Anda di halaman 1dari 3

ARAHAN KAWAD KAKI

SKUAD!
APABILA KAMU MENDENGAR ARAHAN DARI SAYA!!!
HENDAKLAH KAMU/ BERLARI/ DENGAN PANTAS/ BERATUR DI HADAPAN DI MANA SAYA BERADA!!!
KAMU DENGAR TU?!!
BARIS ! SEMULA !
BARIS ! BARiiiiiiiiiiiiiiS SEDIA !
BARIS ! AKAN LURUSKAN BARISAN !
KE KANaaaaaaaaaaN LURUS !
PANDAaaaaaaaaNG DEPAN !
DIAM !
(KETUA PLATUN MELAPOR)
ASSALAMMUALAIKUM TUAN! SAYA KETUA PLATUN PENGAKAP/ DENGAN KEKUATAN SERAMAI ____ ORANG AHLI/
TERMASUK SAYA/ BERSIAP SEDIA MENERIMA ARAHAN DARI TUAN !!
TERIMA KASIH TUAN !!
(TABIK HORMAT / UNDUR SATU LANGKAH / PUSING )
BARIS !
AKAN JADIKAN SATU BARISAN ! YANG RENDAH KE KANAN/ YANG TINGGI KE KIRI DALAM SATU BARISAN ! BARIS
KELUAR BARIS !!
DARI KANAN NOMBOR!!
YANG GENAP SATU LANGKAH KE HADAPAN ! YANG GANJIL SATU LANGKAH KE BELAKANG !!
PENANDA DIAM !!! DEPAN DAN BELAKAaaaaaaaaNG GERAK!!
BARISAN HADAPAN BERGERAK KE KANAN !! BARISAN BELAKANG BERGERAK KE KIRI !!
KIRI DAN KANAaaaaaaaaaaaaaN GERAK !!
JADIKAN TIGA BARISAN / DaaaaRI KIRI / CEPAT JALAN !!
BARIS ! AKAN LURUSKAN BARISAN !
KE KANaaaaaaaaaaN LURUS !
PANDAaaaaaaaaNG DEPAN !
BARIS !!
BUKA BARISAaaaaaaaaaN GERAK !!
BARIS !!
DARI KIRI 14 1-2 / HENTAaaaaaaaaaaaK KAKI !!
BARIS !!
TUTUP BARISaaaaaaaaaaN GERAK !!
BARIS ! AKAN LURUSKAN BARISAN !
KE KANaaaaaaaaaaN LURUS !
PANDAaaaaaaaaNG DEPAN !
BARIS BERGERAK KE KIRI / KE KIRiiiiiiiiiiiiii PUSING !!
BARIS BERGERAK KE HADAPAN / KE KANAaaaaaaaN PUSING !!
BARIS BERGERAK KE KANAN / KE KANAaaaaaaaaaaN PUSING !!
BARIS BERGERAK KE HADAPAN / KE KIRiiiiiiiiiiiiii PUSING !!

BARIS !!
AKAN MENGHADAP KE BELAKANG !!
DARI KANAN / KE BELAKAaaaaaaaaaaaaaNG PUSING !!
BARIS !!
AKAN MENGHADAP KE HADAPAN !!
DARI KANAN / KE HADAPAaaaaaaaaaaaaaaN PUSING !!
BARIS !!
DaaaaaaaaRI KIRI / 6 1-2 PUSINGAN / HENTAaaaaaaaaaaaaak KAKI !!
BARIS ! AKAN LURUSKAN BARISAN !
KE KANaaaaaaaaaaN LURUS !
PANDAaaaaaaaaNG DEPAN !
DIAM !!
(KETUA PLATUN MELAPOR)
ASSALAMMUALAIKUM TUAN! SAYA KETUA PLATUN PENGAKAP/ DENGAN KEKUATAN SERAMAI ____ ORANG AHLI/
TERMASUK SAYA/ BERSIAP SEDIA MENERIMA ARAHAN DARI TUAN !!
TERIMA KASIH TUAN !!
(TABIK HORMAT / UNDUR SATU LANGKAH / PUSING )

SENARAI NAMA PESERTA KAWAD KAKI SKAG 1


(PENGAKAP)

BIL.
1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAMA

KELAS