Anda di halaman 1dari 4

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4

Kelas

: 4 CEMPAKA ( 20 murid)

Masa

: 8.45pg 9.45pagi

Nilai Utama

:Kerjasama

Nilai sampingan

: Bertanggungjawab, kerajinan dan bertoleransi

Tajuk

: Semangat Bergotong-royong

Standard Kandungan: 12. Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan


bersama.
Standard Pembelajaran

: 12.1.1, 12.1.3 dan 12.1.4

Objektif Pembelajaran
dapat;

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid

Penaakulan

:Menyenaraikan tiga jenis akiviti dilakukan bersama-sama


jiran .

Perasaan

: Menceritakan perasaan apabila melakukan aktiviti


brsama-sama
jiran.

Perlakuan

: Mendemontrasikan cara melakukan aktiviti dengan cara


kaedah
lakonan.

EMK

BBM

Penilaian

LANGKAH PdP:
LANGKAH/
MASA
Set Induksi
(5 minit)

Langkah 1
( 15 minit )

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Murid menonton tayangan video/gambar situasi


bergotong-royong, yang ditunjukkan oleh guru.
Murid mengenalpasti nilai yang terkandung dalam
video/gambar tersebut .
Guru menyoal dan mengaitkan isi pelajaran/ nilai yang
akan dipelajari.
Contoh soalan:
1. Apakah yang kamu dapat lihat/tonton dalam
gambar/video ini?
2. Apakah sifat-sifat yang ada dalam gambar/video aktiviti
bergotong-royong itu tadi ?
3. Adakah kamu mengamalkan nilai tersebut dalam aktiviti
harian anda ?

Langkah 2
(10 minit)

CATATAN
BBM: Gambar
situasi
bergotongroyong

Guru menerangkan nilai kerjasama dan mengaitkan


dengan jiran.
Murid memerhatikan gambar yang terdapat yang diberi
dan menceritakan apa yang diperhatikan.
Murid berkongsi pengalaman mereka yang berkaitan
dengan nilai kerjasama.

BBM:
Kad gambar

Guru mengagihkan murid kepada 4 kumpulan.


Guru memberikan kad arahan kepada setiap kumpulan.
Setiap kumpulan perlu melakonkan aktiviti yang
diarahkan berdasarkan kad arahan.
Murid melakonkan situasi berkenaan dan menunjukkan
cara-cara menyuarakan pandangan yang membina
terhadap jiran berdasarkan situasi diberikan.

BBM:
- kad manila
marker

Contoh Situasi:
1. Bergotong-royong

Nilai Murni:
- bekerjasama
- keberanian

Langkah 3
(15 minit)

Guru memberi penerangan dan arahan berkaitan aktiviti


( peta titi) mengikut kumpulan.
Guru memberikan satu gambar situasi bergotongroyong kepada murid.
Murid membuat satu Peta Titi mengenai aktiviti yang
boleh dilakukan dalam bergotong-royong dan
mengaitkan dengan perasaan yang dirasa.

BBM:
- Kad gambar
- Kad manila
- Pen Marker
- Pen warna
Nilai:
Bertanggungjawab

Contoh Aktiviti:
Murid mengaplikasi carta alir dengan
menyenaraikan cara-cara menyuarakan
pandangan berdasarkan gambar .

Langkah 4
(10 minit)

Guru membuat pentaksiran/penilaian

Guru memberikan lembaran kerja kepada murid.


Murid menjawab lembaran yang diedarkan.
Guru menilai hasil kerja murid.

Contoh Lembaran:

Penutup/
Rumusan:
(5 minit)

Guru memberi arahan kepada murid.


Guru memberi satu peristiwa yang berkaitan dengan jiran.
Sekiranya peristiwa tersebut menunjukkan sikap
keberanian, maka murid akan bersorak horrey dan
sekiranya tidak, murid akan buat aksi menangis.

Contoh :

1. Anda menegur jiran yang membakar sampah


dihalaman rumah. (horrey / menangis)
2. Adik anda bergaduh dengan anak jiran. Anda tidak
mempedulikan mereka. (horrey / menangis)
3. Anda meminta jiran anda untuk memperlahankan
bunyi radio pada waktu malam. (horrey / menangis)

EMK:
- Kreatif
BBM:
- Lembaran
kerja