Anda di halaman 1dari 6

JAWAB SEMUA SOALAN YANG BERIKUT.

Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris


1. 6813 = puluh
2. 2415 =
3. 32
=
4. 23516
=
5. 651 =
6. 3451 =
7. 9831 =
8. 9000 =
9. 2000 =
10.
6510 =
11.
90756
12.
785 =
13.
453 =
14.
407 =
15.
64
=

Nota :
Nilai digit ialah nilai dalam bentuk nombor
contohnya

Nota :

Nilai tempat ialah sa ,


puluh , ratus , ribu dan

Apakah nilai digit bagi digit yang bergaris di bawah?


1. 9823 =
2. 73681=
3. 7383 =
4. 3744 =
5. 3412 =
6. 9837 =
7. 6574 =
8. 7359 =
9. 1094 =
10. 282 =
11. 16278
12. 7363 =
13. 835 =
14. 90
=
15. 900 =

Cerakinkan nombor yang berikut.


1. 845
2. 4325
3. 56
4. 8012
5. 5165
6. 6782
7. 5398
8. 5012
9. 345
10.
11.
12.
13.
14.
15.

=............ ratus + ........... puluh + ............ sa


=.............ribu + ............ ratus + ........... puluh + .......... sa
= ..........puluh + .......... sa
= ............ribu + ..............puluh + .............. sa
=.............ribu + .............ratus + ............ puluh + ............. sa
=6000 + .............. + ............ + ..............
=........... + 300 + ............ + .................
= .......... + ........... + ............ + 2
= ............ + 40 + ............
7839 = ............ + 800 + .............. + ................
5000 + 300 + 7 puluh =
300 + 7 =
4000 + 7 =
6000 + 300 + 20 + 1
4000 + 200 =

POLA NOMBOR
Isi tempat kosong dengan turutan nombor yang betul. Terangkan polanya.
1.

786
5

785
5

784
5

781
5

Nota : pola nombor


perlu dijawab
dengan menulis
corak perubahan
nombor.

2.
775

3.

672

745

670

4. 9000 ,

5. 98 ,

755

, 7000 ,

Contohnya : nombor
ini disusun menaik
lima-lima

682

, 104 , 106 ,

, 110

Bundarkan nombor
Bundarkan nombor di bawah kepada ratus terdekat.
1. 3847 =
2. 8746 =
3. 6201 =
Nota : Gariskan kata kunci
4. 9087 =
soalan.
5. 621 =
Jika nombor yang dibulatkan
6. 78123
=
0 hingga 4 maka tidak perlu
7. 23120
=
ubah nombor yang digariskan.
8. 2991 =
Jika nombor yang dibulatkan
9. 899 =
5 hingga 9 maka perlu
10.
1000 =
ditambah 1 pada nombor
yang digariskan.
Bundarkan nombor yang bergaris di bawah.
1. 9823 =
2. 73681=
3. 7383 =
4. 3744 =
5. 3412 =
6. 9837 =
7. 6574 =
8. 7359 =
9. 1094 =
10. 282 =
11. 16278

Contoh : bundarkan 8912


kepada puluh terdekat.

8 9 1 2 = 8910

12. 7363
13. 835
14. 90
15. 900

=
=
=
=

Bundarkan nombor berikut kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.


Nombor

Puluh

Ratus

Ribu

terdekat
terdekat
terdekat
3891
8723
4019
Tambahkan. Congak soalan di bawah. Dilarang menggunakan
kalkulator.
6+7=
8+9=
9+8=
2+7=
10 + 8 =
12 + 3 =
13 + 8 =
15 + 7 =
30 + 2 =
82 + 4 =
20 + 10 =
38 + 10 =
83 + 10 =
62 + 5 =
40 + 20 =
40 + 25 =
39 + 2 =
85 + 5 =
31 + 9 =
36 + 10 =

10 + 30 =
20 + 35 =
65 + 10 =
34 + 12 =
53 + 40 =
89 + 20 =
26 + 10 =
68 + 30 =
96 + 40 =
51 + 20 =
15 + 15 =
25 + 25 =
12 + 12 =
24 + 24 =
35 + 35 =
15 + 35 =
9 + 91 =
4 + 66 =
96 + 14 =
55 + 55 =

Nota : Mulakan
Selesaikan ayat matematik di bawah dalam bentukmenambah
lazim.
dari rumah
sa. Jangan lupa nilai
1 kecil perlu
1. 2357 + 8886 =
dicampur juga.
ri ra pu sa
2. 3456 + 8971 =
7
12
13
15
+
8
8
8
6
1
1
2
4
3
3. 7643 + 657 =

Tambah tiga nombor.


1. 102 + 98 + 40 =

7. 345 + 154 + 10

2. 420 + 18 + 245 =
8. 45 + 14 + 123

3. 89 + 100 + 321 =

9. 56 + 54 + 33

4. 76 + 56 +123 =

10. 345 + 154 + 80

5. 89 + 1 + 34 =

6. 190 + 305 + 76 =

Tolak tiga nombor.


1. 192 - 98 - 4 =

2. 429 180 145 =

3. 899 - 100 - 321 =

4. 768 - 56 - 123 =

5. 89 - 1 - 34 =

6. 190 - 35 - 76 =
7. 345 x 5 =

Darab.

1. 102 x 3 =

2. 420 x 18 =
8. 45 x 7 =

3. 89 + 10 =

9. 56 + 54 + 33

4. 76 + 56 +123 =

10. 345 x 2

5. 89 + 1 + 34 =

6. 190 x 3 =