Anda di halaman 1dari 3

Konsumerisme

Konsumer / Pengguna
Bermaksud orang yang menggunakan barang, perkhidmatan @ sumber alam semulajadi untuk
memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing.

Konsumerisme
Segala kegiatan yang dilakukan oleh orang ramai untuk menjaga hak & kepentingan mereka sebagai
pengguna.

Hak dan Tanggungjawab Pengguna


Hak mendapat
keperluan asas

Hak mendapat alam


sekitar yang sihat dan
selamat

Hak mendapat
keselamatan

Hak mendapat
pendidikan
kepenggunaan

Hak-hak
Pengguna

Hak
bersuara

Hak mendapat
ganti rugi

Tanggungjawab Pengguna
1. Tanggungjawab terhadap diri sendi

Menyediakan belanjawan diri


Membeli secara rasional dan bijak
Penglibatan dan tindakan
Kesedaran mengkritik

Hak mendapat
maklumat

Hak mendapat
pilihan

2. Tanggungjawab terhadap masyarakat

Bersatu padu dan kerjasama


Tanggungjawab sosial
Menjaga alam sekitar dan sumber alam semula jadi

Tujuan dan kepentingan menjaga hak sebagai pengguna

Menjadi individu bermaklumat


Menjadi pengguna yang tidak mudah ditipu
Mejadi ahli masyarakat yang bersatu padu dan berwibawa
Tidak berlaku penyelewengan oleh pengeluar

Bentuk-bentuk penyelewengan oleh pengeluar

Harga barang yang tidak stabil


Kegiatan menyorok barang
Barang yang berkualiti rendah
Barang yang membahayakan pengguna
Timbangan dan sukatan yang tidak tepat
Maklumat yang mengelirukan

Cara membuat aduan

Aduan secara terus


Aduan bertulis

Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna

Harga yang berpatutan


Kuantiti yang tepat
Produk yang berkualiti
Selamat digunakan
Maklumat yang tepat
Mesra alam

Peranan Persatuan Pengguna dan Kerajaan


Peranan Persatuan Pengguna (CAP)
1.
2.
3.
4.
5.

Menerima dan menyiasat aduan


Menjalankan kajian dan penyelidikan
Menyebarkan maklumat
Memberi bantuan dan khidmat nasihat
Memberi pendidikan kepenggunaan

Peranan Kerajaan
1. Menggubal undang-undang
2. Menguatkuasakan undang-undang
3. Menyelaraskan kepentingan pengguna

Hak Pengguna dalam Peruntukan Undang-undang


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Akta Kawalan Harga 1946 (Pind. 1973)


Akta Kawalan Bekalan 1961 (Pind. 1973)
Akta Timbang dan Sukat 1972
Akta Perihal Dagangan 1972 (Pind. 1982)
Akta Sewa Beli 1967
Ordinan Menjual Makanan dan Dadah 1952 (Pind. 1983)
Akta Mutu Alam Sekitar 1974
Akta Elektrik 1973
Akta Label 1980
Peraturan Makanan 1985

Bentuk Perlindungan Pengguna


1. Pendidikan kepenggunaan
2. Persatuan Pengguna
3. Undang-undang

Penerimaan Masyarakat terhadap gerakan Konsumerisme

Membuat soal selidik


Mengadakan ceramah dan pameran pengguna

Refleksi
1.
2.
3.
4.
5.

Nyatakan maksud pengguna dan konsumerisme?


Nyatakan 5 daripada 8 hak-hak pengguna?
Nyatakan 3 faedah menjaga hak sebagai pengguna?
Apakah bentuk-bentuk penyelewengan yang biasa dilakukan oleh pengeluar?
Nyatakan 3 peruntukan undang-undang dalam melindungi hak pengguna?

Anda mungkin juga menyukai