Anda di halaman 1dari 6

Kepentingan Air Kepada Manusia.

Perkataan air menurut kamus dewan boleh didefinisikan sebagai cecair


yang terbentuk daripada dua bahagian hidrogen dan dua bahagian oksigen.
Secara geografinya, air yang digunakan oleh manusia berasal daripada air
hujan.
Air adalah satu sumber keperluan asas yang sangat penting kepada
manusia. Manusia mungkin boleh hidup tanpa elektrik, komputer, internet,
pakaian, kediaman dan lain-lain tetapi manusia tidak boleh hidup tanpa air
walaupun sehari. Tanpa air, kita mungkin tidak dapat menikmati dan
meneruskan kehidupan ini dengan selesa, selamat dan sempurna.
Sejak dari zaman wujudnya manusia hingga ke dewasa ini, air
merupakan sumber yang bermanfaat yang dapat memenuhi keperluan
harian manusia. Air digunakan untuk mandian, mencuci, minuman dan
keperluan-keperluan

lain

seperti

membersihkan

halaman

rumah,

menyuburkan tanaman dan sebagainya.


Dalam melaksanakan projek pembangunan, air sangat diperlukan di
sektor-sektor pertanian, perikanan, perkilangan dan industri-industri yang
lain sama ada kecil atau besar. Air juga dapat dijadikan sumber ekonomi
seperti menjadikannya sebagai minuman yang dibotolkan atau ditinkan,
tambahan kepada jus buah-buahan, pencair, pewarna atau sebagai bahan

pelarut. Tambahan lagi, air juga sangat berguna bagi bahan-bahan konkrit
untuk membina rumah dan bangunan.
Selain itu, air sungai dan air laut menjadi penyumbang rezeki dan
makanan laut yang beraneka

jenis. Sebagai sumber asli yang meliputi

seluruh persekitaran, air juga digunakan sebagai pengaliran di saluransaluran pembentungan dan parit-parit tertentu untuk mengelakkan daripada
berlakunya banjir.
Air

juga

boleh

digunakan

dalam

sektor

pelancongan,

dengan

terpeliharanya tasik, sungai, air terjun dan laut, ekonomi masyarakat


sekelilingnya dapat

bertambah apabila pelancong dari dalam dan luar

negara datang melancong. Bahkan juga, memajukan tempat-tempat seperti


ini dapat memelihara keindahan dan kehijauan alam sekitarnya secara tidak
langsung.
Kesimpulannya, air merupakan sumber semula jadi yang wajar dan
wajib kita pelihara dan pulihara jimatkan penggunaan air semaksimumnya
kerana air merupakan sebahagian daripada nyawa kita yang tidak ternilai
harganya serta diharapkan semua usaha-usaha untuk memelihara air
berterusan selamanya.

Tabiat Kitar Semula Bahan Terpakai


Terdapat banyak definisi mengenai kitar semula. Namun definisi yang
sering kali digunakan ialah suatu proses untuk mengubah bahan yang
menjadi sisa kepada suatu sumber yang mendatangkan nilai.

Terdapat

beberapa jenis bahan buangan atau sampah yang dijana oleh kita boleh
dihasilkan sebagai satu barangan baharu ataupun barangan yang sama
dengan memproses semula barangan tersebut.

Sebelum kita memulakan tabiat mengitar semula bahan terpakai, kita


perlulah tahu apakah barangan yang kita boleh kitar semula?. Seperti yang
kita semua sedia maklum, tong kitar semula yang berwarna biru adalah
untuk kertas seperti surat khabar lama, buku, majalah lama,kertas, kotak,
sampul surat, dan kalendar. Tong kitar semula yang berwarna jingga adalah
untuk barangan seperti aluminium dan besi (tin minuman, foil aluminium dan
barangan logam). Manakal tong yang berwarna coklat adalah untuk kaca.
Bagi memastikan amalan kitar semula ini dijalankan, beberapa langkah
atau tindakan boleh dilakukan bagi memastikan amalan tersebut dapat

dilaksanakan

dengan

baik.

Langkah-langkah

tersebut

adalah

seperti

mengadakan kempen bagi melahirkan masyarakat yang lebih prihatin


terhadap alam sekitar. Selain itu, kempen ini dapat memberikan kesedaran
kepada

rakyat

supaya

menjaga

alam

sekitar

daripada

mengalami

kepupusan, kerosakan yang teruk, penyebaran penyakit serta kemusnahan


alam.

Pendidik juga memainkan peranan penting dalam memberikan galakan


kepada pelajar untuk melaksanakan amalan kitar semula. Pendidik perlu
menyatakan bahawa amalan kitar semula dapat menyelamatkan bumi dari
ancaman kemusnahan. Dengan memberikan pendekatan yang menarik,
pelajar dapat memupuk minat pelajar untuk mencintai alam sekitar.

Peranan kerajaan juga perlu untuk memastikan amalan kitar semula ini
mendapat
kemudahan

sambutan
pusat

dengan

cara

pengumpulan.

menyediakan
Institusi

lebih

pendidikan

banyak
juga

lagi
boleh

menyediakan tong-tong kitar semula dan diletakkan di lokasi yang strategik


begi memudahkan pelajar membuang bahan yang boleh dikitar semula ke
dalam tong yang betul.

Kesimpulannya, tabiat yang positif ini perlu sentiasa dilakukan agar


manusia peroleh manfaatnya.

Kepentingan Kebersihan Makanan


Makanan merupakan salah satu daripada keperluan asas manusia.
Semua golongan manusia sama ada daripada golongan bayi, kanak-kanak,
dewasa

dan

warga

emas

memerlukan

makanan

bagi

menjamin

kelangsungan hidup.
Pembuatan makanan bermula daripada kebersihan bahan mentah,
orang yang membuat makanan, alatan dan proses sebelum, semasa dan
selepas membuat makanan.
Kebersihan bahan mentah adalah merangkumi proses penyimpanan
bahan mentah atau bahan makanan segar seperti ikan, daging, ayam,
makanan laut, sayur-sayuran dan buah-buahan. Bahan-bahan seperti ini
perlu disimpan di dalam peti sejuk dengan suhu yang bersesuaian. Bahanbahan mentah seperti ikan, daging, ayam dan sebagainya diletakkan dalam
ruangan menyimpan yang sesuai manakala sayuran atau buahan perlu

dibungkus di dalam ruangan atau bekas yang berlainan. Ini bagi memastikan
bakteria tidak merebak antara satu sama lain. Makanan makanan segar
seperti ini perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan.
Penyimpanan makanan yang telah dimasak dengan bahan mentah
juga perlu dititikberatkan agar bakteria daripada bahan mentah tidak
bercampur dengan makanan yang sudah siap dimasak.