Anda di halaman 1dari 13

SGO Sistem Guru Online [http://www.sistemguruonline.

my/]

2015

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


MATEMATIK TINGKATAN 1 TAHUN 2014
Minggu

Tajuk

Objektif Pembelajaran

12-16
JAN
19 - 23
JAN

Hasil Pembelajaran

PPPM

Cadangan Aktiviti

MINGGU ORIENTASI TINGKATAN 1


1.

No
mbor
Bulat

26-30
JAN

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat :

1.1 Memahami konsep


nombor bulat.

(i)
(ii)
(iii)

Membilang, membaca dan menulis nombor bulat.


Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam
nombor bulat.
Membundarkan nombor bulat.

B1
B2
B3

.
1.2 Melakukan pengiraan
yang melibatkan
penambahan dan penolakan
nombor bulat untuk
menyelesaikan masalah.
1.3 Melakukan pengiraan
yang melibatkan pendaraban
dan pembahagian nombor
bulat untuk menyelesaikan
masalah

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

1.4 Melakukan pengiraan


yang melibatkan gabunan
operasi tambah, tolak, darab
dan bahagi nombor bulat
untuk menyelesaikan
masalah.

(i)
(ii)

Lisan dan bertulis


Permainan nombor
berantai
Permainan nombor
berantai

Menambah nombor bulat.


Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan
nombor bulat.
Menolak nombor bulat.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan
nombor bulat.
Mendarab dua atau lebih nombor bulat.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban
nombor bulat.
Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor
bulat yang lebih kecil.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian
nombor bulat.
Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang
gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi
nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan
operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat
termasuk penggunaan tanda kurung.

B4

Bertulis

B5

Bertulis

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

Minggu

Tajuk

02- 06
FEB

2. Urutan
dan
Pola
Nombor

09 13
FEB
16 17
FEB

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
2.1 Mengenal dan melanjutkan
urutan dan pola nombor
yang terbentuk dengan
membilang secara menaik
dan secara menurun dalam
selang pelbagai saiz.
2.2 Mengenal nombor genap dan
nombor ganjil dan membuat
pernyataan umum berkenaan
dengan nombor tersebut.
2.3 Memahami ciri-ciri nombor
perdana.

Hasil Pembelajaran

PPPM

Cadangan Aktiviti

Murid akan dapat :


(i)

Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.


(ii)
Melanjutkan urutan nombor.
(iii)
Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang
diberi.
(iv)
Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.
(i)
(ii)
(i)
(ii)
(iii)

Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan


nombor ganjil.
Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor
genap dan nombor ganjil.

B2

Lisan

B2

Lisan

Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana.


Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah
nombor perdana.
Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang
daripada 100.

B2
B2

Lisan
Lisan

2.4 Memahami ciri-ciri dan


menggunakan pengetahuan
tentang faktor bagi nombor
bulat.

(i)
(ii)

Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.


Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi
suatu nombor bulat yang lain.

B3

Interaksi secara lisan dan


bertulis

2.5 Memahami ciri-ciri dan


menggunakan pengetahuan
tentang faktor perdana bagi
nombor bulat.

(i)

Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai


faktor-faktor.
Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.
Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor
perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.

B3

Interaksi secara lisan dan


bertulis

2.6 Memahami dan


menggunakan pengetahuan
gandaan bagi nombor bulat.

(i)
(ii)

Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat.


Menentukan sama ada suatu nombor adalah
gandaan bagi suatu nombor yang lain.
Mencari gandaan sepunya dua atau tiga nombor bulat.

B3

Lisan / Bertulis

(ii)
(iii)

(i)

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

Minggu

Tajuk

Objektif Pembelajaran
2.7 Memahami ciri-ciri dan
menggunakan pengetahuan
tentang gandaan sepunya dan
Gandaan Sepunya Terkecil
(GSTK) suatu nombor bulat.
2.8 Memahami dan
menggunakan pengetahuan
faktor sepunya dan Faktor
Sepunya Terbesar (FSTB)
suatu nombor bulat.

Minggu

23 - 27
FEB
02-05
MAC

Tajuk
3.

