Anda di halaman 1dari 47

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN ABAD KE21


azian binti abd rahman
SISC+ Bahasa Inggeris
(Menengah)
PPD Mersing

KEPERLUAN
GENERASI
Ajarlah anakanakmu dengan
ilmu kontemporari,
kerana mereka
dilahirkan pada era
yang berbeza
dengan kamu
(Umar Al-Khattab)

MEMAHAM
I
GENERASI

MEMAHAM
I

KEPERLUAN
GENERASI

CIRI-CIRI GENERASI
Pre Baby Boom

Orang
lama
Lahir
1945
dan
sebelum

Banyak pengalaman

Kuat bekerja

Bersungguh-sungguh

Bekerja mengikut
peraturan

Terikat dengan sistem

CIRI-CIRI GENERASI
1946- 1964

Baby Boom

(68 -50)

Generasi idealis

Berdikari

Dedikasi

Mementingkan kerjaya

Yakin

Mampu mengubah dunia

Suka perubahan

CIRI-CIRI GENERASI

Gen X (Baby Bust)

Kumpulan terpinggir

1965-1976 (49 -38)

Sukar mendapat

pekerjaan

Reaktif

Tahu apa yang ingin


dicapai

Jelas matlamat hidup

Mudah menerima
perubahan

CIRI-CIRI GENERASI
GEN Y

1977-1997
Generasi internet
Hidup berkawan
Bekerja secara
berkumpulan
Mesra ICT
Rangkaian sosial secara
dalam talian

CIRI-CIRI GENERASI
GEN Z

1998-2010

Generasi Net

Lahir dalam dunia


WIFI

Komputer merupakan
mainan mereka

Sekolah rendah dan

CIRI-CIRI GENERASI

GEN
ALPHA

2010 hingga
kini
Tiada privasi
Anak-anak Gen Y dan
Z

Ibu bapa mendapat


pendidikan formal
terbaik

Mendapat pendidikan
terbaik

Bersekolah awal -

CIRI-CIRI GENERASI
GEN ALPHA

2010 hingga
kini

Mewarisi kemewahan material


daripada ibu bapa Gen X dan Y

Berpelajaran tinggi

Hidup dibantu oleh gajet


berteknologi tinggi

Tidak mempunyai kemahiran


yang banyak

Tidak berminat untuk


menambah kemahiran sedia
ada

Taksub dengan alat baharu dan


membuangnya apabila bosan

KEMAHIRAN MURID ABAD


KE-21
Kemahiran berfikir
secara kritikal dan
kreatif
Kemahiran
berkomunikasi
secara berkesan

KEMAHIRAN MURID ABAD


KE-21
Kemahiran
menikmati
keindahan ciptaan
dan seni

Kemahiran
membuat pilihan
dan membuat
keputusan

KEMAHIRAN MURID ABAD


KE-21
Kemahiran
mencari,
menginterpretasi
dan mengaplikasi
maklumat

Kemahiran bergaul
dan bekerjasama
dengan orang lain

KEMAHIRAN MURID ABAD


KE-21
Kemahiran
kepimpinan dan
pengurusan

PEMBELAJARAN ABAD KE-21


GURU

M
U
R
I
D

B
I
L
I
K
D
A
R
J
A
H

K
O
L
A
B
O
R
A
T
I
F
K
O
M
U
N
I
K
A
S
I

P
E
M
I
K
I
R
A
N

KAEDAH DAN STRATEGI


SET INDUKSI

PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI

K
R
E
A
T
I
F
K
R
I
T
I
S

PENGUKUHAN
PENILAIAN
KESIMPULAN
BBM

K
B
A
T

S
E
K
O
L
A
H

A
S
P
I
R
A
S
I
M
U
R
I
D

PENGAJARAN ABAD KE-21


ELEMEN P&P

1. SET
INDUKSI

TEKNIK / KAEDAH
Lontaran soalan
KBAT- cungkil idea,
situasi berdasarkan
tajuk dalam
kehidupan,
rangsangan visual
berdasarkan tajuk,
cuba teka,
nyanyian/didik hibur,
bercerita, lawatan,
berkongsi maklumat
carian, celik IT

