bagi komponen elektroik berikut:
Komponen

Buzzer

Kapasitor berkutub

Suis

SMK GEMAS/KH (ERT)/TINGKATAN 2 /2015/PN. SITI TANJUNG BINTI MANAN

SULIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015


elektroik

Simbol

Markah (3)
14. Rajah 5 meunjukkan sebuah perintang tetap.

Nyatakan nilai rintangan bagi jalur yang berlabel B, C dan D.


A: Merah 2
B: Hijau: _________________
C: Jingga: ________________
D: Emas: _________________
Markah (3)

15. Rajah 6 menujukkan sejenis bongkah

Rajah 6
Tandakan (/) bagi alatan lukisan teknik yang betul untuk melukis lukisan itu dan (X) bagi yang
salah pada petak yang disediakan.

SMK GEMAS/KH (ERT)/TINGKATAN 2 /2015/PN. SITI TANJUNG BINTI MANAN

SULIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

Markah (3)
16. Rajah 7 menunjukkan 3 arah pandagan pada satu bongkah.

Rajah 7
Padankan pandangan berikut dengan arah pandangan pada bongkah yang betul dengan
menulis X, Y dan Z pada petak yang disediakan.

Markah (3)
17. Rajah 8 menunjukkan 3 jenis bongkah.

Rajah 8
Padankan padangan SISI berikut dengan bongkah yang betul dengan menulis A, B da C pada
petak yang disediakan.

SMK GEMAS/KH (ERT)/TINGKATAN 2 /2015/PN. SITI TANJUNG BINTI MANAN

SULIT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

Markah (3)
18. Tandakan (/) bagi alatan menghidang yag betul dan (X) pada petak yang disediakan.

Markah (3)
19. Berikut adalah langkah menyediakan mihun yang tidak mengikut urutan yang betul. Susun
langkah memasak mihun mengikut urutan yang betul dengan menulis 1,2 dan 4 pada petak
yang disediakan. Jawapan 3 dan 5 diberi.
Masuk udang dan tauhu
Gorengkan tauhu dan bawang merah
Masuk mihun dan gaul sehingga rata
Masuk tauge, kucai, kicap dan garam
Tumiskan bahan yang telah ditumbuk hingga naik bau

(
(
(
(
(

)
)
)
5 )
)
Markah (3)

20. Padankan hidangan sepinggan lengkap berikut dengan jenis hidangan yang betul
Hidangan Sepinggan lengkap
a) Nasi goreng
b) Pizza
c) Lontong

Jenis hidangan
Budaya setempat
Barat

Markah (3)

Timur

SMK GEMAS/KH (ERT)/TINGKATAN 2 /2015/PN. SITI TANJUNG BINTI MANAN