Anda di halaman 1dari 11

LATIHAN INDUSTRI

VITECH COMPUTER CENTRE


NAMA
: MUHAMMAD IQBAL BIN MOHD AMINUDDIN
KURSUS
: DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
(PENGATURCARAAN)
NO.PEND : 12DIP11F1009
PENYELIA : KUNASEELAN A/L SUBRAMANIAM

LATAR BELAKANG
SYARIKAT
Nama Firma
ViTech Computer Centre

Tahun Ditubuhkan
Tahun 2011

Jenis Perniagaan
Pemilikan Tunggal

VISI
Memartabatkan firma
bumiputera seiring dengan
firma kecil yang lain bagi
memastikan firma
bumiputera tidak ketinggalan
dalam saingan perniagaan
dan teknologi yang kian
pesat
MISI
Menyediakan perkhidmatan
yang cekap dan professional.
Mendedahkan dan mendidik
masyarakat dengan teknologi
maklumat.

AKTIVITI ORGANISASI
YANG TERLIBAT
Penjualan komputer , aksesori dan perkakasan
Membaikpulih dan meningkatkan keupayaan
komputer (upgrade)
Menerima dan menjual komputer terpakai
Perkhidmatan menaip dan mencetak
Membantu pemantauan dan baik pulih rangkaian

Tugasan Yang Dilakukan


Pemasangan
windows xp,
windows 7
dan windows
8 (format)
Teknik
Pemasangan
Sebuah
Komputer
Yang Lengkap

Pemasangan
RJ45 pada
kabel UTP
(rangkaian)

Tugasa
n yang
dilakuk
an

Masalahmasalah
komputer dan
cara
penyelesaian
nya

Teknik Pemasangan Sebuah


Komputer Yang Lengkap
Memasang Prosessor

Memasang HeatSink

Memasang RAM

Memasukkan motherboard ke dalam casing

Memasang Power Supply


HDD, DVD writer

Menyambung smua kabel

Pemasangan windows XP, windows 7


dan windows 8 (format)
Windows
setup

Windo
ws 8

membuat
pembahagian
cakera Keras
(Create
Partition)

Memasukkan
maklumat
bagi akaun pc
anda
Windows 8
sudah sedia
dan boleh
digunakan.

PEMASANGAN RJ45 PADA KABEL


UTP (RANGKAIAN)
Luruskan kabel tersebut mengikut urutan warna
Potong hujung kabel dengan sama rata
Masukkan ujung kabel UTP tadi ke dalam
penyambung Rj-45. Pastikan turutanwarnanya
betul dan tepat.
Menggunakan crimping tool untuk mengunci
kabel dengan baik
Menggunakan network cable tester untuk
menguji kabel sama ada berfungsi atau tidak

MASALAH-MASALAH KOMPUTER
DAN CARA PENYELESAIANNYA
Mengenal pasti kabel yang menghubungkan monitor
Mengenal pasti RAM dalam keadaan baik
Memastikan monitor tersebut berfungsi

Mengenal pasti lampu pada wireless


Memastikan driver tersebut berfungsi
Mencuba re-install driver wireless connection
Jika masalah tidak dapat diselesaikan bermakna
papan ibu (motherboard) sudah rosak.

Aktiviti Kerja Lain


Pemasangan sebuah komputer lengkap di SJK(T)
KG.COLUMBIA AYER TAWAR, PERAK
Pemantauan dan penyelesaian masalah rangkaian
(Troubleshoot) di Sekolah
Memasukkan data produk ke dalam sistem eBusiness, data supplier, data invois

Kesimpulan
Dapat meluaskan pengetahuan teknikal dan
kemahiran pelajar politeknik.
Ini memberikan setiap pelajar lebih peluang
merasai dan mengalami keadaan dan
persekitaran kerja sebenar.
Dorongan dan semangat kerja berpasukan di
kalangan pekerja dan pelajar.

Terima Kasih