1. 5 PRINSIP SET INDUKSI


Menarik perhatian / timbul perasaan ingin tahu
Berkaitan
dengan
pengetahua
n sedia ada
murid
Berkaitan
dengan objektif
pembelajaran

Set
SetInduksi
induksi

Jangkamasa terhad

Sesuai
dengan
umur,
kebolehan
dan
pengalam
an murid

LIHAT CONTOH VIDEO

PENGAJARAN ABAD KE-21


ELEMEN P&P

2.
PENGEMBANG
AN
- PEMBELAJARAN
BERASASKAN
AKTIVITI

TEKNIK / KAEDAH
CIRI UMUM
komunikasi, kreatif, kritis,
kolaboratif, KBAT,
kontekstual, didik
hibur,unsur kecindan.
KAEDAH
Koperatif, main peranan,
kerja lapangan,
simulasi/lakonan,
eksperimen, inkuari
penemuan, stesen, I-THinK

PEMIKIRAN
KREATIF
-meneroka,
menghasilkan idea
yang pelbagai,
menghasilkan
sesuatu yang maujud
-mencipta analogi
-menyelesaikan
masalah

KRITIS
Kebolehan berhujah, menilai
dan membuat keputusan
- Bersifat analitikal, logikal,
Penilaian dan tidak berat
sebelah
- - membuat keputusan
dengan bijak
- Contoh : banding beza,
membuat kategori,
inferens, menerang sebab,
menjelaskan turutan.
Mengesahkan sumber
maklumat

PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI

PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI

Berkemahiran berinteraksi
Berkomunikasi
Menyampaikan maklumat

PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI


Pelajar bekerja secara kolaboratif
-

Murid telah mempunyai kemahiran sosial


Murid menguruskan usaha sendiri
Aktiviti kumpulan tidak perlu dipantau guru.
Persoalan diselesaikan dalam kumpulan. Guru
Cuma membimbing ke arah penyelesaian jika
perlu.
- Semua draf kerja disimpan oleh murid.
- Murid menilai prestasi kerja ahli kumpulan tanpa
dibimbing oleh guru.

PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI


Pembelajaran bersifat kontekstualsituasi sebenar dalam kehidupan dan
dapat membuat aplikasi dan praktikal

PENGAJARAN BERASASKAN AKTIVITI


Pembelajaran Koperatif
Struktur pembelajaran + isi kandungan = aktiviti
K
I
S
S
E
S

- Keep with the group ( dalam pasukan)


- Include everyone ( elak penumpang)
- share idea and feelings (berkongsi)
- Stay on task ( tumpuan pada tugasan)
- Encourage others ( beri galakan pada rakan)
- six Inch Voices ( perbincangan mesra
berdua/ berempat )

CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
ROUND TABLE
- Murid duduk dalam
kumpulan
- Guru mengemukakan
satu topik.
- Secara bergilir, murid
mencatat satu idea.
- Murid menggunakan pen
dan kertas yang sama
- Hasil dapatan
dirujuk/dibentang

CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAAN AKTIVITI
JIGSAW

Mulakan dengan KUMPULAN


RUMAH
Setiap ahli diberikan nombor
mengikut topik kecil diberi oleh
guru
Mereka dipanggil KUMPULAN
PAKAR
KUMPULAN PAKAR duduk
bersama untuk membincangkan
topik mereka.
Selepas peruntukan masa tamat,
KUMPULAN PAKAR kembali
kepada KUMPULAN RUMAH.
Mereka akan membimbing rakan
dalam KUMPULAN RUMAH dalam
tajuk kursus mereka.

CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
THINK-PAIR- SHARE

- Topik diberikan guru.


