Anda di halaman 1dari 9

MINGGU

M1

KEMAHIRAN DAN AKTIVITI


1. Huruf-huruf kecil a-z

BAHAN/ALATAN
Kad abjad satu-satu

a. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan


M2

b. Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara rawak.


c.

M3

Carta abjad secara turutan

Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi.

d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di dulang, di


atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan
dan sebagainya.
e. Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat
mengikut turutan.
f.

Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk


mengikut urutan.

Kad abjad bergambar.

g. Menyurih huruf kecil mengikut urutan.


h. Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil.
i.

Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau


rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan
rakaman audio kaset audio.

Kad tebuk abjad.

Contoh : kaset audio


Kad abjad kertas pasir.

M4

Ujian saringan

Instrumen IPP2M, IMA,

Ujian diagnostik

Instrumen Ujian Diagnostik

2. Huruf-huruf besar A-Z

Kad abjad satu-satu.

a. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan.


M5

b. Menyebut/mengenal nama huruf besar secara rawak.


c.

Carta abjad secara turutan.

Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi.

d. Menulis huruf kecil dengan jari di udara, di atas pasir,


di belakang rakan, pada huruf timbul dan sebagainya.
e. Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah
liat mengikut urutan.
f.

Menekap atau melukis huruf daripada kad tebuk


mengikut urutan.

Kad abjad bergambar.

g. Menyurih huruf kecil mengikut urutan.


h. Menyalin huruf besar daripada kad huruf besar.
i.

Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau


rakan atau diperdengarkan dengan menggunakan
rakaman audio.

Cuti Hari Thaipusam


Cuti Tahun Baru Cina

Kad tebuk abjad.

Kad abjad kertas pasir.

MINGGU
M6

KEMAHIRAN DAN AKTIVITI


3. Huruf-huruf vocal a e i o u, e taling / e pepet

BAHAN/ALATAN
Kad huruf

a. Mengenal dan membunyikan vokal a, e, i, o, u,


mengikut warna di tetapkan.

a
e
i
o
u
e

Kad gambar.

merah
pepet ungu
hijau
coklat
biru
taling kuning

b. Mendengarkan bunyi-bunyi huruf vokal dari pita


rakaman atau language master.
c.

Lembaran kerja
Kad gambar

Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar.

d. Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vokal.


e. Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai.
f.

Menulis huruf vokal berdasarkan gambar.

g. Permainan menyebut atau menyambungkan bunyi


vokal awalan.

Kad domino

Guru: - i
Murid: - kan
Guru: - a
Murid: - yam
h. Permainan domino gambar dengan vokal awal dan
vokal dengan suku kata.

M7 M9

4. Suku kata terbuka KV


a. Mengenal dan membunyikan suku kata KV
berdasarkan gambar.

Carta suku kata (Bukan untuk latih


tubi)

b. Mengenal dan membunyikan suku kata KV


berdasarkan suku kata.
c.

Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar


dengan suku kata.

(Huruf mengikut warna yang ditetapkan)

Kad suku kata satu-satu

Contoh : ba

Kad gambar

d. Memilih kad suku kata berdasarkan gambar.


e. Menulis suku kata berdasarkan gambar

Cuti Pertengahan Penggal pertama

Kad suku kata

MINGGU
M10M11

KEMAHIRAN DAN AKTIVITI

BAHAN/ALATAN

5. Perkataan KV + KV

Kad gambar

a. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan


oleh guru.

Kad suku kata

b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan


gambar.
Contoh:
Contoh:

c.

Membaca kad padanan.

kad lipat

b
o
Kad perkataan
Carta perkataan
(suku kata ditulis dengan warna berbeza)
Kad padanan

d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad


suku kata.

Contoh ayat:
1. Bapa beli baju.
2. Baju bapa baru.
3. Bapa beli baju baru.
Kad gambar

M12

6. Perkataan dua suku kata V + KV


a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c.

dengan warna yang berbeza)

Membaca kad padanan.

d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan ber dasarkan gambar.
f.

Kad perkataan (Suku kata ditulis

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad


suku kata.

Lembaran kerja
Ayat contoh:
1. Ini baju saya.
2. Baju saya biru.
3. Abu bawa ubi.
Kad gambar

M13

7. Perkataan tiga suku kata KV + KV + KV


a. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan
oleh guru.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c.

Kad perkataan (Suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza)

Membaca kad padanan.

d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f.