Pec
ahan

(ii)
(iii)

(i)
(ii)
(iii)

Hasil Pembelajaran
Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan
sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.
Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang
diberi.

Hasil Pembelajaran

PPPM

Cadangan Aktiviti

Murid akan dapat :

3.1 Memahami dan


(i) Menyebut suatu pecahan.
menggunakan pengetahuan (ii) Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan.
tentang pecahan sebagai (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah.
nombor yang mewakili
(iv) Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi
sebahagian daripada
keseluruhan.
(i) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi.
3.2 Memahami dan
(ii) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara.
menggunakan pengetahuan
(iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi.
tentang pecahan setara
(iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun.
(v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.
3.3 Memahami konsep nombor
bercampur dan
perwakilannya.

Cadangan Aktiviti

Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.


Menentukan sama ada suatu nombor adalah factor
sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi.
Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang
diberi.

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:

PPPM

(i) Mengenal nombor bercampur.


(ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah.
(iii) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah
yang diberi.
(iv) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis
nombor.
(i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada

B2

Bertulis

B2

Lisan/Bertulis

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

Minggu

Tajuk

Objektif Pembelajaran
3.4 Memahami konsep pecahan
wajar dan pecahan tak wajar.

3.5 Memahami konsep


penambahan dan penolakan
pecahan untuk
menyelesaikan masalah.

Hasil Pembelajaran
pecahan yang diberi.
(ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar.
(iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.
(i) Melakukan penambahan melibatkan:
a) Pecahan dengan penyebut yang sama.
b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.
c) Nombor bulat dan pecahan.
d) Pecahan dan nombor bercampur.
e) Nombor bercampur.
(ii) Melakukan penolakan melibatkan:
a) Pecahan dengan penyebut yang sama.
b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza.
c) Nombor bulat dan pecahan.
d) Pecahan dan nombor bercampur.
e) Nombor bercampur.
(iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi
penambahan dan penolakan pecahan.

3.6 Memahami konsep


pendaraban dan
pembahagian pecahan untuk
menyelesaikan masalah.

(i) Mendarab:
a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur.
b) Pecahan dengan nombor bulat.
c) Pecahan dengan pecahan.
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan.
(iii) Membahagi:
a) Pecahan dengan nombor bulat.
b) Pecahan dengan pecahan.
c) Nombor bulat dengan pecahan.
d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur.
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan.

(i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi

PPPM

Cadangan Aktiviti

B4

Bertulis

B4

Bertulis

B4

Bertulis

B4

Bertulis

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

Minggu

Tajuk

Objektif Pembelajaran
3.7 Melakukan pengiraan
melibatkan gabungan operasi
penambahan, penolakan,
pendarabaan dan
pembahagian pecahan untuk
menyelesaikan masalah.

Hasil Pembelajaran
penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan
termasuk penggunaan tanda kurung.
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi
penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan
termasuk penggunaan tanda kurung.

PPPM

B5

Cadangan Aktiviti

Bertulis

UJIAN KEMAJUAN 1 ( 09 13 MAC )


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Minggu

Tajuk

23-27
MAC

4.Perpuluhan

30 MAC
3 APR
6 10
APRIL

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat :

4.1 Memahami hubungan antara


perpuluhan dan pecahan.

(i) Mewakilkan pecahan sebagai perpuluhan dan begitu juga


sebaliknya.
(ii) Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10, 100 dan 1000
sebagai perpuluhan.
(iii) Membaca dan menulis perpuluhan sehingga perseribu.
(iv) Menukar pecahan kepada perpuluhan dan begitu juga
sebaliknya.

4.2 Memahami konsep nilai


tempat dan nilai setiap digit
dalam perpuluhan.

(i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam
perpuluhan.
(ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi.
(iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun.
(iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang
terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan.

4.3 Memahami konsep


penambahan dan penolakan
perpuluhan untuk
menyelesaikan masalah.

(i) Menambah perpuluhan.


(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan.
(iii) Menolak perpuluhan.
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan.