- Murid berfikir sendiri
dalam jangkamasa
tertentu.
- Masa tamat dan murid
berkongsi idea
bersama pasangan.
- Masa tamat dan murid
berkongsi dengan
keseluruhan kelas.

CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
HOT SEAT

- Aktiviti susulan selepas


murid membuat bacaan
dan kajian ( individu
atau kumpulan)
- Seorang murid akan
duduk dikerusi yang
disedikan dan
menjadipakar atau
watak.
- pakar atau watak akan
menjawab segala soalan
yang dilontarkan oleh
murid lain.

CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
Deklamasi sajak/
nyanyian

- Murid dibenarkan
membuat
persediaan dalam
kumpulan.
- Tajuk diberikan. Murid
boleh mengubahsuai
mengikut kreativiti
dan kesesuaian.
- Murid membuat
persembahan di
hadapan kelas.

CONTOH PEMBELAJARAN
BERASASKAN AKTIVITI
Pembentangan

- Murid membuat
pembentangan untuk
mempersembahkan
hasil dapatan
kepadda keseluruhan
kelas.
- Boleh dilaksanakan
dengan berbagai
cara dan bahan.
- Menggunakan ICT
/Bukan ICT

CONTOH PEMBELAJARAN
-Murid diberi
BERASASKAN AKTIVITI
tanggungjawab
Role Play / Main
Peranan

tanggungjawab
untuk
memegang peranan
dan
watak
- Perlu masa untuk
membuat
persediaan.
- Membuat
persembahan
dengan
memainkan watak.

CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN


AKTIVITI
GALLERY WALK

- Aktiviti selepas kajian/


carian
- Murid menampal hasil
kerja di dinding untuk
dilihat oleh kumpulan
lain.
- Biasanya murid boleh
menulis komen tentang
hasil kerja kumpulan
lain di atas sticker note
dan menampal di atas
hasilan kerja itu.

CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN


AKTIVITI
Three stray, one stay

- Kaedah lain
pembentangan
kumpulan.
- Hasil kerja ditampal.
- Seorang ahli kumpulan
akan tinggal di situ
untuk memberi
penerangan.
- Ahli lain boleh bergerak
untuk melihat/ menyoal
hasil kumpulan lain.

CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN


AKTIVITI
- Pembelajaran
Penyelesaian masalah.
- Simulasi
- Kajian Lapangan
- Stesen
- Eksperimen
- Inkuari Penemuan

CONTOH PENGAJARAN BERASASKAN


AKTIVITI
Peta I-THiNK

-menggunakan peta
pemikiran sebagai
alat untuk menjana
idea murid.
Sebagai satu alat
untuk murid
membuat kajian/
carian dan
dipersembahkan
dalam bentuk grafik.

TONTON VIDEO

PENGAJARAN ABAD Ke-21


Elemen P&P

3.
Pengukuhan
dan
Pengayaan

Teknik/Kaedah
Mengembangkan
pengetahuan yang
dipelajari, menerapkan
dalam situasi
sebenar/kehidupan
seharian dan
mencungkil idea baru.
-KBAT
-ITHiNK

PERMAINAN IBU NEGERI

PENGAJARAN ABAD Ke-21


Elemen P&P

4.
Penilaian

Teknik / Kaedah
Informal / Formatif
- Pemerhatian
- Lisan
- Kuiz
- Soal jawab
- Perbincangan
- Penilaian kendiri

PENGAJARAN ABAD Ke-21


Elemen P&P
Penilaian

Teknik / Kaedah
Formal / Sumatif
-ujian
-laporan pembentangan
murid
-tugasan/ hasil kerja
murid
- folio

Tonton video

PENGAJARAN ABAD KE-21


Elemen P&P

5.
Kesimpulan /
Penutup

Teknik / Kaedah
- Mencari maklumbalas
objektif pengajaran
- Merumuskan isi
pengajaran dan
pembelajaran.
- Penambahbaikan
- Membincang
pencapaian/im pak
- - traffic light, smiley
face, mimik muka, kad
maklum balas.

Tonton Video

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH