Anda di halaman 1dari 7

Soalan Topikal (Asas Kepada Perdagangan )

2005

4.
1.

Antara berikut yang manakah merujuk


kepada keperluan fisiologi mengikut
Abraham Maslow?

A. Dipenuhi untuk kehidupan yang lebih


sempurna.
B. Diperlukan untuk meninggikan status
hidup
C. Terlalu kompleks dan tidak terbatas
D. Boleh disusun mengikut keutamaan

A. Mendapat pendidikan tinggi


B. Sentiasa mengikut perubahan fesyen
C. Dipenuhi melalui penghargaan
masyarakat
D. Menikmati kemudahan kesihatan yang
mencukupi

2.

Pernyataan yang manakah menerangkan


tentang keperluan manusia?

5.
A.
B.
C.
D.

Kemajuan dalam bidang teknologi


membolehkan pengeluaran dijalankan
secara besar-besaran .

Siapakah yang terlibat dalam industri


ekstraktif ?
Penternak lembu
Ejen pelancongan
Operator pengeluaran
Kontaktor pembinaan

Apakah faedahnya kepada pengguna ?


A.
B.
C.
D.

6.

Mengurangkan pembaziran
Mengurangkan harga barang
Mengurangkan kos pengeluaran
Mengurangkan kos simpanan stok

I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

3.
Dato Haji Salleh ialah seorang usahawan
yang membuka perusahaan memproses
kerepek pisang dia Air Hitam,
Johor.Perusahaan ini dapat menambahkan
pendapatan penduduk di situ.

IV.
A.
B.
C.
D.

Menjadikan pekerja lebih berdaya


cipta
Meningkatkan kemahiran pekerja
Menjimatkan masa dan kos
Meningkatkan pengeluaran
I, II dan III
I, II dan IV
I,III dan IV
II,III dan IV

2007

Antara berikut, yang manakah peranan


beliau sebagai seorang usahawan?
I.
II.
III.

Antara yang berikut,yang manakah


kelebihan pengkhususan dalam
penngeluaran ?

7.

Melahirkan ciptaan baru


Mewujudkan peluang pekerjaan
Meningkatkan penggunaan
teknologi
Memenuhi keperluan dan kehendak
manusia .
I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

A.
B.
C.
D.

Pernyataan yang manakah menunjukkan


kelemahan pengkhususan ?
Mencapai kemahiran yang tinggi di
kalangan pekerja
Menghasilkan keluaran yang seragam
Meningkatkan daya pengeluaran
Menjimatkan kos latihan

Pengeluaran

2006

Khidmat langsung

Soalan Topikal (Asas Kepada Perdagangan )


8.

Apakah X dan Y ?
X

Pembinaan

Perniagaan

Perusahaan

Perdagangan

Perniagaan

Perusahaan

Pembinaan

Perdagangan

9.

A.
B.
C.
D.

Pekan Nenas di Johor mengkhusus dalam


pengeluaran dan pemprosesan
nanas.Apakah jenis pengkhususan itu

Pengkhususan profesion
Pengkhususan antarabangsa
Pengkhususan mengikut proses
Pengkhususan mengikut kawasan

12. Rajah menunjukkan cabang pengeluaran.

2008
Pengeluaran

10. Pernyataan yang manakah menerangkan


ciri-ciri peniaga?
A. Mengembangkan perniagaan secara
kreatif
B. Mementingkan khidmat kepada
masyarakat
C. Mewakili wawasan untuk memajukan
perniagaan
D. Melakukan aktiviti jual beli untuk
mencari keuntungan

Perdagangan

Perusahaan

Khidmat
langsung

Ekstraktif

Pembinaan

Apakah aktiviti pengeluaran yang mewakili X ?


A. Menggunting rambut
B. Mencari gali minyak
C. Memproses makanan
D. Membuat jambatan

11. Gambar yang manakah berkaitan dengan


keperluan rohani berdasarkan Model
Hierarki Keperluan Maslow ?
A

2009

A.
B.
C.
D.

13. Pernyataan manakah yang merupakan


cirri ciri kehendak manusia?
Mudah dipenuhi
Hidup lebih selesa
Sama untuk semua individu
Mempunyai batasan

Soalan Topikal (Asas Kepada Perdagangan )

A.
B.
C.
D.

14. Pernyataan manakah yang benar


mengenai keperluan sosial mengikut
Abraham Maslow?
Mendapat perlindungan daripada pihak polis
Membeli sebuah kereta Mercedes
Membeli pakaian di pasar raya
Menerima ijazah dari pihak universiti

A.
B.
C.
D.

15. Gambar menunjukkan satu cabang


aktiviti pengeluaran

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Apakah aktiviti pengeluaran tersebut?