PPPM

Cadangan Aktiviti

Bertulis
Bertulis
Bertulis

B2
B2
B3

Lisan
Bertulis
Lisan/Bertulis

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

Minggu

Tajuk

Objektif Pembelajaran
4.4 Memahami konsep
pendaraban dan
pembahagian perpuluhan
untuk menyelesaikan
masalah.

Hasil Pembelajaran
(i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan.
(ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban
perpuluhan.
(iii) Membahagi:
a) Perpuluhan dengan nombor bulat.
b) Perpuluhan dengan perpuluhan.
c) Perpuluhan dengan pecahan.
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian
perpuluhan.

4.5 Melakukan pengiraan


(i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi
melibatkan gabungan operasi
penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian
penambahan, penolakan,
perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung.
pendaraban, dan
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi
pembahagian perpuluhan
penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian
untuk menyelesaikan
perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung.
masalah.
Minggu

13 17
APRIL

Tajuk
5.
Peratusa
n

19 24
APRIL
27 30
APRIL

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat :

5.1 Memahami konsep peratusan


dan hubungan antara
peratusan dengan pecahan
atau perpuluhan.

(i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada


setiap 100 bahagian.
(ii) Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan
begitu juga sebaliknya.

5.2 Melakukan pengiraan dan


menyelesaikan masalah
melibatkan peratusan.

(i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan
nilai keseluruhan.
(ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan
nilai keseluruhan.
(iii) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan
peratusan bahagiannya.
(iv) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan
(v) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

PPPM

Cadangan Aktiviti

B4

Bertulis

B5

Bertulis

PPPM

Cadangan Aktiviti

B4

Bertulis

B5

Bertulis

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

Minggu

05 08
MEI

Tajuk
6.Integer

11 15
MEI
18 22
MEI

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
6.1 Memahami dan
menggunakan pengetahuan
integer.

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat :
(i) Membaca dan menulis integer.
(ii) Mewakilkan integer pada garis nombor.
(iii) Membandingkan nilai dua integer.
(iv) Menyusun integer dalam urutan.
(v) Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk
mewakilkan kata huraian.

6.2 Melakukan pengiraan


melibatkan penambahan dan
penolakan integer untuk
menyelesaikan masalah.

PPPM
B1
B2
B2
B2

(i) Menambah integer.


B4
(ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer.
(iii) Menolak integer.
B4
(iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer.
Menyelesai masalah tidak rutin melibatkan gabungan operasi B5
pelbagai nombor

Cadangan Aktiviti
Lisan
Bertulis
Kad berlabel
Kad berlabel

Bertulis
Bertulis
Bertulis

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (25 27 MEI)


CUTI PERTENGAHAN TAHUN (30 MEI 14 JUN)
Minggu

15 19
JUN
22 26
JUN

Tajuk
7. Ungkapan
Algebra

Objektif Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
7.1 Memahami konsep
pembolehubah.

Hasil Pembelajaran
Murid akan dapat :
(i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.
(ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi.

7.2 Memahami konsep sebutan


algebra.

(i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah.


(ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu
pembolehubah yang diberi.
(iii) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi
suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah.
(iv) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi.

7.3 Memahami konsep ungkapan


algebra.

(i) Mengenal ungkapan algebra.


(ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang
diberi.
(iv) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan
serupa.
( Menyelesaikan masalah berkaitan ungkapan algebra dengan
sistematik - PPPM)

PPPM

Cadangan Aktiviti

B1

Bertulis / Lisan

B2

Lisan

B2

Lisan

B2

Kad Berlabel
Lisan/Bertulis

B3

Lisan

B4

Lisan/Bertulis

B5

Bertulis

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

Minggu
Minggu

Tajuk
Tajuk

Objektif Pembelajaran
Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

29 JUN
03 JUL

8 Ukuran
Asas

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat :

8.1 Memahami konsep panjang


untuk menyelesaikan
masalah.

(i) Mengukur panjang objek.


(ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm, cm, m dan km).
(iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai.
(iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan panjang.

