Anda di halaman 1dari 4

BAB

TAJUK
1. Vitae Kurikulum / Profil Pegawai

SUB TAJUK
e-Profil
e-SPLG
e-Hrmis

BAB 1
Peranan dan
Tanggungjawab

2. Falsafah Pendidikan Negara

Huraian FPN

3. Pelan Pembangunan Pendidikan

Ringkasan PPPM

Malaysia (PPPM)
4. Skop Kerja

Pekeliling dan surat ikhtisas berkaitan


bidang tugas
Terma tugas DG41, DG44, DG48
Buku terma GC

5. Sasaran Kerja Tahunan

SKT 2012

(3 tahun terakhir sebelum kenaikan

SKT 2013

gred perlu ada)


SKT 2014
1. Matlamat Pengajaran Masa

Headcount / Audit prestasi

Hadapan (3 tahun terakhir sebelum


kenaikan gred perlu lengkap)

Analisis PMR / SPM


e-Prestasi

2. Cadangan Aktiviti Penambahbaikan

Jika OT1, TOV, ETR tak capai:


Post mortem program

BAB 2

Kajian Tindakan

Pelan Pembangunan

Perancangan program baharu

Profesionalisme
3. Penyertaan Dalam Aktiviti PPB

Surat, Nota Curai, Sijil Penyertaan,


Dokumen Bergambar dan bahan edaran
aktiviti (bahan bercetak / powerpoint)
di sekolah / luar sekolah sebagai

PESERTA:
Mesyuarat
Latihan Dalam Perkhidmatan
Seminar
Kursus
Bengkel
Program Panitia
Dsbnya
4. Lain-lain Aktiviti PPB

Dokumen Bercetak dan Bergambar


PLC
Lawatan Penanda Aras
Wacana Ilmu
Ulasan Buku
Coaching & Mentoring

1. Senarai Tugas dan Tanggungjawab

Buku Pengurusan Sekolah

di Sekolah (3 tahun terakhir sebelum


kenaikan gred perlu lengkap)
BAB 3

Surat lantikan tugas


Tugas Dalam Jawatankuasa Ad-Hoc

Sumbangan kepada

Pamplet dan buku program tugas yang

Organisasi /

diamanah

Profesion
2. Sumbangan kepada JKD / PPD /

Surat, Nota Curai, Sijil Penyertaan,

Daerah Lain / JPN / KPM

Dokumen Bergambar dan bahan edaran


aktiviti (bahan bercetak / powerpoint)
sebagai:
AJK
Jurulatih Utama

Urusetia
Fasilitator
PPMP (Negeri)
3. Hasil Penulisan dan Penerbitan

Dokumen dalam bentuk:

(Kertas kerja / Laporan / Buletin /

Cakera padat

buku Ilmiah dan Buku Rujukan) di


peringkat sekolah / JKD / PPD /

Contoh kertas kerja

Daerah Lain / JPN / KPM


Powerpoint
Bahan bercetak
Dsbnya
1. Buku Rekod Mengajar (3 tahun

Buku Rekod Mengajar 201..

terakhir sebelum penilaian kenaikan


gred)

Buku Rekod Mengajar 201..


Buku Rekod Mengajar 201..

2. Sukatan / Huraian Sukatan /

Huraian sukatan tingkatan

Rancangan Pelajaran Tahunan /


BAB 4

Perancangan Strategik / Plan J

Bahan Bukti

Rancangan pelajaran tahunan


Plan J

Pembelajaran dan
Pengajaran

Perancangan strategik panitia


3. Contoh Hasil Kerja

Lembaran kerja murid


Modul relief
Kajian tindakan dalam pdp
Laporan pdp
Bahan PBS
Buku kerja
Buku nota

Dsbnya
4. Inovasi dan Hasil Kreativiti PdP

Alatan mengajar
Kaedah pengajaran baharu
Fun learning

1. Anugerah Dalam Perkhidmatan

Sijil dan dokumen bergambar


- APC

BAB 5

2. Anugerah Dalam Pdp

Anugerah /

Sijil dan dokumen bergambar


- Guru Inovatif

Pencapaian Dalam
Perkhidmatan

- Guru Super
- Munshi Dewan
- Anugerah Guru di Majlis Anugerah
Cemerlang Sekolah
3. Jemputan Untuk Ceramah, Bengkel,

Surat, Nota Curai, Sijil Penghargaan,

Taklimat, Konsultasi dan Seminar

Dokumen Bergambar dan bahan

sebagai PENCERAMAH di sekolah,

ceramah (bahan bercetak atau

PPD, daerah lain, JPN, KPM

powerpoint) sebagai PENCERAMAH

1. Bahan bukti keberkesanan pdp

Laporan oleh pemantau / pencerap


dalaman dan luar sekolah

BAB 6
2. Rakaman pembelajaran dan
Penilaian

Video pengajaran

pengajaran

Pembelajaran dan

Portal e-Guru

Pengajaran
Bahan slaid pdp
3. Maklumbalas dan penilaian murid
dan ketua jabatan

Borang SPSK PK 10