Anda di halaman 1dari 58

BAB 3

DAYA
DAN
TEKAN

akah tekanan =

stress ?

Ialah daya
yang
bertindak
secara normal
ke atas unit
luas

Tekanan

Hubungan antara daya dan


luas dengan tekanan
terhasil

anan berkadar terus dengan daya dan berkadar songsang dengan

Uji otak

naan tekanan dalam kehidupan seha

Latihan..

Tekanan dalam cecair

Tekanan dalam cecair

Hubungan antara ketumpatan


dan kedalaman dengan
tekanan dalam cecair

ormula tekanan dalam ceca

= ketumpatan cecair
h=
kedalaman (diuukur dari atas ke bawah
Tekanan dalam cecair =
hg
g = 10 ms-2

Uji otak

Kegunaan tekanan dalam cecair

TEKANAN GAS
Teori kinetik jirim

Merujuk kepada gas di dalam bekas tertut

Tekanan
atmosfer
a

Tiub
U

egunaan tekanan atmosfer

Jom uji otak

Prinsip Pascal

Cara kerja sistem hidraulik


(kegunaan prinsip pascal)

Kegunaan prinsip pascal


Jet hidraulik

Brek hidraulik

JOM BUAT LATIHAN

SAMBUNGAN
PERBINCANGAN
JAWAPAN GM 2

Konsep
daya
apungan
yang
menghasilk
an prinsip
archimede
s

Prinsip Archimede

Formula daya apungan

Uji minda sat

Ketumpatan vs keapungan

plikasi prinsip archimede


1

PRINSIP BERNOULLI

JOM CUBA AKTIVITI INI

AKTIVITI 2

????????

AKTIVITI 3

Aplikasi prinsip bernoull


1

Test power