Anda di halaman 1dari 2

PERATURAN SEMASA BERKHEMAH

1. SEMUA MURID YANG INGIN MENYERTAI PERKHEMAHAN HENDAKLAH MENDAPATKAN


KEBENARAN DARI PENJAGA DAN MENYERAHKAN SURAT BERTULIS.
2. MURID YANG MENYERTAI PERKHEMAHAN HENDAKLAH MEMASTIKAN DIRI SIHAT SEBELUM
MENGIKUTI AKTIVITI PERKHEMAHAN.
3. DILARANG MEMBAWA PERALATAN TAJAM DAN MEMBAHAYAKAN DIRI DAN ORANG
LAIN.
4. SEMUA AHLI PERKHEMAHAN DIKEHENDAKI MENEPATI MASA YANG TELAH DITETAPKAN
SEPANJANG PERKHEMAHAN.
5. TIDAK DIBENARKAN BERADA DI DALAM KHEMAH/KELAS SEMASA AKTIVITI DIJALANKAN
KECUALI DENGAN KEBENARAN.
6. DILARANG MEMBAWA BARANGAN YANG DILARANG SEMASA PERKHEMAHAN SEPERTI
ROKOK, BARANG KEMAS,BAHAN BERUNSUR PERJUDIAN, BAHAN-BAHAN LUCAH DAN LAINLAIN YANG MENYALAHI PERATURAN PERKHEMAHAN.
7. MURID YANG SAKIT HENDAKLAH MEMAKLUMKAN KEPADA KEM KOMANDAN YANG
BERTUGAS ATAU GURU YANG ADA KETIKA ITU DENGAN SEBERAPA SEGERA.
8. DILARANG MENGHIDUPKAN UNGGUN API TANPA KEBENARAN PIHAK YANG
SEPATUTNYA.
9. JANGAN MENGELUARKAN PERKATAAN KESAT ATAU BERCAKAP BESAR SEPANJANG
PERKHEMAHAN.
10. MEMINTA KEBENARAN ATAU MEMAKLUMKAN KEPADA KEM KOMANDAN ATAU GURU
BERTUGAS SEBELUM PERGI KE SESUATU TEMPAT.
11. MENJADA SEGALA PERALATAN PERKHEMAHAN DENGAN SEBAIKNYA.
12. DILARANG MEMBUANG SAMPAH MERATA-RATA TEMPAT.
13. DILARANG MENEBANG ATAU MEROSAKKAN POKOK-POKOK YANG TERDAPAT DI DALAM
KAWASAN PERKHEMAHAN.
14. TIDAK DIBENARKAN MEMBERI SEBARANG MAKANAN KEPADA BINATANG.
15. LELAKI TIDAK DIBENARKAN MEMASUKI KAWASAN PERKHEMAHAN PEREMPUAN DAN
BEGITU JUGA SEBALIKNYA TANPA KEBENARAN.
16. HENDAKLAH SENTIASA BERPAKAIAN KEMAS DAN TIDAK MENJOLOK MATA.
17. TIDAK DIBENARKAN MEMAKAI SELIPAR KETIKA MENJALANKAN SEBARANG AKTIVITI.
18. TIDAK DIBENARKAN MEMBELI MAKANAN DAN MINUMAN DARI LUAR SEMASA
PERKHEMAHAN.
19. TIDAK DIBENARKAN KELUAR DARI KAWASAN PERKHEMAHAN KECUALI AKTIVITI RASMI.
20. TIDAK DIBENARKAN BERINTERAKSI DENGAN ORANG LUAR TANPA KEBENARAN DARI
PIHAK PENGANJUR.