Perkilangan
Ekstraktif
Perdagangan
Khidmat langsung

19. Pernyataan manakah yang menerangkan


pengeluaran langsung?
Nelayan mengagihkan hasil mereka melalui
pemborong
Puan Mooi menanam sayuran untuk
keperluan keluarganya
Encik Ibrahim seorang penjual sate
memperoleh keuntungan yang lumayan
Syarikat Zoom mengeluarkan kamera digital
yang mempunyai pelbagai fungsi
20. Antara yang berikut,yang manakah
mewujudkan pengkhususan?
I Pengeluaran langsung diamalkan
II Keperluan manusia ringkas
III Kemahiran pekerja berbeza
IV Peningkatan penggunaan teknologi

16. Pernyataan manakah yang menunjukkan


berlakunya nilai faedah tempat?
Getah asli diubah menjadi kasut
Kad ucapan dijual pada musim perayaan
Kayu balak dipindah ke kilang untuk
diproses
Kasut dipindah milik daripada peruncit
kepada pengguna

A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

2011
21. Rajah berikut menunjukkan Model
Hierarki Keperluan Maslow.

2010

A.
B.
C.
D.

Apakah contoh pekerjaan yang mewakili Y?


Pendidik
Peruncit
Petani
Pemandu

Keperluan rohani
Keperluan sosial

17. Pernyataan manakah yang berkaitan


dengan keperluan?
Tuntutan semula jadi manusia
Dipenuhi supaya hidup lebih selesa
Sukar dipenuhi dan tidak terhad
Berbeza mengikut taraf hidup

Keperluan Z

Situasi manakah yang menerangkan tentang


keperluan Z ?
A. Puan Lee menyediakan makanan untuk
keluarganya.
B. Encik Maniam mengadakan majlis hari lahir
anaknya.
C. Cik Faridah merupakan pelajar terbaik SPM
di sekolahnya
D. Encik Ahmad telah dianugerahkan Pingat
Jasa Kebaktian

18. Rajah menunjukkan cabang perusahaan


Perusahaan

Perkilangan

22. Apakah perbezaan antara keperluan dan


kehendak?
Pembinaan

Soalan Topikal (Asas Kepada Perdagangan )

A
B
C
D

Keperluan
Kereta mewah
,rumahbanglo
Sama dan tetap
Pelbagai pilihan
Perlu untuk hidup
selesa

Kehendak
Makanan,pakaian,tempat
tinggal
Berbeza dan berubahubah
Mempunyai pilihan
Perlu untuk terus hidup

27. Antara yang berikut ,situasi manakah


yang berkaitan dengan peranan
usahawan kepada masyarakat?
I Encik Ali membelanjakan RM 1 Juta untuk
mempromosikan produknya.
II Encik Raman mengupah 100 orang
pekerja di kilang baharunya.
III Encik Seng mengubah suai barang
mengikut cita rasa pelanggan
IV Encik Albert membeli insurans marin
daripada syarikat insurans di London
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

23. Apakah pengeluaran langsung ?


A. Pengeluaran yang dijalankan untuk
memenuhi keperluan sendiri
B. Pengeluaran yang dilakukan dengan
bantuan pihak lain
C. Pengeluaran yang dilakukan secara
besar-besaran
D. Pengeluaran yang dijalankan dengan
mengamalkan pengkhususan

28. Apakah syarat yang membolehkan


sistem barter berlaku?
A. Lebihan barang
B. Barang mudah dibawa
C. Ketahanan sesuatu barang
D. Nilai barang stabil

24. Apakah maksud pengkhususan ?


A. Menghasilkan barangan yang
mempunyai nilai faedah
B. Membeli dan menjual barangan untuk
mendapat keuntungan
C. Mengagihkan barangan dari pengeluar
kepada pengguna akhir
D. Menumpukan terhadap satu jenis
pekerjaan tertentu sahaja.

2012
29. Situasi manakah yang berkaitan dengan
kehendak manusia?
I Encik Ali membeli rumah bernilai RM
500 000 di Johor Bahru
II Puan Aminah membelikan kereta mewah
untuk anaknya
III Encik Majid mendapatkan rawatan di
hospital kerajaan
IV Puan Fatimah membeli beras untuk
keluarganya.

25. Rajah berikut menunjukkan cabang


pengeluaran
Pengeluaran

Perusahaan

Khidmat
langsung

A.
B.
C.
D.

Apakah X ?
A. Pembinaan
B. Perniagaan
C. Perkilangan
D. Perdagangan

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

30. Antara yang berikut pernyataan yang


manakah yang menerangkan pengeluaran
tak langsung?
I Pak Ayub membuat bot untuk beliau
menangkap ikan
II Afidah menanam pokok bunga sebagai
hiasan di halaman rumahnya
III Junie,pengusaha tanaman orkid
memasarkan produknya ke luar Negara
IV Bio Mas Organik Sdn.Bhd menghasilkan
baja organik menggunakan mesin
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III

26. Apakah industri ekstraktif ?


A. Memproses bahan mentah menjadi
barang separa siap
B. Menukarkan bahan mentah menjadi
barang siap
C. Mengeluarkan bahan mentah dari
sumber alam
D. Memasang barang separa siap dan
barang siap.

