Anda di halaman 1dari 3

Buat perbandingan antara dua buah kerajaan iaitu kerajaan Angkor (agrarian) dan kerajaan Srivijaya

(maritim) .

Kerajaan Awal Asia Tenggara

Kerajaan Maritim

Kerajaan Agraria

(Kerajaan Srivijaya)

(Kerajaan Angkor)
PERSAMAAN

Merupakan kerajaan paling awal yang muncul di Asia Tenggara.


Mendapat pengaruh Hindu dan Buddha.
Mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak.
Mempunyai angkatan tentera yang besar dan kuat.
Saling bergantung antara satu sama lain

PERBEZAAN

ASPEK

Terbentuk di kawasana pesisir


pantai, lembah sungai, dan
kepulauan. Contohnya Srivijaya
(Sungai Musi)
Terletak di kawasan strategik,
iaitu dilaluan perdagangan
antarabangsa seperti Selat Sunda
dan Selat Melaka
Menjalankan perdagangan
antarabangsa.
Menjadi pelabuhan pembekal,
pelabuhan kerajaan dan
pelabuhan entrepot.
Sebagai pelabuhan penyalur
yang menyediakan keperluan
barang-barang yang diperlukan
oleh kerajaan agrarian seperti
tekstil, gelas dan manik

Terletak di kawasan
pertanian yang subur seperti
di lembah sungai. Contohnya
kerajaan Dvaravati ( Sungai
Menam) dan Angkor (Sungai
Merah)

Mementingkan aspek
pengairan da pertanian,
contohnya kerajaan Anglor
dam peranan tasik Tonle Sap.

Sebagai pengeluar atau


pembekal hasil-hasil
makanan kepada kerajaan
maritim.
Sebagai pembekal bagi hasil
kayu, gajah, dan tukangtukang yang diperlukan
kerajaan maritim.

LOKASI

KEGIATAN
EKONOMI

PERANAN

RUMUSANsaling bergantung antara satu sama


Kedua-dua bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara
lain berdasarkan keperluan masing-masing

Buat perbandingan antara dua buah kerajaan iaitu kerajaan Angkor (agrarian) dan kerajaan Srivijaya
(maritim) .

Kerajaan Awal Asia Tenggara

Kerajaan Maritim

Kerajaan Agraria

(Kerajaan Srivijaya)

(Kerajaan Angkor)
PERSAMAAN

PERBEZAAN

ASPEK

LOKASI

KEGIATAN
EKONOMI

PERANAN

RUMUSAN