Anda di halaman 1dari 24

PENGAJARAN

DA
N

PEMBELAJARAN

ABAD KE-21

RASIONAL

Tranformasi Amalan
PPB

NILAI PROFESIONAL

PENGAJARAN
DA
N

PEMBELAJARAN

ABAD KE-21

KOMPETENSI

ATRIBUT
Bercita-cita dan bertekad
untuk menjadi yang terbaik

Berpandangan jauh tentang


perkembangan dan kemajuan
masa hadapan

Cekap, mahir dan efisien

Mampu merealisasikan idea


secara kreatif dan inovatif

Menyampai dan menjelaskan


idea, maklumat atau kritikan
membina

KOMPETENSI DAN ATRIBUT

MODEL PPB

Tranformasi Amalan
PPB