Soalan Topikal (Asas Kepada Perdagangan )


D. III dan IV

B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

31. Maklumat berikut berkaitan dengan


amalan yang dijalankan di kilang
Syarikat ManjaKU ,pengeluar pakaian
kanak-kanak.

2013
35. Apakah pekerjaan yang terlibat dalam
industri ekstraktif ?
A. Pemandu lori
B. Pereka fesyen
C. Penoreh getah
D. Pendandan rambut

Pekerja diasingkan kepada tiga bahagian


iaitu memotong,menjahit,dan membungkus
pakaian.
Apakah kelebihan amalan tersebut kepada
pekerja?
A. Menaikkan minat
B. Mengasah daya kreativiti
C. Meningkatkan rasa bangga
D. Meninggikan kemahiran

36. Rajah menunjukkan cabang


pengeluaran.
Pengeluaran

32. Aktiviti manakah yang terlibat dalam


industri pembinaan ?
A. Penghasilan papan lapis
B. Pembuatan batu bata
C. Pemasangan kapal terbang
D. Pengeluaran komponen kereta

Perusahaan

Perdagangan

Situasi manakah yang mewakili Y?


A. Guru mengajar di sekolah
B. Nelayan menangkap ikan di laut
C. Pemborong menyimpan barang di
gudang
D. Buruh memproses bahan mentah di
kilang

33. Mengapakah wujudnya pengkhususan


dalam pengeluaran?
A. Keperluan manusia mudah dipenuhi
B. Penggunaan bahan mentah terhad
C. Perbezaan bentuk muka bumi
D. Kepatuhan undang-undang

2014

34. Gambar menunjukkan Mek Jah,seorang


usahawan .

37. Pernyataan manakah yang berkaitan


dengan kehendak ?
A. Tuntutan semulajadi manusia
B. Sama mengikut taraf hidup
C. Mudah untuk dipuaskan
D. Kehidupan yang selesa
38. Antara yang berikut yang manakah
berkaitan dengan keperluan sosial?
A. Ahmad telah membeli sekampit beras
untuk keluarganya
B. Rama telah membawa keluarganya
berkelah ditepi pantai
C. Daisy Berjaya mencapai cita-citanya
sebagai doktor .
D. Anita telah mengambil insurans
kemalangan untuk melindungi dirinya.

Antara yang berikut,yang manakah peranan


Mek Jah kepada masyarakat?
I meningkatkan taraf hidup penduduk Kota
Bharu
II Mengeluarkan batik Kelantan secara
besar-besaran
III Memangkin pertumbuhan ekonomi
negeri Kelantan
IV Mewujudkan peluang pekerjaan di
sekitar Kota Bharu
A. I dan II

39. Rajah menunjukkan sebahagian daripada


cabang pengeluaran.

Perusahaan
5

Soalan Topikal (Asas Kepada Perdagangan )

Ekstraktif

B. Pekerja kurang kreatif


C. Penggunaan mesin berkurang
Pembinaa D. Pembaziran masa melatih pekerja

n
Apakah contoh pengeluaran yang mewakili
X?
A. Cari gali minyak
B. Penternakan ikan
C. Projek perumahan
D. Pemprosesan makanan
40. Apakah kelebihan pengkhususan ?
A. Pekerja lebih kreatif
B. Pengangguran diatasi
C. Kepuasan kerja tinggi
D. Pengeluaran besar-besaran
2015
41. Pernyataan manakah yang menerangkan
tentang keperluan fisiologi mengikut
Hierarki Keperluan Maslow?
A. Membeli rumah banglo
B. Menjadi pelukis yang dikagumi
C. Menerima perlindungan daripada pihak
polis
D. Mendapat sijil penghargaan pelajar
cemerlang
42. Pernyataan manakah yang menerangkan
pengeluaran tak langsung?
A. Tiada lebihan pengeluaran
B. Memenuhi keperluan keluarga sendiri
C. Tidak memerlukan bantuan pihak lain
D. Mengamalkan pengkhususan dalam
pengeluaran
43. Apakah sumbangan usahawan kepada
negara?
A. Mempelbagaikan kegiatan ekonomi
B. Menguruskan perniagaan dengan cekap
C. Memaksimumkan keuntungan perniagaan
D. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna
SKEMA JAWAPAN
1. D
2. B
3. C
4. D
5. A

44. Apakah kelemahan pengkhususan dalam


pengeluaran ?
A. Produktiviti menurun

Soalan Topikal (Asas Kepada Perdagangan )


6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

D
B
B
D
D
B
C
B
B
B
C
A
C
B
D
A
B
A
D
D
C
C
A
A
D
D
C
C
B
C
A
D
B
D
D
C
D
A
B