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad


suku kata.

Lembaran kerja
Ayat contoh:
1. Ali ada kerusi.
2. Bapa beli kelapa.
3. Abu bawa ubi keladi.

MINGGU
M14

KEMAHIRAN DAN AKTIVITI

BAHAN/ALATAN
Kad gambar

8. Perkataan KVK
d. Mengenal dan membunyikan suku kata KVK
berdasarkan gambar.
e. Mengenal dan membunyikan suku kata KVK
berdasarkan suku kata.
f.

Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar


dengan suku kata.

Kad perkataan (Vokal ditulis dengan


warna yang berbeza)

d. Memilih suku kata berdasarkan gambar.


e. Menulis suku kata berdasarkan gambar

Lembaran kerja
Ayat contoh:
1. Rina beli beg baharu.
2. Bas baba cat kelabu.
3. Tepi bot ada pelita.

M15

9. Suku kata KVK

Carta

a. Mengenal dan membunyikan suku kata KV


berdasarkan gambar.
b. Mengenal dan membunyikan suku kata KV
berdasarkan suku kata.
c.

Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar


dengan suku kata.

d. Memilih suku kata berdasarkan gambar.


e. Menulis suku kata berdasarkan gambar

bam

bim

bum

bem

bom

bem

can

cin

cun

cen

con

cen

das

dis

dus

des

dos

des

Kad suku kata satu-satu


tan

bam

Lembaran kerja

Cuti Hari Pekerja


M16

10. Perkataan V + KVK

Kad gambar

a. Menyebut nama benda dalam gambar.


b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar.

d. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

Kad perkataan (Suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza)

e. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari


kad suku kata.

Lembaran kerja.
Ayat contoh:
1. Ayat bela itik.
2. Ayah bela ayam.
3. Ayah bela itik dan ayam.
(Ayat hendaklah mengandungi perkataan
dalam kemahiran 5 10.)

MINGGU

KEMAHIRAN DAN AKTIVITI

BAHAN/ALATAN

M17

11. Perkataan KV + KVK


a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c.

Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar.

d. Menulis perkataan berdasarkan gambar.

M18

po

kok

kad gambar
kad perkataan
(suku kata ditulis dengan warna yang
berbeza)

e. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari


kad suku kata.

Kad-kad ayat
(ayat yang mengandungi perkataan dalam
kemahiran 5 11)

12. Perkataan KVK + KV

Kad suku kata

a. Menyebut nama benda dalam gambar


b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c.

Membaca kad padanan.

d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f.

M19

Kad suku kata

Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad


suku kata.

13. Perkataan KVK + KVK


a. Menyebut nama benda dalam gambar
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c.

Membaca kad padanan.

Kun

ci

Kad gambar
Kad perkatan (suku kata ditulis dengan
warna yang berbeza)
Kad imbasan
Kad ayat yang mengandungi
perkataan dalam kemahiran 5
12.

Kad suku kata


Kad perkataan (suku kata ditulis
dengan warna yang berbeza).
Kad ayat yang mengandungi
perkataan dalam kemahiran 5
13.

d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f.

Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari


kad suku kata.
Cuti Pertengahan

M20

14. Perkataan KV + KV + KVK


a. Menyebut nama benda dalam gambar
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c.

Membaca kad padanan.

d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal


berdasarkan gambar.

Kad suku kata


Kad perkataan (suku kata ditulis
dengan warna yang berbeza).
Kad ayat yang mengandungi
perkataan dalam kemahiran 5
14.
Lembaran kerja

e. Menulis perkataan bedasarkan gambar.


f.

MINGGU

Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari


kad suku kata.

KEMAHIRAN DAN AKTIVITI

BAHAN/ALATAN

M21

M22

M23
M24

15. Perkataan KVK + KV + KVK


a. Menyebut nama benda dalam gambar
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari
kad suku kata.
16. Perkataan KVKK
a. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan
oleh guru.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari
kad suku kata.
17. Suku kata KVKK
a. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan
oleh guru.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan/ayat dari
kad suku kata.

Kad perkataan (suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza).
Kad suku kata
Kad ayat yang mengandungi
perkataan dalam kemahiran 5
15.
Lembaran kerja

Kad perkataan
Kad ayat yang mengandungi
perkataan dalam kemahiran 5
16.