06 10
JULAI
20 24
JULAI
27 31
JULAI

8.2 Memahami konsep jisim


untuk menyelesaikan
masalah

8.3 Memahami konsep masa


dalam saat, minit, jam, hari,
minggu, bulan dan tahun.

8.4 Memahami dan


menggunakan waktu dalam
sistem dua belas jam dan
sistem dua puluh empat jam
untuk menyelesaikan
masalah

Hasil Pembelajaran

(i) Mengukur jisim objek.


(ii) Menukar unit metrik jisim (mg, g, kg, tan).
(iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai.
(iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan jisim.
(i) Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu.
(ii) Menukar unit ukuran masa (saat, minit, jam, hari, minggu,
bulan dan tahun).
(iii) Menganggar jangka masa suatu peristiwa.
(iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan
masalah yang melibatkan masa.
(i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam.
(ii) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat
jam.
(iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem
dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya.
(iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu.

PPPM
PPPM

Cadangan Aktiviti
Cadangan Aktiviti

B5

Pemerhatian/bertulis
Bertulis

B5

Pemerhatian/bertulis
Bertulis

B5

Pemerhatian/bertulis
Bertulis

B5

Pemerhatian/bertulis
Bertulis

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

Minggu

Tajuk

03 07
OGOS

9. Sudut
dan Garis

Objektif Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Murid akan diajar untuk:

Murid akan dapat :

9.1 Memahami konsep sudut.

(i) Mengenal sudut.


(ii) Menanda dan melabel sudut.
(iii) Mengukur sudut dengan protraktor.
(iv) Melukis sudut dengan protraktor.
(v) Mengenal, membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus,
tegak, cakah dan refleks.
(vi) Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan refleks dengan
protraktor.
(vii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan
dengan 180.
(viii) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu
putaran lengkap ialah 360.

10 14
OGOS
18 21
OGOS

9.2 Memahami konsep garis


selari dan garis serenjang.

(i) Mengenal pasti garis selari.


(ii) Mengenal pasti garis serenjang.
(iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis
serenjang ialah 90.

9.3 Memahami dan


menggunakan ciri sudut
yang berkaitan dengan garis
bersilang untuk
menyelesaikan masalah.

(i) Mengenal pasti garis bersilang.


(ii) Menentukan ciri sudut bertentangan bucu, pelengkap dan
penggenap.
(iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai
sudut bersebelahan diberi.
(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang
dibentuk oleh garis bersilang.

PPPM

Cadangan Aktiviti

B3

Bertulis

B2

Aktiviti Kendiri 1
(m/s 80 buku teks)
Bertulis

B3

B2
B2

Aktiviti fotografi
(Mengambil gambar
sekitar kelas)

B2
B2

Lisan / Bertulis
Lisan / Bertulis

B5

Bertulis

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

Minggu

24 28
OGOS

Tajuk
10 Poligon

01 04
SEPT

Objektif Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Murid akan diajar untuk:
Murid akan dapat :
10.1 Memahami konsep poligon. (i) Mengenal poligon.
(ii) Menamakan poligon (segitiga, sisi empat, pentagon,
heksagon, heptagon dan oktagon).
(iii) Menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon yang
diberi.
(iv) Melakar poligon.

PPPM

Cadangan Aktiviti

B1
B2

Bawa bahan
BBM seperti gambar
atau barang. (Lisan)

.
10.2 Memahami konsep simetri.

(i) Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk.


(ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan
sebahagian daripada bentuk tersebut diberi.
(iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri.

10.3 Mengenal pasti dan


menggunakan ciri geometri
segitiga untuk
menyelesaikan masalah.

(i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang


diberi.
(ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris.
(iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan
menamakan segitiga tersebut.
(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman
suatu segitiga ialah 180.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga.

B5

Bertulis

(i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang
diberi.
(ii) Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan
pembaris.
(iii) Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan
menamakan sisi empat tersebut.
(iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman
suatu sisi empat ialah 360.
(v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat.

B5

Bertulis

10.4 Mengenal pasti dan


menggunakan ciri geometri
sisi empat untuk
menyelesaikan masalah.

10

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

11

RPT : MATEMATIK TINGKATAN 1

12