Anda di halaman 1dari 2

MENADMENT I MARKETING

Menadment je proces djelotvornog koritenja ljudskih i materijalnih resursa da bi se postigli


odreeni ciljevi poduzea. Menadment obuhvaa znanja i vjetine upravljanja i rukovoenja.
Upravljanje se odnosi na postavljanje dugoronih ciljeva, politike i strategije poslovanja i
razvoja. Rukovoenje se odnosi na izvravanje odreenih ciljeva i zadataka.
Poeljne menaderske vjetine su tehnike, socijalne i konceptualne.
Menaderski stilovi su: autoritativan odluke se donose na vrhu, nema se povjerenja u
podreene, informacije
sputaju s vrha prema dolje, podreene se motivira
strahom, kaznama, rijetko
nagradama
savjetodavni opa politka vodi se na vrhu, ali se dio odluivanja
delegira na nie razine, trae
se ideje podreenih i koriste ako vrijede, povjerenje
je znatno, tijek informacija
uzlazni i silazni, podreene se uglavnom motivira
nagradama
demokratski odluke se donose na svim razinama, ideje se trae i
prihvaaju, povjerenje je
potpuno, tijek informacija je uzlazni, silazni i boni
(meu podreenima),
motivacija je zasnovana na nagradama,
napredovanjem

Funkcije menadmenta: - Planiranje


- Organiziracija
- Voenja i motiviranje
- Kontroliranje
- Upravljanje ljudskim resursima
Menader je zaduen za voenje poslovanja pojedinog poduzea, a cilj mu je biti
uspjean. On ne preuzima rizik kakav preuzima poduzetnik. Razlikujemo tri
menaderske razine: nii menader koji izvrava zadatke, brine o svakodnevnoj
organizaciji rada i kontroli, srednji menader organizira djelovanje pojedinih timova
unutar poduzea, rukovodi odreenim zadatcima, top menader bavi se strategijom
poduzea, formulira glavne ciljeve i upravlja poduzeem.

Marketing je poslovna filozofija, specifian nain promiljanja i djelovanja pojedinaca,


poslovnih skupina i organizacija, poslovnih i neprofitnih institucija koje sudjeluju u
razmjeni bilo koje vrijednosti na tritu.

Marketing nastoji identificirati, predvidjeti i zadovoljiti potrebe kupaca, vodei rauna


o profitu. Vrijednosti koje se nude mogu biti proizvodi i usluge, ideje, znanje, ljudi,
kultura...
Proizvodna era obuhvaa razdoblje od ind.revolucije do 1930-ih god. Tada se mislilo
da e potroai odabrati proizvode koji su raspoloivi i jeftini. U prodajnoj eri, zbog
pada potranje i rastue konkurencije vani je pridobiti kupce za odreeni proizvod,
traje od 1930-ih do 1950-ih. Marketinka era poinje 1950-ih i dola je do zakljuka
da treba prvo otkriti to kupci ele, a zatim to proizvesti. U megamarketinkoj
koncepciji kompanije preuzimaju veu odgovornost glede socijalnih, ekolokih,
kulturnih i drugih potreba graana.

esto nazivan 4P, marketinki splet je nain kako ostvariti planirane ciljeve.
Predstavlja specifinu kombinaciju elemenata koje se koriste za istovremeno
postizanje ciljeva poduzea i zadovoljenje potreba i elja ciljnih trita. Sastoji se od
etiri osnovne varijable koje je grupirao E. Jerome McCarthy.
Varijable 4P: - proizvod
- cijena
- promocija
- prodaja i distribucija