Anda di halaman 1dari 3

TEMA : PENGENALAN KEPADA SAINS

TAJUK : PERATURAN BILIK SAINS


CATATAN
MINGGU
/WAKTU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

MINGGU
/WAKTU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

MINGGU
/WAKTU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

MINGGU
/WAKTU

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN
/ STANDARD PRESTASI

CATATAN
TAHAP PENGUASAAN
/ STANDARD PRESTASI

CATATAN
TAHAP PENGUASAAN
/ STANDARD PRESTASI

CATATAN
TAHAP PENGUASAAN
/ STANDARD PRESTASI

CATATAN
MINGGU

STANDARD

STANDARD

/WAKTU

KANDUNGAN

PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN
/ STANDARD PRESTASI