Contoh suku kata.


(bukan untuk latih tubi)
bang

bing

bong

bung

beng

cang

cing

cong

cung

ceng

beng
ceng

dang

ding

dong

dung

deng

deng

Cuti Raya Puasa


M25

M26

MINGGU
M27

18. Perkataan KV + KVKK


a. Menyebut nama benda dalam gambar
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

Kad perkataan (suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza)

19. Perkataan V + KVKK


a. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan
oleh guru.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

Kad perkataan (suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza).

KEMAHIRAN DAN AKTIVITI


20. Perkataan KVK + KVKK

Kad suku kata


Kad gambar
Kad ayat yang mengandungi
perkataan dalam kemahiran 5
18.
Lembaran kerja.

Kad suku kata


Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 19).
Lembaran kerja

BAHAN/ALATAN
Kad perkataan (suku kata ditulis

a. Menyebut nama benda dalam gambar


b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

M28

M29

M30

21. Perkataan KVKK + KV


a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.
22. Perkataan KVKK + KVK
a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.
23. Perkataan KVKK + KVKK
a. Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan
oleh guru.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

dengan warna yang berbeza).


Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 20).
Lembaran kerja
Kad perkataan (suku kata ditulis
dengan warna yang berbeza).
Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 21).
Lembaran kerja
Kad perkataan (suku kata ditulis
dengan warna yang berbeza).
Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 22).
Lembaran kerja
Kad perkataan (suku kata ditulis
dengan warna yang berbeza).
Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 23).
Lembaran kerja

Cuti Hari Kebangsaan

M31

24. Perkataan KV + KV + KVKK


a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

Kad perkataan (suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza).
Kad suku kata
Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 24).
Lembaran kerja

MINGGU

KEMAHIRAN DAN AKTIVITI

BAHAN/ALATAN

M32

25. Perkataan KV + KVK + KVKK


a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

Kad perkataan (suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza).
Kad suku kata
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 25).
Lembaran kerja

Cuti Hari Malaysia


Cuti Pertengahan Penggal Kedua

M33

M34

26. Perkataan KVK + KV + KVKK


a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

Kad perkataan (suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza).

27. Perkataan KVKK + KV + KVK

Kad perkataan (suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza).

a. Menyebut nama benda dalam gambar.


b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

M35

M36

Kad suku kata


Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 26).
Lembaran kerja

Kad-kad ayat (mengandungi


perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 27).
Lembaran kerja

28. Perkataan KV + KVKK + KVK


a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

Kad perkataan (suku kata ditulis


dengan warna yang berbeza).

29. Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal


berganding

Carta perkataan

Kad suku kata


Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 28).
Lembaran kerja

Kad perkataan
a. Mengeja dan membunyikan terus perkataan-perkataan
yang telah disediakan.
b. Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong / vokal
berganding.
c. Mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataanperkataan yang sesuai.
d. Latihan ejaan terancang
Cuti Awal Muharram
MINGGU

KEMAHIRAN DAN AKTIVITI

Kad gambar
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 29).

BAHAN/ALATAN

M37

30. Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung


(digraf)
a. Menyebut nama benda dalam gambar.
b. Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan
gambar.
c. Membaca kad padanan.
d. Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal
berdasarkan gambar.
e. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
f. Membina, membaca dan menulis perkataan dari kad
suku kata.

M38
M39

31. Membaca dan membina ayat mudah

M40
M41

32.Bacaan dan pemahaman

a. Membaca ayat berdasarkan gambar.


b. Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan
gambar.
c. Membina ayat berdasarkan gambar.

a. Membaca petikan mudah.

Kad suku kata


Kad perkataan (suku kata ditulis
dengan warna yang berbeza).
Kad-kad ayat (mengandungi
perkataan-perkataan dari
kemahiran 5 30 ).
Lembaran kerja

Ayat bergambar ( mengandungi


semua perkataan yang telah
dipelajari).
Kad perkataan
Lembaran kerja

Ayat bergambar (mengandungi


semua perkataan yang telah
dipelajari).

b. Menyusun ayat supaya betul susunannya berdasarkan


gambar bersiri.

Kad perkataan.

c.

Lembaran kerja.

Membaca dan menjawab soalan pemahaman.

Ujian Pelepasan
Cuti Perayaan Deepavali
Cuti Akhir Tahun

Instrumen Ujian Pelepasan

Anda mungkin juga menyukai